Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Batár Attila
Kovách Erzsébet
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ebinger Endre
Fráter Ágota
Andorka Rudolf
Tomasovszky Mária
Nagy Bálint
Bálint György
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Domokos Pál Péter
Lambrecht Miklós
Gyenes Judith
Vigh Szabolcs
Czájlik Péter régi tanítványaival
Hervé Jutka
Darin Sándor
Pákh Tibor
Faragó Vilmos
Hegedűs Györgyi
Czeglédy Ilona
Ivánfi Jenő
Tihanyi László
Fogarassy Miklós
Tóth István
Németi Irén
Gúth Zoltán
Czájlik Péter portré
Molnár Mihály
Kuklay Antal
Nacsády András