Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czájlik Péter portré
Hervé Jutka
Kuklay Antal
Vigh Szabolcs
Pákh Tibor
Faragó Vilmos
Tihanyi László
Hegedűs Györgyi
Gyenes Judith
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tóth István
Lambrecht Miklós
Nacsády András
Fogarassy Miklós
Batár Attila
Fráter Ágota
Tomasovszky Mária
Domokos Pál Péter
Ebinger Endre
Czeglédy Ilona
Andorka Rudolf
Németi Irén
Ivánfi Jenő
Nagy Bálint
Bálint György
Darin Sándor
Molnár Mihály
Kovách Erzsébet
Gúth Zoltán