Jelenlegi hely

AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM INTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE
A gyűjtemény a kutatók rendelkezésére áll. Jelentkezésüket várjuk az 1956intezet@gmail.com címen.
Az interjúk nyilvánossági szintje:
 • nyilvános = szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével
 • kutatható = szabadon kutatható, de az idézéshez az interjúalany engedélye szükséges
 • zárt = a kutatáshoz és az idézéshez is az interjúalany engedélye szükséges
 • Molnár Miklósné Rudas Éva (1925)
  Moszkvában született, apja Rudas László, az akkor emigrációban élő kommunista újságíró, marxista filozófus. A család 1945-ben tért haza Magyarországra. Tolmácsként és fordítóként dolgozott. 1957 januárjában férjével, Molnár Miklóssal és gyermekeivel elhagyta Magyarországot. Svájcban az ENSZ munkatársaként dolgozott nyugdíjazásáig.
  [zárt] »685« 1997., 5 ív.
  Készítő: Kozák Gyula, Litván György.
 • Molnár S. Edith (1934-2000)
  Újságíró. 1956-ban az ELTE BTK hallgatójaként az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság tagja, a Toll főszerkesztője. 1957-ben kizárták az egyetemről. 1964-1971 között a TV Híradó szerkesztője, majd 1991-ig a Magyar Hírlap külpolitikai rovatának munkatársa.
  [nyilvános] »674« 1996., 14 ív.
  Készítő: Beck Tibor.
 • Molnár Tibor (1946)
  Tanár Vácott. 1989-től a Pedagógusok Szakszervezetének ügyvivője, 1994-től Pest megyei elnöke. Apját, Molnár Zoltán (1920) író-újságírót, aki 1956-ban az Írószövetség vidéki titkára volt, 1957-ben 3 év szabadságvesztésre ítélték.[GY]
  [nyilvános] »625« 1995., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Hoffmann Gertrud.
 • Molnár Zoltán (1920-2009)
  Munkás, pártfunkcionárius, író, újságíró. 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége vidéki titkára. 1957-ben három év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »70« 1987., 15 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Rainer M. János.
 • Morawski, Jerzy (1918–2012)
  Lengyel közgazdász, újságíró. 1956 októberétől 1960-ig a Lengyel Egyesült Munkáspárt KB és PB tagja. 1957 májusától 1960-ig a LEMP KB titkára.*
  [nyilvános] »473« 1991., 1 ív.
  Készítő: Tischler János.
 • Móri Lászlóné Horváth Zsuzsanna (1920-2000)
  Ápolónő, betanított munkás. 1956-ban a Corvin közben sebesülteket ápolt. 1957-ben Iván Kovács László és társai perében hat év börtönbüntetésre ítélték.
  [kutatható] »465« 1992., 3 ív és melléklet.
  Készítő: Nagy Mónika Zsuzsanna.
 • Morva Tamás (1928–2015)
  Közgazdász. 1954-től az Országos Tervhivatal munkatársa, 1964–66 között a gazdasági reformot előkészítő szakmai szervezet háromfős titkárságának tagja. Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának vezető munkatársa 1972–75, majd 1983–88 között. A közbeeső időben a Tervgazdasági Intézet igazgatója. A Május Elseje Társaság alapító tagja. Meghatározó alakja volt a magyarországi munkáspártnak, az Európai Baloldalnak, aktívan részt vett a párt programjának a megalkotásában, valamint a Támpont, majd a Mi időnk című újságok szerkesztésében.
  [nyilvános] »951« 2013–14., 12 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Pinkasz András.
 • Moss Anna (1950)
  Fényképész. 1974-ben névházasságot kötött egy angol állampolgárral, hogy legálisan tudja elhagyni Magyarországot. 1975-től Sydneyben él, ruházati kereskedelmi vállalkozását vezeti.
  [nyilvános] »785« 1950., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőműves Ágnes.
 • Müller Henrik (1927)
  Építőmérnök. 1952-1963 között budapesti, illetve megyei építőipari vállalatoknál építésvezető. 1963-tól a 31. számú Állami Építőipari Vállalatnál létesítmény-főmérnök, majd osztályvezető.
  [kutatható] »1060« 1983., 5 ív.
  Készítő: Ábrány László.
 • Mus, Wlodzimierz (1918–1993)
  Lengyel tábornok. 1956-ban a lengyel Belbiztonsági Hadtest parancsnokaként a magyar események lengyel összefüggéseit követte nyomon. 1964–1967 között Lengyelország budapesti nagykövetségének katonai attaséja.*
  [nyilvános] »471« 1991., 1 ív.
  Készítő: Tischler János.
 • Mutiu, Caius (1934)
  Mérnök-közgazdász Erdélyben. A temesvári 1956-os diákmozgalom egyik kezdeményezője és szervezője. Nyolc év börtönbüntetésre ítélték. Szenátori irodavezető Temesváron.
