Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hervé Jutka
Gúth Zoltán
Domokos Pál Péter
Andorka Rudolf
Molnár Mihály
Nagy Bálint
Batár Attila
Tihanyi László
Darin Sándor
Kuklay Antal
Bálint György
Nacsády András
Gyenes Judith
Tóth István
Czájlik Péter régi tanítványaival
Fráter Ágota
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter portré
Lambrecht Miklós
Czeglédy Ilona
Németi Irén
Ebinger Endre
Faragó Vilmos
Hegedűs Györgyi
Kovách Erzsébet
Fogarassy Miklós
Vigh Szabolcs
Pákh Tibor
Tomasovszky Mária