Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Tihanyi László
Lambrecht Miklós
Fráter Ágota
Czájlik Péter portré
Nacsády András
Bálint György
Fogarassy Miklós
Gúth Zoltán
Ivánfi Jenő
Ebinger Endre
Tomasovszky Mária
Gyenes Judith
Darin Sándor
Pákh Tibor
Kovách Erzsébet
Tóth István
Batár Attila
Andorka Rudolf
Kuklay Antal
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Molnár Mihály
Domokos Pál Péter
Hegedűs Györgyi
Faragó Vilmos
Nagy Bálint
Vigh Szabolcs
Czeglédy Ilona
Németi Irén
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hervé Jutka
Czájlik Péter régi tanítványaival