Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Darin Sándor
Hervé Jutka
Nacsády András
Bálint György
Pákh Tibor
Ebinger Endre
Hegedűs Györgyi
Fogarassy Miklós
Kuklay Antal
Czájlik Péter portré
Lambrecht Miklós
Gúth Zoltán
Tomasovszky Mária
Nagy Bálint
Németi Irén
Fráter Ágota
Domokos Pál Péter
Molnár Mihály
Tóth István
Gyenes Judith
Czeglédy Ilona
Andorka Rudolf
Kovách Erzsébet
Ivánfi Jenő
Tihanyi László
Batár Attila
Vigh Szabolcs
Czájlik Péter régi tanítványaival
Faragó Vilmos