Tovább a szövegrészlethez...
elemi (általános) iskola

Volt egy eset, erre nagyon emlékszem. A testnevelésórára kötelező volt a fehér trikó, a kék klottnadrág és a tornacipő. Ezt a szülőknek meg kellett venni. És az egyik osztálytársamnak nem volt tornacipője, ezért a testneveléstanárunk megbüntette. Hogy pontosan hogyan, már nem emlékszem, tán elfenekelte vagy futtatta a pályán. Mire a legjobb sportoló az osztályban odaszólt neki, hogy „hát tanár úr, ezök szögényök!” És akkor a tanár egy pillanatra megállt, majd kinyitotta a szertárszekrényt. Volt benne nyolc-tíz tornacipő, és azt mondta, „na, fiam, válassz magadnak, amennyit akarsz!”, és az osztály előtt bocsánatot kért tőle. Mi akkor voltunk tizenkettő vagy tizenhárom évesek. Ezt a tanárt nagyon tiszteltem.