Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Vigh Szabolcs
Fogarassy Miklós
Hegedűs Györgyi
Czájlik Péter portré
Andorka Rudolf
Darin Sándor
Faragó Vilmos
Fráter Ágota
Tihanyi László
Ivánfi Jenő
Bálint György
Czájlik Péter régi tanítványaival
Molnár Mihály
Kovách Erzsébet
Németi Irén
Gyenes Judith
Batár Attila
Nacsády András
Tomasovszky Mária
Kuklay Antal
Lambrecht Miklós
Czeglédy Ilona
Ebinger Endre
Tóth István
Domokos Pál Péter
Hervé Jutka
Nagy Bálint
Pákh Tibor
Gúth Zoltán