Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hervé Jutka
Tomasovszky Mária
Lambrecht Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Hegedűs Györgyi
Czájlik Péter portré
Tihanyi László
Fogarassy Miklós
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Tóth István
Németi Irén
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Czeglédy Ilona
Ebinger Endre
Pákh Tibor
Gyenes Judith
Nacsády András
Kovách Erzsébet
Molnár Mihály
Andorka Rudolf
Batár Attila
Nagy Bálint
Gúth Zoltán
Czájlik Péter régi tanítványaival
Darin Sándor
Fráter Ágota
Bálint György
Kuklay Antal
Vigh Szabolcs
Ivánfi Jenő