Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Fráter Ágota
Kovách Erzsébet
Kuklay Antal
Ebinger Endre
Vigh Szabolcs
Batár Attila
Gúth Zoltán
Czájlik Péter portré
Czeglédy Ilona
Tomasovszky Mária
Nacsády András
Darin Sándor
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Lambrecht Miklós
Pákh Tibor
Tihanyi László
Hegedűs Györgyi
Ivánfi Jenő
Molnár Mihály
Németi Irén
Hervé Jutka
Fogarassy Miklós
Nagy Bálint
Bálint György
Czájlik Péter régi tanítványaival
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gyenes Judith
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Andorka Rudolf
Tóth István