Jelenlegi hely

 

Tomasovszky Mária 1945. december 8-án Nyíregyházán született. Anyja halálát követően, 1956 nyarán az ököritófülpösi leánynevelő otthonba került. Apja letartóztatása után – az apa kívánságára – nagyszülei nevelték. Mivel a nagyapját elbocsátották villanyszerelői állásából, kubikosként tartotta el a családot. Máriát jó felvételi eredménye ellenére sem vették fel a mezőgazdasági technikumba. Esti tagozaton gyors- és gépíróiskolát végzett, ám csak takarítónőként kapott munkát. 1963-ban Budapestre költözött a rokonaihoz, és a Pénzjegynyomdában helyezkedett el. Esti tagozaton nyomdaipari technikumot végzett. 1970-ben kötött házasságot, a férje fegyveres biztonsági őr. Egy gyermekük van.
Apja, Tomasovszky András 1923-ban Alma-Atában született. A gimnázium elvégzése után a családi birtokon gazdálkodott. Miután földjüket elvették, villanyszerelőként dolgozott. A koalíciós korszakban tagja volt az FKgP-nek. Kétszer állt bíróság előtt: először engedély nélküli fakivágásért, majd az amerikai szövőlepke irtásának elmulasztásáért. 1956. október 26-án a nyíregyházi tüntetésen a levert vörös csillag helyére kitűzte a nemzeti lobogót, és a ledöntött szovjet emlékmű talapzatáról felolvasta a miskolci forradalmárok követelését. A városi börtönnél részt vett a foglyok kiszabadításában. Október 29-én a hírszerző csoport vezetésével bízták meg. Állandó telefon-összeköttetést tartott fenn a határ menti községekkel, a szovjet csapatmozgásokról tájékoztatta a régió és a főváros forradalmi szervezeteit. 1956. november 16-án letartóztatták, és a Nyíregyházi Járásbíróság fegyverrejtegetés hamis vádjával három hónap börtönbüntetésre ítélte. Büntetésének letöltése után ismét bíróság elé állították. 1957. december 16-án a Debreceni Katonai Bíróság szervezkedés kezdeményezése vádjával első fokon halálra ítélte. 1958. április 28-án a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma jogerőre emelte az ítéletet. 1958. május 6-án kivégezték. Sírját 1989-ben a nyíregyházi MDF-szervezet segítségével felkutatták, holttestét exhumálták, és 1989. október 6-án Nyíregyházán temették el. A család a kárpótlás során visszavásárolta a kisajátított családi birtok egy részét.

Tomasovszky Mária
                 Édesapám apjának, Tomasovszky Mihálynak nyolcvan hold földje volt 1945 előtt, és ott gazdálkodott. Azon kívül 1945. november 6-án megválasztották Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nemzetgyűlési képviselőnek. Főispán is volt, de lemondott 1947-ben, mert jelölték Szabolcs vármegyében Független Kisgazdapárti képviselőnek. Négy polgárit és földműves iskolát végzett, több nyelven beszélt, nagyon művelt ember volt, más tisztsége is volt. Nagymamám, Cseh Mária az otthoni háztartással foglalkozott. Tomasovszky nagyapám az első világháborúban hadifogságba esett, kikerült Kazahsztánba, és ott volt tíz évig. Mint nős ember került ki a hadifogságba, de azt hitte, hogy ő onnan nem fog visszakerülni, mert olyanok ott a körülmények és annyira messze volt. Ott újból megnősült, és feleségül vett egy ukrán hölgyet: Szergej Zinaidát, és tőle született három fia, édesapám, a bátyja és az öccse. Nagyapám Alma Atában hídmérnöki diplomát szerzett, de ezt itthon nem ismerték el.
 A nyíregyházi evangélikus egyház valamilyen úton-módon elintézte, hogy a nagyapám tíz év után, 1928-ban hazakerüljön, de ő nem akarta otthagyni a családját, és velük együtt jött haza. Azt hitte a nagyapám, hogy simán el tudnak válni egymástól az első feleségétől, de ez nem így történt, mert valószínű az alma atai nagymamám nem tudott arról, hogy nagyapának van itt egy felesége, és amikor ezt megtudta, akkor azt mondta, hogy ő itt egy percig sem marad, visszamegy a három gyerekkel együtt Alma Atába. Nagyapám könyörögött neki, hogy legalább egy gyereket hagyjon itt neki, de a nagymamám nem akarta, és amikor elindult a vonat, akkor édesapám állt a legközelebb a vonatajtóhoz, és nagyapám lekapta a mozgó vonatról édesapámat. Így maradt ő Magyarországon, és lett magyar állampolgár. Édesapámat a nagyapám első felesége nevelte. Nagyon szerette őt, úgy nevelte, mintha édes gyereke lett volna, és én is ugyanolyan unokája voltam, mint hogyha édes unokája lettem volna.
Az ötvenes években pedig elvették nagyapámtól a földet, elvették a házát melléképületekkel, jószággal, mindennel a világon. A háza Nyíregyházán az Alsósima út 14. szám alatt volt, de Kálmánházához közelebb van sokkal, három kilométerre körülbelül. Egy téesz tulajdonába került a földünk, a házunkat magtárnak, szerszámraktárnak használták. A melléképületeket lebontották, a szőlőt, a gyümölcsöst kiirtották. Mi ott éltünk körülbelül 53-ig. Az első két osztályt, az általános iskola első két osztályát ott jártam. Nagyapámnak volt még egy háza Nyíregyházán a Szarvas utca 27. szám alatt, egy háromszobás összkomfortos, fürdőszobás, vécés, spájzos nagyon szép ház. Azt a nagyapám a két kezével építette fiatalon, és hát azt is elvették, és mindenünket, ami benne volt. Nagyapámékat kirakták úgy, ahogy volt, az udvarra, s azt mondták, hogy menjen, amerre akar. És akkor a nagyapám azt mondta, hogy ő ebből az udvarból ki nem megy, innen nem tilthatják ki. Egy bunkert fog ásni az udvaron, és ott fog élni. Nagyapám házába beköltöztettek egy szintén kuláknak nyilvánított nagycsaládot, akiktől szintén elvették mindenüket. A Zomborszki Jani bácsi és a két leánya, akiknek az édesanyja szintén meghalt, Jani bácsi édesanyja és annak húga, Jani bácsi testvére és egy hölgy, aki varrt a családnak és a gyerekekkel foglalkozott. Ők kapták meg ennek a háromszobás lakásnak a két szobáját, és az előszobát. A másik szobát a konyhával, fürdőszobával, vécével, spájzzal együtt pedig egy ÁVO-s család kapta. És ez a Zomborszki család megsajnálta a nagyapámat és nagyanyámat, és az előszobát, ami csak egyszárnyas üvegablakos volt, odaadták nagyapámnak, hogy oda költözködjön be, ne az udvaron legyen télen. Úgyhogy ott éltek a nagyapámék, és heten jártak keresztül rajtuk. Akkor nagyapám a Mezővillhez ment el dolgozni, 51-től ott dolgozott, és kitanulta a villanyszerelő szakmát édesapámmal együtt. És hát járták az országot, és vezették be akkor a falukba, a tanyákba a villanyt. Mind a ketten ebből éltek.
