Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czeglédy Ilona
Tomasovszky Mária
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hegedűs Györgyi
Bálint György
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Pákh Tibor
Andorka Rudolf
Hervé Jutka
Lambrecht Miklós
Vigh Szabolcs
Ebinger Endre
Fogarassy Miklós
Tóth István
Molnár Mihály
Fráter Ágota
Gúth Zoltán
Domokos Pál Péter
Ivánfi Jenő
Gyenes Judith
Batár Attila
Faragó Vilmos
Kovách Erzsébet
Czájlik Péter portré
Tihanyi László
Nacsády András
Kuklay Antal
Nagy Bálint
Czájlik Péter régi tanítványaival
Darin Sándor
Németi Irén