Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Németi Irén
Lambrecht Miklós
Nacsády András
Pákh Tibor
Czeglédy Ilona
Hegedűs Györgyi
Tihanyi László
Kuklay Antal
Fráter Ágota
Ivánfi Jenő
Faragó Vilmos
Tomasovszky Mária
Hervé Jutka
Gyenes Judith
Darin Sándor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gúth Zoltán
Nagy Bálint
Kovách Erzsébet
Domokos Pál Péter
Vigh Szabolcs
Andorka Rudolf
Ebinger Endre
Fogarassy Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Batár Attila
Bálint György
Czájlik Péter portré
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tóth István
Molnár Mihály