Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Andorka Rudolf
Bálint György
Fogarassy Miklós
Czájlik Péter portré
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czeglédy Ilona
Tihanyi László
Németi Irén
Pákh Tibor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hervé Jutka
Nacsády András
Darin Sándor
Tóth István
Fráter Ágota
Czájlik Péter régi tanítványaival
Kovách Erzsébet
Kuklay Antal
Lambrecht Miklós
Molnár Mihály
Ebinger Endre
Vigh Szabolcs
Gúth Zoltán
Domokos Pál Péter
Ivánfi Jenő
Batár Attila
Tomasovszky Mária
Hegedűs Györgyi
Faragó Vilmos
Nagy Bálint
Gyenes Judith