Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Ebinger Endre
Tóth István
Pákh Tibor
Kuklay Antal
Czájlik Péter portré
Bálint György
Andorka Rudolf
Tomasovszky Mária
Gyenes Judith
Lambrecht Miklós
Németi Irén
Czeglédy Ilona
Nacsády András
Gúth Zoltán
Darin Sándor
Nagy Bálint
Czájlik Péter régi tanítványaival
Hervé Jutka
Batár Attila
Hegedűs Györgyi
Vigh Szabolcs
Kovách Erzsébet
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Fogarassy Miklós
Tihanyi László
Molnár Mihály
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Fráter Ágota
Ivánfi Jenő