Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Gyenes Judith
Batár Attila
Kovách Erzsébet
Faragó Vilmos
Fráter Ágota
Bálint György
Czeglédy Ilona
Fogarassy Miklós
Tóth István
Tomasovszky Mária
Nacsády András
Ivánfi Jenő
Németi Irén
Hervé Jutka
Molnár Mihály
Czájlik Péter portré
Czájlik Péter régi tanítványaival
Andorka Rudolf
Pákh Tibor
Ebinger Endre
Kuklay Antal
Tihanyi László
Hegedűs Györgyi
Lambrecht Miklós
Domokos Pál Péter
Gúth Zoltán
Darin Sándor
Nagy Bálint
Vigh Szabolcs