Jelenlegi hely

AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM INTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE
A gyűjtemény a kutatók rendelkezésére áll. Jelentkezésüket várjuk az 1956intezet@gmail.com címen.
Az interjúk nyilvánossági szintje:
 • nyilvános = szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével
 • kutatható = szabadon kutatható, de az idézéshez az interjúalany engedélye szükséges
 • zárt = a kutatáshoz és az idézéshez is az interjúalany engedélye szükséges
 • Székelyhidi Ágoston (1933-2010)
  Tanár, író, publicista. 1956-ban Debrecenben egyetemi hallgatóként az október 23-i egyetemista tüntetés egyik szervezője, majd a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmány vezető személyisége volt. November 4-e után a szovjet és a magyar katonai ügyészség többször letartóztatta. Részt vett a szellemi ellenállásban, majd 1957 augusztusáig előzetes letartóztatásban volt, és kizárták az ország egyetemeiről. Csak 1964-től lehetett gimnáziumi tanár. Rendszeresen publikál, a hetvenes évek végén tagja lett a népi írók körének.
  [kutatható] »486« 1992., 10 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Szekér Gyula (1925–2015)
  Vegyészmérnök. 1956-75 között vegyipari, illetve nehézipari miniszterhelyettes, miniszter. 1975-80 között miniszterelnök-helyettes. 1980-84 között az OMFB, majd a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke.
  [kutatható] »66« 1987., 17 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Farkas Katalin, Laki Mihály.
 • Szekeres Péter (1942)
  1966-tól a Magyar Televízióban dolgozott szerkesztőként, és önállóan is készített dokumentumfilmeket. 1970-ben elhagyta az országot. Először Olaszországba, majd Svédországba ment, később az Egyesült Államokban kapott politikai menedékjogot. A filmszakmával nem tudott kapcsolatot teremteni, később az amerikai Népszava szerkesztőségében talált munkát. 1977-ben visszatért Magyarországra. Kezdetben építőipari segédmunkás volt, majd a Társulás Filmstúdióban és a Filmtudományi Intézetben dolgozott.
  [nyilvános] »878« 2008., 13 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lugossy István.
 • Szelényi Tiborné Elischer Edit (1906-2004)
  Tisztviselő. 1934-től a kereskedelmi minisztériumban, 1945 után az amerikai és a francia követségen dolgozott. 1950-ben az ÁVH letartóztatta, majd egy év múlva kémkedés vádjával hat év börtönbüntetésre ítélték. 1956-os szabadulása után nyelvtanár.
  [kutatható] »166« 1988., 6 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Bakonyi Éva.
 • Szelepcsényi Márta (1956)
  Segédmunkás Komlón. Édesapját, Szelepcsényi István (1932-1959), villanyszerelőt, aki 1956-ban nemzetőr volt, majd 1957 elején fegyveres ellenállás szervezkedésébe kezdett, halálra ítélték, és kivégezték.[GY]
  [kutatható] »643« 1995., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Széll Jenő (1912-1994)
  népművelő, politikus, publicista. 1932-ben belépett a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségbe, és az egyetemi diákmozgalom titkára lett. 1933-ban másfél év szabadságvesztésre ítélték. Szabadulása után Párizsban és Bécsben textilvegyészetet tanult. 1945-től pártalkalmazott, 1948-50 között bukaresti magyar követ, 1951-ben az MDP KV munkatársa, 1951-57 között a Népművészeti Intézet alapító igazgatója volt. A Nagy Imre körül kialakult pártellenzék aktív tagja lett. 1956-ban a Magyar Rádió kormánybiztosává nevezték ki. A forradalom leverése után az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, valamint műfordító volt. 1959-ben 5 év szabadságvesztésre ítélték. 1962-ben szabadult. 1964-től a Zeneműkiadó lektora, 1970-től a Könyvvilág szerkesztője volt. A TIB egyik alapítója.
  [kutatható] »4« 1981-1982., 40 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Hegedűs B. András, Kozák Gyula, Szabóné Dér Ilona.
 • Szemerédi Tibor (1940)
  Üzletkötő. 1956 decemberében egy barátjával lépte át a határt. Az iselsbergi gimnáziumban érettségizett 1959-ben, majd rádiótechnika-elektronika szakon szerzett szakképesítést. 1961-ben részt vett az 1956-os forradalom emlékére szervezett békemeneten. Aktív résztvevője a cserkész mozgalomnak és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének.
  [kutatható] »887« 2005., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lénárt András.
 • Szendrői Péter (1935)
  Technikus. 1952-től Székesfehérváron építőipari munkás, illetve középszintű vezető, 1967-től az Alba Regia Építőipari Vállalatnál főépítés-vezető, majd termelési üzemvezető.
  [kutatható] »1037« 1982., 5 ív.
  Készítő: Csizmadia Gábor.
 • Szentágothai János (1912-1994)
  Orvos, agykutató, egyetemi tanár. 1973-tól az MTA alelnöke, 1976-1985 között elnöke.1956-ban a pécsi Értelmiségi Forradalmi Bizottság elnöke. Számos szakmai és társadalmi szervezet tagja, elnöke. 1985-től országgyűlési képviselő.
  [nyilvános] »10« 1986., 22 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Balázs Katalin.
 • Szentes Tamás (1933)
  Közgazdász, egyetemi tanár. 1956. október 23-án az egyetemisták megbízásából tárgyalt Iván Kovács Lászlóval, a Corvin közi felkelők egyik parancsnokával.
  [nyilvános] »508« 1993., 2 ív.
  Készítő: Eörsi László.
 • Szentirmay Sándor (1925–2006)
  Gépésztechnikus, tanár. 1945 után összeesküvésben való részvétel vádjával többször letartóztatták. 1956-ban a Szabó Ilonka utcai Épületgépészeti Technikumban az ő irányításával alakult meg és működött a középiskolai diákok forradalmi központja. 1959-ben nyolc év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »229« 1990., 21 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Ferenczy Erika.
 • Szentkereszty Pálné Rakovszky Erzsébet (1905-1996)
  A magyar arisztokrácia tagja. Közreműködött lengyel és francia menekültek segítésében, zsidó gyerekek megmentésében. 1945 után az angol missziónál, majd a követségen fordító. 1954-ben kémkedés vádjával öt év börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban részt vett a politikai foglyok igazolásában. November 4-e után emigrált. Franciaországban a Nemzetközi Vöröskereszt és az Európai Kulturális Alapítvány munkatársa.
  [kutatható] »279« 1989., 7 ív és melléklet.
  Készítő: Molnár Adrienne.
 • Szepesi Zoltán (1912)
  Fizikus. A szegedi egyetem, majd a Tungsram munkatársa. 1947-től Franciaországban, 1951-től Kanadában kutatómérnök. A francia és a kanadai fizikai társaság tagja.
  [nyilvános] »173« 1988., 4 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Inzelt Annamária.
 • Szerb Ferenc (1924)
  Közgazdász. 1944-1948 között ifjúságmozgalmi vezető, majd a Jóvátételi Hivatal munkatársa. 1948-1963 között nehézipari tárcáknál közép-, illetve felsőszintű vezető. 1963-tól a Vegyipari Tröszt gazdasági igazgatója. 1968-tól a Vegyipari Fejlesztési Egyesülés elnöke. 1972-től a Vegyépszer Vállalat vezérigazgatója.
  [kutatható] »1034« 1982., 6 ív.
  Készítő: Farkasné Kurucz Zsuzsanna, Hegedűs B. András.
 • Szeremley Huba (1940)
  Gépészmérnök, vállalkozó, borász.Tanult teológiát, majd az orvosi egyetemre járt, végül gépészmérnökként szerezte első diplomáját Ausztriában. 1967-ben sportrepülővel hagyta el az országot, élt Iránban és Nigériában. A 90-es évek elején hazaköltözött, hobbi borászként kezdett el foglalkozni a borkészítéssel, majd 1992-ben megalapította a Szent Orbán Pincét, amit számos más vállalkozása követett.
