Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Németi Irén
Andorka Rudolf
Lambrecht Miklós
Ivánfi Jenő
Kovách Erzsébet
Faragó Vilmos
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Hervé Jutka
Domokos Pál Péter
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gúth Zoltán
Fogarassy Miklós
Bálint György
Fráter Ágota
Czájlik Péter régi tanítványaival
Nagy Bálint
Darin Sándor
Hegedűs Györgyi
Tóth István
Nacsády András
Ebinger Endre
Tomasovszky Mária
Vigh Szabolcs
Czeglédy Ilona
Tihanyi László
Molnár Mihály
Pákh Tibor
Gyenes Judith
Batár Attila
Kuklay Antal