Jelenlegi hely

AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM INTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE
A gyűjtemény a kutatók rendelkezésére áll. Jelentkezésüket várjuk az 1956intezet@gmail.com címen.
Az interjúk nyilvánossági szintje:
 • nyilvános = szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével
 • kutatható = szabadon kutatható, de az idézéshez az interjúalany engedélye szükséges
 • zárt = a kutatáshoz és az idézéshez is az interjúalany engedélye szükséges
 • Darin Sándor (1932-2009)
  Gépészmérnök. 1956-ban a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem adjunktusa volt. A forradalom alatt részt vett az egyetemi rádió munkájában, majd az Észak- és Kelet-Magyarországi Nemzeti Tanács titkárává választották. 1958-ban 6 év szabadságvesztésre ítélték. 1960-as szabadulása után technikus, majd tervezőmérnök volt, számos találmánya van. 1992-től nyugdíjas.
  [kutatható] »668« 1995., 6 iv és melléklet.
  Készítő: Molnár Adrienne.
 • Darnay Benjámin (1933)
  Újságíró. 1950-től a csepeli Fogaskerék munkatársa, majd 1953-ban beiskolázták a katonatiszti főiskolára, de 1955-ben elbocsátották. Ezt követően a Csepel Vas- és Fémművekben segédmunkás. 1956. október 25-től tagja a csepeli forradalmi bizottságnak. 1956 novemberében elhagyta az országot, az USA-ban él.
  [nyilvános] »597« 1994., 10 ív és melléklet.
  Készítő: Gyenes Pál.
 • Darvas József (1908–1993)
  Munkás, közgazdász. 1933-tól a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyárában dolgozott, 1948-1949-ben munkásigazgató, 1953-1972 között igazgató volt. 1949-1953 között a Vegyipari Minisztérium főosztályvezetője és a Vegyipari Szakszervezet főtitkára volt.
  [kutatható] »1139« 1984., 5 ív.
  Készítő: Vajda Mihály.
 • Darvas László (1918-2005)
  Optikus, külkereskedő. 1945-1947-ben rendőrnyomozó. 1948-tól különböző vegyipari vállalatoknál és külképviseleteken töltött be vezető pozíciót. 1964-1969 között külkereskedelmi miniszterhelyettes, majd 1980-1984 között a Generálimpex Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgatója.
  [kutatható] »1073« 1983., 12 ív.
  Készítő: Kozák Gyula.
 • Dávid Ferenc (1915-2004)
  1944-től pártalkalmazott. 1945-1956 között Győr- Sopron, majd Szolnok megyei elsőtitkár, az MKP, illetve az MDP KV tagja. 1975-ben gyárigazgatóként ment nyugdíjba. Az interjú elsősorban a kommunista párt vezető testületeiről, az 1956-os forradalmi eseményekről és Szigethy Attiláról tartalmaz információkat.*
  [nyilvános] »283« 1990-1991., 5 ív.
  Készítő: Standeisky Éva.
 • Dávid Gyula (1928)
  Irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, a Kriterion igazgatója Kolozsváron. 1956-ban a Bolyai Egyetemen tanársegéd. 1957-ben a magyar forradalommal összefüggésben hét év börtönbüntetésre ítélték.
  [kutatható] »479« 1992., 6 ív.
  Készítő: Gagyi-Balla István.
 • Debreczeni József (1955)
  Közíró. A debreceni egyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát 1979-ben. Kiskunmajsán, majd Kecskeméten volt középiskolai történelemtanár, miközben bölcsészdoktori címet szerzett. 1987-től az Magyar Demokrata Fórum szervezője, 1989-ben ellenzéki képviselőként az utolsó pártállami parlamentbe is bejutott. 1990-től az MDF országgyűlési képviselője. 1993-ban kizárták az MDF frakciójából, mivel bírálta Csurka István szélsőséges nézeteit. Válaszlépésként kilépett az MDF-ből. 1994-től a Miskolci Egyetem Szociológia Tanszékének oktatója. 2002-ig Orbán Viktor személyes tanácsadója. 2014-től a Demokratikus Koalíció tagja, amelynek alelnökévé is választották. Antall József, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökökről írt politikai életrajzot.
