Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Fráter Ágota
Vigh Szabolcs
Kuklay Antal
Darin Sándor
Bálint György
Gyenes Judith
Czájlik Péter portré
Nacsády András
Molnár Mihály
Németi Irén
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Nagy Bálint
Czeglédy Ilona
Batár Attila
Gúth Zoltán
Andorka Rudolf
Tóth István
Czájlik Péter régi tanítványaival
Pákh Tibor
Fogarassy Miklós
Faragó Vilmos
Lambrecht Miklós
Ebinger Endre
Tihanyi László
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kovách Erzsébet
Hegedűs Györgyi
Ivánfi Jenő
Domokos Pál Péter
Hervé Jutka
Tomasovszky Mária