 Édesapám 1923. december 22-én született Alma Atában, Kazahsztánban. Ahogy már meséltem Nyíregyházán nőtt fel. Középiskolát végzett, és 1954-ben letette a villanyszerelői vizsgát. Azt tudom, hogy édesapám a Tejipari Vállalatnál is dolgozott mint karbantartó villanyszerelő. Bartha Máriát vette el 1944 februárjában, aki az én édesanyám. Ők unokatestvérek voltak anyai ágon. Az édesanyám szülei Kálmánházán laktak. Édesanyám szüleinek is volt földjük, olyan harminc-negyven hold körülbelül, és azon gazdálkodtak. Volt egy kis parasztházuk, egyszoba-konyhás, kamrás, mellékhelyiséges. Több mint egy hold gyümölcsössel, amit tőlük szintén elvettek. A gyümölcsösnek az egyik felét kiirtották, mert az kellett az állami gazdaságnak. A másik felét meghagyták, és hozzá egy kis földet, nem tudom mennyit, talán fél holdat. És azon gazdálkodtak ők utána. Édesanyámék négyen voltak testvérek, édesanyám a harmadik. Arra is emlékszem, hogy édesanyámnak nagyon szép hosszú, gyönyörű sötétbarna, majdnem fekete haja volt, és azt mindig úgy csodáltam, hogy ilyen szép haja van. És hogy nagyon szép nő volt.   
Nagyon-nagyon halványan emlékszem azokra az évekre, mert nagyon régen volt, és utána sok rossz emlékem volt, úgyhogy nagyon sokat elfelejtettem. De emlékszem arra, hogy édesapám ment az aratógép előtt, mert tele volt a föld madarakkal, pont akkor rakták le a tojásaikat azok a kis madárkák, és azokat zavarta, mert sajnálta volna, hogy széthasítsa a gép. Meg arra emlékszem, amikor már csépelték ki a búzát, és én állandóan ott okvetetlenkedtem a cséplőgép mellett, pedig iszonyatos hangja volt, és emlékszem arra, amikor egy búzaszálka belement a szemembe. Rettenetesen fájt, nagyon üvöltöttem. Meg arra emlékszem, hogy sok lovunk volt. És volt egy nagyon kedves bocikám, Bimbónak hívták. Kivittem legeltetni, én leültem a fűbe valamilyen pokrócfélére, ott tanultam, ő meg ott körbelegelt engem, nem ment el mellőlem. Meg arra emlékszem, amikor a húgom pici pólyás baba volt, és anyukám ideadta nekem, és én kiejtettem a kezemből. Egy pólya azért egy ötéves gyereknek nem kis súly. Leejtettem, és nagyon féltem, hogy valami baja lesz. De hála Istennek nem lett semmi baja. Meg a Bimbóra visszatérve, arra is emlékszem, hogy nagyon megsirattam, mert lépfenét kapott. Felfúvódott. A szüleim nem tudták, hogy mi történt vele. Amikor az iskolából hazamentem, akkor mondta anyukám, hogy a Bimbó meghalt. És apukám elvágta a nyakát, hogy a húsát föl tudjuk használni. De végül is nem lehetett, mert fertőző betegséget kapott a tehén. Az egész házat, mellékhelyiségeket, mindent lefertőtlenítettek, és én aznap este nagyon rosszul voltam. Annyira rázott a hideg, nem fáztam, nem éreztem semmit, csak azt, hogy a remegést nem tudom megállítani. Akkor lefeküdtünk, és az egész ágy rázkódott velem, és akkor emlékszem rá, hogy édesapám felugrott, hogy „Kislányom, mi bajod van?” Mondtam, hogy nem tudom, de már nem bírom sokáig ezt a remegést. Apukám egyből sejtette, hogy itt nagy baj van. A mentők bevittek mindannyiunkat a kórházba. Fertőzést kaptam, de szerencsére nem nagy dózist. Mert ugye azzal a késsel, amivel elvágták a szüleim a nyakát a bocikának, megmosták, de a bacilus csak rajta maradt. Nem fertőtlenítették. Azzal vágta a kenyeret anyukám, és az első szelet kenyér az enyém volt. Két hétig voltunk bent körülbelül.
Alsósimáról két okból kellett eljönnünk 1952-ben. Egyrészt az államosítás miatt. Akkor – mint már mondtam – minden nélkül maradtunk. De azért is el kellett jönnünk onnan, mert édesanyámnak kificamodott a bokája, és nem törődött a lábával, és a csontok csuszorálódtak egymáshoz, és ebből kapott ő egy szarkómát, ami olyan két-három év múlva alakult ki nála. Annyira fájt a lába, hogy körülbelül egy évig kínlódott vele, hiába mondta édesapám, hogy menjen orvoshoz, nem ért rá. Ugye, ott volt a három gyerek, ott volt a föld, az állatok, és nem foglalkozott magával. És akkor mentünk már be Nyíregyházára lakni, amikor már végképp nem tudta ellátni a dolgokat. Laktunk a nagyapámnak a sufnijában, annak a háznak a sufnijában, amelyiknek az előszobájában ők laktak. Emlékszem, zuhogott az eső, és nagyon féltünk, hogy beázunk, és fáztunk. Laktunk még egy távoli rokonnak az egyik szobájában egy darabig. Tudom, hogy valameddig béreltünk egy szoba-konyhás lakást a nyíregyházi kórház környékén. Míg végül legeslegutoljára, ahol együtt lakott a család az Nyíregyházán az Iskola utca 5. szám alatt volt. Az ott van az evangélikus templomtól nem messze. Amikor bekerültünk Nyíregyházára, akkor én először a református templom mellett levő iskolába jártam két évig. Közben – még nem fejeztem be a negyedik osztályt – édesanyámnak már annyira fájt a lába, hogy még ülve se tudta ellátni a családi dolgokat. Emlékszem rá, hogy úgy söpörte össze a konyhát, hogy ült a széken és mindig arrább tette, annyira fájt már a lába. És amikor először elment orvoshoz anyukám, akkor azt mondták, hogy talán megmenthetik úgy, hogy le kell vágni a lábát a bokájától. De ő – fiatalasszony lévén – nem engedte. És hát megműtötték abban reménykedve, hogy hátha a műtét sikerül, de sajnos nem sikerült. Tovább romlott az állapota. Akkor már azt mondták, hogy térdig kellene levágni a lábát, akkor meg fog menekülni. Azt se engedte. Végül már annyira fájt a lába, hogy nem tudott minket ellátni, és akkor, 56 elején visszaköltözködött anyukám a szüleihez Kálmánházára, és magával vitte az öcsémet és a húgomat. Mert ők túl kicsik voltak még. Édesapám pediglen járta a határt, de én komoly kislány voltam, és Nyíregyházán maradtam, hogy be tudjam fejezni a negyedik osztályt. És a nyári szünetben kimentem a nagymamámékhoz.
  56. június 24-én meghalt édesanyám. És akkor édesapám úgy döntött, hogy mivel a Bartha nagyszülők nem tudtak volna még engem is ellátni, mert ők is egy szoba-konyhás lakásban laktak, tehát nem volt rá lehetőség, hogy még én is ott legyek, és ezért édesapám úgy döntött, hogy elvisz engem Ököritófülpösre egy leánynevelő otthonba. Nagyon szép kastélyban volt a gyerekeknek a szobájuk, szép helyen volt, ahogy így visszaemlékszem rá. És ott kezdtem az ötödik osztályt. Szerettek a tanárnők az iskolában, meg az ottani gondozónők is, nem volt velem különösebben baj. De hát azt elmondani nem lehet, milyen érzés volt, hogy nem elég, hogy meghalt édesanyám, nem elég, hogy nem lehetek a testvéreimmel, hanem el kellett mennem. De hát tudtam, megbeszéltük édesapámmal, hogy másképp nem lehet. Édesapám állandóan járta a vidéket, és azt nem merte vállalni, hogy én egyedül ellássam magamat. És nem volt Nyíregyházán senki, akire rábízhatott volna. Hát a Tomasovszky nagyszülők abban az előszobában voltak, nem akarta őket terhelni velem.
Kitört a forradalom, és édesapám is részt vett benne. Nem csinált semmit, csak ment a többiekkel. Hát azt akarta, hogy jobb élete legyen neki is, meg nekünk is, mert az áldatlan állapot volt tényleg, ami akkor volt. Annyit csinált, hogy elszavalta a Nemzeti dalt, és vitte elől a nemzeti színű zászlót Nyíregyházán. A Szilágyi Lászlóval együtt ők voltak a szervezők, az irányítók, ők felügyeltek arra, hogy semmiféle betörés, ilyesmi ne történjen. Sőt, ha jól tudom, Miskolcról jöttek forradalmárok, akik az akkori nyíregyházi párttitkárt meg akarták lincselni, és édesapám volt az, aki az egyik épületnek a pincéjébe elbújtatta őket, hogy nehogy meglincseljék. Mert ő ilyet nem akart. És aztán ők voltak azok, akik a tárgyaláson ellene mondtak mindent.
És utána a forradalomnak vége volt, és emlékszem rá, hogy Mikulás-este volt, és csomagokat osztott ki a Mikulás, meg volt Krampusz is, és aki rosszul viselkedett, annak a fenekére csapott, de hát azért mindenki kapott egy kis ajándékot is. Egyszer csak megjelent a két nagyapám, az édesapámnak meg az édesanyámnak a szülei. Hát nagyon örültem nekik, és utána megtudtam, hogy haza akarnak hozni engem, mert akkor már édesapám börtönben volt, és az volt a kívánsága, hogy hozzanak el engem onnan. Mondta nagyapámnak, hogy próbálja meg, hogy valahogy elhelyezzen engem maguknál.
Annyira kicsi volt az az előszoba, hogy én a nagyanyámmal aludtam egy ágyban, egy keskeny kis ágyon. A nagyapám meg csinált magának egy olyan keskeny ágyat, hogy tényleg épp hogy csak elfért rajta. Mert az ajtótól nem lehetett nagyobbat csinálni. És ott volt egy asztal, egy konyhaszekrény, egy sparhelt. Volt egy nagyon keskeny kis szekrény, amibe a hétköznapi ruháinkat bele tudtuk rakni, de már az ünneplő ruháinkat, amiben esetleg templomba el tudtunk menni – mert máshova nem jártunk –, azokat már a Zomborszki család megengedte, hogy hozzájuk betegyük. Tehát elhoztak engem onnan december 6-án, és a nagyapáméknál nevelkedtem tizennyolc éves koromig.
Amikor jöttünk hazafelé, akkor mondta el a Tomasovszky nagyapám, hogy sajnos édesapám börtönben van, pedig nem csinált semmit. És ő reméli, hogy hamar kiszabadul, de az az édesapám kérése, hogy hozzanak el engem.
