Tovább a szövegrészlethez...
téeszesítés

A Tomasovszky nagyszüleimnél még az is volt, hogy ugye nagy beszolgáltatások voltak, és a föld után olyan magas adókat kellett volna befizetni vagy terményt beszolgáltatni, hogy az képtelenség volt. Úgyhogy – ha jól tudom – édesapám kétszer is ült börtönben azért, mert nem tudta teljesíteni a fizetési kötelezettségét. Ezzel is arra kényszerítették a nagyapámékat, hogy kénytelenek legyenek a földtől megszabadulni, úgy csinálták az egészet, mintha saját akaratukból adták volna az államnak. Emlékszem arra is, hogy a nagyapámékat – a Bartha nagyapámékat – is majdnem fegyverrel kényszerítették arra, hogy írják alá, hogy belépnek a téeszbe. Borzasztó idők voltak azok!