Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Gúth Zoltán
Domokos Pál Péter
Gyenes Judith
Tomasovszky Mária
Hegedűs Györgyi
Molnár Mihály
Ebinger Endre
Pákh Tibor
Ivánfi Jenő
Batár Attila
Nagy Bálint
Faragó Vilmos
Németi Irén
Nacsády András
Hervé Jutka
Vigh Szabolcs
Tóth István
Darin Sándor
Fogarassy Miklós
Lambrecht Miklós
Czájlik Péter régi tanítványaival
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Tihanyi László
Czeglédy Ilona
Kuklay Antal
Bálint György
Kovách Erzsébet
Andorka Rudolf
Fráter Ágota