Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kovách Erzsébet
Molnár Mihály
Kuklay Antal
Tóth István
Nagy Bálint
Pákh Tibor
Darin Sándor
Czeglédy Ilona
Nacsády András
Vigh Szabolcs
Tihanyi László
Gúth Zoltán
Hegedűs Györgyi
Batár Attila
Andorka Rudolf
Czájlik Péter régi tanítványaival
Hervé Jutka
Tomasovszky Mária
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Ivánfi Jenő
Bálint György
Faragó Vilmos
Fráter Ágota
Ebinger Endre
Németi Irén
Domokos Pál Péter
Fogarassy Miklós
Lambrecht Miklós
Gyenes Judith