A forradalom után nemsokára már kezdték összeszedni az embereket, akik a forradalomban részt vettek. Nagyon sokan kidisszidáltak. Zomborszki Jani bácsi is mondta, hogy könyörgött apukámnak, hogy „menjél ki, disszidáljál ki, most a határ szabad, menjél, mert nem tudod, hogy mi fog következni”. De azt mondta apukám, ő nem csinált semmit, miért kell neki elmenni? Ő nem megy, ő nem hagy itt minket. És hát kiment oda a testvéremékhez, a Bartha nagyszülőkhöz, és ott volt. És ott fogták el édesapámat az ÁVO-sok. Édesapámat 1956. november 16-án tartóztatták le. Én ugye nem voltam ott, de az öcsém emlékszik rá, hogy sírtak, meg nagyapám, nagymamám könyörgött, hogy most miért viszik el, hát nem csinált semmit. De fegyvert fogtak rájuk, hogy csöndben legyenek. Egyetlen egy vérontás, egy puskadörrenés, semmi nem volt Nyíregyházán. Mégis édesapámat először fegyverrejtegetés miatt három hónapi börtönre ítélték. Ez volt az első ítélet. De három hónap múlva nem engedték szabadon, hanem újra bíróság elé állították, és a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés miatt halálra ítélték. Voltak nyílt tárgyalások is, emlékszem rá, hogy bemehettem én is. És ott láthattam édesapámat. Hátranézhetett néha, és akkor... De annyira megrázott a dolog, hogy többször már nem mentem el. Két évig volt börtönben. Mert ő 56 novemberében került be, és hát 58. május 6-áig volt börtönben. Nyíregyházán és Debrecenben is volt, meg Budapesten. Inkább a nagyapám ment be hozzá, mert ugye mégis ővele tudott megbeszélni dolgokat. Hát én mégis gyerek voltam, meg megviselt az egész. Még leveleztünk is. Édesapának írtam is levelet, meg van egy pár levél tőle. Köszöntött születésnapjaimon, meg hát mindig arról írt, hogy hamarosan találkozunk. Hogy a testvéreimre vigyázzak, mondjam nekik, hogy jól viselkedjenek.
Amikor édesapám börtönben volt, azt nem tudom, hogy hogy tudta elintézni édesapámnak az öccse, a Sándor, hogy Alma Atából pont akkor ide tudott jönni Magyarországra. Mert előtte nem tudott jönni. Addigra tudott összegyűjteni annyi pénzt, mert rettentő messze van, vagy 6000 kilométer, és akkor jött ide az öccse édesapámnak, és megengedték, hogy a börtönben találkozzanak. Úgyhogy ő volt akkor itt. Ő sajnos meghalt egy pár évvel ezelőtt, hanem édesapámnak a bátyja, a Mihály, ő volt itt néhány évvel ezelőtt a feleségével. Emlékszem, egyszer csak jött egy telefon a Művelődésügyi Minisztériumból, hogy el tudnék-e kéredzkedni a munkahelyemről, mert egy nagyon nagy meglepetésben lesz részem. Ne ijedjek meg, de itt van Alma Atából a nagybátyám, Tomasovszky Mihály a feleségével. Hát mondanom sem kell, azt se tudtam, hogy mit csináljak örömömben. S mikor megláttam a nagybátyámat, hát talán a fényképen is lehet látni, hogy tiszta nagyapám. Azt hittem, hogy hirtelen őt látom. Nagyon örültünk egymásnak. Volt tolmácsunk, tudtunk beszélgetni. Azóta tartjuk a kapcsolatot. Én írok magyarul, ők írnak oroszul, úgyhogy nagyon sűrűn levelezünk egymással.
Nagyon sokat köszönhetek a nagyszüleimnek, mert tényleg jól neveltek, főleg a nagyapám. Szigorú volt, mindent megkövetelt: a tiszteletet, a tanulást. De mondjuk, nem is kellett annyira nógatni, hogy tanuljak, mert tudtam, hogy más lehetőségem nincs, csak az, hogyha tanulok és valamire jutok. Ha jutok egyáltalán. Nagyon szerettek, és én is nagyon szerettem őket. Amikor nagyapámékhoz kerültem, nagyanyám nagyon sokszor beteg volt, és megtanított tésztát gyúrni, főzni meg ágyneműt mosni teknőben, az utcáról behordani a vizet. Még csak általános iskolás voltam. A nagymamám nagyon vékony, alacsony nő volt, és sokat volt kórházban, és nekem kellett mosnom az ágyneműt gyerekfejjel, nekem kellett kivasalni, én hordtam a sok vizet, én mentem bevásárolni. Szóval nagyon-nagyon sok volt. Én mentem tojást árulni a piacra. Kinn az udvaron kellett leginkább mosni, mert ugye abban a kis előszobában hol? Úgyhogy szörnyű volt. És a mosakodási lehetőség is olyan volt, hogy egy nagy lavór volt, aztán kész. És állandóan ott keresztüljártak. Egyedül a barátnőmékhez mentem el, és ott beszélgettünk, zenét hallgattunk. Süteményt sütött az anyukája. Olyan egy-két órát voltam náluk. Ez a kis barátnőm annyira pátyolgatott, bátorított engem, és a családja mindig kérte a nagyszüleimet, hogy engedjenek el hozzájuk kicsit kikapcsolódni. Tehát ők átérezték az én helyzetemet. Nagyapám mindig megmondta, hogy mikorra menjek haza, és később nem lehetett. Percre pontosan, inkább előbb, mint később, mert akkor biztos leszidott. És igaza volt, mert én is úgy nevelem a lányom, hogy itthon kell lenni, mert ha nem, akkor az ember nem tudja, mi történt, hogy miért nem jössz. Én erős voltam, olyan hirtelen megnőttem ötödik osztályos koromban, mikor az intézetben voltam két hónapot, hogy a saját nagyapám alig ismert meg. Úgyhogy erővel bírtam én, csak hát a lelkem...
