Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Tóth István
Bálint György
Kuklay Antal
Gyenes Judith
Fráter Ágota
Tomasovszky Mária
Nacsády András
Andorka Rudolf
Domokos Pál Péter
Hervé Jutka
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tihanyi László
Czájlik Péter portré
Hegedűs Györgyi
Ebinger Endre
Fogarassy Miklós
Lambrecht Miklós
Batár Attila
Pákh Tibor
Németi Irén
Czeglédy Ilona
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Vigh Szabolcs
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gúth Zoltán
Faragó Vilmos
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Nagy Bálint
Darin Sándor
Kovách Erzsébet