Tovább a szövegrészlethez...
államosítás

Akkor jött az államosítás, és mindenkit besoroltak a területileg illetékes iskolába. Én a Práter utcába, a Zrínyi Ilona Lánygimnáziumba kerültem. De nem sokáig voltunk a Práter utcában, mert ezt az iskolát tanárostól, mindenestől 1951-ben áttelepítették a Csobánc utcába. A Csobánc utcába nagyon vegyes helyekről söpörték össze a tanári kart. Volt abban reáliskolai tanár, egyházi iskolákból kirúgott természettudományos tanár, főleg nők. A matematikatanárnőnk a Sophianumból, a fizikatanárnőnk a Baár–Madasból jött. Szegény orosztanárnőnk, Dóra néni valami mást tanított előtte, pár leckével tartott előttünk. Ádám Manónak hívták az igazgatónkat, és még egy férfi volt, aki ábrázoló geometriát tanított.