Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czájlik Péter régi tanítványaival
Domokos Pál Péter
Gyenes Judith
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Nagy Bálint
Nacsády András
Vigh Szabolcs
Pákh Tibor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Lambrecht Miklós
Kuklay Antal
Kovách Erzsébet
Tóth István
Németi Irén
Czájlik Péter portré
Tihanyi László
Andorka Rudolf
Tomasovszky Mária
Fráter Ágota
Hegedűs Györgyi
Fogarassy Miklós
Faragó Vilmos
Ebinger Endre
Bálint György
Darin Sándor
Batár Attila
Czeglédy Ilona
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna