Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Gyenes Judith
Domokos Pál Péter
Lambrecht Miklós
Fráter Ágota
Pákh Tibor
Batár Attila
Tihanyi László
Tomasovszky Mária
Faragó Vilmos
Czájlik Péter régi tanítványaival
Kovách Erzsébet
Czeglédy Ilona
Andorka Rudolf
Vigh Szabolcs
Molnár Mihály
Darin Sándor
Bálint György
Fogarassy Miklós
Hegedűs Györgyi
Kuklay Antal
Ivánfi Jenő
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Tóth István
Gúth Zoltán
Hervé Jutka
Ebinger Endre
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Németi Irén
Nacsády András
Nagy Bálint