  [zárt] »910« 2008-2009., 38 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Varga Ágota.
 • Szervánszky Attila (1945)
  A hatvanas években középiskolásként tagja volt a Moszkva téri galerinak, a Kalefnek. Érettségi után szabadúszó újságíróként és rádiósként, majd tíz éven át lemezlovasként dolgozott. 1978-ben elhagyta Magyarországot. Párizsban alkalmi munkákból élt, majd Svédországban gazdasági menedékjogot kapott. Volt segédmunkás, Norvégiában olajmunkás, a stockholmi egyetemen filozófiát és szociológiát hallgatott. Később Luganóban telepedett le, szállodai portás volt. 1991-ben hazatelepült. Hanglemezkiadónál, majd különböző tv-csatornáknál dolgozott.
  [nyilvános] »868« 2008., 7 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lugossy István.
 • Szidarovszky Ferenc (1945)
  Matematikus, egyetemi tanszékvezető. 1987-től az University of Arizona professzora, Tucsonban él.
  [nyilvános] »791« 2005., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőműves Ágnes.
 • Szigethy Miklós (1946)
  Agrármérnök. 1970-1972 között a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező Vállalatnál technológus, tervező, műszaki ellenőr. 1972-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban középszintű vezető.
  [kutatható] »1090« 1983., 9 ív.
  Készítő: Köbli József.
 • Szigeti Péter (1941)
  Tanár, jazz-szakíró. 1963-ban szerzett közgazdász diplomát. Már tanulmányai alatt a Gellért Szállóban és a Gundel Étteremben dolgozott mint felszolgáló, majd vezető beosztásban a Hungarhotels és később a Pannónia Vállalat szállodáiban és éttermeiben. 1969-től a kilencvenes évekig számos jazz-klubot szervezett és vezetett. A Magyar Jazz Szövetség alapító tagja. Tanított több zeneiskolában, jazz-történetet, zeneesztétikát és angol nyelvet.
  [nyilvános] »916« 2007-2009., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Havadi Gergő.
 • Szigetvári István (1940-2004)
  Esztergályos, villanyszerelő. Állami gondozásban nevelkedett. 1956. október 25-én szakmunkástanulóként csatlakozott a Berzenczey utcai, majd a Tűzoltó utcai felkelőcsoporthoz. 1958-ban 15 év szabadságvesztésre ítélték. 1969-ben szabadult. Székesfehérváron esztergályosként, majd Eleken segédmunkásként és villanyszerelőként dolgozott. 1987-től kisállattenyésztő. A Pofosz országos választmányának tagja.
  [nyilvános] »371« 1991., 12 ív.
  Készítő: Eörsi László.
 • Sziklai Imre (1925-1998)
  Vasmunkás, tanár, pszichológus. Tizenöt éves korától szervezett munkás, illegális kommunista. 1944-ben deportálták. Hazatérése után ifjúsági funkcionárius, pártiskolai tanár, a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen marxizmusoktató, majd munkás. 1956-ban a MOM munkástanácsának titkára. Öt év börtönbüntetésre ítélték. A hetvenes évek elején Nyugat-Németországba emigrált.
  [kutatható] »149« 1988., 26 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Hegedűs B. András.
 • Szilágyi Gyula (1946)
  Szociológus, író, fordító. Iskoláit Sopronban az Erdészeti Technikumban, majd Budapesten a Teológiai Akadémián, a Gyógypedagógiai Főiskolán és az ELTE Szociológiai Intézetében végezte. Írással hivatásszerűen a kilencvenes években kezdett foglalkozni. Írásai rendszeresen megjelennek az Élet és Irodalom hasábjain.
  [nyilvános] »919« 2008-2009., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Havadi Gergő.
