Jelenlegi hely

AZ ORAL HISTORY ARCHÍVUM INTERJÚINAK ANNOTÁLT JEGYZÉKE
A gyűjtemény a kutatók rendelkezésére áll. Jelentkezésüket várjuk az 1956intezet@gmail.com címen.
Az interjúk nyilvánossági szintje:
 • nyilvános = szabadon kutatható és idézhető a forrás megjelölésével
 • kutatható = szabadon kutatható, de az idézéshez az interjúalany engedélye szükséges
 • zárt = a kutatáshoz és az idézéshez is az interjúalany engedélye szükséges
 • Schulek Mátyás (1935)
  Tanár. 1956-ban egyetemistaként a Debreceni Egyetemi Forradalmi Bizottmány elnökségének tagja. Három év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »448« 1992., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Schuller Ervin (1932-2010)
  Laboráns. Családja 1944-ben Erdélyből Budapestre menekült. A II. világháború után a Sztehlo Gábor vezette Pax Gyermekotthon (Gaudiopolis) lakója volt. 1956-ban egyetemistaként szemtanúja volt a gödöllői eseményeknek. A forradalom leverése után Kanadába disszidált, majd Angliában telepedett le. Kezdetben alkalmi munkákból élt, majd egy tejgazdasági kutatóintézetben helyezkedett el. 1990-ben hazatelepült.
  [kutatható] »813« 2005,2007-2009., 5+5 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Baintner Károly, Kőrösi Zsuzsanna.
 • Sebes Sándor (1902-1999)
  Banktisztviselő. 1920-tól illegális kommunista, többször letartóztatták. A spanyol polgárháborúban a Nemzetközi Brigád tagja, majd Franciaországban részt vett az antifasiszta fegyveres ellenállásban. 1945-től az MKP, majd az MDP KV Gazdasági Osztályának vezetője, 1953-1970 között belkereskedelmi miniszterhelyettes volt.
  [nyilvános] »218« 1989., 13 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kozák Márton.
 • Sebestyén János (1911-2001)
  Villamosmérnök. 1949-1953 között a Dunai Vasmű Nehézipari Beruházási Vállalat vezérigazgatója, 1957-ig nehézipari miniszterhelyettes, 1957-1962 között a frankfurti külkereskedelmi kirendeltség vezetője, ezt követően 1988-ig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság általános elnökhelyettese volt.
  [nyilvános] »356« 1991-1992., 15 ív.
  Készítő: Garai Gábor.
 • Selmeczi Gábor (1944)
  Kereskedő. Szüleivel az 1956-os forradalom bukása után Ausztráliába emigrált. *
  [kutatható] »722« 1999., 1 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lökkös Attila.
 • Semetkay Péter (1923)
  Jogász. 1947-1961 között tisztviselő, középszintű vezető. 1961-től a Szerszámgépfejlesztő Intézet, illetve a Szerszámgépipari Művek dolgozója, 1980-tól a vezérigazgató tanácsadója.
  [kutatható] »1040« 1982., 12 ív.
  Készítő: Bakonyi Éva, Hegedűs István.
 • Sepsey Tamás (1956)
  jogász. 1980-ban szerzett diplomát az ELTE Jogtudományi Karán, ezt követően Soroksáron praktizált. 1988-ban a Független Jogász Fórum tagja volt, majd egy év múlva belépett az MDF-be. 1991–94 között az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal elnöke volt, majd országgyűlési képviselő lett. 1998-tól a Kormányzati Ellenőrzési iroda vezetője, 2002-től az Állami Számvevőszék igazgató helyettese, majd az Alkotmánybíróság tanácsadója. 
  [zárt] »953« 2014., 11 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kardos Ernő.
 • Sibelka Perleberg Artúr [Tempefői] (1901-1991)
  Közgazdász, író, újságíró. 1926-tól a Statisztikai Hivatal, majd a Földművelésügyi Minisztérium főtisztviselője, a Magyar Nemzet, a Világ munkatársa, a FAO egyik bizottságának elnöke. 1948-ban az FM-perben elítélték. 1953-as szabadulása után segédmunkás, majd az Élelmezésügyi Minisztérium Dokumentációs Osztályának vezetője.
  [nyilvános] »87« 1987., 12 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Nagy Csaba.
 • Simka István (1921)
  Agrármérnök. 1945 előtt magángazdálkodó, majd vidéki termelőszövetkezeteknél középszintű vezető. 1949-1966 között a Földművelésügyi Minisztérium munkatársa. 1966-tól a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa titkára, majd elnökhelyettese. 1972-1982 között a Tejipari Tröszt vezérigazgatója.
  [kutatható] »1066« 1983., 6 ív.
  Készítő: Nagy Gyula.