Nagyon szegények voltunk. Nem volt iskolatáskám sem. Spárgával volt összekötve a füzetem-könyvem, úgy mentem iskolába. 58-ban, a forradalom után jöttek Amerikából, meg mindenünnen a segélycsomagok. S akkor az evangélikus egyháztól kaptam én is ilyen csomagokat, amiben volt egy – sose felejtem el – sárga színű hálós szatyor. És egész nyolcadik osztályos koromig az volt az iskolatáskám. Ha esett az eső, bedugtam a kabátom vagy a pulcsim alá. És tüzelőre sem volt pénzünk. Még el se ítélték édesapámat, ahogy börtönbe került rögtön kirúgták a nagyapámat a villanyszerelői állásból. Úgyhogy nem volt mit tenni, hát meg kellett valamiből élni, nyugdíjat nem kapott, nem volt meg a tízéves munkaviszonya, és elment kubikosnak a nagyapám. Útépítő vállalattal járta az országot idős ember létére, és tolta a talicskát. Mi meg nagyanyámmal otthon voltunk ketten. Ő főzött. Volt egy pár tyúkunk, annak a tojását árulgatta, s ha fizetést kapott a nagyapám, akkor vettünk mindig egy kis szenet, hogy a következő fizetésig valahogy be tudjunk gyújtani abba a hideg előszobába. Volt egy nagyon szép kályha, de annyi tüzelőt megevett! Még a nagyapám csinálta. Gyönyörű volt! Mint egy korona olyan volt a teteje. Meg egy sparhelt volt, amin főztünk. De hát nagyon sokat fáztunk abban az előszobában. És tudom, hogy nagyanyám mindig sütött a nagyapámnak ilyen kakaós süteményt, és ő nem ette meg, a nagy részét mindig visszahozta nekem, mert tudta, hogy én azt szeretem. Azt tudta nekem hozni ajándékba.
A nagyapám sajnos nem akart beszélni édesapámról. Hogyha kérdeztem is valamit nagyapámtól, nem akart válaszolni. Szóval annyira fájt neki a múlt, hogy nem akart semmiről sem beszélni. Egy nap nagyapám azt mondta, hogy meg fog halni apukám ma reggel. És emlékszem rá, hogy harangoztak az evangélikus templomban. S azt mondta nagyapám, hogy most hal meg az édesapád. 1958-ban május 6-án. El se tudom mondani, hogy milyen időszak következett utána. Én rögtön tapasztaltam, hogy jobb, hogyha az ember nem beszél semmiről. Úgyhogy kár is lett volna bizonygatni, hogy az én édesapám nem csinált semmit. Utána még rosszabb volt minden az iskolában is. A nyolcadik osztályt már egy másik iskolában végeztem, mert kerületileg rendezték Nyíregyházát, és átkerültem, azt hiszem, Széchenyi utcának hívják azt az utcát, ahol még most is megvan az az általános iskola. Ott is voltak vegyesen tanárok, gyerekek, akik kiközösítettek. Emlékszem rá, hogy volt egy matematikatanár, az, ha félre fordítottam a fejemet, rögtön kiállított a sarokba. És én úgy szégyelltem magam, mert jó kislány voltam. Soha nem beszéltem órán, tehát semmi gond nem volt velem. És hát főleg ezek után nem, mert teljesen el voltam keseredve. És volt úgy, hogy megkérdeztem, hogy „tanár úr miért?”, akkor, amiért ezt kérdeztem, kizavart az osztályból, és kint kellett állnom a sötét folyosón. Így szórakozott velem. Több tanár is volt, akiről tudtam, hogy nem szívlel, de ez még meg is akart buktatni matematikából. De hát mindenből négyes-ötös jegyem volt, végül is azt hiszem, megkaptam matematikából a négyest. Kénytelen volt megadni. De sok olyan volt, aki viszont félt mellém állni. A többség ilyen volt. És hát az iskolában is olyan vegyes fogadtatással fogadtak, amikor Ököritófülpösről az evangélikus templom mellett lévő iskolába kerültem. Tudták, hogy börtönben van az édesapám, és hát nagyon sokan kiszúrtak velem úgy tanárok, mint gyerekek. De voltak rendes tanárok is, emlékszem rá, hogy volt olyan tanárnő, aki odajött és megsimogatta a fejemet. Nem szólt semmit. A legnagyobb baj az volt, hogy sokan voltak kegyetlenek is, de a többség inkább nem mert velem barátkozni. Mert féltek. Úgy félt mindenki...
És így jelentkeztem a gyors- és gépíró iskolába. Azt elvégeztem jeles eredménnyel, és próbáltam elhelyezkedni. Jártam vállalattól vállalatra, de sehova nem vettek föl. Mihelyt mondtam, hogy hogy hívnak, rögtön tudták, hogy ki vagyok, és nem vettek föl. Végül is hogy, hogy nem, a Kerámia Üzembe, ami a vasúti pályaudvarhoz nem messze volt akkor, fölvettek takarítónőnek. És ott dolgoztam 61 szeptemberétől, ha jól emlékszem, 63 decemberéig. És ott is – emlékszem rá – nagyon sokan szórakoztak velem, főleg, akik az irodában dolgoztak. Emlékszem rá, hogy volt egy nő, aki rám fogta, hogy lopok. És a művezető is azt mondta – de hogy mit loptam már nem emlékszik rá. Hát én azt hittem, hogy ott halok meg rögtön, szégyenemben. Meg azt se tudtam, hogy mit csináljak, hát mondom ez nem igaz. Sírtam, nagyapámnak elmondtam mindent, és hát mit tudott tenni szegény? Semmit nem tudott csinálni. A vége az lett, hogy a Bartha nagyszüleimnek volt egy házaspár barátjuk, akik Pesten, Kispesten laktak. És ők éppen lent voltak a Bartha nagyapáméknál, és én is ott voltam, és hát úgy beszélgettünk, hogy milyen rossz körülmények vannak, és hát ez borzasztó, hát mi lesz velem, állandóan takarítónő leszek, vagy mi lesz velem. És akkor fölajánlotta ez a barát, hogy ő megérdeklődi a Pénzjegynyomdában, hogy nincs-e felvétel, mert ő régen ott dolgozott. Úgy is történt, ő megérdeklődte, és írta a levelet, hogy van felvétel, december 1-jétől vesznek föl pár embert, és ő már szólt az érdekemben, de ahhoz az kell, hogy a Tomasovszky nagyszülők engedjenek el engem. Tizennyolc éves voltam, tehát nagykorú, és saját akaratomból – ha akarják a nagyszülők, ha nem – is elmehettem volna. De hát nem volt ilyenről szó. A nagyapám belátta, hogy egyszerűen nincs ott jövőm. És hát nagyon ragaszkodtak hozzám, a nagymamám annyira sírt, majd meghasadt a szívem. A nagyapám egy árva szót nem szólt, de tudom, hogy nagyon fájlalta ő is, hogy eljövök. Tehát hogyha én azt mondtam volna, hogy nem megyek sehova, nem mondta volna, hogy menjek. De hát én úgy éreztem, hogy egyszerűen nincs más megoldás. Eljöttem, és így kerültem be a Pénzjegynyomdába mint kötészeti dolgozó. Mondanom sem kell, hogy az ottani művezető valószínű, hogy informálva lett, hogy ki vagyok-mi vagyok. Nagyon szórakozott velem.
