Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Tóth István
Darin Sándor
Nagy Bálint
Fráter Ágota
Vigh Szabolcs
Fogarassy Miklós
Gúth Zoltán
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ivánfi Jenő
Nacsády András
Molnár Mihály
Czeglédy Ilona
Gyenes Judith
Hegedűs Györgyi
Ebinger Endre
Domokos Pál Péter
Tomasovszky Mária
Faragó Vilmos
Tihanyi László
Kovách Erzsébet
Pákh Tibor
Hervé Jutka
Batár Attila
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kuklay Antal
Czájlik Péter régi tanítványaival
Lambrecht Miklós
Bálint György
Németi Irén
Andorka Rudolf
Czájlik Péter portré