Tovább a szövegrészlethez...
lokális eredet

Egy dédapám, aki a császári testőrségben volt tiszt, amikor nyugdíjba ment, a zempléni Tállyára költözött haza. Ott vett nagyobb szőlőterületet magának. Franciscus Xaverius Münkl volt a pontos neve. Mint agglegény szerelt le a testőrségtől, és Tállyán, amikor a házat megvette, berendezkedett, barátokat szerzett magának, és nagy társadalmi életet élt, vadásztársai is voltak. Felvett egy szolgálóleányt, aki takarított, főzött és gondját viselte. A leányka harminc évvel volt fiatalabb, mint az ötvennyolc éves dédapám, és három gyermeket szült a dédapámnak. Törvényesen megesküdtek, az én nagyanyám és a két testvére volt az ő három leánya. Hermina Münklnek hívták a nagyanyám.