 • Szilágyi János György (1918–2016)
  Ókorkutató, művészettörténész. 1941-től a Szépművészeti Múzeum antik osztályának munkatársa. A forradalom alatt a múzeum forradalmi bizottsága elnökévé választották. 1957-ben fegyelmivel elbocsátották, a debreceni Déri Múzeumba helyezték, 1958 őszén visszakerült. 1952-től az ELTE BTK tanára, címzetes egyetemi tanár. Az Ókortudományi Társaság főtitkára, a Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts szerkesztője. 1991-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.
  [nyilvános] »774« 2003., 8 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Litván György, Molnár Adrienne.
 • Szilágyi Józsefné (1913-1996)
  Varrónő. 1949-53 között a Magyar-Szovjet Baráti Társaság XII. kerületi titkára, majd bedolgozó volt. A Nagy Imre-perben kivégzett Szilágyi József özvegye. 1956-ban a Nagy Imre-csoporttal családostul Romániába hurcolták. 1958 decemberében térhetett haza. 1959-től varrónőként dolgozott. A TIB egyik alapítója.
  [kutatható] »34« 1986., 5 ív, melléklet.
  Készítő: Kozák Gyula.
 • Szilágyi Júlia (1936)
  Az erdélyi Korunk szerkesztője. Főként arra emlékezik vissza, hogy 1956-ban diákként milyen változásokat tapasztalt a kolozsvári Bolyai Egyetemen.*
  [kutatható] »480« 1992., 2 ív.
  Készítő: Gagyi-Balla István.
 • Szín Béla (1934)
  Agrártechnikus. 1956-1957-ben újságíró. 1957-1964 között állami gazdasági középszintű vezető. 1964-től a zsámbéki termelőszövetkezet elnökhelyettese, majd elnöke.
  [kutatható] »1111« 1983., 5 ív.
  Készítő: Csizmadia Gábor.
 • Szinetár Miklós (1932)
  1953-tól az Operettszínház rendezője, illetve főrendezője, majd 1960-tól a Petőfi Színház művészeti vezetője volt. Ő honosította meg Magyarországon a musical-műfajt. 1962-ben került az éppen akkor induló televízióhoz, ahol a rendszerváltozásig vezető posztokat töltött be. 1953 óta tanít a ma már egyetemi szinten működő Színház és Filmművészeti Főiskolán, többször volt tanszakvezető. 1993-1996 között a Fővárosi Operettszínház igazgatója volt, majd 2000-ig, illetve 2002-től az Állami Operaház főigazgatója. 1970-ben Kossuth-díjat kapott.
  [kutatható] »775« 2002., 12 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kozák Gyula.
 • Szirmai Péter (1952)
  Tanár, színész, a Közép-európai Nemzetközi Egyetem Alapítvány igazgatója Kecskeméten. Édesapját, Szirmai Ottó (1926-1959), rádiódramaturgot, a Tűzoltó utcai fegyveres csoport egyik vezetőjét halálra ítélték, és kivégezték.[GY]
  [kutatható] »661« 1995., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Hoffmann Gertrud.
 • Szlama Árpád (1934–2007)
  Esztergályos, katonatiszt. 1956-ban fegyveresen harcolt a IX. kerületben és a Corvin közben. A forradalom leverése után Nyugat-Németországban élt. 1960-ban hazajött, tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 1974-es szabadulása után a Csepel Művekben dolgozott.
  [nyilvános] »419« 1992., 15 ív.
  Készítő: Eörsi László.
 • Szmolenszki László (1926)
  Technikus. 1946-1949 között rendőrtiszt. Ezt követően a Gyümért Vállalatnál középszintű vezető. 1961-től a Kecskeméti Törekvés Termelőszövetkezet elnöke.
  [kutatható] »1071« 1983., 6 ív.
  Készítő: Szigeti Katalin.
 • Szmolnik Lajos (1928)
  Asztalos, takarító. 1956 októberében részt vett a nyíregyházi rabok kiszabadításában. A forradalom bukása után elhagyta az országot; Ausztráliában él. *
  [kutatható] »724« 1999., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lökkös Attila.