  [nyilvános] »662« 1995., 8 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Cosmeanu, Marius.
 • N. Sándor László (1932–2018)
  Újságíró. 1956-ban a miskolci Észak-Magyarország munkatársa. Szemtanúja volt a forradalom Borsod megyei eseményeinek. 1956. október 23-án felszólalt a miskolci egyetem diákparlamentjén. 1956 novemberétől 1963-ig nem dolgozhatott újságíróként. 1963-1968 között a Köznevelés, ezt követően a Magyar Hírlap munkatársa.
  [kutatható] »666« 1995., 6 ív.
  Készítő: Molnár Adrienne.
 • Nacsády András (1952)
  Gimnáziumi éveiben nagy hatással volt rá a beat-nemzedék filozófiája, a nyugati kultúra, a popzene. Az érettségi után nem vették fel a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, fotó- és optikus iskolában tanult tovább. 1973 februárjában Jugoszlávián keresztül disszidált. Hosszú időt töltött az olaszországi Latinán, menekülttáborban. Október végén érkezett Párizsba, ahol végleg letelepedett. Kezdetben alkalmi munkákból élt, a Montmartre-on éjszakai lokálokban zongorázott. Egy évet elvégzett a francia filmművészeti főiskolán. Optikusként dolgozott, majd szemüvegkeret-gyártó cégek kereskedelmi ügynöke lett. Párizsban számos magyar emigráns szervezettel kapcsolatba került. A nyolcvanas évek elején felvették a Martinovics Szabadkőműves Páholyba. 1992–94 között a páholy párizsi főmestere volt. A Magyarországi Nagyoriens alapító tagja lett. 1995-ben hazatelepült, saját céget alapított.
  [zárt] »950« 2013, 11 ív, fotók, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Nádasdy Ferenc (1937-2013)
  Marketingmenedzser. A Nádasdy-család grófi ágának leszármazottja. Az érettségit követően segédmunkásként dolgozott. 1956-ban emigrált. Az USA-ban közgazdaság-tudományi egyetemet végzett, majd Kanadában telepedett le. 1991-ben megszervezte a Nádasdy Alapítványt és a Nádasdy Akadémiát. 1998-ban hazatelepült.
  [kutatható] »765« 2003., 10 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Markovits Ferenc.
 • Nádasdy Nikolits Andrea (1933)
  Selyemfestő, irodagép-műszerész, bárénekes, textiltervező. Édesapja, Nikolits Mihály 1938-tól Pécs főispánja volt. 1956 végén elhagyta az országot, Svájcban, Franciaországban élt. 1961-ben az USA-ba emigrált, a textilszakmában dolgozott. 1982-ben Kanadába költözött. A rendszerváltozást követően férjével megalapították a Nádasdy Alapítványt és a Nádasdy Akadémiát. 1996-ban hazatelepedett. Nektek könnyű volt címmel jelent meg önéletrajzi kötete.
  [kutatható] »795« 2005., 17 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Nádházi János (1921–2005)
  Szabómester. 1956-ban Gyula forradalmi bizottmányának elnöke. 1958-ban két év nyolc hónap börtönbüntetésre ítélték. Gyula város díszpolgára.
  [kutatható] »656« 1995., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Nagy Attila (1942)
  Szociológus, olvasáskutató. 1969-től az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 1986-tól az Olvasáskutató Osztály vezetője. 1978–1998 között a SZOT Központi Iskola és az ELTE Tanárképző Főiskolájának óraadó tanára, majd 1988–2004 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának is oktatója volt. [MM]
  [nyilvános] »933« 2007., 7 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Gőbl Gabriella.
 • Nagy Balázs (1927–2015)
  Politikus. A MADISZ egyik szervezője, 1956-ban a Petőfi Kör egyik titkára. A forradalom leverése után emigrált, a brüsszeli Nagy Imre Intézet alapító tagja. A hatvanas évektől Franciaországban a trockista mozgalomban tevékenykedik.
  [kutatható] »175« 1988., 17 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Hegedűs István, Rainer M. János.
 • Nagy Bálint (1949–2022)
  Építész. 1972–76 között az Ipartervnél, 1977–78-ban a Lakótervnél, 1978-79-ben a Vátinál dolgozott. 1980-ban a SZETA alapító tagja, 1981–84 között a Beszélő szamizdat folyóirat alapító szerkesztője volt. 1983–84-ben Franciaországban, 1987–90 között az USA-ban volt ösztöndíjjal. 1991-ben megalapította az N&N - Nagy Bálint és tsai Építészirodát, 2001-ben az N&N Galériát. 2002-ben Ybl-díjat kapott. 2009 óta FUGA Budapest Építészeti Központ igazgatója. 2021-ben Kossuth-díjjal ismerték el munkásságát.
