Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Molnár Mihály
Nagy Bálint
Czeglédy Ilona
Hegedűs Györgyi
Tihanyi László
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Pákh Tibor
Nacsády András
Németi Irén
Hervé Jutka
Ebinger Endre
Lambrecht Miklós
Gúth Zoltán
Gyenes Judith
Domokos Pál Péter
Fráter Ágota
Faragó Vilmos
Andorka Rudolf
Ivánfi Jenő
Darin Sándor
Czájlik Péter régi tanítványaival
Kovách Erzsébet
Tóth István
Tomasovszky Mária
Kuklay Antal
Czájlik Péter portré
Batár Attila
Fogarassy Miklós
Bálint György
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Vigh Szabolcs