  [kutatható] »983« 2015, 11 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kardos Ernő.
 • Dede Ernő (1933)
  Szobrász. 1956-ban a Képzőművészeti Főiskola nemzetőrségének tagja. A forradalom leverése után a MOKÉP-nél plakátkészítő, majd szellemi szabadfoglalkozású.
  [nyilvános] »361« 1991., 3 ív.
  Készítő: Eörsi László.
 • Dékány László (1907–?)
  Gépészmérnök, sportrepülő. A Csonka Gépgyár, a Magyar Vagon- és Gépgyár, illetve a Kohó- és Gépipari Tervező Vállalat vezető munkatársa. 1947-1949 között összeesküvés és szabotázs vádjával az ÁVO többször letartóztatta.
  [nyilvános] »303« 1991., 3 ív.
  Készítő: Garai Gábor.
 • Dénes János (1930–2021)
  Vegyipari szakmunkás, technikus. 1956-ban a Kőbányai Gyógyszergyár munkástanácsának elnöke. Tizenöt év börtönbüntetésre ítélték.
  [kutatható] »93« 1987., 13 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Varga László.
 • Dér József (1928)
  Agronómus. 1951-ig gazdálkodó, majd agronómus. 1959-1962 között, illetve 1964-től tsz-elnök.
  [kutatható] »1147« 1984., 20 ív.
  Készítő: Szabóné Dér Ilona.
 • Dessewffy Olivér (1930–2006)
  Vegyészmérnök. 1952-től a Taurus Gumiipari Vállalatnál kutató, osztályvezető, fejlesztési főosztályvezető, majd tanácsadó.
  [kutatható] »1006« 1982., 7 ív.
  Készítő: Bakonyi Éva, Polgár Miklós.
 • Dévényi István (1926)
  Szerszámkészítő. 1951-1955 között katonatiszt. 1956-ban a Telefongyár ideiglenes munkástanácsának elnöke. 1957 márciusában vizsgálati fogságban volt.
  [nyilvános] »381« 1992., 2 ív.
  Készítő: Abod László.
 • Dialógus békemozgalom
  Hoffmann Henrik (1965), mikrobiológus, környezetvédelmi szakember; Hollós Judit (1959), mentálhigiénés szakember, pszichodráma csoportvezető; Kiss Simon Róbert (1960) testnevelő tanár; Kochis Pál Zoltán (1958), gépészmérnök; Tajta Gábor (1960), tanár visszaemlékezése.
  [kutatható] »925« 2008., 8 ív .
  Készítő: Tóth Eszter Zsófia.
 • Dicső László (1932–2003)
  Villamosmérnök. 1956-ban Pécsett munkástanácselnök volt, másodfokon tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult. 
  [kutatható] »305« 1991., 19 ív és melléklet.
  Készítő: Kőhegyi Kálmán.
 • Dilinkó Gábor (1929–2014)
  Takarító, festőművész. 1956-ban a Corvin közben harcolt. Első fokon 12 év, másodfokon 5 év börtönbüntetésre ítélték.
  [kutatható] »332« 1991., 15 ív.
  Készítő: Romvári Zsuzsanna.
 • Dimény Imre (1922–2017)
  Agrárközgazdász, kommunista politikus. 1951-1954 között földművelésügyi minisztériumi osztályvezető, majd az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, 1960-62 között elnökhelyettese. 1967-1975 között mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, majd 1986-ig a Kertészeti Egyetem rektora.
  [kutatható] »55« 1987., 30 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Nagy Gyula.
 • Dinnyés Illés (1921)
  Tanító, tanár. A negyvenes évek közepétől 1983-as nyugdíjazásáig az ország különböző településein pedagógusként dolgozott. 1956-ban Alsószentivánban a forradalmi bizottság egyik vezetője volt, ezért internálták.
  [kutatható] »729« 2000., 18 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Standeisky Éva.
 • Dobai István (1924)
  Erdélyi nemzetközi jogász, egyetemi tanár, politikus. Az erdélyi magyarság ENSZ-hez benyújtott 56-os memorandumának egyik szerzője. 1957-ben letartóztatták, első fokon halálra, másodfokon életfogytiglani kényszermunkára ítélték. 1964-ben szabadult.