 • Simon Pál (1929)
  Vegyészmérnök. 1952–1955 között hadmérnök. 1959-től a Magyar Ásványolaj- és Földgázkísérleti Intézet igazgatóhelyettese. 1962–1973 között a Dunai Kőolajipari Vállalat igazgatója, majd az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigazgatója. 1974–1975-ben nehézipari miniszterhelyettes, 1980-ig miniszter. 1981–1985 között belgrádi magyar nagykövet.
  [kutatható] »114« 1987., 14 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Szigeti Katalin.
 • Simon Péter (1946)
  Vállalkozó. 1968-ban államellenes összeesküvés vádjával nyolc hónap szabadságvesztésre ítélték a Pór-féle baloldali szervezkedésben való részvétel miatt. Kizárták a közgazdasági egyetemről, ahol harmadéves pénzügy szakos volt. 1971-ben elnöki kegyelemmel mentesítették a jogkövetkezmények alól. 1973-tól elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskolát. 1988-ig állami vállalatoknál kereskedelmi vezetői beosztásokban dolgozott, ezt követően önálló lett. Jelenleg egy órakereskedelmi vállalat tulajdonosa.
  [nyilvános] »884« 2008., 8 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Gáti Tibor.
 • Simon Zoltán (1923-1992)
  Zeneszerző, a Nemzeti Színház zenei vezetője. 1944-ben munkaszolgálatra hurcolták. A magyarországi ortodox zsidóság életének kutatója.
  [kutatható] »291« 1990-1991., 8 ív.
  Készítő: Dobos Ilona.
 • Simon Zoltán (1935)
  Tanár, szerkesztő. 1956-ban az október 23-i debreceni egyetemista tüntetés egyik szervezője, tagja a Debreceni Szocialista Forradalmi Bizottmánynak. 1957-ben négy évre kizárták az egyetemről. 1968–1990 között az Alföld szerkesztője, majd a megyei könyvtár igazgatója.
  [nyilvános] »524« 1994., 7 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Simonfay Pál (1924-2005)
  Kereskedő. 1944-ben végzett a Ludovika Katonai Akadémián. 1946-ban a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. 1948-ban kivándorló útlevéllel elhagyta az országot. Párizsban kezdetben alkalmi munkákból élt, majd kereskedőként dolgozott. Tanult a Sorbonne-on, és tagja lett a párizsi Martinovits Szabadkőműves Páholynak. 1968-ban Németországba költözött, Münchenben használt gépkocsikkal foglalkozott. 1974-ben kapta meg a német állampolgárságot, ezt követően rendszeresen járt haza. 1979-től Milánóban élt, ingatlankereskedő lett. 1994-ben hazatelepült.
  [kutatható] »745« 2001., 10 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Simonyi Gyula (1953)
  Környezetvédelmi szakember. Az ELTE matematika szakán diplomázott, később közgazdasági diplomát, illetve infomatikusi és hitoktatói végzettséget szerzett. Dolgozott az Alba Regia Állami Építőipari Vállalatnál és a Közművelődési Információs Intézetnél (Selyemgombolyító). Tagja volt a Bokor és a Regnum mozgalomnak, kapcsolatban állt a Dialógus békecsoporttal is. A rendszerváltás előtt több szamizdat készítésében és terjesztésében is részt vett. 1983-ban katolikus katonaságmegtagadóként tíz havi börtönbüntetésre ítélték, amit Baracskán töltött le. A környezetvédelemmel és karitatív feladatokkal foglalkozó BOCS Alapítvány alapítója, vezetője.
  [kutatható] »945« 2009-2010., 6 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Kovács Csaba.
 • Simonyi Károly (1916-2001)
  1940-ben a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán államtudományok doktora, valamint a BME-n okl. gépészmérnöki képesítést szerzett. 1948-53 között a Soproni Műegyetemen tanszékvezető egyetemi tanár, 1953-1957 között a KFKI-ben az Atomfizika Oszstály vezetője, majd mb. igazgató volt. 1956-ban a KFKI Forradalmi Bizottság elnökévé választották. 1958-1986 között a BME-n vezető funkciókat látott el, pedagógiai és tudományos tevékenysége mellett 1972-től az Atomfizikai Intézet igazgatója.
  [kutatható] »249« 1990., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Garai Gábor.
 • Smuk András (1947)
  Geológus. Családjával együtt menekült Andaun keresztül. 1958 és 1962 között az innsbrucki magyar középiskolába járt, majd a Burg Kastl-i Gimnáziumban (Bajorország) tanult. A bécsi egyetem geológia szakára járt. A Rohöl osztrák olajipari vállalatnál helyezkedett el.
  [kutatható] »904« 2005., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lénárt András.
