Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hegedűs Györgyi
Kovách Erzsébet
Domokos Pál Péter
Pákh Tibor
Nagy Bálint
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ivánfi Jenő
Németi Irén
Gúth Zoltán
Tihanyi László
Andorka Rudolf
Lambrecht Miklós
Nacsády András
Czeglédy Ilona
Gyenes Judith
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Czájlik Péter portré
Molnár Mihály
Darin Sándor
Faragó Vilmos
Fogarassy Miklós
Batár Attila
Kuklay Antal
Czájlik Péter régi tanítványaival
Vigh Szabolcs
Fráter Ágota
Hervé Jutka
Tóth István
Ebinger Endre
Bálint György
Tomasovszky Mária