Egy év múlva körülbelül, hogy odakerültem, akkor voltak a nyomdákon belül áthelyezések: bizonyos embereket egyik nyomdából a másikba áthelyeztek. Nagyon ideges lettem, ahogy meghallottuk, hogy bizonyos embereket áthelyeznek. Persze, hogy közte voltam én is. Rettenetesen elkeseredtem. Már csak azért is, mert közben Kispestről elkerültem a nyomdához közel a Pannónia utcába. Ott lakott a Bartha nagyapámnak az öccse egy négyemeletes házban. De nekik nagyon pici lakásuk volt. Ellenben a fölötte levő emeleten egy idős néni egyedül lakott, és odakerültem, és a nagybátyám azért a felügyelete alatt tartott. Habár nem kellett, mert én nagyon igyekeztem rendesen viselkedni, tehát a fiúkkal szemben én nagyon vigyáztam a becsületemre, hogy úgy mondjam. Tudtam, hogy csak magamra számíthatok. No, a lényeg az, hogy az Állami Nyomdába helyeztek volna át. Hazamentem, és otthon csak ültem és sírtam. És egyszer csak csöngettek, és egy délutános kolleganőm jön és mondja nekem, hogy azt üzenik nekem... Mondom, hát ki? Azt mondja, nem tudja ki, csak a délutános csoportvezetőnek szóltak, hogy énértem küldjenek valakit, hogy ne menjek az Állami Nyomdába, hanem a munkakönyvemmel együtt menjek vissza a Pénzjegynyomdába. Menjek a rendes műszakban, és menjek oda a művezetőhöz reggel, és kérjek tőle munkát. A munkakönyvemet adjam le a munkaügyi osztályon, és kérjek munkát. Nagyon boldog voltam. Másnap reggel jelentkeztem, és soha nem fogom elfelejteni, Babai elvtársnak hívták az urat, nyugodjon békében, már meghalt, mikor meglátott engem, elöntötte a pirosság és majd megpukkadt dühében. Én köszöntem illedelmesen, és mondtam neki, hogy „Babai elvtárs, kérek szépen munkát”. És hát ő akkor adott munkát, persze a lehető legrosszabb munkát. Aztán onnan átkerültem egy-két héten belül a Typo-ba, a magas nyomó gépterembe. Itt kifejezetten szerettek a főnökeim. Majdnem húsz évig voltam ott. A kolleganőimmel, kollegáimmal kölcsönösen nagyon szerettük egymást. Nagyon szerettem ott dolgozni.
Közben elfelejtettem mondani, hogy Nyíregyházán, amikor elkezdtem dolgozni, ugye azt tanácsolta a mezőgazdasági technikumban az igazgató úr, hogy aztán próbáljak meg esti tagozaton elvégezni iskolát. Akkor ott a legmagasabb iskola a közgazdasági technikum volt. Én oda jelentkeztem a pénzügyi tagozatra, és jól is ment az iskola, úgyhogy másfél évet jártam ott. Olyan három egész-valamennyi voltam, ami jó szerintem, ahhoz képest, hogy dolgoztam, magamra voltam utalva a tanulásban, és az iskola elég nehéz volt. Így kerültem fel Budapestre 63 decemberében. Itt folytatni szerettem volna a tanulást, rögtön beiratkoztam a Mester utcában a közgazdasági pénzügyi tagozatára. Csak hogy Nyíregyházán én első osztályban nem tanultam könyvvitelt, és itt pedig már első osztályban is tanultak könyvvitelt. És itt nem volt, aki segítsen. Ugye én nem ismertem az osztálytársaimat. A tanárnő meg azt mondta, hogy ő nem oktathat engem külön órában, aztán nem vizsgáztathat. Azt mondta, hogy évvégén le kell vizsgáznom az első éves anyagból – mert esti tagozatra jártam itt is –, meg a másodikosból. Hát ez a kettő abszolút nem jött össze. Teljes zűrzavar volt a fejemben. Úgyhogy azt mondta nekem a tanárnő évvégén, hogy sajnos vissza kell mennem első osztályba. Hát én olyan ideges voltam, hogy én jó tanuló vagyok és most csak azért, mert ott nem tanítottak könyvvitelt, itt meg tanítottak, én most menjek vissza első osztályba. A tanárnőnek is igaza volt, mert nem tudtam az anyagot. Itt hiába voltam ott az órán, nem értettem semmit. És ez volt a legnehezebb tantárgy. Úgyhogy nem mentem vissza első osztályba, abbahagytam az iskolát.