  [kutatható] »934« 2009., 14 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Nagy Elek (1926-1994)
  Esztergályos, katonatiszt. 1952-ben eltávolították a Magyar Néphadseregből, ezután Csepelen dolgozott esztergályosként. 1956-ban a Csepeli Központi Munkástanács elnöke lett. 1958-ban 12 év szabadságvesztésre ítélték. 1963-as szabadulása után munkás, műfordító volt. A TIB egyik alapítója.
  [kutatható] »22« 1986., 32 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Hegedűs B. András.
 • Nagy Ferenc (1929)
  Cipész kisiparos. 1956-ban a debreceni nemzetőrség parancsnoka. 1957-ben egy év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »496« 1993., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Nagy Ferenc (1924)
  Munkás, vállalkozó. 1954-1955-ben rendszerellenes kijelentései miatt hat hónapig az ÁVH fogva tartotta. 1956-ban a mosonmagyaróvári tömegdemonstráció egyik szervezője, Levél község nemzeti bizottságának elnöke. 1957-től az USA-ban él.
  [nyilvános] »509« 1992., 3 ív.
  Készítő: Molnár Adrienne.
 • Nagy Géza (1921–2003)
  Szobrász- és bábművész. 1944-ben csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz, a Görgey-zászlóalj tagja. 1945–1947 között hadifogoly volt a Szovjetunióban.
  [nyilvános] »357« 1991., 7 ív.
  Készítő: Ferenczy Erika.
 • Nagy Gusztáv (1953)
  Lásd Romák visszaemlékezései közép-európai perspektívából II.
  [nyilvános] »1166« 2017, 2 óra.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Nagy Gyula (1920–2015)
  Okleveles mezőgazda. 1953-ig a Földművelésügyi Minisztérium, majd 1967-ig az Országos Tervhivatal főtisztviselője. 1956 novemberében a pártközpont mezőgazdasági osztályvezetőjévé nevezték ki, de az állást nem fogadta el. 1968-1976 között a MÉM Továbbképző Intézet vezetője, majd nyugdíjazásáig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanára.
  [kutatható] »11« 1986-1987., 12 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Czakó Ágnes.
 • Nagy Jenő (1952)
  Filozófus, újságíró, szerkesztő. A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék tagja volt, aktív szerepet vállalt a földalatti (szamizdat) könyv- és lapkiadásban. 1986-ban indította útjára az 1991-ig megjelenő Demokrata című havilapot. 
  [kutatható] »939« 2010, 12,5 ív + hangfelvétel.
  Készítő: Kőműves Ágnes.
 • Nagy József (1916–2007)
  Közgazdász. 1934-től banktisztviselő. 1957–1965 között a Magyar Nemzeti Bank Baranya Megyei Igazgatóságának vezetője volt. 1965–1980 között az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága munkatársa, majd első titkára. 1975–1980 között tagja volt az MSZMP Központi Bizottságának is. 1980–1990 között Baranya megye országgyűlési képviselője volt.
  [kutatható] »1110« 1983., 5 ív.
  Készítő: Farkasné Kurucz Zsuzsanna.
 • Nagy Károly (1934–2011)
  Szociológus, egyetemi tanár. 1956. október 29-én Erdősmecskén, ahol tanítóként dolgozott, a községi nemzeti tanács elnökévé választották. 1956 novemberében emigrált, az USA-ban telepedett le. 1958-62 között pszichológiát tanult, az 1960-as évek végén szociológiából doktorált. 1970-től a Middlesex County College-on tanított.
  [nyilvános] »776« 2003., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Standeisky Éva.
 • Nagy László (1921–2009)
  Újságíró, történész. 1945–1947-ben a kisgazdapárt sajtófőnöke, 1947 óta Genfben él. 1968 és 1985 között Genfben a Cserkészmozgalom Világszervezete főtitkára.
  [kutatható] »129« 1987., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Nagy Csaba.
 • Nagy László (1924)
  Mérnök. 1956. október 30-án a temesvári Polytechnika hallgatójaként diákgyűlést szervezett, innen vitette a Securitate előbb a nagybecskereki táborba, majd a temesvári börtönbe. I. fokon négy évi javító fegyházra ítélték, majd ezt egy évre csökkentették. 1957-ben szabadult.
  [nyilvános] »659« 1994., 5 ív.
  Készítő: Elekes Zoltán.
 • Nagy Mihály (1936)
  Vegyésztechnikus. 1956-ban a Baross téri nemzetőrcsoport tagja. November 4. után csatlakozott a Péterfy Sándor utcai röplapkészítőkhöz. 1956 decemberében letartóztatták, hat év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »495« 1993., 3 ív.
  Készítő: Eörsi László.
