Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Hegedűs Györgyi
Molnár Mihály
Ivánfi Jenő
Gúth Zoltán
Lambrecht Miklós
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Czájlik Péter portré
Nacsády András
Pákh Tibor
Gyenes Judith
Kuklay Antal
Vigh Szabolcs
Tóth István
Batár Attila
Kovách Erzsébet
Czeglédy Ilona
Hervé Jutka
Nagy Bálint
Tomasovszky Mária
Bálint György
Ebinger Endre
Czájlik Péter régi tanítványaival
Tihanyi László
Andorka Rudolf
Fráter Ágota
Darin Sándor
Fogarassy Miklós
Németi Irén