Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Darin Sándor
Tóth István
Fráter Ágota
Andorka Rudolf
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Bálint György
Lambrecht Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kuklay Antal
Domokos Pál Péter
Ivánfi Jenő
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hegedűs Györgyi
Faragó Vilmos
Ebinger Endre
Czájlik Péter portré
Czájlik Péter régi tanítványaival
Nagy Bálint
Tihanyi László
Gyenes Judith
Tomasovszky Mária
Nacsády András
Batár Attila
Németi Irén
Vigh Szabolcs
Pákh Tibor
Fogarassy Miklós
Czeglédy Ilona
Kovách Erzsébet
Molnár Mihály