Jelenlegi hely

Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter régi tanítványaival
Nacsády András
Molnár Mihály
Tomasovszky Mária
Bálint György
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Darin Sándor
Tóth István
Tihanyi László
Nagy Bálint
Fráter Ágota
Vigh Szabolcs
Domokos Pál Péter
Faragó Vilmos
Gúth Zoltán
Kovách Erzsébet
Batár Attila
Andorka Rudolf
Kuklay Antal
Fogarassy Miklós
Ebinger Endre
Czájlik Péter portré
Gyenes Judith
Pákh Tibor
Németi Irén
Hervé Jutka
Lambrecht Miklós
Czeglédy Ilona
Hegedűs Györgyi