Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Molnár Mihály
Fráter Ágota
Kovách Erzsébet
Hervé Jutka
Lambrecht Miklós
Andorka Rudolf
Bálint György
Domokos Pál Péter
Tihanyi László
Ivánfi Jenő
Tóth István
Vigh Szabolcs
Nacsády András
Czeglédy Ilona
Batár Attila
Faragó Vilmos
Pákh Tibor
Fogarassy Miklós
Czájlik Péter régi tanítványaival
Hegedűs Györgyi
Nagy Bálint
Tomasovszky Mária
Czájlik Péter portré
Darin Sándor
Gúth Zoltán
Kuklay Antal
Németi Irén
Gyenes Judith
Ebinger Endre