Jelenlegi hely

Az Oral History Archívum (OHA) Magyarországon egyedülálló közgyűjtemény, amely több mint 1000 életútinterjú leiratát, hozzájuk tartozó személyes dokumentumokat, közel 300 írásos visszaemlékezést őriz és bocsát a kutatók rendelkezésére. Ebből a gyűjteményből válogattunk: egyéni élettörténetek, egyedi, mégis tipikusnak tekinthető narratívák olvashatók itt, rövidített, szerkesztett formában, melyeket multimédiás eszközök (fotók, privát dokumentumok, hangfelvétel- és dokumentumfilm-részletek, valamint korabeli filmhíradók) egészítenek ki.


E szubjektív tanúságtételekkel a magyar XX. század társadalomtörténeti, antropológiai, szociológiai, mikrotörténeti megismeréséhez, feldolgozásához szeretnénk hozzájárulni, segítséget nyújtva a középiskolai, egyetemi oktatásnak és természetesen minden érdeklődőnek.
Válogatásunk elbeszélések tükrében mutatja be a nagytörténelem és a személyes történelem találkozási pontjait. A visszaemlékezések a XX. századi magyar történelem meghatározó eseményeit és mindennapjait idézik fel, közelebb hozva a lehetőséget, hogy magunk is átéljük s jobban megértsük közös múltunk sokszínűségét és ellentmondásait. Különböző társadalmi helyzetű emberek mondják el történetüket, emlékeznek rá, hogyan próbálták meg élhetővé és értelmessé tenni életüket, többségükben a század politikai rendszerei diktálta keretek között, néhányan e kereteket tágítva, esetleg áttörve.
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Kuklay Antal
Nagy Bálint
Faragó Vilmos
Tóth István
Bálint György
Czájlik Péter régi tanítványaival
Gyenes Judith
Ebinger Endre
Domokos Pál Péter
Fráter Ágota
Gúth Zoltán
Hegedűs Györgyi
Tihanyi László
Kovách Erzsébet
Németi Irén
Hervé Jutka
Batár Attila
Pákh Tibor
Czeglédy Ilona
Tomasovszky Mária
Vörös Zoltánné Kaszli Zsuzsanna
Andorka Rudolf
Nacsády András
Fogarassy Miklós
Darin Sándor
Lambrecht Miklós
Vigh Szabolcs
Molnár Mihály
Ivánfi Jenő
Czájlik Péter portré