  [kutatható] »126« 1987,1990,1993., 50+5 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Gagyi-Balla István, Murányi Gábor.
 • Dobai Péter (1944)
  Hajós, író, számos filmforgatókönyv, köztük az Oscar-díjas Mephisto szerzője. [MM]
  [kutatható] »805« 2005., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Molnár János.
 • Dobó János (1921-1998)
  Vegyész. A II. világháború idején Svájcban a magyar kommunista Szőnyi-csoport tagja. 1945 után a Szabad Nép munkatársa, pártiskolai tanár. 1950-ben a Rajk-per egyik mellékperében tizenöt év börtönbüntetésre ítélték. 1954-es rehabilitása után a Műanyagipari Kutatóintézet tudományos munkatársa.
  [zárt] »18« 1986., 21 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Csanádi Mária, Hegedűs B. András.
 • Doby János (1925)
  Költő. 1944-1945 telén az Ideiglenes Nemzeti Kormány tisztviselője, majd hadifogoly a Szovjetunióban. 1947-1949 között az FKgP központjában dolgozott, ezt követően terményfelvásárló. 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége november 2-i taggyűlésének aktív résztvevője.*
  [nyilvános] »492« 1993., 3 ív.
  Készítő: Standeisky Éva.
 • Dohy János ifj. (1934-2002)
  Agrármérnök, egyetemi tanár. Édesapjára, Dohy Jánosra (1905-1991), emlékezik, aki a Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatóhelyetteseként a forradalom alatt a diákmegmozdulások élére állt, amiért utána tizenkét év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »388« 1992., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Ferenczy Erika.
 • Domján Mihály (1920)
  Jogász. 1956-ban a Baranya Megyei Nemzeti Munkástanács tagja, részt vett Pécs védelmének és a bányászzászlóalj felfegyverzésének megszervezésében. 1957-ben letartóztatták, majd bizonyítékok hiányában felmentették.
  [nyilvános] »660« 1995,1996., 8+4 ív és melléklet.
  Készítő: Eörsi László.
 • Domokos Pál Péter (1901-1992)
  Etnográfus, népzenekutató. 1926-tól a kolozsvári Tanítóképző Főiskola tanára, 1940-1944 között igazgatója. 1944-től Budapesten élt. 1945-1949 között a Népjóléti Minisztérium munkatársa, majd gimnáziumi tanár.
  [nyilvános] »30« 1986., 15 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Balogh Júlia.
 • Donáth László (1955)
  Evangélikus lelkész. 1988-tól a csillaghegyi gyülekezet lelkésze. 1994-től országgyűlési képviselő. Édesapja, Donáth Ferenc (1913-1986), jogász, politikus, 1956-ban Nagy Imre közvetlen munkatársa. 1956 novemberében a családot Romániába internálták. 1958-ban Donáth Ferencet tizenkét év börtönbüntetésre ítélték, 1960-ban szabadult.[GY]
  [kutatható] »631« 1994-1995., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Javorniczky István.
 • Dosztál Béla (1923–2013)
  Közgazdász. 1950-ben Kistarcsán, 1951-1953 között Recsken internált. 1956-ban a székesfehérvári Nemzeti Bizottság Ideiglenes Intéző Bizottságának titkára, a Vörösmarty Rádió stúdiójának beindítója. Tizenkét év börtönbüntetésre ítélték. 1964-es szabadulása után munkás, statisztikus.
  [nyilvános] »423« 1992., 3 ív.
  Készítő: Bánkúti Emese.
 • Dózsa Ernő (1923)
  Katonatiszt, kőműves, villanyszerelő. 1950-ben izgatásért elítélték. 1956-ban Nagykereki község nemzetőrparancsnoka. 1958-ban egy év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »337« 1991., 3 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Drecin József (1929)
  Esztergályos, közgazdász. 1952-től az Országos Tervhivatal munkatársa, 1970-től elnökhelyettese. 1980-tól művelődésügyi miniszterhelyettes.
  [kutatható] »1121« 1983., 13 ív.
  Készítő: Bakonyi Éva, Hegedűs István.
 • Drobny, Heinrich (1935)
  Román gépészmérnök. 1956-ban egyik szervezője a temesvári egyetemisták október 30-án rendezett gyűlésének. Hat év börtönbüntetésre ítélték. 1962-ben szabadult. Jelenleg a Temes megyei tanács alelnöke.
