Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Tóth István
Hegedűs Györgyi
Czeglédy Ilona
Domokos Pál Péter
Darin Sándor
Molnár Mihály
Ivánfi Jenő
Gúth Zoltán
Tihanyi László
Fráter Ágota
Ebinger Endre
Nacsády András
Faragó Vilmos
Pákh Tibor
Bálint György
Nagy Bálint
Vigh Szabolcs
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kovách Erzsébet
Czájlik Péter régi tanítványaival
Batár Attila
Tomasovszky Mária
Kuklay Antal
Németi Irén
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Gyenes Judith
Lambrecht Miklós
Andorka Rudolf
Fogarassy Miklós
Czájlik Péter portré
Hervé Jutka