Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Nacsády András
Pákh Tibor
Vigh Szabolcs
Hegedűs Györgyi
Tomasovszky Mária
Batár Attila
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Gúth Zoltán
Molnár Mihály
Bálint György
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter régi tanítványaival
Andorka Rudolf
Faragó Vilmos
Kuklay Antal
Tihanyi László
Lambrecht Miklós
Gyenes Judith
Domokos Pál Péter
Kovách Erzsébet
Tóth István
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Darin Sándor
Nagy Bálint
Ebinger Endre
Hervé Jutka
Czeglédy Ilona
Fogarassy Miklós
Fráter Ágota
Németi Irén