Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Tóth István
Vigh Szabolcs
Németi Irén
Tihanyi László
Bálint György
Darin Sándor
Kovách Erzsébet
Czájlik Péter portré
Fogarassy Miklós
Czeglédy Ilona
Nagy Bálint
Andorka Rudolf
Kuklay Antal
Batár Attila
Nacsády András
Hegedűs Györgyi
Tomasovszky Mária
Molnár Mihály
Lambrecht Miklós
Ivánfi Jenő
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Gyenes Judith
Czájlik Péter régi tanítványaival
Fráter Ágota
Pákh Tibor
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Ebinger Endre