Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter portré
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ebinger Endre
Lambrecht Miklós
Batár Attila
Czeglédy Ilona
Németi Irén
Domokos Pál Péter
Gyenes Judith
Fogarassy Miklós
Tóth István
Kuklay Antal
Bálint György
Faragó Vilmos
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Fráter Ágota
Gúth Zoltán
Darin Sándor
Andorka Rudolf
Czájlik Péter régi tanítványaival
Hervé Jutka
Nagy Bálint
Kovách Erzsébet
Pákh Tibor
Nacsády András
Tomasovszky Mária
Hegedűs Györgyi
Vigh Szabolcs
Tihanyi László
Molnár Mihály