Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Kuklay Antal
Faragó Vilmos
Czeglédy Ilona
Domokos Pál Péter
Ebinger Endre
Batár Attila
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Andorka Rudolf
Nacsády András
Fráter Ágota
Fogarassy Miklós
Hegedűs Györgyi
Lambrecht Miklós
Kovách Erzsébet
Czájlik Péter portré
Hervé Jutka
Tomasovszky Mária
Tihanyi László
Tóth István
Pákh Tibor
Vigh Szabolcs
Ivánfi Jenő
Gúth Zoltán
Bálint György
Gyenes Judith
Németi Irén
Czájlik Péter régi tanítványaival
Darin Sándor
Nagy Bálint
Molnár Mihály