 • Nagy Pál (1934)
  Szerkesztő, avantgárd író, költő, nyomdász. Az Egri Tanárképző Főiskolán tanult. 1956 októberében megválasztották a MEFESZ egri szervezete elnökévé, az egri „rohamosztag” tagja volt. Miskolcon egy tárgyaló delegáció tagjaként letartóztatták, majd egy szovjet katonai bíróság halálra ítélte. 1956 novemberének végén emigrált. Párizsban telepedett le. A United Federation of Hungarian Students egyik alapító tagja és szervezője volt. A Sorbonne-on franciatanári diplomát szerzett. 1962-ben Parancs Jánossal megalapította a Magyar Műhely irodalmi és művészeti folyóiratot. Tipográfusnak tanult, és nyomdászként dolgozott, hogy a lapot saját szerkesztésben és kiadásban jelentethessék meg három évtizeden át. A D’Atelier francia nyelvű avantgárd irodalmi folyóirat alapító szerkesztője. 1968-tól kezdve rendszeresen járt vissza Magyarországra és építette a kapcsolatot az emigráns és a magyarországi irodalmi élet között. Részt vett az anyanyelvi konferenciákon. A Kassák-díj egyik alapítója. A rendszerváltás után az ELTÉ-n, valamint a Collège International de Philosophie-n tanított.
  [nyilvános] »965« 2014, 9 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Somlai Katalin.
 • Nagy Pál Jenő (1911–?)
  Szerszámkészítő, technikus, műszaki fordító. 1935-től szociáldemokrata politikus. 1950-ben letartóztatták, tizenhárom év börtönbüntetésre ítélték, 1955-ben szabadult.
  [nyilvános] »177« 1985., 7 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Inzelt Annamária.
 • Nagy Tamás (1914-1993)
  Közgazdász, egyetemi tanár. A Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem egyik alapítója, Marx Tőkéjének fordítója. 1956-ban a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottsága tagja. 1964-1966 között a gazdasági reformot előkészítő szakmai szervezet titkárságának vezetője.
  [kutatható] »26« 1986., 17 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Antal László, Voszka Éva.
 • Nagy Tibor (1930)
  Pártalkalmazott, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, nyugalmazott bv. vezérőrnagy. 1946-ban belépett a kommunista pártba, 1956-ig a DISZ, majd 1962-ig a KISZ, ezt követően az MSZMP KB apparátusában dolgozott. 1979-1988 között a BVOP országos parancsnoka volt.
  [kutatható] »843« 2005-2007., 2 ív.
  Készítő: Tari Ferenc.
 • Nagyidai József (1937)
  Munkás, tolmács. 1956-ban a Práter utcai csoport gépkocsivezetője. 1956 novemberében elhagyta az országot, Angliában, majd Ausztráliában telepedett le.
  [nyilvános] »274« 1989., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Molnár Adrienne.
 • Najmányi László (1946–2020)
  1972-ben végzett a BME vízügyi szakán. 1971-től díszlettervezőként dolgozott. 1974-76 között a Kovács István Stúdió experimentális színházat vezette. 1975-ben a Balázs Béla Stúdióban A császár üzenete címmel filmet rendezett. 1975-76-ban filmelméleti előadásokat tartott a Ganz-Mávag Művelődési Központban. 1977-ben a Spions zenekar egyik alapítója volt. 1979-ben elhagyta az országot, Párizsban, Torontóban, majd 1985-től New Yorkban élt, többnyire alkalmi munkákat vállalt. 2002-ban visszatért Magyarországra. Jelenleg mint író tevékenykedik.
  [kutatható] »844« 2006-2007., 8 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lugossy István.
 • Naszályi Gábor (1941-2000)
  Mérnök, főiskolai tanár. 1956-ban a Petőfi Sándor Gimnáziumban a forradalmi bizottmány tagja, a középiskolások forradalmi szervezkedésének egyik vezetője volt. 1959-ben 3 év szabadságvesztésre ítélték. 1961-es szabadulása után nyomdász, üzemmérnök, 1978-tól főiskolai tanársegéd, majd nyomda- és kiadótulajdonos volt.
  [nyilvános] »400« 1992., 5 ív.
  Készítő: Ferenczy Erika.
 • Neitzer József (1935)
  Agrármérnök. 1959-1969 között a boldogasszonyfai termelőszövetkezet elnöke. 1967-től a szentlászlói termelőszövetkezet főagronómusa, majd elnöke.
  [kutatható] »1108« 1983., 8 ív.
  Készítő: Boreczky Ágnes.
 • Neményi István (1910–?)
  Közgazdász. 1928-tól banktisztviselő. 1952-1970 között a Beruházási Bank vezérigazgató-helyettese, majd vezérigazgatója. 1970-től az Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem könyvtárának igazgatója.
  [kutatható] »1086« 1983., 5 ív.
  Készítő: Mérő Katalin.

Oldalak