Amikor átkerültem a magas nyomó gépterembe mint berakónő, akkor elkezdtem járni a nyomdaipari technikumba. Úgyhogy azt elvégeztem, letettem a technikus minősítőt is. És lehet, hogy lett is volna ott jövőm, esetleg valamilyen magasabb beosztást is kaptam volna, de sajnos az egészségi állapotom közbeszólt, mert ezektől a vegyszerektől, festékektől kaptam egy belső allergiát, és ez krónikussá vált. És akkor azt tanácsolta az orvosom – többször is mondta, hogy munkakört kellene változtatnom, de én annyira ragaszkodtam ahhoz az osztályhoz, annyira szerettem ott dolgozni, hogy nem akartam. De amikor azt mondta az orvos, hogy én hozzá többet ne menjek, mert nem tud rajtam segíteni, ha nem változtatok munkakört, úgy gondoltam, hogy az egészségem mégis csak fontosabb, és akkor átkerültem az irodaépületbe a bérelszámoló osztályra. És ott dolgoztam egy évet, de nagyon nem szerettem azt a munkakört. Olyan munka, hogy az ember nem tévedhet. És ettől állandóan drukkban voltam. És akkor kértem, hogy helyezzenek át máshova, és közben még ott a bérelszámoló osztályon elvégeztem a középfokú munkaügyi tanfolyamot. Úgyhogy akkor mehettem volna munkaerő-gazdálkodónak a munkaügyi osztályra, és mehettem volna a számviteli osztályra anyagkönyvelőnek. És tudtam, hogy az anyagkönyvelők azok az összes anyagot, amit beszállítanak a nyomdába, meg amit az osztályok felhasználnak azt gépen dolgozzák föl. És én annyira ragaszkodtam a géphez, hogy ezért döntöttem úgy, hogy a számviteli osztályra megyek. De nem is bántam meg azóta sem, mert nagyon rendes főnököm van, és nagyon rendesek a kolleganőim. Soha senkivel semmi afférom nem volt, és remélem nem is lesz. Nagyon szeretek ott dolgozni.  
Soha nem beszéltem édesapámról senkinek. Soha. A családon belül sem beszéltünk édesapámról. Se a három testvér soha. Ötvennyolc után soha. Az, hogy édesapám – így el nem hangzott soha. Ez egy borzasztó dolog volt! Ezt se felfogni, se elmondani nem lehet, ezt csak érzi az ember, hogy erről még beszélni se lehet. Elsősorban azért, mert féltem, és a másik sorban pedig az, hogy még megállni sem tudtam a sírja előtt, mert azt se tudtam, hogy hol van. Csak azt tudtam, hogy az északi temetőben, talán ott valahol. De hát az egy óriási nagy temető. Semmit nem tudtunk, semmit a világon. Ez egy olyan borzasztó és megrázó dolog volt, hogy senkivel nem beszéltünk róla soha. De gondolni állandóan gondolkoztam. A hiányukat, hogy miért nincsenek, és hogy miért kellett ennek így lenni. És tudtam, hogy nem érdemli meg édesapám, és ez iszonyatos volt. Százszor végigéltem, hogy ő feláll a bitófa alá. Az szörnyű volt! A legtöbbször sírtam esténként. És mostanában, hogy most már meg tudok állni a sírjánál, most megint olyan időszak van, hogy hát bizony sokszor nem tudok elaludni, és eszembe jut, hogy micsoda borzasztó dolog. Úgyhogy most megint gyakran előjön. Szinte ma sem tudok róla beszélni anélkül, hogy ne sírjak. És ahányszor megyek a sírhoz Nyíregyházára, mindig sírok.
Amíg a férjemet nem ismertem, úgy tessék elhinni, hogy nagyon ritka este volt az, amikor én nem sírva aludtam el. Én állandóan a szüleim után sírtam. És mikor megismertem a férjemet, 66-ban, hát nagyon megszerettem rögtön. Előtte is voltak udvarlóim, de úgy nem volt érdekes egyik sem. 66. február 27-én ismerkedtünk meg egy tánciskolában. És utána találkozgattunk, május körül bemutatott a szüleinek, és a szülei is nagyon rendesen fogadtak. A férjemnek elmondtam a dolgokat, hogy tudjon róla, hogy kivel jár, amikor már láttam, hogy komoly a dolog. De akkor egyszer beszéltünk róla, és utána soha többet. És ő elmondta a szüleinek is, hogy tudjanak róla, és apósom olyan szeretettel fogadott. Négy évig jártunk együtt, és 70. május 27-én megesküdtünk. Odaköltözködtem anyósomékhoz. Az egyik szoba a miénk volt, és a másik szobában lakott anyósom, apósom és a férjemnek a húga, és ott éltünk öt évig. Közben sajnos 73-ban meghalt apósom. De akkor mi már 72 év végén elkezdtük építeni ezt a házat. És anyósomékkal laktunk 75-ig, amíg elkészült ez a ház. Azóta itt élünk. Közben 66-ban elvitték katonának a férjemet. Két évig volt katona, de szerencsére, hogy az eskütétel után Sárbogárdról fölkerült Pestre, nagyon sokat találkoztunk. Addig, míg a férjemet meg nem ismertem, addig nagyon rossz volt. Addig teljesen elhagyatva éreztem magam. Teljesen egyedül. A férjem élelmiszeripari technikumot végzett, és három évvel ezelőtt szűnt meg a munkahelye. A Növényolajgyárban volt a Maglódi úton művezető, és a gyár megszűnt, és nem tudott elhelyezkedni. Most ott dolgozik ahol én, és biztonsági őr, egy ilyen biztonsági központban van. És 24 órában dolgozik, kétnaponként. A férjem nagyon rendes ember. Nagyon sokkal tartozom neki. Az első perctől kezdve mindenben segített a legmesszebbmenőkig.
Amíg általános iskolába jártam, az ötvenhatos eseményekről nem tanultunk. Amikor a nyomdaipari technikumba jártam, ott talán egy-két sorban volt megemlítve. De egy percig se gondoltam, hogy igazuk van azoknak, akik ellenforradalomról beszéltek. És azt is tudtam, hogy mit akartak, és azt is tudtam, hogy jót akartak. Mindenki jobb életet akart, mert hát annyira sanyargattak bennünket. Nem lehetett egy disznót levágni anélkül, hogy engedélyt ne kért volna az ember. Egy disznót nem lehetett levágni! Ha levágták, akkor elvették tőle a disznót, és őt magát meg bevitték a börtönbe. Szóval nem lehetett létezni. Paraszt embernek azért nem, mert direkt szándékosan megfélemlítették, hogy lépjen be a tsz-be, és a dolgozó ember, aki kapott munkát, az meg örült, hogy van munkája. Utána jött a Kádár-korszak. Aki nem így élte meg, mint ahogy én, aki tudom, hogy mi van a hátam mögött, annak biztos, hogy jó volt. És nem mondhatom én se, hogy nem jutottunk jobban ötről a hatra. Nem mondhatom, hogy annyira nincstelenek vagyunk, hogy nincs ennivalónk, mint ahogy volt akkor, amikor gyerek voltam. Mi becsületesen megdolgoztunk azért, amit megkerestünk. Úgyhogy én nem az akkori pártnak a javára írom az egészet, az biztos. Hanem talán annyi, hogy volt rá lehetősége az embernek, hogy egy kicsit ötről a hatra jusson. De azért én az életben meg nem bocsátom nekik azt, hogy az édesapámat elvették tőlem! Amíg élek nem fogom megbocsátani!
