Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hegedűs Györgyi
Domokos Pál Péter
Vigh Szabolcs
Faragó Vilmos
Andorka Rudolf
Czeglédy Ilona
Czájlik Péter régi tanítványaival
Nagy Bálint
Gúth Zoltán
Németi Irén
Nacsády András
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Tomasovszky Mária
Tóth István
Fráter Ágota
Molnár Mihály
Pákh Tibor
Ivánfi Jenő
Hervé Jutka
Darin Sándor
Tihanyi László
Fogarassy Miklós
Bálint György
Batár Attila
Ebinger Endre
Gyenes Judith
Lambrecht Miklós
Czájlik Péter portré
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kovách Erzsébet
Kuklay Antal