Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Ivánfi Jenő
Tóth István
Kuklay Antal
Darin Sándor
Fogarassy Miklós
Tomasovszky Mária
Czájlik Péter portré
Czájlik Péter régi tanítványaival
Gúth Zoltán
Gyenes Judith
Nagy Bálint
Vigh Szabolcs
Batár Attila
Hegedűs Györgyi
Kovách Erzsébet
Ebinger Endre
Bálint György
Molnár Mihály
Fráter Ágota
Pákh Tibor
Lambrecht Miklós
Czeglédy Ilona
Domokos Pál Péter
Andorka Rudolf
Tihanyi László
Németi Irén
Nacsády András
Faragó Vilmos
Hervé Jutka