 • Soltész István (1926–2017)
  Újságíró. 1956. október 26-án Nyíregyházán a Néplap főszerkesztőjévé választották, 1957-ben kizárták a Magyar Újságírók Országos Szövetségéből. 1962-től Debrecenben, majd a Magyar Hírlapnál újságíró, a Tájékoztatási Hivatal elnökhelyettese. 1982-1989 között a Magyar Nemzet főszerkesztője.
  [kutatható] »363« 1991., 21 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Murányi Gábor.
 • Soltész István (1927-2012)
  Kohómérnök. 1964-1972 között a Csepeli Fémmű igazgatója, 1974-ig a Csepel Vas- és Fémművek vezérigazgató-helyettese, illetve vezérigazgatója. 1978-1980 között kohó- és gépipari miniszter, 1985-ig ipari miniszterhelyettes.
  [zárt] »74« 1987., 28 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Petőcz György.
 • Solymossi Mihály (1910)
  Kőműves. 1956-ban a Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat munkástanácsának elnöke. Hat hónap börtönbüntetésre ítélték.
  [kutatható] »368« 1991., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Sólyom Ildikó (1940)
  Színésznő. Az 1950-ben koholt vádak alapján kivégzett Sólyom László tábornok leánya. Visszaemlékezéseit az Oral History Archívum rendelkezésére bocsátotta, és ehhez kapcsolódóan kiegészítő interjút adott.
  [kutatható] »78« 1987., 14 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Hegedűs B. András.
 • Somlai Ágnes (1949)
  Retusőr. 1981-ben férjhez ment Somlai Gáborhoz (lásd ott), és gyermekével együtt Ausztráliába emigrált. Sydney-ben él, bőrdíszmű kereskedőként dolgozik.
  [nyilvános] »781« 2004., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőműves Ágnes.
 • Somlai Gábor (1947)
  Pincér, műkorcsolyázó. 1970-ben Bulgárián keresztül Olaszországba disszidált, majd 1971-ben Ausztráliába emigrált. Sydneyben él, bőrdíszmű kereskedése van.
  [nyilvános] »784« 2004., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőműves Ágnes.
 • Somodi István (1925)
  Politikus, agrárszakember. Györffy-kollégista, 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt Szolnok megyei titkára. 1956-ban az Földművelésügyi Minisztérium forradalmi bizottságának elnöke, 1957-ben eltávolították állásából, majd a martonvásári kutatóintézet munkatársa. A Szárszói Baráti Kör egyik vezetője.
  [nyilvános] »230« 1989-1990., 37 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Czakó Ágnes.
 • Somodi László (1921)
  Földműves. 1956. október 27-én szemtanúja volt a tiszakécskei vérengzésnek.*
  [nyilvános] »404« 1992., 1 ív.
  Készítő: Lugossy István.
 • Somogyi János (1929)
  Orvos. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetében, majd 1960-74 között a Klinikák Kísérleti Kutató Laboratóriumában dolgozott. 1975-99 között egyetemi tanár volt. Az 1960-70-es években több alkalommal kapott kutatói ösztöndíjat különböző nyugati egyetemekre.
  [kutatható] »770« 2003., 6 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Keller Márkus.
 • Soós Gábor (1922-1993)
  Agrármérnök. 1946-tól a Földművelésügyi, illetve a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium munkatársa, 1956-1983 között rövid megszakítással miniszterhelyettes, illetve államtitkár.
  [kutatható] »1004« 1983., 7 ív.
  Készítő: Nagy Gyula.
 • Spitzer Imre (1929)
  Textilvegyész. Részt vett az antifasiszta ellenállásban, emiatt 1944-ben letartóztatták, majd a dachaui munkatáborba szállították. 1945 októberében elhagyta Magyarországot, és Ausztráliában telepedett le.*
  [kutatható] »726« 1999., 1 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lökkös Attila.
 • Stanca Teodor (1933)
  Pedagógus Erdélyben. 1956-ban a temesvári diákmozgalom vezetője. Nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban szabadult.
  [nyilvános] »657« 1995., 5 ív.
  Készítő: Marginean, Paul.
 • Stanka Sándor (1927)
  Erdész. 1945-ben leventeként a Bakonyi Brigád tagja volt. A szovjet hatóságok letartóztatták, és tíz év munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. 1953-ban tért haza.
  [nyilvános] »756« 2002., 2 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Lugossy István.
 • Starewicz, Artur (1917–2014)
  Lengyel mérnök, kémikus, kommunista politikus. 1954-től a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának póttagja, majd 1959-től 1971-ig a LEMP KB tagja volt. 1956-ban a Trybuna Ludu főszerkesztő-helyettese, illetve 1956 decemberétől 1963-ig a LEMP KB Sajtóirodájának vezetője volt. 1956. október 28-30. között Gomulka megbízásából magyar és szovjet politikusokkal tárgyalt Budapesten. 1963-71 között a LEMP KB titkára volt.*
  [nyilvános] »474« 1991., 2 ív.