  [nyilvános] »632« 1995., 12 ív.
  Készítő: Bodó Zoltán.
 • Dubay Miklós (1928)
  Orvos. 1956-ban a Berettyóújfalui Járási Forradalmi Bizottmány elnöke. Hét év börtönbüntetésre ítélték. A Korányi Kórházban Bibó István kezelőorvosa volt.
  [kutatható] »421« 1992., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Dudás Józsefné Horváth Aranka (1910–?)
  Tanítónő. 1948-ban egy év börtönbüntetésre ítélték. Férjére, az 1957-ben kivégzett Dudás Józsefre, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány megalakítójára emlékezik.*
  [nyilvános] »112« 1989., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Burillák Attila, Körösényi András.
 • Duka Zólyomi Norbert (1908-1989)
  Jogász, orvostörténész, zenetanár, antifasiszta politikus. A csehszlovákiai magyar Liberális Párt egyik vezetője. 1946-ban nemzetiségi politikai tevékenysége miatt elítélték, 1949-ig volt börtönben, majd 1953-ig bányászként dolgozott.
  [kutatható] »37« 1986., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Bába Iván.
 • Duli László (1941)
  Könyvelő, üzemvezető. 1956 decemberében Sopronnál, Ágfalván keresztül jutott át az osztrák határon. 1961-ben Innsbruckban érettségizett, építészmérnöknek, majd közgazdásznak tanult. Ausztriában él.
  [kutatható] »893« 2005., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lénárt András.
 • Duna Kör
  A Duna Kör emlékezete kutatás keretében készült interjúk: Dózsa Tamás (1954), grafikus, Dragon Pál (1945), újságíró, politikus, Langmár Ferenc (1958), Pajkossy Gábor (1951), történész, Perczel Anna (1942), építészmérnök, Péterffy Ágoston (1942), építőmérnök, Rév István (1951), történész, Vásárhelyi Judit (1944), tanár.
  [nyilvános] »847« 2006., 15 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Vida Viktor.
 • Dunajszki András (1929)
  Gépészmérnök. 1954-től az MDP KV ipari osztályán politikai munkatárs. 1957-től a Ganz-Mávag különböző gyáregységeiben igazgató, majd 1977-től vezérigazgató.
  [kutatható] »1044« 1982., 5 ív.
  Készítő: Nagy Ilona, Petőcz György.
 • Dusóczky Tamás (1931–2017)
  Számítógép-szakember. 1953-ban osztályidegen származása miatt kizárták az egyetemről. Versenyszerűen kerékpározott. A forradalom alatt sebesülteket mentett. 1956 decemberében elhagyta az országot, Svájcban telepedett le. Az IBM és a Control Data vezető munkatársa volt, majd 1970-ben önálló számítástechnikai vállalatot alapított. A hetvenes évek elejétől rendszeresen látogatott haza. A kilencvenes évek elején szőlőbirtokot vásárolt Tokaj-Hegyalján, azóta bortermeléssel és kereskedelemmel foglalkozik.
  [kutatható] »741« 2001., 9 ív, hangfelvétel és melléklet.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Dzitko, Zdzislaw (1935)
  Lengyel mérnök. 1956-ban a műegyetem Hess András téri kollégiumában működő forradalmi bizottság tagja, illetve nemzetőrként részt vett a november 4-e utáni ellenállás szervezésében.*
  [nyilvános] »619« 1993., 1 ív.
  Készítő: Tischler János.
 • E. F.
  [zárt] »21« 1986., 15 ív és melléklet.
  Készítő: Kozák Gyula.
 • Ebinger Endre (1932)
  Fizika-matematika szakos tanár. 1956-ban a Mosonmagyaróvári Forradalmi Nemzeti Tanács tagjává választották. 1957 márciusában letartóztatták. Kistarcsára internálták, 1958 februárjában 6 év szabadságvesztésre ítélték. 1960-as szabadulása után segédmunkás, majd vegyipari szakmunkás volt. 1963-92 között fizikusként dolgozott.
  [nyilvános] »199« 1989., 7 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Molnár Adrienne.

Oldalak