Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Darin Sándor
Hervé Jutka
Nacsády András
Vigh Szabolcs
Faragó Vilmos
Fogarassy Miklós
Kuklay Antal
Fráter Ágota
Ebinger Endre
Czeglédy Ilona
Czájlik Péter portré
Czájlik Péter régi tanítványaival
Batár Attila
Tóth István
Pákh Tibor
Kovách Erzsébet
Hegedűs Györgyi
Andorka Rudolf
Tomasovszky Mária
Bálint György
Lambrecht Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ivánfi Jenő
Tihanyi László
Domokos Pál Péter
Gyenes Judith
Németi Irén
Molnár Mihály
Gúth Zoltán
Nagy Bálint
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna