Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Nagy Bálint
Ivánfi Jenő
Fogarassy Miklós
Hegedűs Györgyi
Tihanyi László
Nacsády András
Kuklay Antal
Domokos Pál Péter
Czájlik Péter portré
Gúth Zoltán
Czájlik Péter régi tanítványaival
Czeglédy Ilona
Fráter Ágota
Faragó Vilmos
Lambrecht Miklós
Batár Attila
Ebinger Endre
Bálint György
Gyenes Judith
Kovách Erzsébet
Vigh Szabolcs
Németi Irén
Molnár Mihály
Pákh Tibor
Tomasovszky Mária
Hervé Jutka
Tóth István
Andorka Rudolf
Darin Sándor