Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Molnár Mihály
Ivánfi Jenő
Nagy Bálint
Czeglédy Ilona
Gúth Zoltán
Tihanyi László
Faragó Vilmos
Fogarassy Miklós
Tomasovszky Mária
Domokos Pál Péter
Vigh Szabolcs
Fráter Ágota
Nacsády András
Bálint György
Lambrecht Miklós
Kuklay Antal
Andorka Rudolf
Ebinger Endre
Kovách Erzsébet
Batár Attila
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tóth István
Hegedűs Györgyi
Gyenes Judith
Hervé Jutka
Németi Irén
Czájlik Péter portré
Darin Sándor
Pákh Tibor