Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Kovách Erzsébet
Pákh Tibor
Andorka Rudolf
Ivánfi Jenő
Tihanyi László
Domokos Pál Péter
Nagy Bálint
Faragó Vilmos
Gyenes Judith
Tóth István
Nacsády András
Fráter Ágota
Bálint György
Hervé Jutka
Czájlik Péter portré
Ebinger Endre
Molnár Mihály
Hegedűs Györgyi
Darin Sándor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czeglédy Ilona
Vigh Szabolcs
Tomasovszky Mária
Czájlik Péter régi tanítványaival
Gúth Zoltán
Batár Attila
Kuklay Antal
Lambrecht Miklós
Fogarassy Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Németi Irén