 • Szőke Gyula (1914)
  Gazdálkodó, éjjeliőr. 1956-ban a derecskei forradalmi bizottság elnökségi tagja. 1958-ban három év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »638« 1991., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Szövérffy Dezső (1927)
  1945-től katonatiszt. 1951-ben hűtlenség vádjával hét év börtönbüntetésre ítélték. 1956-ban nemzetőr, 1957-ben öt hónapig előzetes letartóztatásban volt. Segédmunkás, majd 1963-tól a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet főmunkatársa.
  [nyilvános] »355« 1991., 10 ív.
  Készítő: Garai Gábor.
 • Sztevanovity Milutin (1921–2002)
  Közgazdász, újságíró. Részt vett a jugoszláv ellenállási mozgalomban. 1948-ban Budapesten dolgozott, ahol politikai menedékjogot kért. 1952-ben kémkedés vádjával tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1955-ös szabadulása után vállalati ellenőr. 1948-1952 és 1957-1974 között a Délszláv Szövetség főszerkesztője, ezt követően a Lapkiadó Vállalat munkatársa.
  [kutatható] »146« 1987-1988., 10 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kubinyi Ferenc.
 • Sztrányiczki Gábor (1930)
  Filozófus Erdélyben. 1954-től a kolozsvári Bolyai Egyetem tanára. Elsősorban az 1956-os magyar forradalom hatásáról beszél.*
  [nyilvános] »454« 1992., 1 ív.
  Készítő: Gagyi-Balla István.
 • Szűcs László (1934)
  Munkás. 1956-ban a Hajdúsági Gyógyszergyár munkástanácsának egyik vezetője, a debreceni munkástanácsok egyeztető fórumának résztvevője. Hat év börtönbüntetésre ítélték. Az Iparművészeti Főiskola textil tanszékén gyakorlatvezető.
  [nyilvános] »383« 1992., 5 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Szurdi András (1944)
  Filmrendező, forgatókönyvíró. Svédországban Peter Watkins, majd Magyarországon Jancsó Miklós asszisztense volt. 1971-80 között tévéműsorokat, rövid- és reklámfilmeket készített. 1981-90 között több játékfilmet rendezett. Jelenleg a CIB Bank marketing és internetbanki tanácsadója.
  [nyilvános] »797« 2005., 11 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lugossy István.
 • Szűrös Mátyás (1933)
  Politikus. 1975–1982 között berlini, illetve moszkvai nagykövet, 1983–1989 között az MSZMP KB titkára. 1989-ben az Országgyűlés elnöke, 1989–1990-ben ideiglenes köztársasági elnök, 1990-től az Országgyűlés alelnöke.
  [nyilvános] »426« 1991., 24 ív.
  Készítő: Tóth Pál Péter.
 • Tabódy István (1921-2000)
  Katolikus pap. 1941-ben a Ludovikán végzett mint huszártiszt. 1950-ben Recskre internálták, 1953-ban szabadult. 1957-ben a forradalom idején tanúsított magatartása miatt 7 hónap, 1960-ban 'földalatti' teológiai szeminárium szervezéséért 12 év szabadságvesztésre ítélték. 1972-ben szabadult, előbb káplán majd plébános volt Bicskén.
  [nyilvános] »333« 1991., 19 ív.
  Készítő: Hegedűs B. András, Kőrösi Zsuzsanna.
 • Takách-Tolvay László (1928)
  Tanár, építésztechnikus. Hadapródiskolai növendékként harcolt a második világháborúban; hazatérése után 1946-ban édesapjával együtt politikai okokból letartóztatták, 1948-ban bizonyíték híján felmentik őket a vádak alól. A forradalom alatt tagja volt a Heves Megyei Forradalmi Bizottságnak, az Egri Szabad Rádió vezetője. 1956 novemberében fegyveres harcos a Bükk-fennsíkon, majd Nyugatra emigrált. Ausztráliában telepedett le*
  [kutatható] »721« 1999., 1 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lökkös Attila.

Oldalak