Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hervé Jutka
Németi Irén
Nagy Bálint
Fráter Ágota
Gúth Zoltán
Fogarassy Miklós
Lambrecht Miklós
Tóth István
Bálint György
Batár Attila
Darin Sándor
Gyenes Judith
Ebinger Endre
Vigh Szabolcs
Andorka Rudolf
Ivánfi Jenő
Tihanyi László
Tomasovszky Mária
Czeglédy Ilona
Faragó Vilmos
Domokos Pál Péter
Molnár Mihály
Nacsády András
Czájlik Péter régi tanítványaival
Czájlik Péter portré
Kuklay Antal
Kovách Erzsébet
Pákh Tibor
Hegedűs Györgyi