Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Domokos Pál Péter
Kovách Erzsébet
Fráter Ágota
Molnár Mihály
Németi Irén
Tomasovszky Mária
Lambrecht Miklós
Tihanyi László
Czeglédy Ilona
Darin Sándor
Vigh Szabolcs
Hervé Jutka
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hegedűs Györgyi
Nagy Bálint
Gyenes Judith
Czájlik Péter portré
Pákh Tibor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Faragó Vilmos
Bálint György
Ebinger Endre
Kuklay Antal
Fogarassy Miklós
Andorka Rudolf
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tóth István
Nacsády András
Ivánfi Jenő
Gúth Zoltán
Batár Attila