  Készítő: Tischler János.
 • Stéhli Ferenc (1923–2016)
  Középiskolai tanár. 1949-től a veszprémi Piarista Gimnáziumban, 1956 nyarától 1983-ig a monori gimnáziumban tanított. Nyugdíjasként a budapesti Piarista Gimnáziumban tanára volt, majd a rendi könyvtár munkatársa lett.
  [kutatható] »746« 2001., 5 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Keller Márkus.
 • Stolte István (1910-1991)
  Tanár, újságíró. Az Eötvös Kollégium tagja, a kommunista diákmozgalom egyik vezetője, 1932 után kizárták a mozgalomból. A harmincas évek közepétől a politikai rendőrség ügynöke. 1944-ben az ellenállási mozgalomban való részvételéért letartóztatták, Sopronkőhidáról Németországba hurcolták. 1945-től az amerikai, majd a magyar hírszerzésnek dolgozott. 1949-ben erőszakkal Magyarországra hozták a Rajk-per egyik koronatanújának, és 1956-ig fogva tartották. November 4-én az NSZK-ba menekült, ahol ismét az amerikaiak szolgálatába állt.
  [nyilvános] »131« 1988-1990., 10 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Nagy Csaba.
 • Straub F. Brunó (1914-1996)
  Biokémikus, akadémikus. Szent-Györgyi Albert tanítványa. 1945-1970 között a Szegedi Tudományegyetem, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanára. 1970-1978 között az MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója, az Enzimológiai Intézet vezetője.
  [kutatható] »71« 1987., 9 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Balázs Katalin.
 • Strycharczyk Tadeusz (1936–2001)
  Lengyel mérnök. 1956-ban a Krakkói Műszaki Egyetem hallgatójaként részt vett a magyarokat támogató segélyakció szervezésében.*
  [nyilvános] »623« 1993., 1 ív.
  Készítő: Tischler János.
 • Suba Anna (1930)
  Miskolcon született egy nyolcgyerekes család hetedik gyermekeként. Ápolónőként dolgozott Debrecenben, amikor kitört a forradalom. Nagy nehézségek árán átszökött a határon, és a Nemzetközi Vöröskereszt segítségével Franciaországba jutott. Párizsban férjhez ment Suba Józsefhez, aki a harmincas évek elején magyar boltot alapított Párizs ma már előkelő részének számító Marais-negyedben. A Suba házaspár fűszeresüzlete évtizedeken keresztül fogalom volt, a párizsi magyarság találkozóhelyeként is működött. Férje halála után Anna vitte tovább az üzletet 2000-ig. Rendszeresen jár Magyarországra.
  [kutatható] »963« 2014., 4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Kőrösi Zsuzsanna.
 • Suba Bálint (1918)
  Földműves, fuvarozó. 1956-ban a vámospércsi forradalmi bizottmány tagja. 1957-ben nyolc év börtönbüntetésre ítélték.
  [nyilvános] »490« 1993., 4 ív.
  Készítő: Valuch Tibor.
 • Sugár Dezső (1944)
  Közgazdász. 1969-től a Pénzügyminisztériumban főelőadó, csoportvezető, majd osztályvezető-helyettes.
  [kutatható] »1035« 1982., 3 ív.
  Készítő: Koncz E. Katalin, Máté Katalin.
 • Sujánszky Jenő (1929–2022)
  Kémikus. Kadétiskolásként a II. világháborúban a budapesti katlancsata résztvevője. 1956 tavaszán szervezkedésért tizenhárom év börtönbüntetésre ítélték. 1956 októberében kiszabadították, csatlakozott a Corvin közi felkelőkhöz. A forradalom bukása után emigrált. Franciaországban vegyész. 1991-ig a párizsi Magyar Szabadságharcos Szövetség elnöke.
  [kutatható] »147« 1988., 24 ív, melléklet, hangfelvétel.
  Készítő: Murányi Gábor.
 • Sulyok Miklós (1948)
  Vállalkozó. 1971-ben végzett az ELTE TTK matematikus szakán. 1980-ig kutató matematikus egyebek között az MTA Matematikai Kutatóintézetben és a SZTAKI-ban. Ez utóbbiból ellenzéki tevékenysége miatt 1980-ban eltávolították. Szerepet játszott a szamizdatban írt Napló létrehozásában és működtetésében, a Charta tiltakozási akció szervezésében, később szamizdat-kiadványokat nyomtatott és terjesztett. A nyolcvanas évek végén egy ideig saját kiadója volt. A rendszerváltás után több könyvesboltot és vendéglőt indított.
  [nyilvános] »807« 2005,2009., 5+4 ív, hangfelvétel.
  Készítő: Gáti Tibor, Markovits Ferenc.

Oldalak