Tovább a szövegrészlethez...
lokális eredet

Nem ismertem a férjét, a Feldheim dédapámat, akinek fűszerüzlete és kocsmája volt Brátkán, nem messze Nagyváradtól, nem messze Élesdtől. Brátka román falu, Élesd viszont színtiszta magyar község. Élesd sokkal nagyobb, Brátka egy szerényebb falu. Ide érkezett a dédanyám, Kohn Katalin, aki egy szót nem tudott románul, csak magyarul. Segített a férjének a fűszerüzletben meg a kocsmában – gondolom –, de hogy milyen nyelven, azt senki se tudja. Úgyannyira, hogy még jiddisül se tudott, ami esetleg valami hasznára vált volna, mert volt pár zsidó a faluban. Szóval dédanyámnak már fiatal korában se lehetett valami nagyon vidám élete. Ott nem volt magyar intelligencia, a román pópa volt az egyetlen művelt ember.