Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Kuklay Antal
Batár Attila
Ebinger Endre
Kovách Erzsébet
Gyenes Judith
Tihanyi László
Molnár Mihály
Czájlik Péter régi tanítványaival
Bálint György
Darin Sándor
Hervé Jutka
Németi Irén
Pákh Tibor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Lambrecht Miklós
Andorka Rudolf
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Fráter Ágota
Nacsády András
Tomasovszky Mária
Ivánfi Jenő
Czeglédy Ilona
Nagy Bálint
Czájlik Péter portré
Faragó Vilmos
Hegedűs Györgyi
Vigh Szabolcs
Tóth István
Domokos Pál Péter
Gúth Zoltán
Fogarassy Miklós