Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czájlik Péter portré
Kovách Erzsébet
Nagy Bálint
Hegedűs Györgyi
Németi Irén
Andorka Rudolf
Czeglédy Ilona
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Lambrecht Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Faragó Vilmos
Gyenes Judith
Tóth István
Domokos Pál Péter
Darin Sándor
Fráter Ágota
Hervé Jutka
Nacsády András
Batár Attila
Ebinger Endre
Kuklay Antal
Pákh Tibor
Tomasovszky Mária
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter régi tanítványaival
Fogarassy Miklós
Gúth Zoltán
Tihanyi László
Vigh Szabolcs
Bálint György