Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Darin Sándor
Lambrecht Miklós
Fráter Ágota
Fogarassy Miklós
Batár Attila
Hervé Jutka
Németi Irén
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Tihanyi László
Kuklay Antal
Nacsády András
Kovách Erzsébet
Hegedűs Györgyi
Ebinger Endre
Bálint György
Gúth Zoltán
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tomasovszky Mária
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Faragó Vilmos
Vigh Szabolcs
Domokos Pál Péter
Andorka Rudolf
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Czeglédy Ilona
Tóth István
Nagy Bálint
Gyenes Judith
Pákh Tibor
Czájlik Péter portré