Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Czájlik Péter portré
Darin Sándor
Kuklay Antal
Ivánfi Jenő
Faragó Vilmos
Kovách Erzsébet
Czeglédy Ilona
Hegedűs Györgyi
Ebinger Endre
Pákh Tibor
Andorka Rudolf
Fráter Ágota
Tóth István
Tomasovszky Mária
Vigh Szabolcs
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tihanyi László
Lambrecht Miklós
Gyenes Judith
Nacsády András
Fogarassy Miklós
Nagy Bálint
Domokos Pál Péter
Hervé Jutka
Bálint György
Batár Attila
Molnár Mihály
Németi Irén
Gúth Zoltán