Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Nagy Bálint
Nacsády András
Andorka Rudolf
Hegedűs Györgyi
Ivánfi Jenő
Batár Attila
Lambrecht Miklós
Tomasovszky Mária
Czeglédy Ilona
Tóth István
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Kovách Erzsébet
Bálint György
Darin Sándor
Pákh Tibor
Vigh Szabolcs
Tihanyi László
Domokos Pál Péter
Czájlik Péter portré
Ebinger Endre
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gyenes Judith
Németi Irén
Czájlik Péter régi tanítványaival
Molnár Mihály
Fogarassy Miklós
Kuklay Antal
Fráter Ágota
Faragó Vilmos