89 kora tavaszán, február körül, értesítettek, hogy menjek le Nyíregyházára, mert talán meg tudjuk találni édesapám sírját. Hát az megint borzasztó időszak volt, míg kerestük, hogy hol lehet. Ugye a temetői nyilvántartásban ilyesmi nincs feltűntetve, csak körülbelül. Ugye akkor már beszédesebbek lettek az emberek, aki körülbelül tudta, tudott valamit hallomásból, mind mondott valamit. Elkerítettek egy nagy területet, egy olyan 50x50 méteres területet kijelöltek, hogy körülbelül itt lehet eltemetve. Ez egy gazos rész volt. Az exhumálásra kaptunk engedélyt 1989 májusában. Azt hiszem, Debrecenből jött egy háromtagú orvos-csoport, akik elkezdték keresni édesapámat. És ez több napig tartott. Voltunk ott vagy húszan. Mi, a három testvér, egy MDF-es politikus, meg a Politikai Foglyok Szövetségétől is volt ott valaki. A nevekre sajnos nem emlékszem, mert olyan megrázó volt ez az egész. Szilágyi László családja is ott volt. S arra a területre leraktuk a virágot meg a nemzeti színű szalagot. És 1989. augusztus 24-én találták meg édesapámat. Nagy temetés volt: édesapámat 89. október 6-án temettük el. Hát az egészre nem nagyon emlékszem, mert én egyfolytában sírtam. Hát az nekem borzasztó volt! Rettenetesen megviselt. Én annyira meg voltam hatódva, meg illetődve, meg annyira boldog is voltam, meg elkeseredve, meg a régi emlékek előtörtek, hogy én nem is tudtam semmire se figyelni. A rengeteg koszorúra, ami volt! És hogy sorfalat álltak, meg részvétet nyilvánítottak, meg díszőrség volt, meg díszlövés volt, szóval rettenetesen megható volt az egész. És ahogy elszunnyadtak lassan bennem az emlékek, akkor aztán föltört minden, úgy hogy nagyon nehezen tudtam egészségileg is elviselni az egészet. Egy kisebbfajta infarktusom is volt a temetés után. Boldog is voltam, hogy végre tudom, hogy hol van. Csak mindig arra gondolok, hogy még élhetett volna. Még mindig élhetne. Amíg az ember él, ezt nem tudja megemészteni. Anyukámat meg tudtam emészteni, mert nagyon-nagyon beteg volt, egy évig föl se tudott kelni az ágyból már, úgyhogy csont és bőr volt, nagyanyáméknál úgy fürösztötték, úgy etették, olyan borzasztó volt szegénynek, nagyon szenvedett. És abba bele tudtam előbb nyugodni, csak a gondolatba nem, hogy ő sincs. De úgy jobban föl tudtam dolgozni, mint édesapámnak az elvesztését.
          És a másik az, hogy visszakaptuk a földünk egy részét, aminek úgy örültünk, hogy úgy táncoltunk, úgy ugráltunk a földön, mikor kimentünk, hogy azt elmondani nem lehet, hogy milyen boldogok voltunk. A kárpótláskor a föld értékét kaptuk mi vissza, de azt az értéket be lehetett váltani vagy pénzbe, vagy földbe. És mi a földet akartuk. 190.000 forintot kaptunk vissza, és ezt aranykoronába be lehetett váltani, illetve hát lehetett igényelni a földet. Az a nap, amikor volt a licitálás a földekre, az egy csodálatos nap volt. Általában, licitáltak egymásra az emberek, ugye. De amikor miránk került sor, a Tomasovszky földterületre, senki nem licitált. Olyan csönd volt, hogy senki meg se pisszent. Úgyhogy a legminimálisabb áron tudtuk megvenni, visszavásárolni a földünket, így tudtunk visszakapni majdnem 100 holdat. Nagyon megható volt. Én úgy sírtam, és fölálltam és megköszöntem mindenkinek. Még aki vezette az egészet, az is úgy meghatódott. Úgyhogy le a kalappal! Maga a gondolat, hogy én ráléphetek arra a földre, ahol gyerekkoromban a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel én valamikor mászkáltam, rohangáltam, csodálatos. És megbeszéltük, hogy hol volt az állatoknak az istállója, meg hol volt a gyümölcsöskert, meg hol volt a kút. Ezeket ott mind megbeszélgettük a három testvérrel. Előtte nem beszélgettünk róla, soha ilyenekről, ugyanúgy, mint ahogy az édesapámról sem. Ez olyan kilátástalan volt, hogy valaha is még visszakapjuk. Először úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk valahogy kölcsönt fölvenni, és veszünk egy traktort, és úgy megpróbáljuk megműveltetni. De hát miből? Hogyan? Körülbelül hárman kaptunk vissza 100 holdat majdnem. Három testvér egymás mellett. És én kaptam ott, ahol a házunk volt, azt a részt. És aztán úgy tovább az öcsém és a húgom. Az ottani szövetkezetnek az elnöke behívatott minket, és mondta, hogy ő nagyon szeretné, ha neki adnánk bérbe a földünket, mert ha nem, akkor csődbe jutna, és nagyon sok embernek nem lenne munkája. És ha mi ezt úgyse tudjuk megművelni, akkor ő nagyon szépen kér minket, hogy adjuk nekik bérbe. Úgyhogy végül is meghánytuk vetettük a dolgot, mert lett volna, aki bérbe veszi többért, de az nem biztos, hogy rendesen művelte volna, és hogyha nincs művelve a földterület, az állam visszaveszi. Tehát nem lehet parlagon hagyni a földet. És úgy gondoltuk, hogy ez a szövetkezet biztos, hiába kevesebb is.
 

Az interjút készítette Hoffmann Gertrud 1995-ben, a visszaemlékezést szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna.