Jelenlegi hely

Státusz: 
 

Vigh Szabolcs 1934. november 19-én Budapesten született. Középiskolai tanulmányait a Piarista Gimnáziumban kezdte, az államosítást követően a Fazekas-, majd az Eötvös-gimnáziumban tanult. A gimnáziumi évek alatt illegális katolikus ifjúsági bázisközösség tagja volt. 1953-ban a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián folytatta tanulmányait. 1956. november 3-án részt vett az Állami Egyházügyi Hivatal iratainak lefoglalásában, hogy azok tartalmát kívülállók ne használhassák fel.

A forradalom leverése után családja Hollandiába disszidált, ő itthon maradt. 1957 júniusában letartóztatták, de nyugati közbenjárásra nem ítélték el. 1958-ban pappá szentelték. Tizenhét évig lelkipásztorként működött. Alkalmazkodott a törvényes keretekhez, de nem lett kollaboráns ´békepap´. Állandóan megfigyelték, de nem tartóztatatták le. A konszolidáció ellenére sem utazhatott Hollandiába menekült szüleihez. Többször próbálták ügynöknek beszervezni, de ezt mindig megtagadta.

1971-ben a Budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián doktorált a születésszabályozás témájáról. A születésszabályozásra és a hitoktatásra vonatkozó egyházi gyakorlat megújításán dolgozott. Munkájában a Belügyminisztérium és az Állami Egyházügyi Hivatal nyomására egyházi elöljárói állandóan akadályozták, majd leállították.

1976-ban Hollandiába emigrált. Felmentést kért a cölibátus alól és megnősült, fia született. Hollandiában először a tilburgi egyetemen folytatott kutatást a családtervezés módszereinek erkölcsi megítéléséről a fejlődő országokban, majd a teológiai fakultás könyvtárában végzett dokumentációs munkát. Nyugdíjazása óta egy holland SOS-telefonszolgálat önkéntes munkatársa. 2006 óta főleg magyarországi napi- és hetilapokban, folyóiratokban, valamint tanulmánykötetekben jelentek meg visszaemlékezései, illetve a születésszabályozás erkölcsi megítéléséről szóló időszerű írásai. 2019. június 16-án elhunyt.

 

Vigh Szabolcs
Ahogy mondani szokták, jó középpolgári családban születtem. A nagyapám fűrésztelep-tulajdonos volt Szolnokon. A Tiszán tutajozták le a fát, és Szolnokon volt egy iparközpont. Az első világháborúban tönkrement, mert – mint nagy hazafi – hadikölcsönt vett fel. Így aztán a háború végén fölköltöztek Pestre, és a Kisfaludy közben laktak. Apámék öten voltak, a negyedik és az ötödik fiú, apám a legfiatalabb. Érdekes apróság, hogy apám művész akart lenni színdarabokat írt a középiskolai önképzőkörben –, de az apja sokkal reálisabb volt, és azt mondta: „Fiam, a komédiásoknak nincs kenyérkeresetük. Neked tanulnod kell!” Szóval jogot tanult, és ügyvéd lett. A nagynénik jól férjhez mentek – abban az időben ez volt a szokás. A nagybátyámnak pedig jó hivatalnok-beosztása volt a Fiatnál. Kedves, szakállas, bajuszos férfi volt a nagyapám. Arra emlékszem, hogy nyálas puszikat kaptam tőle. Joviális, barátságos ember volt. És a nagyanyám is ilyen volt. De nekem inkább az maradt meg, hogy mindig jól kellett viselkedni. Szépen kellett köszönni, és utána kaptunk cukrot, és akkor a nagypapa, nagymama megcsókolt. Szóval inkább felszínes emlékeim vannak. Azt hiszem, a harmincas évek végén halt meg a nagyapám – akkor csak négy-öt éves voltam –, és 42 vagy 43-ban a nagyanyám.
Anyám egyedüli gyerek volt. Az édesapja hadbíró volt. Anyám 12-ben, Temesváron született. Az első világháború után nagyapám nyugdíjba ment a katonaságtól, följöttek Pestre, és egy érem-, jelvény- és kitüntetés-üzletet kezdtek. Morzsányi cégnek hívták. A Klotild-palotában volt, a Belvárosi templom mögött, a Váci utca elején. Sok emlékem fűződik ehhez az üzlethez. A nagyapám nem volt kézműves, de nagyon szívesen foglalkozott ezzel. Megmaradtak tőle díszes bőrkötések meg díszes faragványok is. Hogy a történet rövid legyen, azt hiszem, 27-ben meghalt, és akkor nagyanyám özvegy maradt. Miután a lánya férjhez ment 33-ban, ő újból férjhez ment – szintén egy katonatiszthez, aki akkor már nyugalmazott volt –, és ők ketten vitték tovább az üzletet. Oda mint iskolába járó kisgyerekek – mert a piaristákhoz meg az Irányi utcai iskolába jártunk – minden délben bementünk, és kaptunk ezt vagy azt. Szóval velük nagyon intenzív volt a kapcsolatunk. Róluk az az emlékem, hogy érzelmileg nagyon jóindulatúak voltak, nagyon kedvesek, dédelgetők, aranyosak, de ez nekem kicsit túlzó volt. És karácsonykor, születésnapkor sok ajándék volt. De nem is az ajándék volt a döntő, hanem hogy nagyon jelen voltak az életünkben.  Édesanyám Sebők Gabriella. Öt gyereke volt. Gimnáziumot végzett, de tovább nem tanult, és az ő sorsa – de hát ez akkor természetes volt –, hogy otthon maradt.
A Gellérthegy oldalában, a Kelenhegyi úton laktunk. Jártunk a gellérthegyi játékparkba, homokoztunk, a galambokat etettük. Apám többször levitt minket a Duna-partra sétálni, a jégzajlást nézni, sirályokat etetni a Ferenc József hídról. Gyakran jártunk a Szikla-kápolnába vasárnapi misére. Emlékszem a Szent István-napi búcsúkra, fönt a Citadellán, igazi, régi fajta búcsú volt, hajóhintával, habcukorral és pereccel. És a szánkázás. A hegy oldalában volt egy szabad telek, és apám mindig odavitt minket szánkózni. Emlékszem a lovas kocsikra, amelyekkel a jeget cipelték föl a Kelenhegyi úton, és ahogy a kocsisok ütötték-verték a lovat, hogy fölmenjen, és közben káromkodtak.  Ötszobás lakásban laktunk, emeletes házban, ahol a kertben is lehetett játszani. Volt egy kis, taposható, piros autóm. Még emlékszem, hogy húsvétra egyszer kaptam egy nyuszit. A kertben kerestük a húsvéti tojásokat. Apámnak nagyon jó beleérzése volt, nagyon szívesen és odaadással törődött velünk. Karácsonyra villanyvonatot kaptunk, és játszott velünk apám is. Este leült az ágyunk mellé, és mesélt… Anyámtól pedig inkább fegyelmet és rendet tanultuk. A legidősebb öcsém, Balázs 37 augusztusában, Gyula 39 decemberében, Ildikó 43 februárjában, András meg 45 januárjában született, de ő már Balatonfüreden. Nagyon sokat játszottunk egymással. Sokszor éreztem azt, hogy én vagyok a legidősebb. Azt hiszem, hogy a szüleimnek voltak ilyen irányú elvárásaik, amelyeket ki is mondtak. Egy kicsit az irányító, a szervező, a legidősebb szerepében éltem. Talán kicsit komollyá is tett. De nem esett rosszul.
Érdekes apróság, hogy apám filmezett, 8 mm-es filmmel. Megmaradt jó néhány film a kisgyerekkorunkról is. Ma is megnézhetők, és ma is nagyon élvezem. Fényképeztek is, de aztán az nem is volt annyira érdekes, mint a filmezés.
Apám református volt, liberális mentalitású. Tehát ő nem szigorú vallási kötöttségekkel élő ember volt. Anyám katolikus volt, és ő is vegyes házasságból születetett. Abban az időben a katolikus egyházban előírás volt a reverzális. Anyám nagyon – szerintem aggályosan – lelkiismeretes volt, komolyan vette a reverzálist, és igyekezett is megvalósítani. Minden vasárnap mentünk templomba, rendesen fölöltözve, és az apácákhoz jártunk óvodába. Tehát nálunk a gyerekeket katolikus elvek szerint nevelték. Minden evés előtt, evés után imádkoztunk. Minden reggel és este imádkoztam az ágyban. Elsőáldozó voltam, még az apácáknál. A középiskolában kötelező volt a vasárnapi diákmise, nekem el kellett mennem. És ahogy nőttek a testvéreim, úgy lett egyik a másik után elsőáldozó. Ez mindig nagy családi ünnep volt. 
Jó középosztályi szinten éltünk. A szüleim szokás szerint időnként meghívtak néhány jó barátot, és akkor volt egy kisebb parti. Úgy emlékszem, nem voltak nagy házi ünnepségek a háború előtt sem. Pár ismerős családdal jártak össze. Az volt a szokás, hogy ha volt egy gyerekzsúr, akkor meghívtak néhány gyereket, és játszottunk a villanyvonattal. És ez a meghívás aztán viszonozva lett…. Emlékszem a karácsonyi ebédekre az ebédlőszobában a nagy asztalnál, vagy a nagy születésnapi uzsonnákra habos kakaóval… Apácákhoz jártam óvodába. Ez egy úgynevezett német óvoda volt, és ott elég jól megtanultam németül. Azt hiszem, hogy abban a miliőben ez többlet volt, és a szüleim ezt is akarták nekünk nyújtani. Volt nevelőnőm is. Ők is német nyelvűek voltak. Akkor ez tudatos választás volt, hogy ezáltal a nyelvet is segítsék, és abban az időben a második nyelv a német volt Magyarországon.
A Bartók Béla útra jártam elemi iskolába. Községi iskola volt. Két éve még el is látogattam oda a fiammal és a feleségemmel. Lényegében ugyanaz az épület. Emlékszem a tanító nénire, Zaháry Eszterre, és a hitoktató nénire, Weinek Dalmára. És Asztalos Gyuszira, akinek a papája festő volt, és ott lakott a művészházban, srégen szemben velünk. Ő jó barátom volt. Ami mélyen megmaradt, hogy nagyon pontosan föl voltunk készítve arra, hogy ha jön a légiriadó, akkor a hátsó kapun kell távozni, és hogy ki milyen útvonalon megy haza. 
Olyan apróságokra emlékszem, hogy Asztalos Gyuszi barátommal titokban vettünk egy képes újságot, egy Signalt, amelyben tengeralattjárók voltak. Ezt az apám tiltotta, nem volt szabad ilyet vennünk. A másik, amit vettünk, az a Magyar Futár volt, ahol emlékeim szerint az volt a címlapon, hogy „nézzétek, hogy bánnak az oroszok a hadifoglyokkal. Föl van tűzve fogpiszkálóval a szemük”. Hát ezért nem engedte apám, hogy ilyen újságokat vegyünk! Nem akarta, hogy ilyen háborús dolgokat nézzünk – ugye, kisgyerekek voltunk, nyolcévesek… Gyerekkori, apró élmény volt, amikor a németek mentek Jugoszláviába, átvonultak Budapesten, és ott mentek el a Gellért téren. A papámmal voltam ott, álltunk a sarkon és néztük a tankot meg a páncélos hernyótalpast – nagyon élveztem. A játékaim egy része is ágyú meg tank volt, meg ólomkatonák voltak – úgyhogy erre is nagyon emlékszem. Később észrevettem, hogy apám az angol rádiót, a BBC-t hallgatja. Tulajdonképpen nekem azt nem volt szabad tudnom, hogy ő a BBC magyar nyelvű adását hallgatja. Talán egyszer „rajtakaptam” őt, és akkor azt mondta, hogy menjek el, és erről ne beszéljek mások előtt. Azt tudom, hogy amikor az utolsó évben, körülbelül 44 tavaszától 45-ig Balatonfüreden voltunk, volt elemes rádiónk – mert már az összes rádiót begyűjtötték –, és akkor már nekem szabad volt tudnom, hogy ő hallgatja. Apámnak tulajdonképpen elég nagy gondja volt az, hogy átlavírozza négy gyerekkel a háborút. Hogy ő hogy úszta meg, hogy nem vonult be, arról soha nem mesélt. De ennek az eleje az volt, hogy levitt minket Balatonfüredre, mert volt egy ügyfele, aki régi épületekből szállodát, éttermet és strandot épített ott. És ezt az ügyet apám kezelte mint jogtanácsos. Ott volt egy gondnoki lakás, ami még nem volt teljesen befejezve. Az is az életnek a szerencséje, hogy az iskolák bezártak március 31-én, mi pedig április 3-án reggel, amikor elkezdődött az igazi pesti bombázás, 44-ben, az utolsó vonattal még lementünk Balatonfüredre. Apám azzal a tudattal tette ezt, hogy a felesége és a négy gyerek legyenek védettebb helyen. Ő visszajött Budapestre, mert dolgozott. Karácsony előtt már fenyegetett Pestnek a bekerítése, és úgy mesélte, hogy az utolsó autóval tudott kijutni, mielőtt a gyűrű bezárult. És akkor aztán ott volt velünk, amíg március 25-én be nem jöttek az oroszok. Amint mondtam, gondnoki lakásban laktunk, ami a Szívkórház közelében volt. Az épületbe ideiglenesen beköltözött a Földtani Intézet is. Volt egy udvar, és odajöttek a német rádiósok. Apám velük beszélgetve egyszer csak jön be a lakásba, és mondja, hogy most már tényleg vége mindennek, mert a rádiósok megtudták, hogy a balatoni csata is összeomlott, a németek mindent összecsomagoltak, és mennek, mert jönnek az oroszok. Akkor én már eléggé figyeltem az eseményeket. Tudtam például a Horthy-féle proklamációról, és nemcsak utólag tudtam, átéltem mint tízéves gyerek, „hogy na most – hogy úgy mondjam – megszabadulunk mindentől”. Aztán mégse sikerült. Csak mint hírek jutottak el hozzám ezek, és én – idézőjelben – úgy „politizáltam” a felnőttekkel, hogy itt-ott beleszóltam a beszélgetésükbe. Sok mindent fölszedtem, sok mindenhez hozzászóltam, de ezek nem nagyon voltak véleménynyilvánító megjegyzések. Úgy értem, hogy a tárgyra vonatkozólag. De mit tudom én, ha jöttem, hogy „ezt hallottam Pali bácsitól, hogy így vagy úgy…”, akkor kaptam azért egy kiigazító megjegyzést, hogy „Pali bácsi túloz”, vagy „Pali bácsi nagyon egyoldalú”. Szóval nagyon finoman és nagyon tapintatosan próbáltak eligazítani, nem a mai, holland módon, hogy „mindenről nyíltan kell beszélni”, mert tudták, hogy ezt nem lehet. A háború szörnyűségei nem nagyon jutottak el hozzám. Ugye, tudtam azt, hogy légiriadó, és légi veszély Ungváron, és néztük, amikor a Balaton fölött mentek a bombázók Pest felé. És tudtam a normandiai partraszállásról… És voltam annyira – hogy mondjam? – okos, hogy amikor bejöttek az oroszok, akkor az összes német repülőgépfényképet és folyóiratot eltéptem és eldobtam, hogy „ezt nem szabad az oroszoknak látni”. Ilyen szempontból én azt hiszem, nem annyira nyíltan és verbálisan, de nagyon jól követtem azt, hogy most itt valami nagy változás lesz.
A zsidóüldözésekről én nem tudtam. Arról, hogy zsidócsillagot hordanak emberek, arról tudtam, de nem volt nagyon téma. Még Pesten fölöttünk lakott egy nagyon kedves, idősebb házaspár, akikről csak utólag hallhattam, hogy őket is elvitték… Egyszerűen ez elhallgatott téma volt. Tehát nem tudatosan beszéltek ellene vagy hogy „erről nem szabad beszélni”, hanem egyszerűen nem beszéltek róla. Azt hiszem, hogy ugyanazért, amiért a háború után is nagyon sok témáról nem volt szabad beszélni: mert az veszélyes lehet. A gyerek könnyen elszólja magát, és az veszélyes lehet a családra is. Én azt hiszem, hogy a szüleim ebben nagyon is kifinomultak voltak. Az első időszakban, tehát a világháború alatt egyszerűen olyan légkör volt, hogy: „erről nem beszélünk. És mi elég nagy család vagyunk ahhoz, hogy minden, ami szóba kerül, az itt, közöttünk kibeszélésre kerül.” Úgy értem, hogy nincs nagy igény arra, hogy mi beszélgetni máshova menjünk. Tehát minden, ami téma volt, az otthon maradt, és ezáltal nem is jöttek másféle témák be. És ez elég sok volt ahhoz, hogy egy gyereknek a lelkivilágát kitöltse.   
De a háború utáni időszak, azt hiszem, külön fejezet. Ott aztán éreztem, hogy a szüleim hogyan építették be ezt a hallgatást egy már fiatal kamasznak és egy idősebb kamasznak a világába. De erről majd később.
Arra nagyon emlékszem, amikor bejöttek az oroszok. A háznak – ami most hotelépület – a pincéjébe mentük, ami tulajdonképpen a földszinten, egy sziklafalban volt, és így védettebb hely volt. Oda az első orosz bejött, szemüveggel, és barátságos volt, és utána jöttek a többiek zabrálni. Volt egy kertész, akinek a kofferjában egyszerű szövet volt. Azt is elvitték, pedig ő azt nagyon féltette. És mi meg az ajtóból láttuk a mi lakásunkat, ahol a zabráló oroszok vitték az iskolatáskámat, a télikabátomat, meg a testvéremét. Utána meg többször jöttek randalírozni. A nagyapám, tehát az anyai nagyanyámnak a második férje is nyugalmazott katonatiszt, alezredes volt, és ők is lejöttek ugyanabba a lakásba, még 44-ben, és ott együtt éltünk. Emlékszem, azt mondta apám a nagyapámnak, hogy „dugja el az uniformisát, ha jönnek az oroszok”. Ő meg elég ügyetlenül dugta el, mert az oroszok megtalálták, úgyhogy apám nagyon dühös volt. Aztán egyszer egy részeg orosz revolverrel fenyegette apámat, hogy lelövi, ha nem ad – mit tudom én – bort neki. Volt háztartási alkalmazottunk, aki tudott szerbül, és ő könyörgött, illetve ő tudott úgy beszélni az orosszal, hogy végül is aztán nem lőtte le apámat. Ezeket utólag hallottam, én nem voltam jelen. De előtte meg volt más. Ott álltak a magyar aknavetősök az ablakunk alatt, és lőttek. És azt élveztem. Igazi ágyú, amelyik lő! Meg volt katonai pékség. Ez egy földszinti lakás volt, alatta volt alagsor, ahova jöttek többször különböző katonai egységek. Német pékség, magyar pékség, aknavetősök – és mindegyiket ismertük. Szóval gyerekként úgy emlékszem vissza, hogy a német és a magyar katona ismert volt, tehát attól nem kellett félni. Az orosz volt az ellenség, attól kellett félni. És azt tapasztaltuk is, hogy ők zabrálnak és randalíroznak. Azt hiszem, épp mentünk a templomba március végén, húsvétkor, és akkor találtunk az utcán itt egy ezüstvillát, ott egy kanalat, amit tőlünk elvittek, és aztán elszórták. Ezek az emlékek maradtak meg róluk.
Apám, azt hiszem, már májusban visszajött Pestre, hogy munkát keressen és intézkedjen. És a nagyszülők is előbb-utóbb visszajöttek. Mi csak az iskolaév kezdetén, tehát a nyár végén jöttünk. De még addig sok minden volt. Mert ezt az egész komplexumot, ahol Balatonfüreden laktunk, lefoglalták az oroszok, és nekünk át kellett menni egy másik házba. Az egy villa volt, de a villának az egyik részében laktak az oroszok, és a másik részében a nagyanyám, nagyapám egy szobában, mi meg egy másik szobában. Anyámnak kellett főzni az oroszokra, és így megszoktam azt, hogy oroszok vannak körülöttünk, és az orosz leves, amiben tésztába csomagolt húsdarabok voltak, milyen finom.
A szexualitás is teljesen tabu volt otthon. És ez meglehetősen formális kizárás volt: ezt nem illik, erről nem illik beszélni. A szüleim velünk, felénk is ugyanolyan szemérmesek voltak, mint mások felé. Ez a polgári tartózkodás vagy talán általános társadalmi szokás erősen élt.
Egy érdekes apróság, most is visszajön, hogy amikor a húgom született, akkor én voltam a fő szervező a két másik öcsém felé, hogy „lány ide pedig nem kell”. Nem tudom már, hogy miért, de ez megmaradt bennem. Tudom, hogy valamilyen módon szerveztem azt, hogy Ildikó nem kell nekünk. És azt hiszem, hogy ez nem is volt annyira idegen abban az időben, amikor ugye külön lányiskola és külön fiúiskola volt, szóval a fiúk a lányok ellen voltak.
Amikor apám visszament Pestre, akkor én mint a legidősebb fiú erős támasza voltam anyámnak. Tehát bevásárlások és intézkedések… Aztán sikerült valami teherautót találni. Emlékszem, összeköttetés kellett ahhoz, hogy a cuccunkat a teherautóval felhozzák Pestre, és tudom, hogy utólag anyám mindig mondta, hogy én milyen nagy segítsége voltam. Szóval, nyár végén visszajöttünk Pestre. A lakásunk találatot kapott, úgyhogy azt már apám elintézte, hogy a hajózásnak az épületében, a Vigadó utcában kaptunk új lakást. Tehát ahol ő dolgozott, ott kapott lakást, és oda költöztünk be. De az is olyan állapotban volt, hogy a központi fűtéses lakásban nem volt központi fűtés, hanem papírral voltak beragasztva az ablakok, és csak egy kályha volt, a gyerekszobában. Oda kellett menni mindegyikünknek.
Apám szerencsés élete úgy alakult, hogy neki a Magyar Hajózási Rt. volt az egyik ügyfele a háború előtt is, és ő ott megmaradt mint jogtanácsos. Apámnak nagyon jó diplomáciai érzéke volt. Nem volt soha párttag. És a vezetőkkel is jól ki tudott jönni, de a dolgozóknak az érdekeit is tudta képviselni. Sokszor mesélt arról, hogy ennek a hajósnak, annak a hajósnak az ügyét hogyan segítette. Úgy érzem, hogy ő széles látókörű, szociálisan is gondolkodó ember volt. A Magyar Hajózási Rt.-nek voltak olyan hajói, amelyeket mint német hadizsákmányt lefoglaltak Hollandiában, és ezeket föl kellett jogilag szabadítani. Tehát elkezdődött egy tárgyalássorozat. És ennek érdekében apámnak többször ki kellett utaznia. Ő mint jogtanácsos egy másik vezető tisztviselővel járt ki ezekre a tárgyalásokra. Így volt ő az ötvenes években többször Hollandiába, ami akkor ritkaság volt. Ott se volt abban az időben rózsás világ, de egyre jobban érezte, hogy itt mennyire lehetetlen helyzet van. Később mesélte, hogy akkor tett egy fogadalmat a Stephansdomban, hogyha sikerül a családját kivinni, akkor áttér a katolikus vallásra. Ezt aztán Hollandiában később, az ötvenes évek végén vagy a hatvanas évek elején meg is tette.
Magyarországon abban az időben még nem volt semmi, és amikor jött haza Hollandiából, hozott nekünk dzsekit, golyóstollat vagy valami mást. És csokoládét! Megjött, kinyitotta a kofferját, és az olyan volt, mint egy karácsony! Mindenki kapott valami ajándékot. Emlékem nincsen arról – vagy legalábbis most nem ugrik be –, hogy ő miket mesélt. Tudtam azt, hogy ott egy másik világ van, de az nem volt olyanná varázsolva, hogy ott paradicsom van, és itt pedig pokol. Nem csinált belőle olyan romantikát, hogy minket nagyon feltüzelt volna. De arra emlékszem, hogy 56 közelében párszor elsóhajtotta, hogy „de jó lenne, ha én titeket ki tudnálak juttatni Nyugatra!” Ez volt az ő álomvilága. Akkor már téma volt otthon, hogy most már egyetemre kéne menni, de mi osztályidegenek vagyunk, illetve értelmiségi származásúak, fölvesznek-e az egyetemre?
Nagyanyám – ő volt a katolikus ág – lelkesen gondoskodott arról, hogy mi a közelben lévő piarista iskolába be legyünk íratva. Úgyhogy én ott kezdtem a középiskolát a piaristáknál, a Duna-parton. Ez az iskola nagyon szigorú volt. Emlékszem, hogy a latin nekem nem ment olyan könnyen, és volt egy latintanárunk, akinek az volt a módszere – de nem rítt ki az átlagképből –, hogy „te ősállat, te ősbarom. Te még mindig nem tanultad meg? Megint nem készültél?” De ez nem volt igazán komoly fenyegetés. Aztán volt egy joviális magyartanár, akit nem vettünk komolyan, és volt egy nagyon szigorú számtantanár, Péntek József, aki nagyon jól tanította a számtant, és tartottunk tőle. A vallási nevelés nagyon deszkás volt. (Ez még ötven évvel ezelőtti szleng.) Volt két – most mai kifejezést használok – száraz kóró hittantanár az iskolában. Az egyik elrettentőbb volt, mint a másik. De tulajdonképpen nem ez volt a lényeg, hanem hogy az egész iskolában rend és fegyelem volt, és kötelező volt hétköznap reggel a kápolnába misére menni. De mindez csak része volt az egésznek, szóval nem volt túlzásban a vallási tartalom. Rend, fegyelem, lecke és szigorúság. Ugyanakkor volt néhány tanár például Szemenyei László és Kovács Mihály, aki nagyon aktív volt, sportolt, és a diáksághoz közel állt. Ők a cserkészetben voltak vezető személyiségek, és értük én is nagyon lelkesedtem. Eleinte diáktáborok voltak a Balatonnál. Volt az iskolának egy nyaralója, és odamentünk nyáron egy vagy két hétre. Amit sose felejtek el, hogy onnan írtam panaszkodó leveleket a szüleimnek, hogy itt a gyerekek – oda az ország minden részéből jöttek, nemcsak úri gyerekek – nagyon csúnyán beszélnek, és ronda vicceket mondanak. Ez volt a „második ablak”, ami kinyílott előttem a világ felé. Az első volt az elemi iskola Füreden a parasztgyerekekkel és az oroszokkal, és utána meg jött ez az iskolatábor. Nagyon szigorú volt ez a szerzetes iskola, és minden, ami a szexualitással kapcsolatban volt, bűn volt, még arra gondolni, róla fantáziálni is tilos volt. Nemcsak csinálni, gondolni is. És ezek a deszkás hittantanárok ezeket belénk sulykolták. Aztán az iskolatáborban pedig jött a másik oldal. Hogy ezek a gyerekek arról beszélnek és úgy beszélnek, amit nem szabad, ami tilos. És ami bűn! Mert a tilos még kevésbé veszélyes, de ha az emberbe belesulykolják azt, hogy „emiatt, ha nem vigyáz, a pokolba kerül” – akkor az eléggé ijesztő lesz. Jobban, mint az orosz tankok. És én ezt komolyan vettem. 
 Csak harmadikos (hetedik általános) koromban lettem cserkész. Az én cserkészavatásom 48 tavaszán volt, és 48 júniusában államosították az iskolákat. A cserkészcsapatunk átalakult „Szívgárdává”, de tulajdonképpen ugyanaz volt, csak más névvel. Tanulóként ugyanabban az épületben maradtunk, de államosítva lettünk. Az összes paptanár elment, és civil tanárok jöttek. Az iskola egy boltívvel volt összekötve a rendházzal, ahol megmaradhattak a szerzetesek. Mi meg általános iskolások voltunk, és fölöttünk volt az Ady Endre Gimnázium. Kaptunk egy új hittantanárt a szerzetesek közül, Ördögh Jánost, aki fiatalember volt. Aztán jött a fordulat, minden megváltozott. 1948 őszén, amikor elkezdődött az államosított iskola, egész elemi ellenállás tört ki belőlem, belőlünk. Kiabáltunk, kifütyültük az igazgatót, megdobáltuk a számtantanárnőt az óra alatt. Csúzliztunk. És a szünetben összetörtük a ruhásszekrényeket, föltéptük a linóleumot, és a nyitott ablakon kidobáltuk az udvarra. Vagy mint a lövészárokban, egymással csatáztunk. Szóval anarchia volt. Meg is szüntették az iskolát az év végére. 

Tiltakozás a nyugati rágalomhadjárat ellen Mindszenty perbe fogása miatt
UMFI Magyar Filmhíradó 50. 1949. február
Filmhíradók Online
 
A Mindszenty-per és a papok letartóztatása volt a folytatás – 48 őszéről beszélek már, 48 karácsonyán fogták el Mindszentyt. Én már tizennégy éves voltam. Voltak ifjúsági összejövetelek és előadások, hogy „mit csinálunk, hogyha a kommunizmus teljesen úrrá lesz, és mindent betiltanak?” "Akkor földalatti mozgalommá alakulunk át, és titokban fogjuk csinálni, amit eddig csináltunk." A hittantanárunk Ördögh János volt, aki később Örkényi Jánosra ’magyarosított’. Három lelkes piarista, Juhász Miklós, Török Jenő és Bulányi György nagyobb összejöveteleken – ezt ifjúsági lelkigyakorlatnak nevezték – arról tartott előadást, hogy nézzük a francia munkáspapságot, Emmanuel Suhard bíborost és a francia katolikus ifjúsági mozgalmakat, mint a JOC, JEC, JAC, azaz munkás-, értelmiségi, és parasztifjúság, hogy nekünk is ilyesmivé kell átalakulnunk, a cserkészet égisze alatt, de titokban. És ez várható, mert a kommunizmus egyre jobban terjed, az iskolákat államosítja, nem lehet tudni, hogy mi lesz utána. Erre pontosan emlékszem. És ebben az időben alakult ki többek között bennem is az igény, hogy kéne valamit csinálni, szervezni valamit, ahol komoly tartalom is van. Ez összetett dolog volt. Mindent, amit ezek a kommunisták elvesznek tőlünk, szeretnénk titokban tovább csinálni. Akkor már egyre világosabb volt számunkra, hogy a történelem meg van hamisítva. És a természetrajz is hazug. Mert minden föltaláló orosz, és minden hős orosz. Ez nem igaz! És csak úgy kapsz egy jó Verne-regényt, hogyha a barátod kölcsönzi, mert a könyvtárban nincsen. Tehát végeredményben, ami számunkra érték volt, azt mind elvették. És ebbe tartozott bele a vallás is. Tehát azt akartuk, hogy hozzunk létre egy olyan csoportot, amelyik világnézeti alapon, titokban, lakásokban összejőve próbálja azt adni, amit az iskolában nem lehet. A számtant, a fizikát meg a kémiát nem kell kicserélni, de a történelmet, a filozófiát, az irodalomról való nézetünket próbáljuk helyre tenni. Csoportunk alapítását 48 karácsonyára tesszük, amikor Mindszentyt letartóztatták. Akkor kerestem meg egy társammal együtt Ördögh Jánost ezzel a kéréssel. És ő vállalkozott erre. Tehát létrejött ez a csoport. Ördögh a maga módján modern akart lenni, és bekapcsolt minket a plébániájába, a kőbányai lengyel templom liturgiájába 1949 tavaszán. Ami azt jelentette, hogy a nagyhéten nemcsak a papok, nemcsak a kórus, hanem civilek is bekapcsolódhattak az asszisztenciába. Tehát segédkezhettünk a templomi szertartásban. Nagyon jól emlékszem rá, hogy ez valami különleges, új dolog volt abban az időben. Haladó volt az egyházon belül is. Ahhoz hasonló, mint amikor Szunyogh Xavér bencés szerzetesnek kiadták a mise szövegének a fordítását, hogy azt mi ne csak latinul, hanem magyarul is olvashassuk. Aztán volt nyári biciklitáborunk, ahol nemcsak sátoroztunk, hanem beszélgettünk is.  
Ez egy összefonódása volt a cserkésztábornak, a tábortűz romantikájának és a tartalomnak. Beszéltünk magunkról, ugyanakkor hoztak elő témákat is, és ebből lassacskán kialakult Ördögh vezetésével a Pilis cserkészcsapat. Olvastunk Prohászka Ottokárt és más ismert könyveket, például Schütz Antaltól az Isten a történelembent, ezekről és hasonló világnézeti könyvekről számoltunk be egymásnak. És vitatkoztunk az új Európáról, hogy annak kereszténynek kell lennie. Például ilyen elgondolások jöttek be, hogy „új középkor”. És hogy mi leszünk az új értelmisége ennek az új világnak. Ezzel a lelkesedéssel kezdtük el ezt a csoportmunkát. Egyre jobban működött, úgyhogy rendszeresen összejöttünk otthon, vagyis lakásokon. Például a szüleim lakásán. A szülők hallgatólagosan eltűrték, többé vagy kevésbé. Talán nálunk volt inkább hallgatólagos, úgyhogy apám hallgatólagosan, félve eltűrte, anyám meg hallgatólagosan lelkesedett érte. Más szülőknél pedig vagy lelkesedtek, vagy hasonlóképpen voltak, mint nálunk. Minden szülő érezte azt, hogy ami az iskolában van, az nagyon-nagyon semmi, és ez a kiscsoport, igaz, hogy kicsit rázós, de nem baj, ha van. És volt aztán egy-két szülő, aki nagyon lelkesedett. Emlékszem, apámat időnként nyugtatgattam, hogy „nem lesz ebből semmi”, és ügyeltem arra, hogy a ház előtt mindig körülnézzek, hogy nem követnek-e, és hogy hallgassam a vezetőnek a figyelmeztetését, hogy ne együtt tóduljunk ki a kapun, hanem egyesével. Minden héten egy este összejöttünk, és akkor volt egy előadás. Vagy egy idősebb vezető, Loskay Rudi vagy maga Ördögh, és később lassacskán mi is úgy kinevelődtünk, hogy mi magunk is tartottunk előadásokat vagy önmagunknak, vagy fiatalabbaknak. Szóval ez a csoportszervezet pár év alatt alakult ki. És a nyári táborok és a vezetői táborok is. Kialakult egy egész szép, romantikus ideológia, hogy mi vagyunk a Pilis Cserkészcsapat, és mi építjük föl a jövő keresztény Magyarországát. És erre készülünk föl, vagy legalábbis a kádereit képezzük ki. Nem volt piros-fehér-zöld soviniszta romantika, mint amit most látunk az utcán, hanem inkább az, hogy el kell mélyülni, az alapokat jól meg kell tanulni, tehát hogy a tudás milyen fontos. És hogy a keresztény szociológiát jól meg kell tanulnunk, illetve, hogy annak a gondolatait magunkévá kell tennünk. A történelmet úgy kell ismernünk, amint az van. Emlékszem, Alföldy Géza volt egy lelkes tagunk, aki a történelemanyagot feldolgozta. Én is szerettem a modern kor történelmét, úgyhogy én is tartottam előadásokat arról. Mindenkinek voltak könyvei otthon, és azokat egymás között cserélgettük, mert a könyvtárakban mindez zárolva volt, a könyvesboltokban szintén. A családi, baráti körünkben, a Pilis-tagok szülei között ebben az időben sokféle aktuálpolitika is szóba került. Ha jól emlékszem, a 46–47-es választások idején leginkább arról beszéltünk, hogy ki kire szavaz, ki van előnyben, ki van hátrányban, a kisgazdapárt, a kommunista párt állandó téma volt. Aztán amikor egyértelmű lett, hogy a kommunisták, az oroszok átveszik a hatalmat, akkor visszatérő téma lett, hogy mikor jönnek az amerikaiak. Tehát hogy ez így sokáig nem tartható, majd csak csinálnak valamit, majd csak felszabadítanak. Csak ki kell bírni addig, át kell vészelni ezt az időszakot. Voltak a legkülönbözőbb jól értesült források, hogy innen és innen ezt hallotta, és hamarosan lesz változás, és onnan is hallotta, hogy lesz változás. Jól emlékszem, maga Ördögh János is tett időnként megjegyzéseket arról, hogy jó forrásból tudja azt, hogy ez már nem tart így sokáig. Ez állandó szalmaszál volt, amibe legalább a beszélgetés kapcsán időnként mindenki belekapaszkodott. Miután nyitott szemmel jártam, tudtam azt tizenkét éves koromban, hogy a választásokon a kisgazdapárt győzött, de mégiscsak a kommunisták vezetnek mindent. És utána jött az egységpárt. Ezeket azért követtem, de olyan szerencsés voltam, hogy ez engem a mindennapi élet menetében tulajdonképpen nem zavart. Tehát nekem azért nem kellett kimennem az utcára, hogy „én mást akarok”, mert az életem tele volt minden olyannal, ami vagy jó volt, vagy kötelező volt. Én a 2-es villamoson olvastam a Thibault családot, mert csak ott volt rá időm. És azáltal, hogy ennyi elfoglaltságom volt, hozzászoktam egy nagyon jól beosztott és jól rendezett élethez, amit szívesen is csináltam. Egyébként annyira le voltam terhelve a mindennapi dolgokkal: angolóra, franciaóra, aztán jött a németóra – mind az iskolán kívül –, plusz az illegális csoportmunka, az arra való fölkészülés, hogy nekem nem sok időm volt másra.
Az egész Pilis-csoport arra volt fölépítve, hogy minket jól kiképezzenek a katolikus világnézettel, hogy amikor ez a rendszer már megváltozik, akkor olyan felnőttek legyünk, akik ezen az alapon állnak, és ezen az alapon tudnak továbbmenni. Ehhez kapcsolódott egy romantikus elképzelés is, hogy egy kastély a Pilis tövében lesz majd a székházunk. Emlékszem, volt egy ebédlőbútor, amit Ördögh János valakitől átvett, hogy majd az lesz az első berendezése a székháznak. Ezek voltak azok, amiken én akkor nevettem és nevetségesnek tartottam. Az tényleg olyan romantika volt, amin mi is nevettünk. De mégis szimbólum volt, hogy valami felé készülődünk. A céllal viszont egyetértettünk: hogy készülünk arra, hogy más legyen. Nem fordítottuk le konkrétan, hogy milyen hírek alapján, és hogy mikor lesz a változás, de a változásban mint olyanban, bíztunk. Papkoromban már úgy éltünk, hogy az elnyomás örökké tart. De ekkor még bíztunk abban, hogy lesz valami változás.
Az elnyomás 49 tavaszától egyre fokozódott. De az élet haladt tovább, mi jártunk iskolába meg a földalatti csoportba. 51-ben elvitték a szerzeteseket. Akkor Ördögh János magánlakásba költözött, és onnan szervezte tovább a csoportmunkát. Később visszakerült a rendbe, először Pesten volt, majd Kecskemétre helyezték. Ekkor mi, fiatalok vettük át a vezetést. Úgyhogy egy piramisszerű szervezet jött létre: volt a három felső tagozat egy-egy csoporttal, és aztán voltak alattunk csoportok, akiket mi vezettünk. Én egy nyáron elmentem kétszer két hétig hátizsákos táborba, egyszer mentem a saját csoportommal, egyszer meg vittem fiatalabbakat, tizennégy éveseket. Sas őrsnek neveztük a mi csoportunkat. Alföldy Géza volt az egyik legjobb barátom. Úgy emlékszem magunkra, hogy rendszeresen együtt mentünk hazafelé, és mint kamaszgyerekek, panaszkodtunk. Arra már nem is emlékszem, hogy mivel nem voltunk megelégedve. Csak azt tudom, hogy rám szóltak, amikor hazaérkeztem, hogy „hol voltál ilyen sokáig?” Hát Gézával csavarogtam a Váci utcában, és dumáltam. Később aztán egy őrsben voltunk, és a táborokban is nagyon jól megértettük egymást. Aztán később már történelmi kérdésekről, politikáról vitáztunk.  
Amikor a volt piarista iskolát 49-ben megszüntették, mi széjjelmentük. A legtöbben elmentek az Eötvösbe, az volt a kézenfekvő. Azt hiszem, az volt a tanácsi javaslat is, az volt a belvárosi iskola. Azonban apám szolnoki iskolaigazgatójának a fia igazgató volt az államosított bencés iskolában, a Baross utcában, ami Fazekas-gimnázium lett. Apámnak az volt a gondolata, hogy én menjek oda. Úgyhogy ott folytattam a tanulást. De a Pilis-közösségben mozogva kezdett megerősödni bennem az a gondolat, hogy én pap akarok lenni, és nem akarom a latint elfelejteni. És két osztály után azt mondtam, hogy én át akarok menni az Eötvösbe, hogy latinból is legyen érettségim. Úgyhogy így váltakozott az életem. Tehát három év piarista, egyéves államosítás, kétéves Fazekas után végül is az utolsó két évben az Eötvösbe jártam. És akkor egy osztályba kerültem Alföldyvel, Báldi Tamással és Ginter Károllyal. És majdnem minden vasárnap mentünk kirándulni. Korán reggel misére, és utána ki Hévvel a Pilisbe túrázni.  
A nyári táborok mindig nagyon izgalmasak voltak. Sátorral mentünk, mi vittünk mindent. Tehát vittünk gúlasátrat, ami olyan, mint egy piramis. Abban az időben még nem volt duplasátor, és alja sem volt. Vittünk viharkabátot, és mondjuk, gyékényt, de ha nem akartál túl sokat cipelni, akkor a viharkabáton feküdtél, és pokróccal takaróztál. Mindig elosztva vittük az élelmiszert, a lábost, a főznivalót. Szabad tűzön főztünk. Emlékszem, nem lehetett csak úgy kenyeret kapni, tehát úgy kellett elindulni, hogy két-három napra annak a nyolc-tíz embernek legyen elég kenyere. Annyit kellett vinni, hogy majd talán a harmadik faluban egyszer megint lesz kenyér. De ezt mi marhára élveztük. Sokat lelkiztünk, vagyis beszélgettünk mindenről, ami szóba jött. Izzadás, cipelés, sátorverés, főzés, rőzsegyűjtés – mindez kitöltötte az időt.
Én, azt hiszem, nagyon céltudatosan készültem az érettségire. Ki volt minden tétel dolgozva, kivonatolva, és nagyon sokat tanultam. Elég jól sikerült. Én majdnem mindig kitűnő tanuló voltam. Volt egyszer egy fizikatanárom a volt bencéseknél, aki „jól átszúrta a kártyát” – ez holland kifejezés –, vagyis keresztüllátott a szitán, és ha jól emlékszem, hármast adott. Akkor apám nagyon meglepődött, hogy „hát te nem vagy kitűnő?” Szóval nagy volt az elvárás, hogy nekem jó tanulónak kell lenni. „Mert ha nem vagy jó tanuló, akkor aztán ilyen hátránnyal, mint értelmiségi, egyáltalán nem vesznek fel az egyetemre.” Azt hiszem, hogy nekem sokat kellett tanulni. Ha összehasonlítom magam Alföldyvel vagy Báldival, Ginterrel, ők könnyebben tanultak. Nekem sokat kellett gürcölnöm, legalábbis az volt az érzésem, hogy nekem nem megy olyan könnyen. De jó jegyeim voltak, és kitűnőre érettségiztem.
Eszembe jutott valami. Apai nagyapám, amikor Szolnok városában volt, még az első világháború előtt, a közéletben és a gazdasági ügyekben folytatott tevékenysége elismeréséül Ferenc Józseftől nemességet és nemesi előnevet kapott. Újvárosit. Így lett ő újvárosi Vigh Gyula. És apám ezt nagyon nagyra értékelte, és nagyon fontosnak tartotta. Még Hollandiában is kérte ennek – ami ott nem annyira kézenfekvő – az elfogadtatását. És én se akkor, se később nem nagyon értékeltem ezt, amit ő kicsit zokon vett. Én a 45 utáni korban nőttem föl, és úgy éreztem, hogy én mindenkihez tartozom, én nem akarok különleges lenni… Egy vagyok a többi közül. És ami különbség, az a fejemben vagy a cselekedetemben van, de nem kellenek a nemesi előnevek. Persze ebbe bele is nőttem. 45 után mindenki egyforma volt. A háború miatt nem volt nagy különbség. Nem lehetett nagyon ugrálni, hogy „én ki vagyok, mi vagyok”. Utána meg jött a kommunizmus. Akkor meg pláne nem lehetett. Inkább csak olyan megjegyzéseket hallottam otthon, hogy „sajnálom, hogy nektek ez a nevelés vagy ezek a szokások hiányoznak, és nem tudom átadni stb.” Én meg azt mondtam, hogy „ez nekem nem hiányzik”. Persze az úgynevezett proletáregyenlőséget nem tartottuk jónak. Egyrészt nagyon sok mindent elvettek– akár anyagilag, akár társadalmilag –, ugyanakkor ennek még örülni is kellett. Azt hiszem, a szüleim igen rámenősek voltak: ki kell tartani, tovább kell menni, meg kell találni itt is az utat. És csinálták is. Lehetetlen lett volna öt gyerekkel, külön nyelvórákkal, illegális csoportokkal másként túlélni. Ha elkeseredettek vagy letörtek lettek volna, akkor én tizenöt éves koromban ezt nem csinálhattam volna. Ha nincs egy legalább hallgatólagos védőgyűrű, aki ezt támogatja.
Volt egy nálam három évvel idősebb vezetőnk, akivel nagyon jó barátságba kerültem. Ő volt tulajdonképpen az én igazi eszményképem. Loskay Rudolfnak hívták. Papnak készült. Ő talpraesett, hozzám közelebb álló és gyakorlati valaki volt. Például összeállított egy brosúrát a keresztény világnézetről, az elméletéről és a keresztény világnézet helyzetéről, és ez engem sokkal jobban érdekelt, mint a megújított liturgia és az igazi papi dolgok. Úgy mondanám, hogy engem igazán a világnézeti kérdések lelkesítettek, mert a teológia már egy leszűkített valami. És abban az időben alakult ki bennem, hogy az ifjúsági munkának a világnézeti célja a legfontosabb az ember számára. Ez olyan cél, amit én szívesen átadnék másoknak. Azért is akartam az utolsó két évben latint tanulni, hogy a teológiára mehessek, és pap lehessek. Ezt anyám hallgatólagosan pozitívan tűrte. Apám egyrészt nagyon megértő volt, ilyeneket mondott, hogy „én is író akartam lenni”, sőt volt olyan megjegyzése, hogy „én is lelkész akartam lenni”. Viszont tett olyan megjegyzéseket, hogy „veled nem voltam elég határozott. Majd a többi gyerekekkel inkább az leszek, hogy nehogy ők is hasonló, értelmetlen választásokat csináljanak.” „Nemcsak a vallásosságod gyakorlása által vagy diszkriminálva, hanem azon felül még ezt a foglalkozást is választod. Nem gondolod, hogy ezzel az egész családra veszélyt hozol?” Ugye, anyám minket mindig beíratott hittanra, és sokszor szóba került otthon, hogy ez is rossz pont, és hogy apámnak ez ellen is kellett lavíroznia. Tehát az én választásom még mindennek a tetejébe jött, illetve jönne.
Úgyhogy ebben a tépelődésben végül is arra az elhatározásra jutottam, hogy akkor nyelveket akarok tanulni. Tehát beadtam a német–angolra szakra a jelentkezésemet, és a sorsra bíztam, hogy mi lesz ebből. De oda nem vettek föl, azt javasolták, hogy menjek jogra. Akkor én a következő, ügyes taktikát alkalmaztam. Loskaytól láttam, hogy ő is két szakon tanult. Tehát beiratkozom a jogra – ezzel megnyugtattam apámat –, és titokban beiratkoztam a teológiára mint bejáró hallgató, tehát nem mint papnövendék, hanem mint civil egyetemi hallgató. De ez nem tartott sokáig, mert én már az első hetekben az állandó marxizmus–leninizmustól úgy megcsömörlöttem, hogy azt mondtam, hogy leállok. Hamar beadtam az unalmast. A bökkenő ott jött, hogy apám ismert valakit az egyetemről, akivel összefutottak, és megkérdezte apámtól, hogy „miért hagyta abba a fiad a tanulmányait?” Összeomlott a világ. Apám rettenetesen dühös volt. Azt mondta, hogy szóba se áll velem, mert én félrevezettem őt. Én meg azt mondtam, hogy nem akarok ilyen marxista szabályokkal foglalkozni egész életemben. „Ehhez nekem semmi kedvem. Engem jobban lelkesít, hogy pap leszek, és vezető leszek, és az ifjúsággal foglalkozom, és világnézetet hirdetek…” Hát aztán tudomásul vette, mert nagyon liberális gondolkozású volt. Ha nem is lelkesedett, de elfogadta. És nem tagadott ki….
   Így aztán egy évig civil hallgató voltam. Ez azt jelenti, hogy nem voltam tagja egyetlenegy papi szervezetnek sem, tehát nem voltam sem egyházmegyei, sem szerzetesi növendék. Viszont egy év után jelentkeztem az esztergomi egyházmegyénél, hogy most már teljesen be akarok vonulni. Erre pedig apám azt mondta, hogy „oda viszont nem megyek be téged meglátogatni”. Ott az volt a szabály, hogy mi nem mehettünk haza, viszont egy héten egyszer jöhetett látogató a családból. Azt hiszem, apám így akarta kifejezni, hogy eddig, és ne tovább. Vegyem tudomásul, hogy neki is vannak határai. Édesanyám támogatott ebben is. Bár azt hiszem, jobb szerette volna, ha én mérnök leszek. Az a szíve mélyén nagyon imponált neki. Nekem volt érdeklődésem a technika felé, de ott se éreztem magam igazán otthon.
Miért akartam pap lenni? Jó barátommal, Loskay Rudolffal, aki szintén pap lett, nagyon sokszor átbeszéltem ezt a vívódást, hogy akarok-e pap lenni. Ő elmondott nekem sok minden negatívumot is az egyházról, a papokról. Nem kendőzte el, hogy van fekete vagy sötét, vagy nem annyira arany oldala az egyháznak, a keresztény világnak. Kimondta, hogy vannak olyan papok, akik nőznek. Tehát hogy a hivatalos egyház sem hibátlan. És pontosan ebben érlelődött meg az én kamaszkori idealizmusom: ha van Isten, és a kereszténység egy igaz valami, akkor jó az egész társadalmat eszerint fölépíteni. És a Loskay Rudolf barátomtól hallottak erősítettek meg abban, hogy ha ezt mások felemás, nyárspolgári módon csinálják, én majd megmutatom, hogy kell ezt csinálni. Illetve majd mi megmutatjuk, majd mi másképp csináljuk, hiszen nemcsak én voltam, hanem ebben támogattuk egymást. Ez lelkesített. Ha én azt választom, amiről azt gondolom, hogy a legfontosabb, és azt akarom az embereknek adni, akkor ez a legjobb foglalkozás, amit el lehet képzelni.
Az az érdekes, hogy erről az időszakról nincs túl sok emlékem. Sokkal jobban visszaemlékszem a Magyar Futárra, mint hogy hogyan is volt az első évem a szemináriumban. Ne haragudjon, de nekem eredetibb, hogyha itt most vicces kifejezéseket használok. Mi egymás között úgy neveztük: a „hurkatöltő”. Oda bepréselnek, ott megvannak a szabályok, hogy hogyan kell viselkedni, és a végén kijön az eredmény. Szóval nagyon katonás intézmény volt a pesti Központi Szeminárium. Ébresztővel, napi programmal, a folyosói szilenciummal, az ebédlői, a tanulótermi és a hálószobai szabályokkal. Például a hálószobába csak azok mehetnek be, akik ott laknak, mások nem. Vagy a városba egyedül nem mehetsz ki, csak a sétaidő alatt, kettesével vagy hármasával; egy héten egyszer van nagyséta, akkor kimehetsz a hegyekbe, de akkor se egyedül. Még kamasz koromban volt egy romantikus álmom, hogy én jezsuita szeretnék lenni. Az pedig ismert, hogy a jezsuiták nagyon katonás rend. Nekem volt erre adottságom. Elfogadtam a rendet és a szigorú életet, és ezt próbáltam a lehető legjobban csinálni. Nagyon jól tudtuk önmagunkat gúnyolni, és talán ezáltal relativizálni azokat az ellentmondásokat, amelyekről mi is láttuk, hogy nem egészen jók. Úgy éltünk, hogy a cél érdekében ezt mi vállaljuk. Engem annyira lelkesített az, hogy pap akarok lenni, hogy elfogadtam, hogy ennek ez az ára. De ha az ember már benne van, akkor ott is van humor, ott is van érdekesség. Voltak, akik futballoztak és biliárdoztak. Számomra inkább az volt a fontos, hogy jól tudjak vitatkozni, ezért olyanokat kerestem, akikkel jól lehetett vitázni valamilyen témáról. Most kisarkítom: „van-e Isten vagy nincs?”, vagy hogy „mi a természettudomány és a teremtéstörténet összefüggése?” És szívesen kerestem olyan társat, mondjuk, sétára, akivel ilyen témákról tudtunk beszélni. A mi kiképzésünkben az volt nagyon jó, hogy a tanárok minden tételt megkérdőjeleztek. Ez volt a módszer. Például: „Mi az ember lelke?” És akkor Kant erről ezt mondta, Nietzsche erről azt mondta, Szókratész erről azt mondta. Kisarkítva: „Miért van igaza Kantnak?” Vagy: „Miért nincs igaza Kantnak?” Tehát így megtanítottak bennünket kritikusan gondolkozni és mérlegelni. Így került szóba az is, hogy van-e Isten. Isten léte a bibliai kinyilatkoztatás nélkül is föltételezhető. Tehát akkor is, ha nem vagy katolikus vagy hindu, vagy református, gondolati következtetések alapján eljuthatsz oda, hogy Isten léte lehetséges. Ezért volt az alapképzésben a filozófia az első, és csak utána jött a teológia. Például nagyon jó alapozó tanár volt Kecskés Pál, úgy a filozófiában, mint a társadalomelméletben. Írt is egy könyvet, ami már a harmincas években megjelent. Minden, ami az ötvenes években számunkra jó volt, az a harmincas években született. Minden úgynevezett ’régi’ volt az, amit még sikerült megtartani. Kecskés úttörő volt a keresztény társadalomelméletben. Ő nagyon jó benyomást tett rám. A világos fogalmazása, a logikus fölépítése, az érthető előadásmódja és a kritikus gondolkodásra való tanítása. Meg Szörényi Andor, aki az újszövetségi szentírásnak volt az oktatója. Ő is kritikusan tudta a témákat fölvetni. És nem félt az ellenvéleményeket elmondani. Sokszor nagyon harcosan védte vagy támadta az ellenvéleményeket. De szerintem abból is nagyon sokat tanult az ember. Én olyan világban nőttem fel, ahol már a középiskolában az volt a fő téma, hogy van-e Isten? „Butaság hinni vagy nem hinni?” Végeredményben erről szóltak az említett diákönképzések is. Az iskolában azt mondták, hogy „nincs”, és hogy „ez hülyeség”, és hogy „ez reakció”, a másik oldalon meg, hogy „ez elhivatottság”. Például volt egy tanár, Takács József. A dogmatikában volt ő nagyon éles eszű kritikus, és szintén provokatív, gondolkozásra serkentő valaki. Nagyon-nagyon elvárta, hogy kérdezzünk, és szinte agresszívan provokált bennünket. Ezáltal nagyon jó dialógusok, viták, kritikus mérlegelések kerültek szóba. A társaim a szemináriumban többnyire vidékről jöttek. Érdekes társaság volt. Jó néhány parasztszülő gyereke járt velem. Ez úgy működött, hogy minden egyházmegyében nézték azt, hogy kinek van olyan veleszületett adottsága, hogy érdemes elküldeni őt a pesti Hittudományi Akadémiára – tehát volt pozitív szelekció. Jó néhányan viszont iparos- vagy kereskedőcsaládból származtak. És voltunk páran, akik hasonló értelmiségi körökből jöttünk. De én kicsit kilógtam. A régi csoportmunkás társakkal jobban összeillettünk, jobban otthon éreztem magamat közöttük. Itt pedig éreztem azt, hogy akármennyire is megvan a jóindulat és a közös cél, valahogy még sincs az a láthatatlan összehangoltság. Ebben benne volt az, hogy mi a Gellérthegy oldalában laktunk, és hogy 45 után fontos volt, hogy én három nyelvet tanuljak. Ők pedig egészen más, számomra ugyancsak különösen érdekes értékeket tudtak nyújtani. De mégse voltunk azonos hullámhosszon… Nyáron meg dolgoztam a Kőbányai Sörgyárban a hordótisztítóban. Nagy öntudattal töltött el, hogy én ilyen munkát is tudok végezni. És keresek zsebpénzt. Vagy dolgoztam az Erzsébet híd roncskiemelésénél, a búvárok mellett mint segédfullajtár. Túráztam a régi Pilisbeli barátaimmal, és közben persze tudtam sok mindent a politikáról, de úgy éreztem, hogy ezek közt a keretek között kell megtanulni jól, ügyesen lavírozni. Akkor már annyira rá voltam állva arra, hogy nekem itt a helyem. „A világ forog, de én itt biztos ponton állok. Nekem most tanulnom kell, és ez untig elég. A többi pedig nem érdekel.” Ha hallottam is Rajk temetéséről, hidegen hagyott. 
Mindszenty és Grősz József a börtönből házi őrizetbe kerültek, majd Grősz kiszabadult. Ezek voltak számunkra az enyhülés jelei. Tudomásul vettük, hogy ez egy enyhébb szakasz, és majd lesz valami… Nem voltak túl nagy elvárások vagy túl nagy remények. Legalábbis egyáltalán nem emlékszem arra, amit már később olvastam, hogy ez mint egy hólabda növekedett. Nem volt nagyobb jelentősége, mint hogy Rákosit leváltották. Annyira szürke, egyforma, katonás, különösebb események nélküli életet éltünk, hogy nem emlékszem semmire. Vizsgára készültem – sikerült, vagy nem egészen sikerült. Mondjuk, az volt földrengés, hogy Takács professzort, akiért nagyon lelkesedtünk, leváltották az év közepén, mert azt hiszem, hogy nem volt hajlandó a békemozgalom irányába olyan nyilatkozatokat vagy olyan lépéseket tenni, amit az állam és a püspöki kar is követelt. Ez sokkal jobban foglalkoztatott bennünket. Ki lesz az utóda, miért viszik el, miért nem tiltakoztak ellene?
56-ban már annyira benne voltam a szemináriumi életben, hogy a politika nem igazán érdekelt. Hallottam arról, hogy „készül valami”, de nem érdekelt. Október 23-án éjszaka dörögtek a fegyverek, másnap korán reggel lementem a sekrestyébe, és a sekrestyés mondta az aznapi feladatok kapcsán, hogy „lőnek a múzeumnál az orosz tankok!” Éppen lelkigyakorlat volt, ez azt jelenti, hogy csöndben vagy. Nem beszélsz senkivel, csak az előadókat, az elmélkedéseket hallgatod, és magad vagy. Ez egy hétig tart, minden évben egyszer van, és akkor pont azon a héten volt. Tehát nem lehetett beszélni erről, semmi különöset nem lehetett csinálni. Hogy aztán ezt száz százalékig betartottam-e vagy sem, azt nem tudom, de gyakorlatilag az első hét kiesett. Október 28-ig, vasárnapig, tulajdonképpen nem tudtunk semmit. Aztán megszűnt a lelkigyakorlati szilencium, jöttek a látogatók, és megindult a mozgás. Ez is hallott valamit, az is volt kint. És a fölszentelteket, tehát a hatodéves teológusokat (ötödévben volt a szentelés, a hatodik év a doktorálási év) – Kuklay Antalt, Varjú Imrét, Mézner Ferencet, Schimmer Jóskát, Zöldi Sándort, Marcheschi Károlyt – fűtötte a papi küldetés. Azért vagyunk papok, hogy menjünk a sebesülteket szentségekkel ellátni – és mentek is. Jártak kórházakban, kaptak feladatokat a sebesültek összeírására, a hozzátartozók értesítésére. Én másban vettem részt. Hoztak küldeményeket a Magyar Vöröskereszttől vagy külföldi katolikus akcióktól, vagy vidékről, és ezeket a szemináriumban raktározták – azzal az elképzeléssel, hogy az megbízható hely. Ebből jött a következő feladat, hogy ezt el kell osztani. De hogyan, kiknek? Így kerültünk tehát hétfőtől az utcára. És akkor láttuk, hogy mi van az Üllői úton, és mi van a Baross utcában, és mi van a körúton. Micsoda romok, halottak, kilőtt tankok…. Olyan érzés volt, hogy „hála Istennek, most már nem vagyunk bezárva imádkozni, hanem csinálhatunk is valamit”. Persze tele voltunk örömmel, hogy megszűnt ez a rohadt kommunizmus, és itt a szabad világ. Akkor már az utcán voltak a különböző röpcédulák, a hírek, és a vitatkozás, hogy mi lesz, hogyan lesz. És ideiglenes kormány, és Nagy Imre az Nagy Imrov – ilyen plakátok voltak, amelyek szuggerálták, hogy ő is az oroszok megbízottja. Meg a hírek a véres csütörtökről. Ezekről aztán már rengeteget beszéltünk, és ebben már benne éltünk. A szolgálati szabályzat előírta, hogy egyedül nem mehettünk az utcára, „sétapárnak” nevezték ezt a rendszert. Mindig be kellett jelenteni, hogy kimegyek ezért vagy azért, és mindig kettesével kellett menni. Ebben a zűrös időben is meg kellett tartani ezt a formát. Kuklay nagyon sokszor engem vitt magával. Volt, hogy megmondta, hogy „a nyomdát keresem”, vagy „most ide akarok menni, most oda akarok menni”, de volt, hogy nem is mondta, csak úgy ment. Én aztán mentem vele, örültem, hogy végre mehetek valahova, és csinálhatok valamit. Nagy általánosságban emlékszem csak vissza: Ferencváros, Józsefváros, Népszínház utca, szoba-konyhás lakások, egyszerű emberek… Az volt a benyomásom, fontos, hogy mindenkit összeírjunk, de sok helyen úgy éreztem, hogy nincs igazán szükségük segélyre. Persze nem volt jólét. Igaz, nem az én szektorom volt a Tompa utca vagy a Tűzoltó utca, tehát én nem jutottam el azokba a nagyon szétlőtt részekbe. Szerdán, 31-én volt egy papi gyűlés a Központi Szeminárium dísztermében, amelyen szóba került, hogy mindenhol kiosztják a káderlapokat, és az Állami Egyházügyi Hivatalban rengeteg titkos dosszié van, amiket át kellene adni az egyháznak. Én nem voltam jelen, de az előbb felsorolt társasághoz – Kuklaytól Marcheschiig – tartozott Marosfalvy László is, szintén ötödéves, aki belső vezetőnk is volt, amikor mi másodévesek voltunk. Ő jezsuita volt, amit akkor én nem tudtam. Laci odajött közénk, és azt mondta, hogy csináljunk valamit, mert így nem fog történni semmi. Erre összejöttünk páran, Marosfalvy Laci, Kuklay Tóni, Tabódy István – én is ott voltam –, és azt hiszem, még voltak vagy ketten. Elkezdtünk tárgyalni, hogy ki kéne menni az ÁEH-ba, és hogy hogyan kellene ehhez hozzáfogni. Laci azt mondta, hogy vannak jezsuiták, akik egyetemeken tanulnak, és tagjai a Nemzetőrségnek, és van fegyverhasználati joguk is. Ezeknek a fedezete alatt kéne kimenni. Én viszont a következőt vetettem fel: „Nem tartom jónak, hogy mi, kispapok vagy papok azt a rizikót vállaljuk, hogy fegyveres összetűzésbe kerüljünk, ha esetleg azt az épületet fegyveres ávósok őrzik. Másrészt mi a jogalapunk, hogy odamenjünk?” – „Igen, igen, mondasz valamit” – mondták ők. – „Mit csináljunk?” És akkor valaki felvetette – hogy ki volt az, nem tudom, lehet, hogy éppen én –, kérdezzük meg egyházjogász professzorunkat, Bánk Józsefet. Marosfalvy és Kuklay elmentek Bánk Józsefhez konzultálni. Mit is kellene csinálni? Hogyan lehetne ezt jogilag járhatóvá tenni? Bánk azt mondta, hogy már az új, törvényes kormány bevonásával lenne okos cselekedni. Azt javasolta, hogy kérjük a prímás hozzájárulását. Akkor lett köztudott, hogy Mindszenty kiszabadult. Marosfalvy mint jezsuita fölvette a kapcsolatot titkos rendfőnökével, Pálos Antallal, és vele konzultált mind a két variációról. Hogy „elmegyünk a prímáshoz”, illetve hogy „a nemzetőr jezsuitákkal kimegyünk”. És Pálos Antal is a Mindszenty-vonalat javasolta. Ez a huzavona viszont nem tetszett Tabódynak. „Ti annyit vacakoltok. Ebből nem lesz semmi. Húzzátok az időt, ahelyett, hogy csinálnátok valamit!” – és otthagyott minket. Sok helyen már kiszórták az iratokat, vagy épp hogy sikerült megmenteni őket, mielőtt még elégethették volna, és Tabódy, mint nálunk jóval idősebb, tapasztaltabb ember, ezt tudta. Gondolom, ez vezethette arra, hogy azonnal cselekedni kell. Másnap Marosfalvy, Kovács Gyurka – szintén osztálytársam volt, és jezsuita – és én mentünk föl a Várba. Az Úri utcai palotájában tartózkodott a prímás. Marosfalvy volt az idősebb, a vezető, a szóvivő, és mi a ketten pedig a fiatalabbak közül a kísérők. Marosfalvy ment be a prímáshoz, mi pedig kint vártunk. Marosfalvy azzal tudott bejutni a prímáshoz, hogy azt mondta, P. Csávossy Elemértől – aki nagy név a jezsuiták között – hozott üzenetet. Én az előszobában ültem, Gyurkával együtt. Laci volt bent, és elmondta, hogy mi az elgondolás. Miután kijött, azt mondta, hogy majd jön utasítás a prímástól. Annál én sokkal kisebb fiú voltam, hogy mindent elmondtak volna nekem. Várjuk meg, amíg jön intézkedés a prímástól. November 2-án szintén a városban csatangoltam, azt hiszem, Kuklayval. Sokfelé voltam, és nem sokat csináltam. De az egész forradalomnak az eufóriáját, hogy mindenki lelkes volt, azt éreztem mindenhol. Egy napig igazi szabadságot tapasztaltam az utcán. Harmadikán reggel Marosfalvy vagy Kuklay szaladt a lépcsőházban, hogy „telefonáltak a prímási palotából, hogy menjünk a Bazilikához”. Erre azt mondtam, hogy „én is akarok menni, vigyetek el engem is”. Így kerültem bele. Elmentünk hárman a Bazilikához, és onnan katonai dzsippel tovább. Az autón volt Turchányi Egon, Mindszenty titkára, Lieszkovszky Pál, Turchányi ismerőse, a háború alatt alezredes volt, ha jól emlékszem. Aztán Mindszenty három testőre a rétsági alakulatból. Ott szállt fel Németh János, a Bazilika káplánja és mi hárman, Kuklay, Marosfalvy és én. Hogy ment az út? Azt a vádiratból tudom, hogy útközben az autó elromlott, és várakozni kellett. Én erre már nem emlékszem. De arra viszont nagyon jól, hogy amikor megérkeztünk a Pasaréti útra, ott álltak a kertben a géppisztolyos jezsuita nemzetőrök: Weissmahr Béla, Nagy Ferenc, akiket a teológiáról ismertem, és társaik, akiket nem ismertem. Én nyugodt voltam, mert azt éreztem, hogy az alaphelyzet a következő: mi kimegyünk az érvényes, hatalmon lévő kormánynak a megbízásából egy épületet átvenni. Akkor már nem féltem attól, hogy ott fegyveres harc lehet. Tudtam, hogy Marosfalvynak van egy másik akciója is, hogy a jezsuita nemzetőröket megkérte, hogy jöjjenek az ÁEH épületéhez. Mosolyogtam azon, hogy most mindkettő összefutott. Úgy látszik, ők úgy intézkedtek hátulról, hogy ha az egyik nem sikerül, akkor sikerüljön a másik. Turchányi mint vezető lépett fel, hogy átveszi az épületet. Olyan volt az egész, mintha beleestünk volna egy elvarázsolt kastélyba. Mindenki: „Hehe, itt vagyunk.” Engem rendkívül zavart, hogy tulajdonképpen senki sem tudta, hogy mit akarunk, Turchányi pedig nagyképűen mondott dolgokat, de ő sem tudta igazából, hogy mit akar. Szóval nem volt logikus cselekvési terv. Lementünk az irattárba, ahol zsákok voltak teletömve papírokkal, itt úgy éreztem, hogy én csak fullajtár vagyok. Nekem végre kell hajtanom azt, amit ők akarnak. De éreztem, hogy senki sem tudja, hogy mit akar. Mennek ide, mennek oda, nézik ezt, nézik azt… Ki kellene nyitni a vasszekrényt. Nincsen kulcs. És akkor odasúgta nekem az egyik takarítónő, hogy az egyik ember magasabb beosztású káder. A másik oldalról szintén odasúgta valaki, hogy „ezzel az emberrel legyenek óvatosak”. Erre föl elhatároztam, hogy én akkor ezt az embert nem vesztem szem elöl. Állandóan mellette voltam. Ez egy magasabb beosztású ÁEH-tisztviselő volt, Telepó Sándor. Folyton mentem utána. Eközben a pincében az irattárat kinyitották, és az iratokat zsákokba tették. Akkor derült ki, hogy Turchányi nem marad ott. Mi legyen akkor a zsákokkal, mi legyen a személyzettel? A személyzet holnap is akar dolgozni, kik jöhetnek be? Tehát ezeknek az embereknek belépőt kellene kiállítani. Én vállaltam, hogy kiállítom a belépőket. A magam józan esze szerint kérdéseket tettem föl, és Telepónak is tettem föl kérdéseket, úgy, mint másoknak. Olyanokat, amelyek alapján ki tudtam mondani, hogy neki adok vagy nem adok belépőt. Már akkor is az volt a szokásom, hogy nem előítélet alapján, hanem tények, kérdések alapján teszek különbséget. A konkrét kérdésekre nem emlékszem. Persze, Telepóról tudtam ezt a hátsó információt, de én ezt úgy akartam objektiválni, hogy ő is lássa azt, hogy nemcsak azért nem kap belépőt, mert nekem ő nem tetszik, hanem nem is érdemli meg. Erre dühösen elment. Miután az irattárat felnyitották, néhány zsák iratot felraktak arra a katonai dzsipre, amivel kiérkeztünk. Ezzel a viszonylag kevés irattal Turchányi és a katonatisztek visszamentek a prímási palotába. De az iratok nagy része ott maradt. Ennek kapcsán vetettem föl a kérdést, hogy van-e értelme innen az iratokat elvinni, mivel az egész épületet átadták a prímásnak. Tehát sokkal egyszerűbb az iratokat itt megtartani, és itt biztosítani az őrzésüket. Ezt a gondolatot Marosfalvy el is fogadta, és ebben mind a hárman, Kuklay, Marosfalvy és én megegyeztünk. Marosfalvy akkor fölvette a prímási palotával a kapcsolatot. Miután telefonon valószínűleg nem sikerült elintéznie, személyesen ment oda. Hogyan? Úgy, hogy Vénusz Gyula a szemináriumból kora délután megérkezett hozzánk teherautóval, hozott élelmet. Miután megebédeltünk, Marosfalvy és Vénusz elmentek a prímási palotába, és ott sikerült Marosfalvynak elintéznie egyrészt azt, hogy az iratok maradjanak az ÁEH-ban, másrészt hogy az épület őrzését az újpesti nemzetőrök vegyék át. Ezzel a jó hírrel érkezett vissza a délután végén. Aztán a teherautón Vénusszal, Kuklayval visszamehettünk a szemináriumba. De még vissza kell ugornom a legelső megbeszélésünkre, amikor azt a kérdést tettem fel, hogy közprédává akarjuk-e tenni az egyházi szennyest? És ennek kapcsán jött elő, hogy egy megbízható, tekintéllyel rendelkező egyházi vezetőnek a hozzájárulását kellene kérni ahhoz, hogy ezeket az iratokat biztonságba helyezzük. Nehogy illetéktelenek kezébe kerüljön, akik visszaélnének velük, ártanának az egyháznak – én akkor egyházhű voltam, még nem voltam annyira kritikus, mint ma –, mert azt tudtuk, hogy mi mindenre lehetne felhasználni ezeket az iratokat. Téma volt, hogy papokat megfigyeltek és titkos jelentéseket gyűjtöttek róluk, keresték a gyenge pontjaikat: iszákosság, nőzés, anyagiak vagy az ördög tudja, micsoda, hogy aztán ezzel zsarolhassák őket, hogy beálljanak békepapnak. És pontosan ebből az alapgondolatból kiindulva azt mondtam, hogy ez nem az én dolgom. Nagyon is gyerekes dolognak tartottam ebben szaglászni. Én ezért aztán nem turkáltam az iratok között. Ösztönösen nem érdekelt. Nem tartozik rám, és erre most nincs idő. Persze akkor nem kezdtem el így filozofálni erről, láttam, hogy fontosabb ügyek is vannak, fontosabb, hogy Telepó szemmel legyen tartva, hogy rend legyen, és oda vigyék az iratokat, ahova tartoznak. Mindeközben be volt kapcsolva a rádió, és mondták, hogy jönnek be az oroszok. November 3-án délután már nyíltan beszéltek arról, hogy Nyíregyházánál meg Záhonynál nagy létszámú csapatok vonulnak át a határon. Aggasztott, hogy mi lesz velünk, ha fegyveres harcok törnek ki. Persze akkor nem volt konkrét elképzelésem arról, hogy ha az oroszok Nyíregyházán vannak, akkor holnap itt is lesznek, de azt éreztem, hogy mégsem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy tegnapelőtt vagy tegnap gondoltam. Féltem volna ott maradni éjszakára. A Mindszenty-beszédet már a szemináriumban hallgattuk. Nehéz felidézni az akkori gondolataimat. Oly sok mindent olvastam erről utólag. De megpróbálok az akkori negyedéves kispap szemszögéből beszélni, aki nagyon lelkesedett az egyházért, Mindszentyért, akiből sugárzott bizonyos vezetői karakter. Azokban a napokban sokféle beszélgetésben elhangzott, hogy nincs igazi vezetője az országnak, Nagy Imre lassan halad, mindig csak a követelések hatására tesz egy-egy kis lépést. Mindszenty pedig vezető egyéniség. Tudtuk, hogy Mindszentynek nincs politikai hatalma, de nagyon vártunk valakit, aki végre mond is valamit, ami aztán az egész ügyet továbbviszi. Hogy mennyire kerültem a beszéd hatása alá? Jól beszélt, és mindenről beszélt, de nem éreztem azt, hogy „ez az, amit vártam”. Persze én mint lelkes illegális csoportmunkás, majd mint lelkes, elkötelezett, idealista papnövendék lelkesedtem Mindszentyért mint mártírért, mint vezetőért. De nem lelkesedtem – már akkor sem, és még kevésbé a börtönben – a feudális főúrért, az anakronisztikus főpapért. November 4-én ágyúlövésekre ébredtem. Nagyon meg voltam ijedve, ezt nem vártam. Ugye, sokáig nem voltam benne az eseményekben, akkor végül is belekerültem, sőt belemásztam jó erősen, és a következő nap jönnek az oroszok. Aztán ez a félelem elmúlt, és átalakult egy másik lelkesedéssé. Ha fegyverrel nem lehet, akkor csináljunk mást! Aktívan részt vettem abban, hogy csomagokat vittünk a szétdúlt városrészekbe. Azt hiszem, élelmiszer volt bennük. A részletekre megint nem nagyon emlékszem. Tudom, hogy állandóan összejöttünk és beszélgettünk. Így határoztuk el, hogy a december 11-i országos munkástanács-sztrájkkal szolidárisak leszünk, és nem megyünk órákra, mi is tiltakozunk. És ebben én is benne voltam, de nem voltam hangadó vagy előkészítő, csak támogató. Szőrmentén hallottam még a Kuklay–Marosfalvy-féle brosúrakészítésről is. Azt hiszem, akkor ösztönösen leálltam, és ez nyilván érezhető volt rajtam, úgyhogy akkor engem már nem kapcsoltak bele, mert én már „félős gyerek” voltam. Nem voltam ellene vagy nem húztam ki magam semmiből, de nem is jelentkeztem. 
Ezek a napok nagyon összemosódnak. Abban az időszakban elég intenzív kapcsolatom volt a családommal. A szüleim azon gondolkodtak, hogy ők nem akarnak itt maradni. Apám egyike volt a Magyar Hajózási Rt. Forradalmi Bizottsága háromtagú vezetőségének. Akkor erről semmit sem tudtam. És utólag is elég szűkszavú volt. Évekkel később elmesélte, hogy valakitől kapott „drótot” – ahogy mondták annak idején –, hogy hármójuk közül kettőt már letartóztattak, és ez a valaki azt mondta neki: „ha nem húzod el a csíkot, akkor téged is letartóztatnak”. Ez volt apámnál a döntő. Tehát november elejétől a családban ez központi téma volt. Persze megkérdeztek, hogy akarok-e velük menni. Akkor már az én gondolatvilágomat az foglalta el, hogy mit csináljak, és nem a szeminárium, és nem az akciók. A szemináriumi fölépítésben van egy úgynevezett spirituális, lelki vezető, akivel az ember bizalmasan mindent meg tud beszélni, és aki nem a felügyeleti vonalba tartozik – tanácsadói szerepe van. Én ennek az embernek elmondtam a félelmeimet, hogy amiatt, hogy kint voltam az ÁEH-ban, el fognak kapni, le fognak tartóztatni, kínozni fognak… És a kimenetel körül jár a gondolatom. Ám tépelődésem végén arra jutottam, hogy talán a munkástanácsokkal és a sztrájkkal mégiscsak el lehet valamit érni. Jön a békés kibontakozás, és nem kell annyira félni. Mivel valamikor hithirdető akartál lenni, és a katolikus gondolatvilágnak az alapgondolata, hogy Jézus föláldozta magát értünk – tehát vértanúnak is kell lenni. Diákkoromban olvastam egy romantikus regényt a harmincas évek oroszországi földalatti egyházáról: Jezsuiták, nyárspolgárok, bolsevikok. Úgy éreztem, itt a lehetőség, most lehet föld alatt tevékenykedni. A küldetést itt lehet most teljesíteni. Miért menjek el egy nyugodt, kényelmes világba, hogyha ott vagyok, ahol lenni akartam? Bejött apám egyszer, kétszer, háromszor – akkor már meglátogatott –, és próbált rávenni, hogy menjek velük. Neki is elmondtam azt, hogy miért maradok. Aztán jött a menekülés előkészítése. Mi lesz a nagyszüleimmel? Apám bölcs és előrelátó volt. Mint jogász sok mindent előkészített, hogy mentse, ami menthető a számunkra. Eldöntöttük, hogy egy lakásban fogok lakni a nagyszüleimmel, és apám tudta, hogy lehet azt jogilag elrendezni, hogy védhető legyen akkor is, ha ők disszidáltaknak lesznek nyilvánítva. És elmondta, hogy kik lehetnek majd a tanácsadóim. Ezzel telt az idő körülbelül november közepétől december közepéig. Apám a maga józanságával segítette az itt maradásomat, ám ez sok gondot jelentett. Volt egy négyszobás, berendezett lakásunk. De ez már nem a Vigadónál volt, mert oda hajósiskolát szervezett a MAHART, de a Pozsonyi úton volt egy irodájuk, amire elcserélték. Így 51-ben odaköltöztünk a Dunára néző gyönyörű lakásba. Az akkori rendelkezések értelmében mi hárman nem maradhattunk egy négyszobás lakásban. Úgy kellett intézni, hogy a jogfolytonosság rendezve legyen; átírni kettőnk nevére a bérleti jogot. Először odaköltöztek az anyai nagyszüleim; másrészt a lakás kiürített felére megfelelő partnert kellett találni leválasztás céljából. Mindebben nagy segítségemre volt apám testvére. A szemináriumban nem igazán lelkesen, de mindig megadták ezekre a kimenőt. Tulajdonképpen 57 ezzel telt el. Amellett hogy ment a rendes szemináriumi élet, én tanultam, vizsgákat tettem, és ezeket a lakásügyeket intéztem, másra nem is volt időm. Azt hiszem, hogy a sors-, bajtárs- és kurzustársaim ezt mind látták és tudták, és ezért nem is avattak be más dolgokba, amikkel ők tele voltak. Hallgatólagosan nagyon értékelték azt, hogy én itthon maradtam.  Volt egy önképzőkör, úgynevezett Magyar Iskola. Ez még a XIX. századból eredő elnevezés. Az előadásokat, a programot maguk a növendékek tervezték és hozták létre. Tartottunk például egy emlékező estet, ahol az ötvenhatos cselekményekről beszéltünk, és ahol Varjú Imre részletes előadást tartott kórházi élményeiről. Ez 56–57 fordulóján lehetett. Aztán volt egy emlékezetes március 15-i ünnepségünk a MUK-periódusban. Ebben az időben csinálták ők a brosúrát, amit én is olvastam, és lelkesedtem érte, de ebbe nem voltam beavatva.
Így jutottunk el 57 májusához, a májusi litániákhoz, amikor egyszer csak megjelentek a nyomozók, és egyenként vittek el bennünket. Minden héten egy pár embert. Jöttek a házkutatási paranccsal, formálisan igényeltek két tanút, és nem érdekelte őket, hogy szeminárium vagy nem szeminárium. Abban az időben senki sem mert okoskodni. Birtokomban van egy jelentés, hogy „Május 4-én Hívő jelenti, hogy Vigh Szabolcs részt vett különböző tevékenységekben”. Most már nem titok, elárulhatom, hogy a vicerektor fedőneve „Hívő” volt. Semptey rektor helyettes nagyon merev és nagyon szigorú ember volt. Például bezárta az udvarra vezető ajtót, és eltette a kulcsot, hogy ne tudjunk a jogi karon lévő ellenállókkal kapcsolatot tartani. Ő mindenhol a maximális óvatosságot tartotta szem előtt. Éljük ezt túl anélkül, hogy bármilyen baj érjen bennünket. A közelgő nyári szünet miatt a holmim egy részét már hazavittem, és a második fordulóra vártam, amikor 1957. június 17-én jöttek a nyomozók, hogy én is a listán vagyok. Akkor szintén jött két tanú, és az egyiknek még gyorsan a kezébe tudtam nyomni a noteszomat. Mert az ismert volt, hogy nevek és címek segítenek a további felgöngyölítésben. Nem találtak nálam semmit. Én már fölkészültem erre a letartóztatásra, mindent eltéptem és elégettem, és a régi fényképalbumból kiszelektáltam még az illegális csoportéletet is. A börtönviselt társakkal beszéltem arról, hogy mi lesz, ha elvisznek, hogyan bánnak velünk, hogy kell vagy lehet ezeket a kínzásokat elviselni… Mint idealista, az volt az elképzelésem, hogy én nem árulok be senkit. De mit csinálok, ha kínoznak? Konkrétan emlékszem arra, hogy mondtam Vénusz Gyulának, aki szintén kint volt az ÁEH-ban, hogy „Gyuszi, én nem láttalak ott. Akármi is történik – te nem voltál ott. Én nem tudok rólad.”
  Aztán elvittek egy Pobedával a Fő utcába, a Gyorskocsi utcába. A többi már ismert. Kuklay nagyon szemléletesen írt erről. Ennél én se tudok többet elmondani. A nadrágszíjat ki kellett venni, a cipőfűzőt ki kellett venni a cipőből, és a fal mellé kellett állni, a fal felé kellett fordulni. Aztán fölvezettek egy cellába, ahol egész éjjel égett a villany. Úgy kell aludni, hogy az embernek a takaró fölött legyen a keze. Ha viszik valahova, akkor minden sarkon kigyullad egy jelzőlámpa, hogy ha jön valaki szembe, ne láthassuk egymást. Mindjárt az első éjszaka írattak velem egy önvallomást. Ezt most megkaptam. Az önvallomásban igyekeztem semlegesen és szárazon leírni a dolgokat. Leírtam, hogy az ÁEH-ban voltam, szóval ott nem okoskodtam. Az volt az én adum, hogy Marosfalvyról meg Kovács Gyurkáról tudtam, hogy disszidáltak, tehát mindent igyekeztem Marosfalvyra kenni. A hierarchikus struktúrára hivatkoztam: én mindent parancsra tettem. És mint kisfiú, mindenhol csak szolgalelkűen kiviteleztem azt, amit a nagyok és hatalmasak parancsoltak. Így próbáltam menteni magam. Hogy az egész megtervezésében nagyon is aktívan részt vettem, és kezdeményező voltam – ezt sikerült elhallgatnom. Lényegében elfogadhatóan bántak velem. Volt szóbeli erőszak, megpróbáltak ijesztgetni, fenyegetni. Én nem panaszkodhatom túl vad kezelésről, amikor éjszaka elvittek kihallgatni. Hál’ Istennek, megúsztam mindazt, amit az ember az ötvenes évekről tudott. Volt egy nagyon érdekes élményem. Együtt ültem egy újságíróval, a nevét nem tudom. Ketten voltunk a vizsgálati cellában, és ugye engem nagyon foglalkoztatott – mint igazi és öntudatos kispapot –, hogy most szabad-e hazudni, vagy nem szabad hazudni. „Vajon szabad-e hazudni olyan helyzetben, amikor arról van szó, hogy másokat mentsek?” Az erkölcstanban azt tanultuk, hogy mellébeszélni lehet, de hazudni nem szabad. Nem tudtam, hogyan másszak ki ebből a dilemmából. Ezen töprengve időnként valamit kimondtam ennek az újságírónak is. És ő – aki az ötvenes években már ült egyszer – azt mondta: „Ne valljál be semmit, mert akármit is bevallasz, azt úgyis ellened használják! Próbálj mindent letagadni!” Ez nekem sokat segített. Úgy látszik, Vénusz Gyuszit is csűrték-csavarták. Az volt a taktikájuk, hogy: „Ugye, maga is ott volt? Mert a másik mondta.” És akkor az ember beugrott, hogy „na, ha már tudják, akkor minek tagadjam?” De én akkor is tagadtam. És ez volt a szerencsém. Mindig azt mondtam, hogy „akkor valószínű, hogy rosszul emlékszik”. Akkor behozták, szembesítettek vele. Ő mondta, hogy „igen”, én mondtam, hogy „nem” – a szembesítés eredménytelen maradt, állapította meg a nyomozó. Tehát Vénusz bevallotta, hogy ott volt az ÁEH-nál, hiába állapodtunk meg az ellenkezőjében. Mondtam magamban: „Hülye vagy, hogy bevallottad. De én akkor is kitartok amellett, hogy nem voltál ott.” Júliusban átvittek minket, a Turchányi-per tagjait a Markóba. Tizennégyen vagy tizenhatan voltunk egy cellában. Úgy aludtunk, mint a heringek. Ott az ember már felszabadultabb volt, a pszichikai nyomás sokkal kisebb volt, mint a Gyorskocsi utcában. Mindenki mesélte a saját történetét. Aztán voltak különféle szórakozások, viccek, játékok, élettörténetek. Én úgy fogtam föl, hogy a „rácsos akadémián” lenni legalább olyan hasznos, mint a teológia. Én ott annyi mindent tanultam az életből! Abból a háttérből, amit már elmondtam – zárt családi, polgári kör, és lelkes illegális csoport, keresztény világnézeten felépített középiskolás kor és zárt szemináriumi diákság –, én nagyon sok mindent nem láttam, nem hallottam és nem tapasztaltam az életből. Kezdve a szexualitástól a mindennapi emberi dolgokig. A Markó nekem nagyon szép emlékeket hagyott. Ott azt éreztem, hogy ha valahol a világon nyíltan és őszintén mernek az emberek beszélni – az a börtön. Ez sokkal nyíltabb világ, mint az összes, előtte átélt – akár egyházi, akár otthoni, akár iskolai. Ott nem voltak taktikázások, mindenki mindenről sokkal nyíltabban beszélt. Illetve olyan témákról beszéltek, amiket már egyszer bevallottak, és így már nem kellett titkolni. Nyilván én se beszéltem arról, amit nem vallottam be. De amit bevallottam, arról mertem beszélni. A különböző történetek a csepeli munkástanácsról és a Keresztény Magyar Pártról, a Corvin közről vagy a Nemzetőrségről olyan kaleidoszkópot adtak a forradalomról, amiről nekem halvány fogalmam se volt. Mint kispap, az esti imádságot vagy istentiszteletet valahogy megszerveztem. Nem sokra emlékszem ezzel kapcsolatban. Az emberi kapcsolatok sokkal jobban felvillanyoztak és érdekeltek, mint mondjuk ezek a szertartások. Még arra az egyre emlékszem nagyon világosan, hogy megpróbáltuk a tárgyalás előtt eljátszani a pert, hogy gyakoroljunk. Nemcsak vádlott volt, hanem volt ügyész, ügyvéd és bíró is. Tudtuk, hogy ekkor és ekkor lesz a per, akkor előtte csináltunk egy gyakorlóestet. Nem azt mondom, hogy mindenkinél, de többeknél. A per előtt lehívattak egy szobába, és jött hozzám két nyomozó, hogy „mi fog magával történni?” Mondom: „fel fognak menteni”. „Hogy képzeli ezt?” „Én a törvényes kormány ideje alatt csináltam, amit csináltam. Parancsra. Én nem követtem el bűncselekményt.” „Na, hát maga nagyon naiv. Magát be fogjuk vágni a szegedi Csillagba négy évre. És ott majd elgondolkozhat az ártatlanságáról. De mi tudunk magának segíteni.” Kérdem: „Miben?” „Ha maga is ad valamit nekünk.” „Mire gondolnak?” „Hát nem hajas babát kérünk magától.” „Nem tudom, hogy mire gondolnak.” Elkezdték hülye gyerek módjára, hogy hűséges tagja vagyok-e a népi demokráciának? És ha megtudom, hogy ez vagy az a társam demokráciaellenes cselekedetet csinál, akkor én azt jelentem-e? Már nem tudom, hogy pontosan hogyan bújtam ki ez alól. Talán valami olyasmit mondtam, hogy: „maguknak van elég jó szervezetük, amely magától is rátalál az ilyenekre”. Mindenesetre dolgavégezetlenül elengedtek. És akkor decemberben jött a per. Én elég konok, fafejű, lelkiismeretes valaki voltam. A pernek az egyik kulcskérdése, amit a cellában is gyakoroltunk, hogy bűnösnek ismerem-e el magam vagy sem? Én persze mindig nemet mondtam. Az ügyvéd úgy próbált segíteni, hogy ex tunc ex nunc – tehát hogy akkor nem ismertem fel, hogy bűn, de most igen. És erre is adtam valamilyen dodonai választ. Mindig úgy csűrtem-csavartam, hogy a kecskének is jó legyen, meg nekem is. Az ügyvédem annak az ismert színésznek, Major Tamásnak a testvére: Major Ákos. A bíró B. Tóth Matild volt. A perben sokan voltunk, tizenheten. Ha nagyon erőltetem, akkor talán mindenki eszembe jut: Turchányi, Lieszkovszky, Kuklay – én voltam a negyedrendű vádlott –, Fábián Pista, Nagy Jenő, Vénusz Gyuszi, Iván Laci, Schimmer Jóska, Varjú Imre, Marcheschi Károly, Mézner Feri, Pavlics Pista, Nagy Árpi… Hát itt van a vádiratban Tabódy is. Aztán Brunner Tibor és Zöldi Sanyi. Most már mindenkit elmondtam. A perből szavakra már nem emlékszem, csak arra, hogy a központi kérdés számomra az volt, hogy mennyire vagyok hajlandó másokat bemártani. Számomra lelkiismereti kérdés volt, hogy én nem fogom azt mondani, hogy „Turchányi bűnös”. És ekörül is voltak különböző kérdések. Rákérdezésekkel nyaggattak, hogy ítéljem el, de én kibújtam. Az ügyvéd szeretett volna olyasmit elérni, hogy mondjak valamit, ami nekik is tetszik. „Most már ne legyél annyira fafejű. Mondjál valamit, csak ne olyat, amiben kitérsz.” Aztán végül is elfogadták, úgy értem, hogy abbahagyták. Az ügyész szólt az ügyvédemnek, hogy kérje a szabadlábra helyezésemet. Szóval addig előzetes letartóztatásban voltunk. December 11-én szabadultam. Megtaláltam apám hagyatékában két levelet, amelyekből kiderül, hogy összeköttetést tudott szerezni egy nemzetközi jogászprofesszorhoz, páter Beauforthoz, aki a Nijmegeni Egyetemen volt professzor, és a felsőháznak is a tagja és a hollandiai ENSZ-küldöttségnek hosszú időn át állandó képviselője volt. Ebből a két levélből kiderült, hogy ő megköszöni a páter segítségét, és a páter ezt visszaigazolja, tehát világos, hogy ő tett valamit. De az nincs leírva, hogy mit tett, és hogy hogyan. Ahogy engem először beállítottak negyedrendű vádlottnak, aztán megszüntették az eljárást – holott még később is az orrom alá dörgölték, hogy „maga nem volt ártatlan”. Egy kirakatperbe nagyon jól belevágott volna az, hogy mint értelmiségi származásút, akinek a szülei disszidáltak, bezárnak négy évre a szegedi Csillagba. Nyilván volt valami ilyen, hogy engem hagyjanak békében. Ezek jól megalapozott, logikus következtetések, a tények és a levelek alapján. Minket szétválasztottak, megtévesztettekre és vezetőkre. Abban az időben nemigen történt olyan, hogy az ügyész szólította fel az ügyvédeket, hogy kérjék a vádlott szabadlábra helyezését. Persze nem voltunk olyan nagy halak. És azt hiszem, hogy a püspöki kar is próbált valamit tenni az érdekünkben, de erről nagyon keveset tudok. Volt egy osztálytársam, aki az ügyvédek felé a kapcsolatot tartotta, és a püspöki kar részéről összekötő volt. De ő se beszélt sokat róla, és azóta se beszéltem vele. Ezek a dolgok tabutémák voltak mindig is Magyarországon. De biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon volt alkudozás a püspöki kar részéről is… Talán elképzelhető, hogy mennyire megkönnyebbültem a felmentéskor. Velem szemben végül is „a cselekmény csekély volta és társadalmi veszélyességének elenyésző volta miatt a BHÖ 56-os paragrafusa alapján megszüntették az eljárást”. A többiek pedig fél évtől tíz évig kaptak ítéletet. Kuklay kapott tíz évet. Az ítélet valamikor januárban volt. Tehát én akkor már szabadlábon voltam. Karácsonykor otthon voltam. Vagy lehet, hogy a szemináriumban, vagy egy ideig hazamehettem szabadságra? Erre már nem emlékszem pontosan.
 A pap egyik legfontosabb feladata, hogy pasztorális munkát végezzen. Amikor kijöttem a börtönből, elmentem négy-öt börtöntársam hozzátartozóihoz. Többek között beszéltem Bali Sándornéval is. Bali Sándor ugyan nem volt cellatársam, de valahogy megkerestem a családját a Podmaniczky utcában. Meglátogattam azokat a katonatiszteket, illetve a családjukat is, akik minket kísértek. Kettőnek a nevére emlékszem. Galajda Béla és Tóth József. Őket is lecsukták, és nekik külön perük volt a katonai bíróságon, de a címük rajta volt a vádiraton. Tóth József, azoknak a katonatiszteknek az egyike, akik Mindszentyt kiszabadították, Piliscsabán élt. Beszélgettünk, és emlékszem, azt kérdezte: „Hogy lehet az, hogy most a püspöki kar körlevélben a téeszcsékbe való belépésre szólít fel, ugyanakkor az egyház pedig elfogadja a magántulajdont? Ez a kettő ellentétben van. A püspöki kar kiszolgálója lett ennek a rendszernek, mi pedig az egyházért vállaltunk rizikót. Hát ez nem fér a fejembe.” Én ezzel a kritikával teljesen egyetértettem, és a jövőben sem akartam kétkulacsos magatartást tanúsítani, mint pap, hanem egyértelműen cselekedni, viselkedni, vagy legalábbis hallgatni. Ha már úgy éreztem, hogy ezzel a rendszerrel szemben nem lehet beszélni, akkor legalább nem vagyok hajlandó olyan dolgokat fölolvasni vagy kimondani, amelyek alapvető emberi érdekeket sértenek. 
Ebben az időben újabb krízisbe kerültem: akarok-e pap lenni vagy sem. Ez akkoriban nagyon foglalkoztatott. A börtönben kezdődött, és a szabadulás után erősödött. Ennek a krízisnek azt hiszem, ugyanaz volt a gyökere, mint az első tépelődésnél, hogy akarok-e cölibátusban élni vagy nem akarok? Az életben sok mindent láttam, és kezdett kérdőjellé válni, hogy alkalmas vagyok-e rá, vagy sem. Akkoriban ez volt számomra a központi kérdés, mint ahogy aztán ez a gyakorlatban is megmutatkozott. Minket hősökként fogadtak a szemináriumban: hurrá, ezek a nagyfiúk! Elmondtuk a többieknek a történteket. És hogy hogyan tudtunk ott mint papok pasztorációs munkát végezni. Ez a munkáspapság ideálja. Szóval, nem hierarchikus trónusról hirdetni az igét, hanem az emberek között lenni. Erről meséltünk, és ez mindenkinek nagyon tetszett. És ha az ember olyasmit mesél, amivel egyetért, és azt szívesen hallgatják, akkor az lelkesíti. Végeredményben ezzel telt az én első pár hónapom – december, január, február. Meg itt volt a papszentelés. A papszentelés három lépcsőben történik, az első a szubdiakonátus, amikor az ember fogadalmat tesz a cölibátusra. A többiek nagy lelkesen készültek erre, én meg tépelődtem, hogy akarom-e vállalni vagy sem. Ezért elhalasztottam, nem tudtam véglegesen eldönteni. Az avatások fix időponthoz vannak kötve, szentelés nincs akármikor. Azzal, hogy halasztást kértem, egy lépcsővel lemaradtam az osztálytársaimtól. A második fokozat a diakonátus. Azt én akkor kaptam, amikor a többieket már papokká szentelték. A harmadik fokozat a pappá szentelés, ami az én esetemben 1958. november 2-án volt. Elég körültekintően próbáltam a kételyeimet feloldani. Ez a tépelődés lelki vezetőkkel, orvossal való beszélgetéseket is jelentett. Az életet eléggé sokrétűen megláttam a börtönben, és akkor fölmerült a kérdés, hogy akarom-e mindazokat a következményeket, amelyek a cölibátussal járnak. Lényegében arról volt szó, hogy alkalmas vagyok-e rá? Végül is meg tudtam nyugtatni magam, hogy ha nehéz is, de nem lehetetlen, és ha már nem lehetetlen, akkor most miért a tépelődés? Akkor most miért vagyok itt? Akkor hülye vagyok, hogy itt maradtam, és mégsem leszek pap. Nem lettem volna fanatikusan pap, hogyha meggyőződtem volna arról, hogy én erre abszolút nem vagyok alkalmas. De miután megnyugtattak, hogy nem vagyok rá alkalmatlan, tehát amikor a tépelődésen már túl voltam, akkor teljes gőzzel a papszentelésre koncentráltam. 
Ebben az egész konszolidációs színházban 58-ban jött az egyház konszolidációja, hogy mi is kapcsolódjunk be a békemozgalomba. Az volt a menetrend, hogy májusra összehívtak egy békegyűlést, amire el kellett volna mennünk. Itt a növendékektől nemcsak passzív részvételt kívántak, hanem énekkari szereplést és versszavalást. Hárman ezt megtagadták, nem hajlandók többet tenni, csak passzívan részt venni. Erre azon nyomban eltávolították őket a szemináriumból. Amikor ezt közölték velünk az ebédlőben, fölálltam, és azt mondtam, hogy „én se érzem magamat kevésbé bűnösnek, mint ezek hárman. Ha őket eltávolítják, távolítsanak el engem is.” Ez volt a szikra a puskaporos hordóban. Abban a pillanatban elkezdték mondogatni, „Szabi, ne menjél el!” „Én is elmegyek, ha őket kiteszik!” Vacsora után összedugták a fejüket, és létrejött egy közös, szolidáris elhatározás, hogy akkor mindannyian elhagyjuk a szemináriumot. „Ez akkora szembeszegülés és engedetlenség volt, hogy megtorpanásra bírta az elöljáróságot, és megsemmisítették az elbocsátó és a visszahívást javasló határozatot.” Ez persze az egész társaságot még inkább öntudattal töltötte el. Amúgy is, idézőjelben, mi voltunk a „hősök”. És most már nemcsak a forradalom volt, a kórházak és az utcák, hanem volt a börtön, és aztán volt ez is. Mindezek nagyon erős közösséget alakítottak ki. Ezután volt valami átszervezés, az idősebbeket, az ötödéveseket, akik már kész papok voltak, kihelyezték. Így mentünk bele az őszbe… A parlamenti választások előtt volt egy nagygyűlés, amire szintén nem mentünk el. Csak szavazni mentünk. Az ÁEH, látva ezt az ellenállást, megpróbálta sorainkat lazítani, hogy „üljünk le, beszélgessünk egymással”. A lényeg az volt, hogy az ötvenes években kialakult a békepapi mozgalom, majd Mindszenty őket félretette, a konszolidáció alatt pedig visszakerültek. Mi nem akartunk ezekkel a békepapokkal együttműködni. Az egész vita abban csúcsosodott ki, amit az ÁEH képviselője így fogalmazott meg: „nézzék, akár a tojás megy a kőnek, akár a kő megy a tojásnak, mindig a tojás törik el”. Ne okoskodjunk, úgyis mi húzzuk a rövidebbet. Ez egyértelmű volt. Majd újra kitűztek egy békegyűlést január 23-ra. Megint tanácskoztunk, és megint arra jutottunk, hogy nem megyünk. Nekem az volt a szerencsém, hogy már a kezemben volt a kihelyezésem, hogy én január 15-től úgyis költözöm, tehát engem ez közelről nem érintett. Akkor folytatódott – ami már nem az én életem –, hogy a szemináriumot újra tizedelték. Tizennégy embert kitettek. A többiek tiltakoztak ellene, azt mondták, hogy mind elmennek. Próbálták őket egyenként meggyőzni, hogy írják alá a hűségnyilatkozatot. Azt szintén megtagadták. Ekkor hatvankettőt a hetvenből utcára tettek. Ők pedig folytatták a teológiatanulást az úgynevezett földalatti kiképzésben – Tabódy vezetésével –, és titkos utakon kaptak Rómától hozzájárulást, hogy – szintén titokban – fölszentelhessék őket. De ebben én már nem vettem részt, mert lent voltam Nógrád megyében, Endrefalván.
A papszentelés központilag történik. Ha valaki pap akar lenni, akkor vagy egyházmegyéhez, vagy szerzetesrendhez kell tartoznia. Én, mivel különleges utam volt, elmaradtam egy lépéssel. Tehát amikor engem diakónussá szenteltek, az osztálytársaimat Esztergomban akkor szentelték pappá. A papszentelést általában az egyházmegye székhelyén, központilag végzik, az én pappá szentelésem azonban 58. november 2-án történt az egyetemi templomban. A pappá szentelés ünnepélyes mise keretében történik, ahol az előírt szertartás alapján a püspök föladja a szentségeket. Ez egy hosszú és színes liturgia. Az újonnan szentelt aztán a saját falujában, plébániáján tartja első miséjét. Ez az újmise, ami hasonlít egy templomi esküvőhöz. És abba aztán neki is van beleszólása. Azt hiszem, az volt akkor a fő elképzelésem, hogy a résztvevők ne csak egy sematikus szertartáson vegyenek részt, ahol minden a helyén van, és mindenki tudja, hogy ezt így kell csinálni, hanem megértsék a szimbólumokat. A szertartás, a liturgia és a rítus verbálisan és mentálisan közelebb kerülhessen hozzájuk. Hogy ezt hogyan csináltam? Csak az adott előírások keretében tudtam. Kerestem egy olyan plébániát itt, Budapesten, ahol megítélésem szerint egy kevésbé békepap a plébános. Nem akartam a Lehel térre menni, ahova tartoztam volna, ahol egy nagy békepap volt a plébános… Végül is a XIII. kerületben, a Béke téri Szent László-templomot választottam. Volt egy professzorom a teológián, akivel jól megértettük egymást, Cserháti József, aki később püspök is lett. Őt kértem meg kézvezetőnek. És volt egy nagyon szimpatikus, jó tanácsadó régi barátom, Előd István piarista atya, ő volt a szónokom. Az osztálytársaim voltak az asszisztensek, meghívtam a régi, illegális Pilisből közvetlen csoporttársaimat, a Sas őrsöt, valamint ismerősöket, rokonokat. Volt egy sajátos meghívóm. Annak a rajzát tudatosan úgy választottam, hogy kifejezze, hogy én demokratikus pap vagyok – akkor abban éltem, hogy a különböző társadalmi osztályok egyenlők –, és hogy én mindenkihez küldve vagyok. Ezen a régi jelmondatom volt a fölirat.
A mise végén az ember kioszt egy emlékképet. Ezzel kapcsolatban is voltak elgondolásaim, hogy olyan kép legyen, ami akkoriban az én szememben inkább korabeli volt, tehát nem valami XIX. századbeli édeskés giccs. A beuroni kolostornak voltak modernebb szentképei, azokat tudtam beszerezni. A szüleim segítettek ebben. És készítettem pecsétet is, „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek” idézettel, Szent Pál leveléből. Ezzel a fölirattal osztottam ki az emlékképet.
Endrefalvára, egy Nógrád megyei faluba mentem mint fiatal és lelkes káplán dolgozni, de túl sok falrengető dolgot nem tudok mondani. Próbáltam a lehető legjobban csinálni, és komolyan venni. Abban az időben is voltak problémák. Például a szülőket megpróbálták távol tartani attól, hogy beírassák gyermeküket hittanra. Én úgy gondoltam, hogy nem csinálok semmi olyat, amit „nem szabad”, de mindig próbáltam kiskapukat keresni. Elmentem a családokat meglátogatni, egy-két beszélgetésre, hogy mégis írassák be a gyerekeiket hittanra. Egy ilyen faluban, ahol van egy elfogadott hagyomány és rend, a fiatal káplánnak sok dolga van. Biciklivel télen, hóban hittanórára menni, vasárnap három helyen misét tartani. A hitoktatást komolyan vettem, a vasárnapi istentiszteletekre jól fölkészültem, utánamentem a gyerekeknek, hogy járjanak a hittanórára. Volt cigány része a falunak – őket is meglátogattam, éppen úgy, mint a parasztcsaládokat. Nem tettem különbséget. Még akkor sem, ha sárpadlós volt a szoba belül. Ott is jó beszélgetéseket folytattam. Ha akadékoskodtak a hitoktatásban, akkor a magam diplomatikus módján szóltam emiatt. Ha az iskolaigazgató akadályozott, vagy az egyházügyi megbízott Salgótarjánból behívatott, akkor megmondtam, hogy „ehhez jogunk van, ez biztosítva van az állam és az egyház közötti megegyezésben”. Próbáltam olyan módon kiállni azért az ügyért, amiért úgy éreztem, hogy ott vagyok, hogy az ne váltson ki eleve ellenszenvet. Általában a falu fele járt hittanra. Elég jó volt az arány. Aztán a fölsőbb osztályokban csökkent. Próbáltunk úgy nyomást gyakorolni – főleg a cigányszármazású gyerekekre, mert ők az első áldozásért nagyon lelkesedtek –, hogy csak az jöhet első áldozónak, aki hittanra is jár. Ezt aztán az állam nem vette jó néven, úgyhogy az első áldozást biztosítani kellett a hittanóráktól függetlenül is. De abban az időben egy kis faluban még elment ez az árukapcsolás. Szorosabb kapcsolat nem alakult ki a falusiakkal. De voltak, akikkel jól el tudtam beszélgetni, és becsültek. Jó pár tanítóval tudtam beszélgetni. De mindig nehéz, rázós helyzet volt, ha a hittanóra került szóba, a tanító még akkor is, ha szimpatizált velünk, nem akarta mutatni, hogy közel áll hozzám. Inkább mi, a környező települések káplánjai tartottunk össze. A szexuális nevelés nem volt valami sikeres abban a formában, ahogy én kaptam, ahogy az akkori vallásos ifjúsági könyvekben le volt írva. Jöttek külföldről is, már modernebb könyvek, és azokat olvasva láttam, hogy ezen változtatni kell. Voltak elképzeléseink is, hogy a hittanórán hogyan lehetne, de éreztük azt is, hogy mindent nem lehet. Főleg azért, mert mi kényes helyzetben vagyunk, hogy erről beszéljünk. Aztán külföldről jött egy ismertető füzet, azt hiszem, felsős általános iskolásoknak. Nem biológiaórai füzet volt, hanem hittanórai füzet, hogy a szexuális erkölcsről és az azzal kapcsolatos ismeretekről hogyan világosítsák fel a szülők vagy a hitoktatók a gyerekeket. Ezt lefordítottuk, majd legépeltük, és odaadtuk a fiúknak és lányoknak a fölső tagozatban. Ez, úgy látszik, elég korai és naiv cselekedet volt, mert a szülők csodálkozva nézegették. Ennek híre eljutott a plébánosokhoz is, azok pedig rendreutasítottak minket, hogy hogy csinálhatunk ilyen hülyeséget. Az ötvenes évek konzervatív világa egyáltalán nem engedte azt, hogy egy pap bármit is mondjon egy gyereknek a szexről. Akármit mondott is, attól már fölháborodtak. Azt hiszem, nem értették, tehát fölháborodtak. Akkor már nem voltam tinédzser, és a teológián is volt lelkipásztori orvostan. Voltak könyveink is. Itthon is jelentek meg könyvek, például Hirschler Imrétől. Volt róla tudomásom, hogy mi ez, és volt elképzelésem, hogy gyerekeknek mit hogyan lehet magyarázni. De azt hiszem, hogy más egy kis, eldugott nógrádi faluban erről a kérdésről beszélni, mint Budapesten. Lelkesek voltunk, idealisták voltunk, azt mondtuk, hogy „itt valamit csinálni kell…” Volt még egy nagy kalandom itt 1961 tavaszán. Új plébániát építettek. A bontáskor találtak egy rozsdás davajgitárt. Mindjárt rendőrség és ÁEH, és óriási fölhajtás volt. Kihallgatás, rendőrnyomozók. Meg voltunk ijedve, hiszen ez párhuzamosan futott a nagy letartóztatási hullámmal: abban az időben göngyölték fel az összes illegális csoportot. Féltem, hogy ez a géppisztoly jó ürügy, hogy engem is elvigyenek. De aztán megúsztam.
Csak most tudtam meg, hogy Pomogáts Béla már 1959. május 6-án kihallgatása alkalmával elmondta hogy „1952-ben Ördögh három csoportja a következőképpen nézett ki. A második csoportot Vigh Szabolcs vezette. Tagjai: Ginter Károly, Alföldy Géza, Báldi Tamás, Füredi Péter stb. voltak. Ezek is az egyes tagok lakásán jöttek össze.” Ezek után Ördögh Jánost 1959-ben kihallgatták. Ezzel egy időben egy belügyi pótjelentés pesti lakásom megfigyeléséről 1959. júniusából ’Kapcsolatai’ címszó alatt a Sas őrs tagjait, úgy mint „Vigh Szabolcs, Ginter Károly, Báldi Tamás, Kádár Ágoston, Alföldi [Alföldy] Géza, Loskai Rudolf” szintén felsorolja. A központisták kizárása után tehát újból keresték feltételezhető ’illegális’ tevékenységeim összefüggéseit. Pomogátstól aztán 1960-ban – nyilván a „Fekete Hollók” fedőnevű 60–61-es országos letartóztatási akció előkészítése céljából – egy hosszú, huszonegy oldalas önvallomást csikartak ki, amelyben ismertette az egész illegális Pilis-munkát. Részletesen leírta mind a szervezeti felépítést, mind az ideológiai célkitűzéseket. A rólam szóló személyi jellemzésében azt állítja, hogy nagy szerepem volt az Ördögh-féle csoportban. Majd elmondja, hogy tudomása szerint Alföldy Géza, Báldi Tamás, Ginter Károly és Vigh Szabolcs továbbra is kapcsolatban, illetve barátságban vannak egymással. Mindezek után 1961. július 14-én 13 órára a belügy betervezte „beszervezés és személyes megismerés céljából” a kihallgatásomat, de lefújták. Nevemet ugyanis Szeifert József rendőr-őrnagy a listáról utólag kihúzta. Feltehetőleg egyrészt azért, mert 59-ben Ördögh kihallgatása után az egész Pilis-munka leállt. Másrészt pedig egy kizárt központista Hrotkó Géza osztálytársam ugyan pesti lakásomban lakott és a titkos papképzés miatt le is tartóztatták, de én a Tabódy-féle „földalatti teológiában” már nem vettem részt. (Csak időnként vészjeleket továbbítottam feléjük.) Ezután áthelyeztek Tátra. Esztergomtól nyolc kilométerre, a Kis-Duna mellé. Én olyan vagyok, hogy ahol megszoktam, ott szeretek maradni. Endrefalván a három év alatt kialakult egy bizonyos menet. Akkor éreztem igazából, hogy nagyon szeretnek. Már tudtam, hogy kitől mit várhatok, és ők is látták azt, hogy tudok valamit adni – és ezért jól éreztem magam ott. De nem bántam azt se, hogy más helyre kerülök. Igaz, Endrefalván barátságos, jószívű főnököm volt, Táton pedig inkább olyan lagymatag valaki. Tát se volt sokkal nagyobb település, mondjuk, három-négy ezer ember lakta. Ott az volt az érdekes, hogy magyar, sváb és tót nemzetiség lakott együtt. A plébánián volt káplánszoba, én ott laktam. Volt házvezetőnő. Endrefalván a plébánosnak a nagynénje, Táton pedig egy feloszlatott szerzetesrendi apácanővér, aki nem rendházban lakott, hanem a plébánián kapott állást, és ugyanakkor orgonált, tehát kántor is volt. Ő főzött, takarított, mosott. Kaptam reggelit, ebédet, vacsorát. Teljesen ki voltunk szolgálva. Nekem annyi munkám volt, hogy örültem, ha azt el tudtam végezni. Endrefalván biciklivel jártam a másik két faluba hitoktatni, sárban, hóban, melegben. Táton is volt egy filiánk, és ott már volt kismotorom, amit a szüleim küldtek. Hogy mennyi volt a fizetésem, már nem tudom, de azt hiszem, arra nem volt elég, hogy az ember a fizetéséből egy motort tudjon venni. Végül is mindenre nekünk kellett költeni. Ha reverendát akartam venni, akkor is nekem kellett megfizetnem. De már nem jártunk olyan gyakran reverendában. Hittanórára meg misére igen, de egyébként civilben jártunk. Lakást, teljes ellátást és szerény fizetést kaptunk. Volt egy nagy, általános megegyezés az állam és az egyház között, hogy az államosított egyházi javak fejében a papok fizetést kapnak, illetve úgynevezett fizetés-kiegészítést. Az is kegy volt, hogy ki kap, ki nem kap. És kitől vonják meg mint büntetést, és kitől nem. Hogy én mikor kaptam és mikor nem kaptam, arra már egyáltalán nem emlékszem. Ezek piszlicsáré huzavonák voltak, abban az összefüggésben, hogy jó fiú vagy-e vagy sem, jársz-e békegyűlésre vagy nem.
 Táton ugyanazt csináltam. Káplán, hitoktató voltam. És ott is volt egy igen emlékezetes kalandom. Egyszer hajnalban kopogtattak. Egy régi típusú parasztház volt a plébánia, az udvarban hosszú félig nyitott veranda, ahonnan nyíltak a szobák, és az én szobám a ház vége felé volt. Kinéztem. Két férfi állt ott, elmondták, hogy megszöktek a börtönből, menekülnek, bújtassam el őket. Havas idő volt, valamikor az év elején, 63 januárjában vagy februárjában. Még egy pár éve jól emlékeztem, hogy mit is mondtam nekik, mára csak annyi maradt meg, hogy valami olyasmit, hogy menjenek ide vagy oda, de itt nem maradhatnak… Mentek tovább a faluban. Én, amint elmentek, kimentem, és a nyomokat eltakarítottam. Nagyon be voltam gazolva. Tudtam, hogy föl kellett volna jelenteni őket. Mindjárt elmentem Pestre, egy régi osztálytársamhoz, jó barátomhoz, és átbeszéltem vele az egész ügyet, és aztán késő éjszaka mentem csak haza, koromsötét volt, emlékszem, egész úton csúszott a motor. Jó orrom volt, mert másnap vagy harmadnap jöttek a nyomozók. És egy egész orosz zászlóalj vette körül a falut, tankokkal, fegyveresekkel. Végül tűzharcban megölték őket.
Rendszeresen hallgattam külföldi rádiókat. Szabad Európát, a Vatikánt, Amerika Hangját, BBC-t, persze nem a plébános rádióján, hanem a saját rádiómon. És kicsit halkabbra tettem, hogy ne lehessen hallani. Én úgy nőttem föl, hogy úgy kell rádiót hallgatni, hogy ne hallja más. Ezt már nagyon jól tudtam kisgyerek koromban is. Azt tudom, hogy nem járattam újságot. A plébániára a Magyar Nemzet járt. De 65-től Pesten mindig volt előfizetésem napilapra. Az Élet és Tudományt nagyon szerettem olvasni. Engem akkor is inkább az foglalkoztatott, hogy a dolgokat jó alaposan világítsuk meg. Ha hittanórát tartottam, akkor próbáltam a szentírásból nemcsak éppen a szöveget elmondani, hanem elővenni más könyveket, különböző megvilágításokat keresni. Mégis mit jelent az, hogy teremtés, a világ keletkezése stb. De ugyanezt tettem, ha szóba került egy szent. Milyen történelmi közegben zajlott le az élete? Tehát szerettem mindig alaposan utánanézni a háttérnek, és annak alapján beszélni. Mindez annyi időt vett igénybe az egyéb fizikai elfoglaltságokkal együtt, hogy én nem emlékszem arra, hogy túl sok egyébre időm lett volna.
Táton és környékén volt egy nagyon jól összetartó papi csoport, akik nem voltak békepapok. Mi rendszeresen összejártunk, mindig beszéltünk valamilyen témáról. Összetartottunk, egymást megkerestük, hogyha problémák voltak, és támogattuk egymást az egyházpolitikai útvesztőben. Ott is volt egy néhány vezető egyéniség, akik félreállítottak voltak. Erdős Mátyás volt spirituális és dogmatikatanár Esztergomból, nagyon lelkes, vezető egyéniség, aztán Nagy Miklós bácsi, ő is a Mindszenty-pernek volt valamilyen résztvevője, és egy eldugott faluban volt plébános. Rédey Jóska volt Sárisápon. Ő is nagyon lelkes kolléga volt. Volt egy közvetlen osztálytársam is Dorogon. Ő most a Béke téren plébános, Hajnal Robi. Leginkább velük jártam össze. Aztán két év után, 63-ban megint áthelyeztek. Akkor a szomszédos plébániára, Tokodra kerültem. De ott már a plébános azzal fogadott, hogy neki vigyáznia kell rám, és a jobb útra kell engem terelnie. Értettem, hogy ez mit jelent. „Hallgatni arany.” Az ember tudomásul veszi, hogy itt ez várható. A tokodi plébános hírhedten impulzív ember volt, valami összecsapása volt Pesten, és azért került vidékre egy kis plébániára. Ott is mentek a megszokott hittanórák és a vasárnapi istentisztelet meg a búcsújárás. Én nem voltam olyan nagy ifjúsági vezető, mint azok a kollégáim, akik nagyon jól meg tudták a fiatalságot kapni és lelkesíteni, de a következetes, rendszeres oktatásba az endrefalvai tapasztalat alapján aztán a szexuális nevelést is másképpen építettem be. Az volt a fő elképzelésem, hogy nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni. A többi, a társadalomban gyakorolt normák szintjére kell tenni a szexuális normákat is, nem kell annyira kinagyítani, ezt is természetesen kell elmondani. Így próbáltam korszerű lenni, de ugyanakkor megmaradni azok között a keretek között, hogy ne háborodjanak föl se a hívek, se a plébános. A katolikusok abban az időben azt mondták a szexualitásról, hogy három célja van: a gyermeknemzés, az egymás közötti szeretet és az érzéki vágy csillapítása. Ez a klasszikus tanítás. Mi még ebben nőttünk föl, ezt tanultuk, és erről sokat vitatkoztunk a teológián. De hogy mit jelent ez a gyakorlatban, akkor értettem meg, amikor egy jó barátunk beteg felesége, akinél fölmerült a születésszabályozás problémája, föltette a kérdést, hogy mit lehet itt csinálni. Ha valaki komolyan veszi az egyház tanítását, akkor nem akar bűnt elkövetni, a jó utat akarja folytatni. Ez volt számomra nagyon erős indíték arra, hogy jobban utána kéne nézni, hogy mit is lehet ilyenkor mondani. Próbáltam olyan brosúrát készíteni, amelyben igyekeztem mindent leírni, hogy mit lehet tenni a születésszabályozás érdekében figyelembe véve az egyház által egyedül elfogadott időszakos megtartóztatás módszerét. Az a cél vezetett, hogy aki tanácsot kér, tehát egy átlag hívő ember is megértse.65-ben végül is Pestre kerültem, a Szent Mihály-templomba, a Váci utcába, ahol Balogh páter – annak idején a kisgazdapártban is politizáló Balogh István – volt a templomigazgató. Kértem, hogy a nagyszüleim halála után a saját lakásomban lakhassak. Ezt is nagyon nehezen hagyták jóvá – egyházi és állami részről egyaránt. Ezzel ugyanis lehet zsarolni, hogy „a saját lakásában akar lakni, tehát csak akkor engedjük meg, ha Balogh páterhez kerül, ő megnevel. Ez volt a kompromisszum. De nem sikerült neki sem, így egy év után túladott rajtam.
 Pesten már sokkal kevesebb lett a munkám, hiszen olyan nagy volt a nyomás, hogy az iskolákban szinte sehol sem volt hitoktatás, és a templomi hitoktatás még igencsak gyerekcipőben járt. Cserháti, akivel a papok korszerű továbbképzése ügyében többször volt kapcsolatom, felvetette, hogy miért nem doktorálok, miért nem folytatom a tanulmányaimat. Akkor ez bennem termékeny talajra talált, mivel a születésszabályozás kérdése nagyon érdekelt, és így hozzáfogtam. Nem kaptam nagyon lelkes támogatást a plébánosoktól, így eleinte eléggé döcögött, de amikor jött a Humanae vitae – ez egy pápai körlevél volt a helyes születésszabályozásról – híre, fölgyorsultam. Biztatást kaptam Kecskés Pál filozófiatanártól, és az erkölcstan tanszék professzorától, Zemplén Györgytől is, nála doktoráltam. Én teológus voltam, tehát meg kellett maradnom a teológián belül. Kecskés professzor adta nekem azt a gondolatot, hogy a történetiség oldaláról közelítsek a témához, vagyis hogy hogyan változtak és alakultak át az egyházi előírások és törvények ebben a témakörben. A klasszikus fölépítése a teológia tudományának az, hogy mi van erről a szentírásban? Mi van az egyházatyák hagyományában? Mi van a teológiai múltban? A szentírást és az egyházatyákat, tehát a múltat vettem a szakdolgozat, a licenciátus témájának, ez lett a disszertáció bevezetése, és az abból a levonható konklúziók adták aztán magát a disszertációt. Ennek a vonalvezetése az volt, hogy erről a témáról a Bibliában olyan üzenet, kinyilatkoztatás nincs, hogy így vagy úgy kell a születésszabályozást jól vagy nem jól csinálni. Ha megnézzük a későbbi teológiai és egyházi iratokat, bizonyos változást látunk. Időről időre más módon reagálnak erre a kérdésre – többnyire az adott helyzet függvényében. Szent Ágoston szerint a szexualitás csak a gyereknemzésre való. Ez a teológiai nézet nagyon erősen meggyökerezett a katolikus tanításban. Míg aztán később, Nagy Szent Adalbert vagy Szent Alfonz teológiájában látni bizonyos nyitást a házastársi szerelem értékelése irányában az utódnemzéstől függetlenül is. Ezt a változást ki tudtam mutatni a legújabb teológiában is. Sőt, ennél az enciklikánál, amelyben a pápa hivatalosan a hagyományos nézetet erősítette meg, az előkészítés során a teológusok között volt egy többségi és egy kisebbségi csoport. Tehát magából abból a tényből, hogy a pápa tanácsot kért, világos, hogy nem egyértelműen biztos, hogy mi a jó és mi a rossz. Ebből vontam le azt a konklúziót, hogy itt még további fejlődés és változás lehetséges. Ez azok közé az erkölcsi előírások és útmutatások közé tartozik, amelyek változandók. Ennek tudatában lehet arra számítani, hogy tovább is változhat és módosítható. Ám Zemplén professzor menet közben barátságosan figyelmeztetett, hogy „ha te ezt így leírod, akkor az nem fér bele a katolikus teológiába”. Mert ez a pápai döntéstől olyan mértékben tér el, hogy ha ilyeneket hirdetsz, akkor már nem tarthatod magad a katolikus egyházhoz tartozónak. Na jó, kicsit élesen fogalmaztam, hogy érezhető legyen a különbség. „Ha szerinted minden változhat az erkölcsben, akkor eltérsz attól, hogy vannak olyan alapértékek, amelyek változatlanok.” Szóval itt átléptem a határt, és akkor Zemplén professzor visszaterelt engem, hogy meg ne bukjak. 1971-ben summa cum laude fokozattal avattak doktorrá. Gál Ferenc dékán külön kiemelte disszertációm magas színvonalát. Doktori értekezésemben erkölcsteológiai kiindulópontként Karl Ranher neves zsinati teológus alapgondolatát választottam, amit a következőképpen tudok összefoglalni: Az ember egy adott világban él, és az hat rá. De ez a világ változik. A változó világ miatt az ember maga is változik. Megváltozik tehát a megváltozott világ és a megváltozott ember közötti kapcsolat is. Az ember feladata, hogy ezt a fejlődést felismerje, és a fejlődés és a változás következményeit beépítse az életébe, más szóval erkölcsi eszméit, normáit eszerint fejlessze tovább. 72-ben Nyíri Tamás, aki szintén haladó gondolkozású filozófiatanár volt, megkeresett, hogy írjak a Vigíliának. Így született meg A családtervezés lelkiismereti válsága című cikkem. Ebben írom, hogy a szeretet a Biblia szerint is a legnagyobb érték, és az erkölcsi értékek rangsorolásánál a házasságon belül ennek mindig elsőbbséget kell adni.
  Ez volt a disszertációm közérthető, gyakorlati alkalmazása. Az volt a célom, hogy az ebből levonható konklúziókat úgy próbáljam közkinccsé tenni, hogy azt az emberek el is tudják olvasni, meg is értsék. Szóval én azt a klasszikus erkölcstani „mantrát” alkalmaztam, hogy: „Mi történik akkor, ha különböző értékek egymással ellentétbe kerülnek?” Erről írom a Vigíliában megjelent cikkemben, hogy „a megoldás útja tehát csak az lehet, hogy olyan esetekben, amikor különböző értékek egy időben ütköznek, a fontosabbak védelme miatt a kevésbé fontosakat kell mellőzni”. És itt jön a kulcsmondatom: „Nem vitás, hogy az értékek egyidejű ütközése esetében a fogamzásgátlás tilalmának biztosítása bír a legkisebb jelentőséggel. Sőt az lenne a hiba, felelőtlenség, ha házasságuk fontosabb értékeit a védekezés elmulasztása által veszélynek tennék ki.”  Én azt mondtam, hogy ezáltal az embereket neurotikussá tesszük. Érett, felnőtt emberek nem akarnak a szakadék szélén egyensúlyozni, attól reszketve, hogy mikor esnek megint bűnbe, hanem világos útmutatást igényelnek arra, hogy hogyan lehet „bűn elkövetése nélkül”, egészségesen katolikus keresztényként élni. De a fogamzásgátlás engedélyezését az egyházon belül kimondani akkor nem lehetett. És ha én azt mondom, hogy „engedem”, akkor nem vagyok katolikus. Mindazok, akik még ma is hivatásból foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ha szó kerül erről, akkor tinglitangliznak. Nem akarják a pápát elítélni, aki mind a mai napig nem engedélyezte a fogamzásgátlást, viszont érzik azt, hogy amit mond, az lehetetlen. Aztán a Teológia főszerkesztője, Szennay András – akit szintén a Hittudományi Akadémiáról ismerek – keresett meg. Így a Teológiában is írtam egy tanulmányt 1972-ben: A születésszabályozás az egyházi tanítás fejlődésében, és egy másikat 1974-ben A családtervezés a gyóntatási gyakorlatban címmel. Ez utóbbiban nyíltan kimondtam, hogy a gyóntató adott esetben a házassági szeretet és szerelem érdekében a fogamzásgátló eszköz alkalmazását is elfogathatónak nyilváníthatja, holmi téves bűntudat elkerülése érdekében. Amikor ezek megjelentek, akkor úgy éreztem, hogy van értelme, hogy itt vagyok, tudok olyan dolgokat előhozni, amiket elképzeltem, hogy szeretnék csinálni.
63-ban, amikor amnesztiát adtak, és mindenki azt mondta, hogy most már enyhülés jön, akkor azt mondtam, hogy én is megpróbálok útlevelet kérni. Beadtam, elutasították, megfellebbeztem, megint elutasították – öt éven keresztül minden alkalommal. Például 64. október 14-én ezt írták: „Belügyminisztérium Útlevélosztálya. Értesítem, hogy útlevélkérelme ez idő szerint nem teljesíthető.” Nem olvasom föl végig, de itt semmi indok nincs. Ez azért érdekes, mert előtte behívtak egy közel négyórás beszélgetésre. „Maga szeretne kimenni – mondták. – De magának volt egy büntetett előélete.” „Nem, megszüntették az eljárást.” „Igen, megszüntették. De maga nem volt ártatlan.” Szóval megint oda lyukadtunk ki, hogy ha én tudok nekik valamit adni, akkor ők segítenek nekem. Erre aztán egyértelműen azt mondtam: „köszönöm, nem”. Ekkor én még vissza akartam jönni. Tudtam, hogy ha az ember odaadja a kisujját, akkor vége. Megtanultam, hogy sokkal könnyebb nemet mondani, mint taktikázni. Tudtam, hogy én a tárgyaláson végig nemet mondtam, kerek-perec, és ennek az eredménye az lett, hogy felmentettek, és kiszabadultam. Ez akkor olyan erőt adott nekem, hogy úgy gondoltam, ez a legokosabb. Nemet mondani, és nem csűrni-csavarni, mert abban csak el lehet veszni. Most utólag már látom, hogy kiutazásomat arra akarták felhasználni, hogy beépítsenek. Mindenesetre én azt próbáltam garantálni, hogy vissza fogok jönni. Tehát – hogy úgy mondjam – én nem leszek rossz pont mint disszidens. A dolgok egyre jobban mentek, jól éreztem magam. Úgy tűnt, egyre inkább megvalósul az az elképzelésem, amiért pap akartam lenni, és Magyarországon maradni. Úgy éreztem, ezen az úton szívesen megyek tovább. Tehát nem láttam értelmét annak, hogy én meneküljek. Szóval itt sem rosszabb, mint misszionáriusnak lenni Afrikában. Oda se azért megy az ember, hogy a Zserbóban kávézzon. 
A szocialista országokhoz a betétlapot már 64-ben megkaptam. Akkor voltam először motortúrán Szlovákiában és Lengyelországban egy kollégámmal. 65 nyarán itt volt édesanyám. 66-ban egy jó baráttal, Pauka Lászlóval voltam egy nagy lengyelországi motortúrán. Fölmentünk egész Gdańskig. Akkor született meg az a gondolat, hogy a szüleimmel ott találkozzunk, hiszen oda én is el tudok menni, és a szüleim sem féltek már Lengyelországba menni. Édesapám Krynicában – a háború előtt volt neves üdülőhely – foglalt szállást. Gyönyörű szép hetet töltöttünk együtt. Fölszabadultan örültünk egymásnak. Azt hiszem, akkor a lengyel szabadság jobban érezhető volt, mint Magyarországon az enyhülés. Úgy éreztük, hogy nem kell félni, nyugodtan nyaralhatunk.  Nagyon mélyen megmaradt bennem, ahogy a vasútállomáson elbúcsúztam a szüleimtől. Találkozunk-e még valaha? Jól emlékszem, hogy apám milyen meghatódottan, könnyes szemmel búcsúzott el. Azt mondta: „Nagyon tisztellek és becsüllek. És örülök neki, hogy ilyen szépen csinálod a választott hivatásodat. De szeretnélek többször látni. És nagyon sajnálom, hogy ez ilyen nehezen megy.” Ő éveken át összeköttetései révén próbálta kiutazásomat elősegíteni, de eredménytelenül. Jól illusztrálja ezt az a levél, amelyet egy magas rangú római prelátus írt neki 1965-ben.
Találkozásunkkor tanácsoltam apámnak, hogy keresse meg a bécsi érseket, König bíborost, neki biztos van kapcsolata Magyarországgal. Végül 68 januárjában tudott vele beszélni. Kérte a közbenjárását, hogy az útlevelemet megkaphassam. König fölvette a kapcsolatot a magyar püspöki kar titkárával, Cserháti püspökkel. Ismertem őt mint dogmatikatanárt, az újmisémen a kézvezetőm volt. Realista és jól taktikázó egyházpolitikusnak tartottam. Békepaphoz, mint Beresztóczy vagy Horváth Richárd, én soha nem mentem volna segítséget kérni. De Cserhátit el tudtam fogadni, benne megbíztam. Cserháti püspök próbált az ÁEH-nál közvetíteni, garanciát adni, hogy én vissza fogok jönni. Megígérték neki, hogy megkapom az útlevelet, ennek ellenére a tavasz folyamán, háromszor vagy négyszer újból visszautasították. Erre április végén apám egy nagyon kemény hangú levelet írt egy magas beosztású bécsi ismerősének. Ebben leleplezte azt a propagandát, amely az enyhülés látszatával csalogatja a turistákat Nyugatról, de igazi arca a kulisszák mögött nem változik. A magyar megbízott – írja apám – az ENSZ Emberi Jogok Bizottságában szót emel a jogegyenlőségért, mindenki számára, Afrikától Európáig, de az ő fia még tizenkét év után sem látogathatja meg külföldön élő családját. Ez az ismerős aztán továbbította a levelet a bécsi magyar sajtóatasséhoz. Csak ezután kaptam Cserhátitól újból egy levelet, melyben azt írja, hogy beszélt az ÁEH elnökhelyettesével, és felelősséget vállalt a visszatérésemet illetően. Most idézem: „Ami őket meghatotta, elsősorban az volt, hogy nem szűntem meg ostromolni a hivatalt ebben az ügyben. König bíboros úrnak az előbb írtam meg, hogy az útleveledet megkaptad. Kedves édesapádnak most már nem írok, hiszen bizonyára már tud az eredményről. Igaz szeretettel ölel: Cserháti, Pécs, 68. június 5-én.” Tehát így született meg a végeredmény, június 13-án kézhez kaptam az útlevelet.
  Természetesen Hollandiában mentem látogatóba. Arra emlékszem, hogy a családom milyen lelkesen fogadott az amszterdami repülőtéren. Különleges élmény volt először repülni, nagy repülőteret látni. Sokféle összejövetel volt aztán. A szabadságom hat hétig tartott, megmutatták nekem fél Hollandiát. Kézről kézre adtak egymásnak. Ekkortájt már az enyhülés szellemében többen mehettek külföldre tanulni. Szüleim utánjárása révén lehetőséget kaptam egy külföldi ösztöndíjra. Kértem az egyházmegye hozzájárulását, hogy a Nijmegeni Katolikus Egyetem közvetítésével a washingtoni Georgetown Egyetem Kennedy Institute of Ethicsnél kutatóként a témámat kimélyíthessem. Az alábbi választ kaptam: „Hivatkozással a főtisztelendő káplán úr folyó hó 19-én kelt kérelmére, értesítem főtisztelendőségedet, hogy a jelenleg érvényben lévő gyakorlat szerint csak az állami szervek által elismert és jóváhagyott ösztöndíjas állomáshelyekre küldhetők ki ösztöndíjasok, akiknek a személyét a magyar püspöki kar ajánlja. Így főtisztelendőséged egyéni kérelmével kapcsolatban sajnálatomra negatív választ vagyok kénytelen küldeni. Imáimban ajánlottan vagyok… Esztergom, 73. október 29-én, Kisberk Imre püspök, apostoli kormányzó.” 
  De azt megelőzően 1970-ben – König után – legnagyobb meglepetésemre újból elutasították kérelmemet az itt látható indoklással. 71-ben viszont húgom esküvőjére kiengedtek. Majd ismét egy váratlan fordulat következett: 72-ben az öt szocialista országba szóló útlevelet kérelmeztem. Valamilyen apróságot rosszul töltöttem ki az űrlapon, és ezt hazugságnak, félrevezetésnek értelmezték, és öt évre eltiltottak mindenféle kiutazástól. Ekkor írtam egy hosszú föllebbezést az útlevélosztály vezetőjének. Ezek után egy magas rangú rendőrtiszt behívott. A következővel állt elő: „Változtak az idők, már nem vagyunk ellenségek. Olyan embereket pártolunk, mint maga, és én segítek magának, hogy ez az ügy el legyen intézve.” Aztán 73-ban beadtam a hollandiai útlevélkérelmemet. Ekkor megint fölhívott ez a rendőrtiszt, hogy akar velem beszélni. Följött a Pozsonyi úti lakásomba, és letette a szalonasztalra az útlevelet, és azt mondta, hogy volna még egy kis kérése. „Miről van szó?” – kérdeztem. Ha Hollandiában vagyok, akkor tájékoztassam őt arról, amit ott látok. „Arra nincs szüksége magának. Ön sokkal könnyebben és gyorsabban, újságokból és egyéb forrásokból megtudja azt, amit én talán alig ismerek.” De más, ha tőlem kapja meg. „Ne haragudjon, de erre én nem vállalkozom.” Látszott, hogy nagyon meglepődött, de megköszönte, fölállt, és otthagyta az útlevelet. Ezek miatt tehát úgy gondoltam, hogy az én zavaró ügyeim el vannak simítva, és most már meg fogják engedni, hogy külföldön tanulmányokat folytassak. És ezért voltam meglepődve, amikor 73. október végén mégis elutasítottak. Most, utólag, az egyházi ügynökök beszervezésének ismeretében már világos, hogy miután én a tavasszal megtagadtam a titkos együttműködést, ősszel a BM–ÁEH akadályozta meg a tanulmányutat. De más téren is szemmel tartottak. 73-as hollandiai utam után szeptemberben a budapesti papságnak a Központi Szeminárium dísztermében előadást tartottam a hollandiai egyházi helyzetéről. Erről a nagy érdeklődéssel hallgatott továbbképző előadásról „Fekete Mihály” ügynök már október elején részletesen beszámolt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak szóló jelentésében.
De az ajtót egészen más tette be. Nem sokkal ezután – itt is látszik, hogy ezek párhuzamosan mentek – volt egy esperesi konferencia a születésszabályozásról. A különböző plébániákon dolgozó papok összejöttek egy fejtágítóra. Én is hozzászóltam, és a helyszínen kifejtett álláspontomat felkérésre írásban benyújtottam az espereshez, aki csatolta a konferencia jegyzőkönyvéhez. Legnagyobb döbbenetemre a püspök leiratában rendreutasított, merthogy eltértem a tanítástól. És ezzel indult meg a robbanás. 1974 májusában így válaszoltam a püspöknek: „Én disszertációt írtam ebben a témában, és a teológiai kar engem elfogadott. Több írásom jelent meg egyházilag jóváhagyott folyóiratokban, ahol érvelésemet eddig mindenhol elfogadták. Hogy lehet az, hogy a püspök nem fogadja el?” Ekkor úgy éreztem, ez az a pont, amin föl tudom mérni, hogy van-e még kilátásom arra, hogy Magyarországon tudjak élni, és értelmes munkát találjak, vagy pedig befejeztem. A püspökkel folytatott levelezésből kiderül, hogy állandó tinglitanglival, kegyes mesékkel jobbra-balra tologattak. Személyesen nem fogadott, hanem érdemi válasz helyett 74. július végén újból áthelyeztek. És akkor jutottam arra a konklúzióra, hogy nem akarok tovább itt maradni, ki akarok menni Hollandiába. Mivel magyarázom ezt a püspöki reakciót? Egyrészt én nem dőltem be, nem álltam be a békevonalba, ügynöknek sem tudtak beszervezni, ugyanakkor progresszív hangú pap voltam. Másrészt 71-ben megindítottam egy templomi hitoktatási csoportot, hogy a vasárnapi diákmisékre tematikus anyagot állítsunk össze. Ezeknek köszönhetően bizonyos nevem lett, de mindez a félénk és betokosodott egyházi vezetőknek nem tetszett. A budapesti plébániákon vasárnaponként a kora délelőtti órákban kimondottan az iskolás gyerekek számára tartottak misét. Egypáran káplánok összeálltunk, és azt mondtuk, hogy ez így nagyon kevés. Nincs iskolai hittantanítás, próbáljunk egy olyan tematikát összeállítani, amit normális körülmények között a hittanórán adnánk le, de jelen körülmények között a vasárnapi mise keretébe építjük be. Mindig az volt a probléma, hogy olyan szigorúak az előírások, hogy nem lehet semmit se csinálni. Na, ekkor Rómából is jött egy kis nyitás, amely kimondta: „Azt a vasárnapi misét pedig, amelyen gyerekek jelentősebb számban vesznek részt, úgy végezzék, hogy az a gyermekek pszichológiai adottságainak és a pedagógiai követelményeknek megfeleljen.” Mi azt gondoltuk, hogy ezt kihasználjuk. Hollandiában látott példákból kiindulva létrehoztam egy munkacsoportot, minden héten összejöttünk. Mindig valaki más vállalta a téma kidolgozását, az előírásoknak megfelelően, de sokkal inkább a gyakorlati élethez közelítve. Nagyon jól ment a közös munka, és kidolgoztunk egy négyéves tematikát. Írtunk is róla egy tanulmányt a Teológiában. Gondolkoztunk azon, hogy ebben az enyhülési korszakban ezt könyv formájában ki is lehetne adni. De ez is arra a sorsra jutott, mint a születésszabályozás. 
A diákmisével kapcsolatos tevékenységem nemcsak 1974-ben, de még 1978-ban is szerepel egy-egy rólunk szóló titkos ügynöki jelentésben, pedig akkor már két éve Hollandiában éltem. Még szomorúbb az, hogy Pauka László, aki aktív résztvevője volt a csoportnak, és személyes jó barátom is volt, a kivándorlásom után, 77. február elején úgymond ’öngyilkos’ lett. 76 elején vándoroltam ki, így azt már csak könyvekből tudom, hogy ebben az évben megint volt egy ÁEH-s nyomás a püspökökre, hogy járjanak el azokkal a papokkal szemben, akik az ifjúsággal aktívan foglalkoznak, vagyis ismét megindult a bázisközösségek elleni hajsza. Paukát a Krisztinavárosból elhelyezték, egyre nehezebb helyekre került. Többszörös kérése ellenére sem fogadta őt Lékai érsek, aztán ezt és ki tudja, még mi minden mást nem bírta tovább. Tragikus halála mélyen érintett. Mi egy ’nyitottabb, türelmesebb és szolidárisabb egyházra gondoltunk’.
Történetemből nem iktatható ki, bár ez már nagyon személyes, hogy diákkori barátom, Géza 65-ben kiment Nyugat-Németországba, és ott újból megnősült. Az első felesége, Éva itt maradt két kisgyerekkel, és én mint régi jó barát és lelkipásztor a kapcsolatot továbbra is fönntartottam a családdal. 73-ban fölébredt bennem a szerelem, beleszerettem Évába. De nem mertem elmondani, küszködtem magammal. Mit csináljak? Pap vagyok, nem akarok a nőtlenségi fogadalmam ellen tenni, és kilépni sem akarok. Nem akarok alkalmat adni arra, hogy zsarolhassanak, és beépítsenek. Önmagammal vívódtam. Tulajdonképpen ezt a vívódást tettem mérlegre. Arra gondoltam, ha találok még célkitűzést és támogatást arra, hogy én mint pap tovább tudjak dolgozni, akkor előbb-utóbb a szerelem is elmúlik. De nem kaptam támogatást a papi munkámhoz. És akkor kimondtam Évának, hogy szeretem. Viszont mindjárt hozzá is tettem, hogy „én Magyarországon nem akarok megnősülni, még ha ki is lépek, mert azokkal a terhekkel, amelyeket egy kommunista rendszerben az ember nyakába tudnak rakni, nem akarok egy egész családot megterhelni. Tehát én csak úgy tudok veled továbbmenni – ha téged is érdekel –, hogyha megpróbálunk kivándorolni, és kint folytathatjuk közösen az életet.” És ő igent mondott. Ez volt 74 végén, és 75-ben kértem kivándorló útlevelet. 
Minden ilyen kérelemhez a munkaadónak a hozzájárulása kellett. Viszont ahhoz, hogy egy pap kikerülhessen az egyházmegye kötelékéből, és máshova mehessen, ahhoz nemcsak annak a püspöknek a hozzájárulása kellett, ahonnan elmegy, hanem annak is, ahova érkezik. Tehát gondoskodnom kellett arról, hogy legyen valaki, aki engem Hollandiában átvesz. Ment egy puhatolódzó megkeresés az esztergomi érsektől az utrechti érsekség felé, amire ők azt válaszolták, hogy nincs ellene kifogásuk. Lényegében itt mutatkozott meg Lékai László jóindulata, akit az előző évben neveztek ki az esztergomi főegyházmegye apostoli kormányzójává, hogy ő úgy ítélte, ez elegendő ahhoz, hogy engem elengedjenek. Tehát hozzájárult ahhoz, hogy elhagyjam az egyházmegyét, s így tőlem is megszabadult. Akkor be kellett adnom az útlevélkérelmet, és megint számolnom kellett azzal, hogy: „Végleges külföldi letelepedésre útlevelet kaphat az, aki 55. életévét betöltötte, és szülőjéhez, gyermekéhez vagy házastársához együttélés céljából kíván külföldre távozni.” Viszont a rendelet 4. pontja szerint: „a belügyminiszter az 1. bekezdésben meghatározott feltételek alól indokolt esetben felmentést adhat”. Tehát nekem külön indoklást kellett írnom, hogy egyedülálló vagyok, hogy nehezen viselem az egyedüllétet, a család megközelítése nehézkes stb. Igyekeztem az indoklást sötétre és hatásosra festeni. Végül is 75 októberében megkaptam a hozzájárulást. Ezt követően leadtam egy nagyon jó főbérleti lakást a Duna-parton. Ez hozzátartozott a kivándorláshoz. Rengeteg mindent kellett intéznem, így nem értem rá búslakodni. Tudtam, hogy mit akarok, és akkor abba vágtam bele. Úgy, mint máskor is az életem folyamán. 76. február 20-án ültem föl a Keleti pályaudvaron a vonatra. Kijött a nagybátyám elbúcsúztatni – akkor láttam utoljára. Ő érzelmileg olyan közel állt hozzám, mint egy második apa. 56-tól kezdve minden ügyben mellettem állt, ő volt az, akivel minden problémámat meg tudtam bizalmasan és atyailag beszélni. Nagyon szeretett, és én is nagyon becsültem és szerettem őt. Így nem könnyű szívvel búcsúztam el Magyarországtól. De valami romantika élt bennem, hogy Hollandia a szabadság országa, ott majd a kibontakozás jön. Volt egy nagy optimizmus bennem, hogy ott sokkal jobb lesz. Engem a szolidaritás gondolata tartott Magyarországon, és a kivándorláskor az volt a legfontosabb számomra, hogy ezt hogy tudom lezárni. Az egyik legmegnyugtatóbb érzés az volt, hogy azok a központisták, akikkel szolidáris voltam, és ha a gyakorlatban nem is voltam mindig velük, de lélekben mindig összetartottunk, a félreállításból lassacskán visszakerültek az úgynevezett rendes keretbe. Tehát már nem voltak fűtők, csónakosok vagy sekrestyések. Így már nem éreztem azt az erkölcsi nyomást, hogy cserbenhagyom őket.
Hollandiai életem nagyon gyorsan kezdődött, mert a velem sokat törődő családom több mindent is előkészített. A legfiatalabb öcsém fölfedezte, hogy van egy intézmény, ahol a nősülni szándékozó papoknak adnak tanácsot, segítik őket – mert abban az időben az én esetem Hollandiában eléggé széles körben műsoron volt. Földerítette azt is, hogy van Dél-Hollandiában egy bázisközösség, ahol a tébolygó és utat vesztett emberek, akik szeretik a közösségi életet, együtt lakhatnak. Ezt egy hölgy vezette, és volt ott egy jezsuita páter is. És ugyanebben a faluban volt egy szociális munkahely, ahol én Szent Bernát iratainak és egyéb középkori latin szövegeknek kartotékos földolgozását csinálhattam. Ez egy óriási telitalálat volt! Úgyhogy én két héten belül Bergeykben voltam, egy olyan helyen, ahol nyugodtan gondolkodhattam arról, hogy hogyan tovább.   Tehát megérkeztem Rotterdamba, és március közepén már Dél-Hollandiában voltam. Volt munkám, fölvettek a közösségbe. És persze nagyszerűen, mások között tudtam nyelvet tanulni. A problémámmal nem voltam egyedül, több pap és apáca volt, aki válságba jutott a hivatásában, és egy átmeneti időre odament, hogy eldöntse, mit akar tenni. Ez minden szempontból nagyszerű volt. Több parasztházat modernizáltak úgy, hogy a padláson voltak az egyéni szobák. De engem olyan megértéssel fogadtak, hogy az elején nem a közösségben laktam, hanem egy a faluban élő, a közösséghez tartozó családnál kaptam szobát – ahol gyerekek is voltak –, hogy még közelebbről ismerjem meg a holland családi életet, a nyelvet. Ez a közösség ötven és száz fő között volt. Az én helyzetemben lévők lehettek körülbelül húszan. A közösségben tartottak nyilvános vasárnapi miséket, hogy bárki lejöhessen az akkori Hollandiában modern és előremutató szertartásra. Voltak meghirdetett heti programok is. Ha közöttük akartál élni, akkor azzal kellett kezdeni, hogy egy három hónapos exodus-programot – „kivonulást a társadalomból” – kellett végigcsinálni. Én is részt vettem egy ilyenen. Azon keresztül aztán sok minden szóba került, ami az ember múltjával, problémáival, döntéseivel összefüggött. A mi szemünkkel félig szerzetesi életformájuk volt, tehát közös imádság reggel, és közös étterem, ahol beosztás szerint kellett dolgoznunk vagy rendet tartanunk. Ugyanakkor egy jó részüknek közönséges munkája is volt a faluban. A nyelvtanulás elég gyorsan és jól. Először, azt hiszem, édesanyámtól kaptam egy kazettát, de a gyakorlat által is sokat tanultam, úgyhogy elég hamar olvastam már újságokat. Először ebben a faluban latin szövegeket elemeztem. Aztán néhány hónap elteltével azt kérdezték tőlem, hogy lenne-e kedvem a tilburgi teológiai fakultáson dolgozni. Tehát kihelyeztek az egyetemre –bár továbbra is a szociális munkahelytől kaptam a fizetést –, ahol előálltam a disszertációmmal.
Közbevetőleg el kell itt mondanom, hogy amikor kivándoroltam, lemondtam a magyar állampolgárságról. Úgy döntöttem, hogy ha elmegyek, akkor száz százalékig megyek el. Pontot tettem az itteni életem végére, nem akartam kétfelé lavírozni. Teljesen be akartam illeszkedni a holland társadalomba. A mi családunkban van egy kifejezés, hogy „sőberli” – ez fotel és ágy egyszerre, azt hiszem, a háború előtti időből. Ha valaki ezt is akarja, meg azt is akarja, az olyan „sőberli”. És mindenre, amire valaki azt mondta, hogy „ez is legyen, meg az is legyen”, apám azt mondta: „a fotelágy se nem fotel, se nem ágy”. Ö úgy gondolta: „ha egyszer kivándorolsz, akkor csináld teljesen”. És én átvettem ezt. Eljöttem, ott már nincs semmi keresnivalóm. Nem akarok a jövőben olyan helyzetbe kerülni, hogy kérdés legyen, hogy ide tartozom-e vagy oda. És a történelem utolért, mert Hollandiában most ez az egyik fő téma. Aki itt van, az ne kacsintgasson hátra. Miért van két útlevele, miért van két állampolgársága?  Tehát ekkor már nem voltam magyar állampolgár, igaz, de még holland sem, viszont rögtön megkaptam a letelepedési engedélyt, mert a szüleim garanciát vállaltak értem.
Hogy a munkámhoz visszatérjek, 78-ban volt egy Nemzetközi Katolikus Interdiszciplináris Kongresszus Brüsszelben Population Problems címmel, és arra engem is meghívtak mint a témában szintén jártas valakit. Majd részt vettem egy országos demográfiai kutatási programban, ami már nem katolikus, hanem általános téma volt. A kutatás végén készült egy kiadvány, amelyben meg jelent a cikkem: Vallás, egyház, népesedési kérdés és etika. Ez volt 81-ben. Még nem voltam olyan hosszú ideje Hollandiában, a holland sem ment olyan könnyen, de egy cikket meg tudtam írni, Ebből viszont nem lehetett megélni. Bizonyítani lehetett egy kicsit azt, hogy mihez értek, ki vagyok. De kiderült, hogy én mint megnősült, kiugrott pap a katolikus intézményekben, a teológiai fakultásokon belül állást nem kaphatok az egyházi kritériumok miatt. Voltak jó néhányan a mi fakultásunkon is olyanok, mint én, de olyan döntés született, hogy ezeket a helyeket a jövőben megnősült pap már nem töltheti be, a meglévők ugyan „kihalásig itt maradhatnak, de senki újat”. Ennek oka, hogy a hatvanas évekbeli rövid holland nyitás a római figyelmeztetés után nagyon gyorsan bezárult. Munkaalkalom szempontjából is ez épp egy rossz időszak volt, sok akadémikus állás nélkül volt, láttam, hogy kilátástalan, hogy én az egyetemen egyetemi szintű munkát kapjak. Akkor azt tanácsolták nekem, hogy pályázzak meg a teológiai fakultás könyvtárában egy most megüresedő állást – ez ugyan nem tudományos állás volt, hanem egy alacsonyabb rangfokozatú, de biztos és fix. Elfogadták a pályázatomat, és így kaptam végleges állást 79-ben. Szóval nem voltam könyvtáros, hanem dokumentációs munkatárs. És onnan mentem nyugdíjba. Huszonhárom évig dolgoztam ott. A munkaadóm támogatásával ’84-ben egy továbbképző tanfolyamon szakirodalom-kutatási képesítést szereztem. A munkám pedig részben érdekes, részben viszont száraz volt. Rengeteg üres adminisztrációval járt. Az utolsó években aztán beletanultam a komputerhasználatba. Végül is azt mondhatom, hogy engem nagyon jól fölkaroltak, egyáltalán nem panaszkodhatom. Még 76-ban megkeresett Kozma Gyuri, egy disszidált központista, jezsuita Bécsből, hogy lefordítanék-e egy német imakönyvet magyarra gyerekeknek. Lefordítottam. 1978-ban pedig Boór János – szintén disszidált volt jezsuita – Münchenből, hogy fordítsam le Bernard Häring cikkét a születésszabályozás kérdéséről a Mérleg számára. Mindezek fölébresztették bennem az ambíciót, hogy a szabad világból próbáljak valamit nyújtani az otthon maradottaknak, segítsek abban, hogy a diákmisékről szóló könyvünk megjelenhessen Magyarországon. A legkülönbözőbb személyekkel leveleztem – többek közt írtam Lékainak, egy professzornak a Hittudományi Akadémián és egy bécsi kiadónak –, abban a naiv hitben, hogy én már jó fiú vagyok, az állam nem néz rám rossz szemmel, a megnősült papoknak mindig örülnek. De akármilyen módon próbáltam érvelni vagy közvetíteni, végül minden kátyúba jutott.
A házasságunk, családi életünk jól indult. Egy év után azonban problémák merültek fel. Kezdődött azzal, hogy az otthon maradt nagyszülők állandóan siránkoztak, hogy hiányolják az unokáikat. Aztán az apósom elkezdte ellenem hangolni a lányokat. Ehhez tartozik, hogy még a házasságkötés előtt felkerestem Gézát, aki Heidelbergben professzor lett, és elmondtam neki a tervünket, és hogy én támogatni fogom, hogy a lányaival találkozzon. Gondoltam, hogy ez fontos, főleg a gyerekek és a jó összhang miatt. Megállapodtunk egypár dologban, és a gyerekek tartották a kapcsolatot az apjukkal. Később azonban, ha valami nem tetszett nekik, rögtön azzal jöttek a lányok, hogy „nekünk ide kellett jönnünk, mert ti összeházasodtatok”. Különösen a kisebbik. Még nevelési tanácsadót is bevontunk, de valahányszor megállapodtunk vele valamiben, a kamaszgyerek újból és újból megpróbált minket kijátszani.
Mikor 79 végén az oroszok betörtek Afganisztánba, a holland külügyminisztérium óvatosságra intette a magyar és cseh emigránsokat, akik még nem voltak hollandok, hogy nem tud nekik segítséget nyújtani, ha szülőhazájukba utaznak. Illetve a belügyminisztérium megtörtént esetek alapján figyelmeztetett, hogy azok, akik rendszeresen látogatják a szocialista országokat nagyobb rizikónak teszik ki magukat, hogy megkörnyékezze őket a titkos rendőrség. Egyértelművé vált tehát, hogy kiskorú gyerekeink miattam zsarolás veszélye nélkül nem utazhatnak Magyarországra, amint azt korábban elképzeltük. Sajnos ezt a lányok apja sem értette meg, pedig akkor ő mint menekült Nyugat-Németországban védelmet kapott. De Éva sem tudott a lányaival szemben százszázalékosan mellém felzárkózni. Mint anya – érthető módon – félt, hogy elveszíti őket.
Amikor végleg egyértelművé vált, hogy Éva nem tud elég határozott és következetes lenni, és az élet mindennapos ügyeiben – megállapodásainktól eltérően – ismételten a gyerekei mellé áll, akkor azt mondtam, hogy ebből nekem elég. Végül is föltettem neki a kérdést: ki a fontosabb, a gyerek, vagy én? Szerintem van bizonyos sorrend. És hiába mondta neki mindenki, hogy a gyerekei hamarosan fel fognak nőni és elmennek otthonról, ő nagyon féltette őket. Ezzel lezárult a házasságunk, 81-ben elváltunk. Ez olyan szempontból volt megrázó, hogy annyi energiát fektettem ebbe a házasságba, minden nehéz akadályt legyőztünk, és úgy tűnt, hogy sikerül, de végül mégsem. Éva, akire mindent rátettem, nem állt mellettem, vacillált, és nem tudta teljesen letenni a voksot mellettem. Én viszont nem voltam hajlandó azt a kockázatot vállalni, hogy feleségem Magyarországra utazó gyerekein keresztül próbáljanak beszervezni. Megalapozott feltételezésem utólag beigazolódott, mert egy ÁBTL-dokumentum tanúsítja, hogy a BM csak 1987-ben zárta le a dossziémat.  Dühös voltam rá. De technikailag nem volt probléma, Éva korrekt asszony. Mindent meg tudtunk beszélni, mindent el tudtunk intézni. 
A válás után Tilburgban éltem, és nem akartam búslakodni. A magam módján próbáltam új lehetőséget találni. De sokáig nem sikerült. 1985-ben egy holland barátom születésnapján találkoztam Ingriddel. Sokat beszélgettünk. Aztán szóba került, hogy nagyon szeretném, ha gyerekem lenne. Kiderült, hogy ő is szeretne gyereket. Lassacskán kiderült, hogy szeretnénk összekapcsolni életünk hajóját. Ingriddel, aki nálam tizenhárom évvel fiatalabb, az elképzeléseink, a vágyaink, az igényeink elég közel álltak egymáshoz. Így összeházasodtunk. Ingrid először egy pályaválasztási tanácsadókat kiképző főiskolán szerzett diplomát, aztán szociális munkás főiskolát végzett, és amikor megismertem, egy hágai művelődési ház vezetője volt. Most pedig idősek gondozását szervezi, illetve felnőttoktatási kurzusokat szervez.
                                 Péter fiunk 87. augusztus 10-én született. Nagyon vidám, jókedvet sugárzó srác. Régóta érdeklődik a zene iránt – először csak furulyázott, aztán szaxofonozott. A zeneiskola tanárai biztatták, hogy többre is képes. Ő nem a humán gimnáziumot választotta, hanem tudatosan reálgimnáziumba ment. Azt mondta, hogy azt az időt, amit latinra, görögre fordítana, azt inkább a zenére fordítja. Persze minden szülői aggódás és bölcsesség megvolt bennünk: hogy a zenésznek nem könnyű a megélhetés stb. Gyerekkorában nagyon sokfelé vittem őt a technikai érdeklődését fölkelteni – de nem harapott rá. Úgyhogy maradt a zene mellett, és ezt mi el is fogadjuk. Nemcsak tiszteljük, hanem támogatjuk is. Volt egy országos pályázat, ahova 2002-ben ő is elküldte önállóan komponált zenedarabját, amely bejutott a legjobb négy közé, és így az amszterdami koncertteremben a január elsejei koncerten lejátszották. A televízió élő adásban sugározta. Ott állt a pódiumon, és olyan boldog volt! Mi is természetesen. Így alakult, hogy ő most az amszterdami Zeneakadémián tanul szaxofont és zeneszerzést. Amszterdamban lakik, és nagyon boldog, hogy ez sikerült neki. Próbálok vagy próbáltam mindent megtenni, hogy jó apa legyek. Hogy megint nagyképű legyek, tudatosan emancipáltan próbáltuk nevelni Pétert. Születésétől kezdve heti négy napot dolgoztam. Egy napig én foglalkoztam vele, egy nap Ingrid volt vele, így Péter csak három napig járt bölcsődébe. És később is nagyon szívesen és nagyon tudatosan csináltam mindent, ami a nevelésével függött össze. Mindenhonnan azt hallottam, hogy milyen könnyű két nyelven fölnevelni egy gyereket. Én megpróbáltam, amikor Péter még egészen kicsi volt, de nem tudtam elviselni, hogy a mamája más nyelven szólítja meg őt, mint én. És ezért föladtam.
Vissza kell lépnem egy kicsit a múltba. Én voltam többek között az, aki 56 után nagyon aktívan próbáltam egy kurzusösszetartást fenntartani, hogy jöjjünk össze évenként, rendszeresen. És ők ezt megtartották. Most is rendszeresen összejárnak, és engem is mindig meghívnak. Tehát nagyon is értékelnek. Viszont úgy érzem, hogy – a kifejezés nagyon rossz, de most nem tudok mást használni – kinőttem közülük. Nemcsak az ő érdeklődési világuk, de a normarendszerük is más, mint ami az enyém lett. Például ha én valamit a mai szemszögből kimondok, akkor ők meghökkennek, aztán tiszteletből hallgatnak. Ez mindenképpen éreztet egy bizonyos határt. De ez csak akkor van, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk. A mindennapi találkozás szintjén nagyon kellemes és kedves a barátkozás, de elég kevés a közös témánk. Mert ha én a közös témát a magam oldaláról világítom meg, az annyira idegen abban a világban, amiben ők élnek, hogy azt jobb nem érinteni. Az én életvitelem és a gyakorlati felfogásom sok esetben hasonló ahhoz, amit ők teljesen elutasítanak, tehát inkább hallgatok, mint hogy a minimális kapcsolatot ezzel elrontsam, hogy én is veszélyes idegen legyek.
Nekem ma az elképzelésem az, hogy egyházi közösséghez tartozni azt jelenti, hogy az ember ott otthon érzi magát, oda szívesen megy, és visszhangot kap. Ilyen környezetet én nem találtam. Úgyhogy nem járok rendszeresen templomba, de időnként elmegyek vagy elmegyünk. Formálisan nem szakítottam az egyházzal, de eléggé eltávolodtam – nem a szemlélettől, hanem a formális kötelezettségektől inkább. A hitem megmaradt. A feleségem viszont nem hívő. Ez egy olyan tény, amit kölcsönös toleranciával tudomásul vettünk. Ez egy igen fontos bázis. Viszont az életvitelemben ezzel a ténnyel is számolok. Nem akarok például olyan liturgiákat erőltetni, amelyek nem jelentenek sokat. Egy aktív hívő partnerrel hamarabb elmennék egy olyan vasárnapi misére, ami nem egészen tetszik, de egyedül nem megyek el. Én kezdeményeztem, hogy Péter legyen elsőáldozó, hogy kapjon hitoktatást, hogy kapja meg azokat az értékeket, amiket én is értéknek tartok – de nem forszíroztam, hogy maradjon katolikus. Elég ritkán beszélgetünk ilyen kérdésekről. De amikor ezek a témák szóba kerültek, akkor jólesett, hogy erről is tudunk eszmecserét folytatni. De már nem úgy, mint amikor én harminc évvel ezelőtt befejeztem a papságot. Azóta sok mindenben változtam. Úgy érzem, sokkal nyitottabb és türelmesebb és sokrétűbb elképzelésem van a vallás és az ember viszonyáról és annak a gyakorlásáról is. Megértem, hogy a piramis jellegű, szigorú egyházi struktúrákban is van jó, de én azt nem támogatom, és azzal nem tartok együtt. Elfogadom a feleségemet úgy, ahogy ő gondolkozik. Ez a toleráns vonal Hollandiában, és én nagyon is megszoktam, hogy sokféle vélemény lehetséges, és hogy tudjuk egymást értékelni és elfogadni és becsülni. Ennek a toleranciának nálam valószínűleg mélyebb gyökerei vannak, de Hollandiában tudott igazán kibontakozni. Én majdnem egészen az emigrálásig abban hittem, hogy egy jól összetartó, egységes szervezetnek vagyok az igehirdetője, aki arról van meggyőződve, hogy a mi elképzelésünk teszi igazán jóvá a világot – minden területen. Ebből aztán egyre jobban kinőttem. Ma már úgy látom, hogy a világ sokrétű, gondolatban, hitben és a gyakorlatban is. És ennek a sokféle mozaiknak kell utat keresni, hogy együtt is tudjon élni, és együtt is tudjon sok mindent csinálni. És ez nem egyszerű dolog, de úgy látom, hogy jó út.
Találtam egy társaságot, akik egyszerű emberek, nagyrészt nem is értem őket, tájszólásban beszélnek, sokszor alig tudom fölfogni, amit mondanak. De minden héten nagyon szívesen egy napot együtt biciklizek velük. Van aztán másféle baráti kör. A kint élő magyarokkal időnként összejövünk. Az a társaság is egyre idősebb lesz. Én még inkább a fiatalabbak közé tartozom. Leginkább a feleségem baráti, ismeretségi körével járunk össze.
A magyarokat nagyon szívesen fogadták 56 után, és azt hiszem, a magyarok nagyon jól beilleszkedtek. Én egy kicsit kilógok, később jöttem, és nem tudtam fölépíteni azt az értelmiségi karriert, amit azok tudtak, akik húsz évvel korábban érkeztek. Aki odaérkezett mint diák, és otthon orvosnak vagy mérnöknek, vagy ügyvédnek, vagy közgazdásznak tanult, az ment tovább azon az úton, amit elkezdett. (Persze nagyon sok szakmunkás is érkezett, de róluk most nem beszélek.) Nekem több hátrányom is volt: az egyik, hogy nem volt olyan szakmám, amiben tovább tudtam volna menni, és még csak az se volt, hogy zenész vagyok magyarul, és aztán zenélek hollandul. Én nagyon sokféle állást megpályáztam, de nem sikerült. A nyelv volt a fő akadály. A másik pedig, hogy a nyolcvanas évek elején, amikor végleges állást kerestem, eleve rossz helyzetben voltak az egyetemi végzettségűek. Munkanélküliség volt. Így lettem könyvtáros, dokumentalista, és ott jól éreztem magam. De ha szívem szerint választhattam volna pályát, nem ezt választottam volna. Gondolkoztam azon, hogy szociális akadémiát végzek a szociális munkához. De azt megértették velem, hogy az én nyelvkészségem soha nem lesz olyan, hogy az egyszerűbb embereket könnyen megértsem, és főleg azt, ami a sorok között van – tehát erre nem leszek alkalmas. Ezt tudomásul kellett venni. Ötvenkét évesen egy második házasságot elkezdeni, gyereket fölnevelni stb., megint adott annyi feladatot. Illetve tudatosan eldöntöttem, hogy fő célom a család, a gyerekem. A többi nem annyira érdekes. Kereseti lehetőségre szükség van, és hála Istennek, jó munkám volt. A karriert meg leírtam.
Mióta nyugdíjas vagyok, és a fiam iskolájában sincs már feladatom – korábban a szülői munkaközösségben tevékenykedtem, majd a gimnáziumi könyvtárban önkéntes munkát vállaltam –, egy huszonnégy órás SOS-telefonszolgálatnál teljesítek önkéntesként rendszeresen szolgálatot. Van egy mindenki által elérhető telefonszám, amelyről mindenki tudja, hogy ez kölcsönösen névtelen és bizalmas, és akárki akármilyen problémával megkereshet minket. Éjszaka és hétvégén még az ifjúsági és a szociális gondozás is hozzánk tartozik – nekik akkor nincsen hivataluk. A mi feladatunk az, hogy kiszűrjük, krízisproblémáról van-e szó, vagy pedig hangulati gondról, ami beszélgetéssel is orvosolható. Ha viszont komoly problémáról van szó, akkor tudjuk mozgósítani a szakembereket.
Mivel én itthon aktív voltam, és sok – hogy úgy mondjam – harcostársam maradt itt, nagyon érdekelt, hogy hogyan alakul a helyzet. Drukkoltam nekik, hogy sikerüljön. Szemmel tartottam, ha nem is minden részletében – hiszen akkor más központi célok voltak az életemben, egy fiatal gyerek és a család és egyebek –, de folyamatában. Emlékszem, nagy föllélegzés és öröm volt, amikor a 89-es folyamat kibontakozott, és végül is eredmény született. Emlékszem az első lépésekre, a kempingezőkre a követségen meg a határon, és hogy a keletnémeteket átengedték Sopronnál. És akkor a berlini fal ledőlt. Éppen édesanyámnál voltam, amikor Ceauşescu összeomlott karácsony előtt, akkor szinte fölugrottam örömömben. Pesszimista voltam. Nem nagyon bíztam abban, hogy a szovjet impérium igazából föladja a kelet-európai országokat. Nem voltam politikai jós vagy elemző, és annyiszor volt már csalódás, hogy én nem láttam olyan szempontokat, amelyek nagyon biztatóak lettek volna arra nézve, hogy itt döntő változás lesz – ami mégiscsak megtörtént. Ezért aztán nagy örömmel jöttünk hárman, Péter fiammal együtt, aki még nem volt hároméves. Még élveztük a réginek és az újnak az előnyeit. Szabadság volt, de ugyanakkor még régi árakon tudtunk egy villát bérelni Leányfalun, és bejártuk a régi kirándulóhelyeimet. Az egy nagyszerű élmény volt számomra, hogy Magyarország fölszabadult. Annak idején beleadtam magamat az egész ügybe, mindegy az, hogy mit csináltam, de az volt számomra a fontos, hogy Magyarországon legyen szabadság és demokrácia. És ez most sikerült. Ez mérhetetlen nagy örömmel töltött el. 
 
« Vissza a listához

Vigilia címlapja

1972

Vigilia 1972 márciusi címlapja, amelyben megjelent Vigh Szabolcs A családtervezés lelkiismereti válsága c. írása. Vigilia, 1972. március, 164–168. o.
« Vissza a listához
Kovách Erzsébet kolléganőjével a Szabványügyi Hivatalban
Hely: 
Budapest, Szabványügyi Hivatal
Készítés időpontja: 
1950
 

Hegedűs Györgyi 1927. december 23-án született Budapesten. Apja könyvelő volt a Magyar Hitelbankban, anyja zongoratanárnő. A család a vészkorszakot Budapesten bujkálva élte át. Ipari tanuló évei után 1943–1945 között női szabóként dolgozott, majd gépírónői, titkárnői állásokban helyezkedett el, mellette könyvelést tanult. 1948-tól a Richter Gedeon Gyógyszergyár könyvelője, hamarosan üzemkönyvelési csoportvezetője lett. 1953-ban a Közlekedési Készletezőhöz, majd 1955 elejétől a Budapesti Hűtőipari Vállalathoz lépett át. 1957-ben a magyar gyógyszeripar külkereskedelmi kapcsolatait átfogó Medimpexnél helyezkedett el, 1991-ig itt dolgozott. Könyvelő, 1967-től pénzügyi osztályvezető, majd igazgató volt. Ebben a pozíciójában a hatvanas évek második felétől prominens szerepet játszott a magyar gyógyszer-kereskedelem külföldi ügynök- és vállalathálózatának kiépítésében, többek között Nigériában, Egyiptomban, Thaiföldön, Nepálban és Japánban. 1991-ben nyugdíjba vonult, de 1995-ig megmaradt a Medimpex tanácsadójának. Mellette a reprivatizált Richter Gedeon Gyógyszergyár külföldi vállalatalapításait irányította, a külföldi vállalatokat tömörítő holding felügyelőbizottsági tagja volt. A nyolcvanas évektől számos egyéb nagyvállalat könyvvizsgálója. 2011. július 19-én hunyt el. 

 

Hegedűs Györgyi
Baján éltek és kereskedők voltak, ahogy a nagyszüleim és a dédszüleim is. Úgy tudom, fűszerrel, ilyesmivel kereskedtek. A dédszülők voltak eredendően kereskedők, és ők taníttatták a gyermekeiket. A nagymamám már akkor nagyon szépen zongorázott, de nem járt felsőbb iskolába. Testvérei: dr. Molnár Jenő, a Borsszem Jankó főszerkesztője, a másik testvére pedig, dr. Müller Vilmos jó nevű orvos, tüdőspecialista volt az első világháborúban. Ő szerkesztette később a Klinikai diagnosztika és klinikai terápia című könyvet. Hosszú ideig, talán egész a ’60-as évekig abból tanultak az orvostanhallgatók. A nagypapámat, aki másodunokatestvére volt a nagymamámnak, gyerekkorában be akarták vonni az üzletbe – kereskedőcsalád volt, Meernek hívták őket. De a nagyapám nem nagyon akart kereskedő lenni, ezért 14 éves korában megszökött, és beállt a haditengerészethez Fiuméba. Ott eltöltött vagy 4-5 évet. Alacsony, mokány kis ember volt. Aztán valami betegséget kapott szegény, kirúgták a tengerészettől, és akkor visszatért a kereskedelem kebelébe. Ez nem nagyon tetszett neki, de mit lehetett tenni. Olyan 20-22 éves korukban házasodhattak össze a nagymamámmal, úgyhogy kénytelen volt valami tisztességesebb foglalkozást választani. Kereskedő lett, hogy eltartsa a családját. Felköltöztek Budapestre Bajáról.
A gyerekek már Budapesten születtek, tehát az édesanyám és két testvére, egy húga és egy öccse. Az öccse ügyvéd lett, a húga tisztviselő. Az édesanyám úgynevezett csodagyerek volt a zongoratudását illetően. A két nagybácsi, dr. Müller Vilmos, és dr. Molnár Jenő igen hamar felismerte, hogy az én anyám kimagasló tehetség, és Teichmüller keze alá adták. Ő az 1900-as évek elején az egyik legnevesebb zongoratanár volt itt Pesten a Zeneakadémián. Anyám, Meer Margit 1896-ban született, és tizenvalahány évesen, a korabeli újságok meg iratok szerint, már koncerteket adott mint csodagyerek. Volt olyan, hogy a mamám tartotta el a családot, mert a nagypapám, aki kereskedő volt, rossz üzletekbe szállt be, és aláírt mindenféle váltót, és már nem maradt semmi pénzük. Ő, mint csodagyerek, elég szép honoráriumokat kapott, s abból tartotta el a családot. Zongora mindig volt, mert azt bérelték. Ez olyan 1904-1905-1906 körül történt. Aztán úgy gondolták, hogy az én anyám nem tud már fejlődni a Teichmüllernél. Hogy hogy került szóba Lipcse, nem tudom, de a két nagybácsi finanszírozta anyámnak a lipcsei konzervatóriumban való tanulását. Akkor ő 16 éves volt. Nagy dolog volt ez, főleg abban a világban: egy polgári családban egy ilyen fiatal lányt egyedül nem szívesen küldtek ki, de hát ez egy felvilágosult család volt. A második évben anyám elnyerte a Mozart-díjat, s akkor tandíjmentes lett. A lipcseiek nagyon zeneszerető polgárok voltak, a szegényebb diákokat pártolták, például meghívták őket ebédre.
Édesanyám szépen haladt előre, a bizonyítványából látszik, hogy kiváló eredményt ért el. 1912-től 1914-ig tanult ott, aztán kitört az első világháború. Anyám diploma után, tehát májusban még nem jött haza, eljegyezte egy Straube nevű fiatalember. Úgy volt, hogy összeházasodnak, és édesanyám ott marad Németországban. Aztán kitört a háború, és a vőlegénye jelentkezett a frontra, és rögtön meg is halt. Ez egy nagy tragédia volt anyám életében. Aztán jött a Magas-Tátra, Tátraháza, mert az előbb említett orvos nagybácsija tüdőszakorvos volt, és ott dolgozott Tátraházán a szanatóriumban. Anyám sokat volt ott fönn nála, gondolom, a lelkét gyógyítgatta. A nagybácsinak volt egy betege, egy igen gazdag cipőgyáros lánya, akit szintén ott kezeltek, s akivel egymásba szerettek, a nagybácsi és ez a hölgy. Összeházasodtak, és a hölgy szülei megvették nekik a szanatóriumot nászajándékba. A Tátra és Lipcse volt a gyerekkori mesélések lényege. Aztán a háború végén ezt a részt elcsatolták Magyarországtól, s a nagybácsinak el kellett onnan jönnie. 
Édesanyám a szüleivel élt Budapesten. Közben volt a kommün 1919-ben. Édesanyámat felkérték, hogy zongorázzon, talán van is erről valami dokumentum, újságcikk vagy ilyesmi. Ő zongorázott, mit lehetett tenni. Ez kihatott a karrierjére, rossz néven vették, hogy ő zongorázott. Későbbi zongoraművészi pályáján – már rádióba hívták, aztán lemondtákemiatt nem nagyon tudott érvényesülni. Pártfogói nem voltak. Ekkortájt ismerkedett meg apámmal, és férjhez ment 1920-ben. 1921-ben megszületett a nővérem. Úgy ismerkedtek meg, hogy anyám zongoraoktatást vállalt, hogy megéljen, és igen keresett, helyes, fiatal nő volt, nagyon jól tanított. Az egyik ilyen alkalommal, ahol tanított, megjelent édesapám. A nővérét tanította anyám, aki már férjnél volt. Édesapám Hegedűs Simon, tokaji, tanítócsaládból származott, szülei népiskolai tanítók voltak. Az apai dédszüleimről aránylag keveset tudok, nem élhettek túl sokáig, mert mindig csak az édesapám apja meg a nagymama volt a téma, aki végül felkerült Pestre Tokajból. A nagypapám korán meghalt, a nagymamám kénytelen volt számos gyermekét – öt vagy hat gyereke volt – egymaga eltartani, üzletet működtetett, gondolom, már a nagypapa mellett is megvolt ez az üzlet, és apám ott segített. Utána elkerült Miskolcra a gimnáziumba, és kollégista lett. 14 éves korától cigarettázott 80 éves koráig. Apám utána elvégzett egy kereskedelmi iskolát, visszament Tokajba, és ott a Windischgraetz bortermelő céghez került 20 évesen. Nagyon hamar főkönyvelővé avanzsált, és felhelyezték Budapestre. Volt itt Pesten a Windischgraetznek egy lerakata – Tokajon csinálták a bort, itt meg árulták, szóval volt egy nagy kereskedelmi részlege –, és apám itt volt főkönyvelő elég fiatalon. 1884-ben született, 12 évvel volt idősebb édesanyámnál, harmincvalahány éves volt, amikor megismerkedett anyámmal. Ő itt nagyon jó állásban volt, és mindig mesélték, hogy mikor a kommün volt, akkor anyámnak és a testvérének küldött bort. Ennivaló nem volt, apám meg rekeszben küldte a finom tokaji bort. Apám csendes ember volt, és a háborús élményeiről egyáltalán nem beszélt. Csak akkor derültek ki, mikor 1943-44-ben vagy ’42-ben fontos lett, hogy valaki milyen kitüntetéseket és érmeket kapott. Apám igen szorgalmas, rendkívül csöndes, kulturált, jó háttérrel rendelkezett, néha két állást is vállalt, hogy eltartsa a családot. Anyu pedig művészlélek volt. Anyu azzal együtt, hogy művész volt, egy mély érzésű, nagyon mély gondolkodású, zárkózott nő volt, de nem volt olyan bohém. 
Az a német kultúra, amit az anyám Lipcsében fiatal lányként magába szívott, a későbbi német események ismeretében már-már anakronisztikus dolog, és az anyám erkölcsi felfogása is, amit a későbbiekben nekünk, lányoknak átadott, hogy milyen különböző volt a német és magyar nők erkölcsi színvonala. Mindig azt mondta az anyám, hogy a német nők a házasságuk előtt szabadon éltek, de ha férjhez mentek, tisztességesek voltak. A magyar nők viszont a házasság előtt nagyon vigyáztak az érintetlenségükre, majd miután férjhez mentek, erkölcstelenül éltek. Ezt sokszor elmondta, mert Nyugat-Európára ez később jellemző volt. Sok minden volt másképp a nyugati kultúrában, mint itt Magyarországon.
Az ő édesapja kártyázott, nőügyekről nem hallottam, de lehet, hogy volt. Amikor ifjúkoromban kártyáztunk, mindig mondta: „Fiam, ne kártyázz annyira, mert a nagypapád…” De ezt én übereltem azzal, hogy mikor pénzügyi főnök lettem, rengeteg váltót kellett aláírnom, és mindig hívtam a mamámat viccesen, hogy „anyu, már megint váltót írtam alá”. De ezek persze nem olyan váltók voltak.
Apu ebben a Windischgraetz-ügyben is érintve lett – mert a frankhamisitás miatt sajnos Windischgraetz 1926-ban tönkrement. Tizenvalahány évig dolgozott ott, egész magas beosztásban. Akkor a nővérem már megvolt, ő 1921-ben született, és ott maradt édesapám állás nélkül. A nagybácsim a Magyar Hitelbankban dolgozott, és ott akkor volt felvétel, és szólt az apámnak, hogy próbálja meg a Magyar Hitelbankot. Ez a József nádor téren volt, a Pénzügyminisztérium épületében, és az egyik legelegánsabb bank volt Pesten. Én rengeteget jártam oda, mert ott volt bent az orvosi rendelő is, egy kisebb belgyógyászat, meg egy nagyon jó étterem. Az étteremben lehetett a papám számlájára finom sütiket enni. Apám elment ide jelentkezni, és ezt nagyon büszkén mesélte mindig, hogy 30-40 jelentkező közül harmadmagával felvették a Hitelbankba, ahol aztán 25 évig dolgozott.  Közben volt az a kis enyhe zsidótörvény 1940-körül, akkor volt egy kis pauza. 1924 körül került oda, és ’44-ben nyugdíjazták. Akkor lehetett 58-60 éves, a banktisztviselők már nyugdíjba mehettek. A háború után reaktiválódott, és egy darabig még ott volt, aztán került a Tüzéphez, ott is a könyvelésbe, és nagyon sokáig dolgozott. Nagyon szorgalmas volt. Tehát apu elhelyezkedett a Hitelbankban. Ez nem csak sima bankári tevékenység volt, hanem áruforgalmi is, volt ott Cukor- és Szénosztály. Valószínűleg a banki kapcsolatai révén ment át apa a tüzelőkereskedelemhez. Később ez nagyon jól jött, mert a háború után senkinek nem volt tüzelője, és akkor apám minden ismerősének szerzett.
Édesanyámék, mikor összeházasodtak, ez az állandóan emlegetett nagynéni és nagybácsi Óbudán lakott és ott mellettük volt egy kis lakás. Anyámék odaköltöztek, és 1921-ben megszületett a testvérem, akit Hegedűs Évának hívtak. Nagy boldogság volt, a nagynénémék is örültek. A nagybácsim egy München melletti családból származott, fantasztikus férfi volt, akár egy gróf, úgy nézett ki. Megszületett a nővérem ebbe az elég vacak lakásba, mert úgy tudom, hogy a szegény Évike vesebántalmaktól szenvedett pici korában, mert vizes volt a lakás ott Óbudán. Mikor apám elhelyezkedett a Hitelbankban, akkor nagyon jól kezdett keresni, és anyám is tanított. Akkor ez a lakás már nem volt megfelelő, de volt pénzünk (lelépést kellett akkor is fizetni), és valamikor 1925-ben a Nagymező utcában vettek egy háromszobás lakást. 
A Nagymező utcai lakás nagyon megfelelő volt, elég sokáig laktunk itt. Még a nagybácsim is nálunk lakott egy darabig, mert a nagyszüleimnek nem volt valami jó lakása. Anyukám imádta az öccsét, és ott lakott egy kicsit nálunk. Volt egy kis különszobája. Később, azt hiszem, ki is adták anyámék. Mi ott laktunk 1929-ig. Közben a nagybácsim ügyvéd lett és egy irodát akart nyitni, és mivel nagyon összetartó család voltunk, az anyám úgy gondolta, hogy összeköltözik a nagyszülőkkel meg ezzel a nagybácsival, hogy ő ott az irodáját meg tudja nyitni ebben a nagyobb lakásban, és ezzel majd támogatja az öccsét. Egy gyönyörű hatszobás lakást vettünk ki a mai Bajcsy-Zsilinszky úton, ezt akkor Vilmos császár útnak hívták. Elég sokan voltunk, de mégis egy nagy, hatszobás lakás volt, pontosan az Alkotmány utcával szemben, és ránéztünk a Parlamentre. Ott laktak a nagyszüleim, anyám húga meg az ügyvéd nagybácsi, aki egy irodát is nyitott, két bejárat volt, és mi négyen. Ki volt használva a lakás. A mamám ott főzött mindenkire, azért nem tanított. Az egész család imádott hozzánk járni, mert anyám remek háziasszony volt, és jöttek az unokatestvéreim is. Volt ugyan cseléd, de bentlakó nem volt nálunk soha, csak bejáró. Nagyon jó élet volt, az én gyerekkorom nagyon derűs volt. Aztán valamely oknál fogva elköltöztünk a Hajós utcába. Még ott is együtt laktunk mind. Nagyon összetartó család voltunk, ez akkoriban szokott dolog volt azokban a családokban, ahol a férfiakat taníttatták. 1934-ben mi elköltöztünk az Izabella utcába, közel az iskolához.
A Mária Terézia Iskolába jártunk a nővéremmel, közel az Andrássy úthoz. Nagyon talpraesett kislány voltam, engem vitt el anyu lakást nézni, ma is megdöbbenek, ha visszagondolok, hogy miért épp engem, aki 7-8 éves voltam. Pár lakásba bementünk a Liget közelében, de nekem nem tetszett. Ez a lakás az Izabella utcában közepes nagyságú volt: négyen voltunk, három szobában. Ez volt a negyedik otthonom. Nővérem miatt, aki 7 évvel idősebb volt, én már tudtam írni, olvasni, így öt és fél éves koromban beadtak iskolába. Arra emlékszem, hogy ott a Vilmos császár utcai házban gyönyörű nagy, széles gang-rész, belső folyosó volt, a lakásunk belső része, a konyha, oda néztek, és ott rohangásztam egy hátitáskával, hogy én már iskolás vagyok. Aztán elvittek a tisztiorvoshoz, kellett egy vizsgát tennem. Megkérdezték, hogy hívnak, mi a papám, és mivel tudtam válaszolni, mondták, mehet a gyerek iskolába. A Próféta utcában, a terézvárosi templom mögött volt egy iskola, kitűnő mintaiskola volt, és egy tanító néninek nagy híre volt, Simonyi Gizellának hívták, aki aztán férjhez ment a sógorához, aki irodalmár volt, Rubinyi Mózes. Nagyon helyes nő volt. Én ott nagyon jól szerepeltem, semmi bajom nem volt a nagyobb gyerekek között. Csak decemberre lettem hatéves, de már abban az év szeptemberétől iskolába jártam, úgyhogy ott mindenki idősebb volt, mert nem nagyon vették fel azokat, akik augusztus után születtek, csak így külön. Az elemi iskolában brillíroztam, és mivel a nővérem a Mária Teréziába járt és ő egy kitűnő, szorgalmas, jó kislány volt, ellentétben velem, aki nem voltam mindig jó gyerek, de nagyon jókedvű gyerek voltam, a nővérem pedig – majd mutatok egy fényképet, ő már 8 vagy 9 éves korában komolyan nézett a világba. Egész kis gyereknek is komoly, megbízható volt. Én sem voltam megbízhatatlan, csak egy csapongó, jókedvű, élénk gyerek voltam. A nővérem nagyon jó tanuló volt, nemzeti gyász volt, ha egy kettes becsúszott. 10 éves koromban én is bekerültem a Mária Teréziába, 1937-ben.
A Mária Terézia egy nagyon jó nevű állami iskola volt, nagyon jó pedagógusokkal, nagyon jó szellemben, egyáltalán nem volt szélsőséges. Egypár tanár utált, de a mamám mindig azt mondta, „fiam, ha egy tanár utál, rendben, ha kettő, az is, de ha már három, akkor tebenned van a hiba”. Anyukámnak miattam sokszor muszáj volt bemenni, istentelen kölyök voltam. Sokat dumáltam, mindig renitens voltam. Például cigiztünk a padláson, van is róla fénykép. Elég fiús voltam. Mondta is az igazgató: „A maga nővére olyan kitűnő volt, iskolánk dísze, maga meg ilyen…” Azért nem volt ez annyira drámai, végül is jó fejem volt, sokat nem tanultam, az órákon figyeltem. Tanultam az iskolában latinul, németül, jártam angolra és franciára. Angolra a skótokhoz, franciára meg egy francia tanfolyamra. Jártam tornázni, a Hitelbanknak volt egy tornaklubja a József nádor téren a bankkal szemben. Tehát jártam tornázni, úszni, síelni, evezni, anyám tanított zongorázni. Rengeteget olvastam. Az összes klasszikust befaltam, az összes Zolát, Balzacot, magyarul. Angolul és franciául nem nagyon olvastam. Tanultam, de nem volt divat abban a nyelvoktatásban, hogy ezeken a nyelveken olvassunk. Az iskolában németkisasszony volt hosszú évekig. Egy idősebb nő volt, és oda bejárt hozzánk. Anyu tanított zongorázni, ebből következően meg volt döbbenve, hogy nem vagyok olyan tehetséges, mindig mondta, hogy „olyan vagy, fiam, mint egy ökör, olyan következetes”. Nagyon szép mondat volt, de nem volt jó pedagógiai módszer. Azért megtanultam zongorázni, mert egyszer nagyon beteg lettem a későbbiekben, otthon voltam mélyponton. Elővettem egy Beethoven-kottát, és magamtól megtanultam egy szonátát, ami 6 tételből áll. Hazajött anyám – akkor ő már eljárt dolgozni és tanítani –, két-három hét múlva mondtam neki, anyu, ülj le, akarok neked valamit zongorázni. Hibátlanul eljátszottam. Nyilván egy olyan lelkiállapot kellett hozzá. Egész odavolt. Mondta, hogy látod, nem voltál elég szorgalmas. Mondtam neki, hogy „de hát anyu, a zene szeretetét végül is itthon megtanultam”. Jártunk koncertekre is a Vigadóba. Kitűnő nevelést kaptam. Az, hogy a zenét nem műveltem, csak szerettem, azért az legalább olyan fontos, hogy értsem, milyen emóciókat vált ki belőlem. Ez a fontos a zenehallgatásban. Rendszeresen jártunk az Operába, színházba. Anyuéknak volt a Vígszínházba bérlete. Mikor elmentek, azt nagyon szerettük a nővéremmel, mert lehetett tojást enni. Csalánkiütést kaptunk a tojástól, de amint kitették a lábukat, rögtön tojást ettünk. Ez egy meghatározó dolog volt, mikor anyuék elmentek színházba. Gyerekkorunkban, ahogy jött a lehetőség, rögtön elvittek minket például a Háry Jánosra, vagy amiket adtak, később a „rendes” színházba is, és nagyon sok koncertre. Mi minden vasárnap ott voltunk anyám szüleinél. Ugye egy darabig együtt laktunk, utána külön, de nekünk az volt a program, hogy minden vasárnap elmentünk a nagymamámékhoz. 
Nem voltak olyan nagy dolgok. Mindig volt sütemény, de olyan őrületes dolog, mint ahogy én ma a rokon gyerekeket istápolom, olyan nem volt. A nagy-nagy szerelem a nagybácsimmal volt, az ügyvéddel, dr. Meer Andorral. Ő fiatalabb volt apámnál. A nagybácsim énrám nagyon büszke volt, holott a nővérem volt a kitűnő tanuló, és mindig mondta, hogy „az Éva bizonyítványa olyan unalmas, hogy „jeles, jeles, jeles” a tiéd legalább színes”. Ő tanított engem angolul. Elmehetett volna innen, és nem halt volna meg szegény 44 évesen, de nem akart elmenni, mert ő egy magyar ügyvéd volt. Tőle rengeteget tanultam. A szüleim idősebbek voltak, és az idősebb apa képe helyett volt egy fiatal nagybácsim, akiért lehetett rajongani. Nem volt nős, nem tudom miért. Nagyon szeretett minket a testvéremmel. Nagyon művelt volt, jól zongorázott, zenét is szerzett. Teniszezett, bridzsezett, nagyon jó baráti köre volt. Később volt egy jól prosperáló ügyvédi irodája, és az egyik ügyfele, Balla Bálint a noszvaji kastély tulajdonosa volt, a felesége pedig Rooseveltnek volt az unokahúga. Balla Bálint, a nagybácsim ügyfele, később a legjobb barátja lett. Ott volt egy birtokper évekig, mert neki a szülei elváltak. Odakerült a nagybátyámhoz ez az ügy. Ő megnyerte nekik az ügyet, és mondták, hogy nem normális, egy jó ügyvéd egy életen át megél egy ilyen birtokperből, miért kellett ilyen hamar megnyerni. Ahhoz képest, hogy nem is akart ügyvéd lenni, nagyon okos ember volt. Ez a Balla Bálint járt oda hozzá, részben barátilag, és ő hívta fel telefonon 1944. március 18-án este, és latinul mondta el neki, hogy „holnap megszállnak minket a németek”. A nagybácsim eljött hozzánk 19-én korán reggel és elmondta nekünk, hogy jönnek a németek. Balla Bálint Noszvajon akarta a nagybácsimat bujtatni, és a nagybácsim azt mondta, hogy ő egy ügyvéd, jogállamban élünk – ezt sok zsidó mondta akkor - és ő nem megy. Nem volt katona. 1899-ben született, ’34-35-ben valamiért nem vitték el, és 1943-ban vagy ’44-ben hívták be először munkaszolgálatra.
Ő egy antikatona, teljesen alkalmatlan és erősen hipochonder volt. Mindig a vérmérgezéstől félt egész életében, és abban is halt meg Bergen-Belsenben. Ő sajnos ezzel a jogállamba vetett hitével nem ment sehova. Pedig elmehetett volna Angliába is, sokan elmentek a baráti köréből, ő angolmániás volt, belém is ő oltotta az Anglia iránti vonzalmat. Nagyon sokat kirándultunk. Vasárnaponként a budai hegyek, Hűvösvölgy, Zugliget. Mindig vittünk sültet, anyám készített valamit hozzá. Könyvet, labdát vittünk. Nagy korkülönbség volt a két gyerek között, úgyhogy a nővérem később már nem jött. Emlékszem, egy plédet terítettünk le, és olvastunk, játszottunk. A könyv nekem nagyon fontos volt, az iskolában is. Könyvtárba is jártunk, az Andrássy út sarkán, az Oktogonnál volt egy könyvtár. Apu minden könyvet megvett, ami csak létezett, mert a bankba jártak könyvügynökök, szóval Arany János- meg Shakespeare-sorozatokat, de hordta haza a könyveket az„Erdélyi Szépmíves Céh sorozatából is. Volt egy kis vékony, barna könyv, nagyon szép kiadás volt, magyar írók remekművei. Fizikailag imádom a könyveket. A gimnáziumban az osztály fele zsidó volt, és jártunk zsidó hittanra. Akármilyen világ volt, 15-20 gyerek járt rendes zsidó hittanra, ami úgy ment át rajtam, mint a semmi. Az elemiben én úgy olvastam héberül, hogy a nagypapámhoz odament a rabbi, és azt mondta, hogy Meer úr, egyet sajnálhat, hogy ez a lány nem fiú. Mert ha fiú lenne, bizony itt nagy dolgok lehetnének, mert olyan jól tud héberül. Azon a nyáron, mikor 10 éves voltam, úgy elfelejtettem, mintha sosem tudtam volna, ezt ma sem értem, mintha kitörölték volna az agyamból. Azért én a Bibliában járatos vagyok. Templomba nem jártunk. Az ünnepek közül a húsvétot, a pészahot tartottuk, amit anyám csinált, mert ő nagyon jó háziasszony volt. Akkor a nagypapáék és a nagybácsi eljöttek, egy gyönyörű vacsora volt nálunk. Én voltam a legkisebb és nekem kellett ott valamilyen szöveget elmondani. De templomba nem jártunk. 
A nővérem 18-19 éves korában megismerkedett egy fiúval, aki szociáldemokrata volt, és Brünnben tanult vegyészmérnöknek. Onnan haza kellett jönnie, mert ott nem tanulhatott már zsidó. Mikor hazakerült, a nővéremet bevitte a mozgalomba. A nővérem elkezdett erősen baloldali lenni, ami a családban borzasztó ellenérzést váltott ki. Kisebb-nagyobb családi botrányok voltak, hogy veszélyezteti a család biztonságát.
Ez már a ’40-es években volt, és ez a nagyon helyes fiú, Ernő, aki a vőlegénye volt, Voronyezsnél azután meghalt 1943 elején. Az anyám a saját sorsát látta a lánya sorsában, ugyanis az ő vőlegénye is meghalt, a német vegyész. A nővérem vőlegénye baloldali volt, és a nővérem – ez egy nagyon érdekes pont az életemben, hogy miért fordultam el a politikától, soha nem politizáltam – engem is el akart vinni az ifiszocdemekhez. Akkor ez a mozgalom abban nyilvánult meg, hogy kirándultak. Engem a nővérem elvitt a mozgalomba, aztán viharsebességgel vágtattam ki belőle. Nem bírtam a kollektív dolgokat. A nővérem a háború után nagy sikerrel végezte a Zeneakadémiát, nagyon szépen zongorázott és énekelt, Bach Kávé-kantátáját például a nővérem mutatta be Magyarországon. Nagyon kellemes kantáta, akkor „találták fel” a délutáni kávézást, és Bach erről írt. Tehát a nővérem elvégezte a Zeneakadémiát, és várta a vőlegényét, aki szerencsétlen soha nem tért haza. Aztán elég sokáig hányódott, majd belépett a mozgalomba. Akkor már szabadon szocdem volt, de aztán ’48-ban összevonták a kommunisták a saját pártjukkal. Ő szinte hívő volt, és ez nagyon eltávolított minket.
Én akkor már kikerültem a gyárba dolgozni, 1948-ban – én inkább elmentem dolgozni, nem jártam egyetemre, ezt akkor kihagytam. Nagyon fiatalon jártam a gyárba dolgozni, villamossal, hallgatva az életet, a nővérem pedig a Művelődési Minisztériumban dolgozott. Nagy kontraszt volt. Mindig mondott nekem marhaságokat és én mindig mondtam neki, hogy szállj fel a villamosra, és gyere ki a gyárba. Egy lakásban laktunk a szüleinkkel, mind a ketten otthon laktunk, a nagyszüleink és nagybácsim által elhagyott – merthogy meghaltak – lakásban, a Katona József utcában. Nekem volt az egyik szoba, neki a másik. Nagyon sokat dolgoztam, 7-re mentem a gyárba és túlóráztam, mint egy őrült – végül nagyon szorgalmas gyerek lettem, a nővérem mondta, „olyan jó link kislánynak indultál, és milyen szorgalmas lettél”. Akkor gyakorlatilag elválasztott minket a világnézeti különbség.
A nővérem ebbe a VI. kerületi szocdem-körbe tartozott, ott nagyon jó barátai voltak, köztük Justus Pál. A feleségét is jól ismertem. Félő volt, hogy Éva egy listán rajta van, mert amikor a németek bejöttek, akkor azért az izgalmas volt. A vőlegény, aki Brünnből jött haza, ott mindenki kommunista volt, a brünni diákok. REF-es volt, ezt többször a nővérem szemére hányták, hogy veszélybe sodorja a családot. De kitartott a szocdem- dolgok mellett, és végül is a háború alatt a nővérem erősen részt vett az ellenállási mozgalomban. Úgy értem, hogy hamis papírokat csináltak, folyton mászkált, nem volt otthon. A szüleim akkor semleges politikai magatartást tanúsítottak, szegények, örültek, hogy éltek. Jött a felszabadulás, és a mamám nagy kanyarral bevetette magát a nőmozgalomba. 48 éves volt. A nővérem folytatta, és anyu belépett a Magyar Nők Demokratikus Szövetségébe, és valami őrült felvirágzás volt a zongorából kifolyólag, mert népitánc-csoportokat kísért a mamám, amivel rengeteg pénzt keresett a háború után. Tánccsoportokat kísért, később elment tanítani zeneiskolába. A papám is baloldalivá vált, mivé vált volna, örült, hogy élt. Anyuék elég baloldaliak lettek.
Én meg továbbra is maradtam ilyen ártatlan, mind a mai napig. Egyszerűen irtóztam ettől az egésztől, nem tudom, miért. Valahogy ösztönösen annyira szerettem a szabadságot, és mit tudtam én 18 éves koromban, hogy mi ez a politikai nyomás, nem szerettem. Be kell vallanom, hogy beléptem a DIVSZ-be meg a MADISZ-ba, csak hogy ingyen mehessek táncolni mind a két helyre, de kirúgtak, mert rájött az egyik, hogy benne vagyok a másikban is.
Apámat behívták munkaszolgálatra, Izbégre 60 évesen. Van egy fényképe, karszalaggal. A mamám meglátogatta, mert beteg lett, valami fertőzést kapott, úgyhogy akkor visszahozták, de pár hónapig ott volt. A mi házunkat, az Izabella utcát nem jelölték ki sárga csillagos háznak, mi odaköltöztünk a Katona József utcába, a nagyszüleim lakásába, ahonnan a nagybácsim már munkaszolgálaton volt. Mi az ő lakásába költöztünk át a szüleimmel és a nővéremmel. Abban a házban akkor rengeteg barátom volt, és elkezdték mondani, hogy innen elviszik a fiatalokat.  Egyszer csak jöttek a nyilasok, levittek minket az udvarra. A fiatalokat elkülönítették, az öregeket visszaengedték, és minket kezdtek vinni a téglagyárba Óbudára. Olyan 15-20-an voltunk. Volt egy pontonhíd, a Manci, azon átjöttünk Budára. Az egyik fiúnál volt pénz, és elkezdett a nyilasokkal tárgyalni, hogy engedjenek el minket. Mire föleszméltek, mi már meglógtunk, ezt a szegény fiút meg elvitték pénzestül, és nem jött soha többet vissza. Visszamentünk a lakásba. Anyám szívrohamban feküdt, mert minket elvittek.
De végül visszakeveredtünk valahogy, mert előzőleg romeltakarításon voltunk és volt valami igazolványunk. Így mikor jöttünk visszafele, hogy, hogy nem, átengedtek minket mint romeltakarítókat. Közben meghallottam, hogy vannak helyek, ahol befogadják az üldözötteket, katolikusok, reformátusok, és elmentem egy ilyen helyre, és mondtam, legyenek szívesek, engem utaljanak oda be. Azt mondták, „nem lehet, nincs hely”. Mondtam, jó, akkor itt közlöm magukkal, hogy én holnap agyon leszek lőve. Rögtön lett hely. Ez valamilyen egyházi mentőakció volt. A Kálvin téren is volt, az egyik barátnőmet sikerült oda bejuttatnom. Én intéztem el. Mindig élénk, nagyszájú voltam, színészi hajlamokkal. Ezeket a teátrális mondatokat elmondtam, és ez hatott. Épp akkor jöttem vissza a téglagyárból, talán nem kellett volna, de jól előadtam. Akkor adtak egy beutalót ebbe a Banga Béla, ma József utcai kollégiumba, amit a katolikusok tartottak fönn, és oda befogadtak minket. Október 15-e, a nyilas puccs után volt már. Én akkor oda bementem egy barátnőmmel, a másik meg elment a reformátusba. A nővérem már illegalitásban volt, hamis papírokkal, fogalmam sincs, akkor épp hol. Utána a Felkai utcában voltunk együtt egy katonaszökevény lakásában, aki elment onnan. Én előtte egy zárdában voltam pár hétig. Egyébként az apácák nagyon rendesek voltak, mondhatom, hogy „first class” ellátásunk volt. A nővérem mindig odajött – én nem tudom, hol lakott akkor, de mindig odajött a portára és leveleztünk... Nem engedték fel. Ezek az apácák kitűnően viselkedtek, mert amikor zörögtek a nyilasok, azt  mondták, hogy „lőjenek le minket, de ide férfi nem léphet be”. Közben a főnöknő hívta Wallenberget, mi meg fent reszkettünk, mert tudtuk, hogy a nyilasok odalent vannak. Akkor jött Wallenberg, és kivitte a nyilasokat. Anyuékat meg elvitték egy svájci "védett házba” a Pozsonyi út környékére ebből a „csillagos házból”.
Mert annak igazinak kellett lennie. Elmentem, sorba álltam. Két sor volt, elment az egyik sor, kérdeztem, miért mennek el innen. „Jaj, oda nem szabad beállni, mert az a jegyző egy ronda alak, és mindenkit kirúg.” De nekem azt mondta: „maga jöjjön be hozzám”. Na, bementem. Kérdezte, mi van. Mondtam, én Dunaharasztiból jöttem, a nagynénémmel együtt, ő megsebesült, se élelmiszer, se semmi, és azt mondták, hogy itt ezt meg lehet kapni. Azt mondja, menjen csak el ide meg ide, ott van a dunaharaszti jegyző, ott magát biztosan ismerik, és majd kiadják az igazolványt. Mondtam, én itt nem vagyok ismerős. Akkor egy férfi azt mondta, „Ne tessék már elküldeni ezt a szegény kislányt, hát eltéved Budapesten”. Azt mondja ez az utálatos jegyző erre „Na, kislány, mi történt Dunaharasztin mikor maguk eljöttek?” „Jaj, ne tessék mondani, bombatalálat érte a pályaudvart, ledőlt a szobor”… Ott ült mellette egy férfi, és mondja: „Te, jegyző, ez a kislány tényleg onnan jött, mert én tudom, hogy ez történt.” Mire a jegyző a legnagyobb megdöbbenésemre kiállította az igazolványt. Máig emlékszem, mikor kimentem, nekidőltem az épületnek, és elkezdtem röhögni. De gondolom, sírni akartam.
Akkor voltak már igazi igazolványaim és élelmiszer-jegyem. A nővérem azt találta ki, hogy menjünk el dolgozni. Ő „Beckó Éva” volt, én Hegedűs Györgyi és egy „Fischer és Lukács” nevű labor működött Budapesten még 1944. decemberében is, egy púder üzem a Gresham Palotában, oda kerestek munkásnőket. Akkor az egyik igazolványom szólt egy címre, a másik egy másikra, a munkahelyi pedig egy harmadikra. Mentem dolgozni, és elkezdtek igazoltatni a Lánchídnál. Adtam az egyik igazolványt, az még jó volt, jött a másik, az már nem stimmelt az előzővel. Elkezdtem sírni, hogy én elkések, ki fognak rúgni. „Na, menjen kislány!”, és így elengedtek. Ilyen kis apró szerencse kell az élethez. Ott dolgoztunk mi aztán egészen az ostromig: púdert meg rúzst töltöttünk dobozokba. Ilyen világ volt Magyarországon… 
Mi az egész ostromot a Felkai utcai lakásban vészeltük át, mert nem mertünk lemenni a pincébe. Egyszer-kétszer lementünk, mert azért az is gyanús volt, hogy mi itt ülünk fönn a 4. vagy 5. emeleten. Nem féltünk, ez olyan, hogy a nagy bajban egy kisebb baj az semmi. Akkor 16-án reggel lementünk az utcára, ki a Vígszínházhoz. Ott volt egy katona, vörös csillaggal. Kérdezem a nővéremet: ez milyen egyenruha. Azt mondja, biztos valami román. Mondom, „te, ez egy vörös csillag”. Rohantunk vissza a lakásba. Ott volt még egy ilyen szocdem ember, egy Misi nevű, akit oda betuszkoltak. Ordítoztunk, hogy itt vannak az oroszok, akkor már rájöttünk, a Vígszínházi csata másnapja volt. Mondja ez a Misi, hogy jaj, az órátokat vegyétek le, s az ékszert meg mindent, és rejtsétek el a lakásban. Ő meg a saját óráját nem vette le, úgyhogy mikor kiment az utcára, rögtön elvették tőle. A miénk megmaradt. Elkezdtünk rohangászni fel-alá, visszamentünk az Izabella utcába. A gettó még nem szabadult fel, csak másnap. Akkor visszamentünk a Ferdinánd hídon az Izabella utcába, és ott megdöbbentek, hogy élünk, nem nagyon örültek nekünk, mert az a lakásunk ott maradt, de oda sosem költöztünk vissza. Bementünk a házba, ahol 8-10 évig laktunk, és nem borultak a nyakunkba. Akkor mentünk a körúton, és szembe jött a nagynéném. Zokogva egymás nyakába borultunk, és mondta, hogy a Klauzál tér 7-be menjünk. Ott megtaláltuk a szüleinket és elhoztuk őket a Felkai utcai lakásba.
Nem mentünk vissza a régi, Izabella utcai lakásunkba, mert a házat bombatalálat érte. Nem is nagyon szerettük azt már akkor. A holmijaink megvoltak, azokat áthoztuk. Édesapám és édesanyám azután elmentek egy kicsit feltáplálni magukat Hódmezővásárhelyre, mert akkoriban mindenki ment vidékre egy kicsit csereberélni. Én elég talpraesett leányzó voltam, nyár elején kitaláltam, hogy nekünk el kéne menni valamilyen üdülésre a barátnőmmel. Nem emlékszem már hogy, de valamilyen két hetes beutalót ajánlottak fel nekünk, fiataloknak. Fogalmam sem volt, hogy kik. A barátnőmmel egy házban laktunk, felpakoltunk, az összes ruhánkat összeszedve elkerültünk Békéscsabára. Ott a Körös partján egy elhagyott zsidó villában laktunk, és kiderült az egész dologról, hogy egy cionista szervezés volt, ahol is aliázni akarták a fiatalokat, akik túlélték a háborút. Oda keveredtünk, és kb. 5 perc alatt rájöttem, hogy nekem ez nem célom. Mint az elején említettem, én sose bírtam a közösségi dolgokat, hogy engem az orromnál fogva vezessenek. Úgy kezdődött, hogy azt mondták, minden ruhánkat adjuk be a közösbe. 16-17 éves lányok voltunk, ez borzasztóan nem tetszett nekünk. Zakatolni kellett, mint a vonat, körbetáncolni. Ezt később a KISZ vagy a MADISZ is csinálta. Ez még nem baj, romantikus volt, de azt már nem szerettem, hogy nekem meg kell a ruháimtól válni. Aztán valahogy ott kinyilvánították, hogy nekünk az a hivatásunk, hogy menjünk ki Izraelbe cionista módon. Ez egy szervezet volt, nem jártam utána, hogy ezek tulajdonképpen hogy akartak fiatalokat kivinni Izraelbe, ami még akkor nem is volt, mert csak 1948-ban lett. Akkor kiváltunk ebből a társaságból, köztük olyanok, mint Almásy Laci, aki később kiment Amerikába és neves fotós lett, szóval, elég jó társaság volt. Mi megszállottan eltávolodtunk ebből a közösségből, abból, amit ott ránk akartak kényszeríteni. Írtam a nővéremnek, és a nővérem értesített minket, hogy menjünk át Hódmezővásárhelyre anyámékoz. Mi felkerekedtünk egy barátnőmmel, elmentünk Vásárhelyre, ahol elég bonyolult volt anyuékat megtalálni, mert ugye az egy irdatlan hosszú mezőváros, és a vonattól borzasztó messze van. A nővérem meg Békéscsabára jött értünk, de mondták neki, hogy mi már elmentünk, akkor utánunk jött ő is Vásárhelyre. Ott találkoztunk anyukámékkal, ami nagy boldogság volt.  Egy nagyon-nagyon szép villában laktunk, nagy terasszal, a Körös partján. Ők nem tudták, hogy mi eljöttünk Pestről, mert közben azért volt olyan is, hogy Budapesten, a Körúton sütöttünk palacsintát, és azt árultuk. Volt egy-két élelmes gyerek, és mondta, hogy süssünk palacsintát, mert azt el lehet adni, mert ott a Szent István körút elején mindent lehetett kapni. Ugye, ahogy az ostrom előtt még rúzst és púdert töltött az ember, azok még megvoltak, kölnit és ilyesmit lehetett árulni, akik árultak. Az egyik fiú a házból azt mondta, itt ennivalóra is biztos lennének vevők, és az én apám aranyóráját mi elcseréltük. Apámnak volt egy aranyórája, azt mondta, ő föláldozza, mert nincs ennivaló. Odaadtuk az aranyórát, az oroszok meg adtak érte egy zsák lisztet, és 2-3 tábla szalonnát. Aztán másnap valahogy bekeveredtünk a városba, és láttuk, hogy valamiket visznek emberek, és az egy ilyen déligyümölcs raktár volt, ahol mogyoró meg nem tudom mi minden volt. Akkor megfogtam egy zsákkal, és vittem haza mogyorót. Ebből lett a palacsinta, mert ugye lisztünk volt, a mogyorót megdaráltuk, és sütöttünk belőle mogyorós palacsintát. Sok mindent lehetett itt Pesten csinálni. Hódmezővásárhely után a Katona József utcai lakásban együtt volt végre a család, kicsit mindenki föltáplálódott, apám visszament a bankba, én meg nem folytattam a tanulmányaimat, mert nem volt kedvem tanulni. Négy év után otthagytam a gimnáziumot, elkezdtem varrni tanulni. Azért hagytam abba, mert a nővéremet nem vették fel az egyetemre, és akkor úgy gondoltam, hogy engem sem fognak, meg nem is érdemes, és úgy döntöttem, hogy én inkább varrni fogok tanulni. Ez így is lett. Mikor jött a felszabadulás – meg kell mondanom, nekem felszabadulás volt, akárhogy is nézzük ma, hogy mi volt –, akkor én a varrástudással és diplomával a kezemben visszamentem volna az iskolába? Nem voltam buta, meg egyáltalán, de nem kívántam visszaülni az iskolapadba ilyen háttér után, amikor minden percben elég sok más atrocitás is ért azokban az években, különösen, mikor sárga csillagot hordtam. Valahogy így fiatal korom dacára elegem volt abból, hogy az iskolai szigort elviseljem. Egész magas szintig vittem annak ellenére, hogy nem fejeztem be a gimnáziumot. Én túl érett voltam ahhoz, akkor ’45-ben. Nagy családi balhék voltak amiatt, hogy én egyszerűen azt határoztam el, hogy varrni fogok tanulni. Volt egy barátunk, akinek gyerekruha szalonja volt a belvárosban, és ott varrtam. Mindig túlórázni kellett, meg szombaton, mindenféle gyerekruhák meg zsúrok, ilyesmi. Én ezt nem nagyon szerettem, mert el akartam volna menni szórakozni. A nagynénémnek volt egy üzlete, egy kis papírüzlete. Kérdezte, hogy nincs-e kedvem nekem bejárni az üzletbe. Közben kaptam egy elég súlyos sárgaságot, és azt mondták, hogy kímélni kell magam, és csak fél napokat dolgozzak. Egész fiatal voltam, 17-18 éves. Akkor úgy döntöttem, hogy nem megyek többé varrni, mert az elég fárasztó dolog volt, és elmentem a nagynéném üzletébe, ahol leíró iroda volt. Nagyon jól tudtam gépelni, és sokszorosítás is volt. Működött még a tőzsde a régi helyén, ahol most a TV van. A tőzsdéből rengetegen jöttek. Árajánlatok a tőzsdéről, gabona meg ilyesmik jöttek oda, 5 perc alatt meg kellett csinálni, valamint ott volt a sarkon egy pénzintézeti központ, aztán bank lett belőle, a Szabadság tér sarkán, és oda rengeteg kérvényt kellett írni. Jöttek hozzánk, és lediktálták, mi pedig megírtuk a kérvényeket. Jól menő kis üzlet volt, ott voltam fél napokat, a papírüzlet és a táncolás között mozogtam. Ilyen könnyed életet éltem 2-3 évig.
Közben elkezdtem tanulni könyvelni. Ez a könyvelés engem vonzott, és valamelyik szakszervezet nagyon jó könyvelői tanfolyamokat indított. Közben anyám hatására elkezdtem keresni valamilyen állást, mert ez a papírüzlet ez nem egy jövő. Egy ismerős által elkerültem egy festékkutató laboratóriumba, a főmérnök titkárnője lettem, ahol díjazták, hogy én latinul is használható vagyok – ugye én nagyon sok nyelvet tanultam közben, és a gimnáziumban tanultunk 3 évig latint is, és ebben a laborban szükség volt a latin tudásomra. Ott egy nagyon jó állást kaptam, emlékszem, hétszázvalahány forint volt a fizetésem akkor új forintban. Ez a festékkutató labor az Albert utcában volt, és állandóan a khaki színű festéket akarták kitalálni. Szörnyű jó dolgom volt, imádtak, mindent megcsináltam, és közben jártam a könyvelői tanfolyamokra. Azután jött 1948. Akkor ez a labor önállóan már nem működhetett tovább, és csináltak egy szerves vegyipari kutatót a Stahli utcában. A Szerves Vegyipari Kutatóban már nagy protekciózások mentek, azok már nagyobb állások voltak, s az egyik mérnök a feleségét oda nagyon protezsálta, hogy helyettem ő legyen, mert a nagyfőnök mellé kellett egy „nagy titkárnő”. De én egy kis leányzó voltam, akin látszott, hogy nem ez az életem célja, utáltam titkárnő lenni. Épp hogy csak húsz éves voltam, hagytam magam megfúrni. Berendeltek a vegyipari központba, hogy majd lesz valami belőlem, menjek csak be. Kérdezték, mit akarok csinálni, mondtam, hogy könyvelni akarok. Nem leszek titkárnő, nem vagyok az az alkat, aki egy ember szeszélyeit kiszolgálja. A vegyipari központból aztán kiküldtek engem az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárba, (azelőtt Wandernek hívták), és közben én töretlenül végeztem a könyvelői tanfolyamot. Amikor ez az EGT-s korszak is lezárult, kérdezték, hogy hova akarok elhelyezkedni, mert oda nem kellek. Mondtam, hogy könyvelni. Mondták, hogy két hely van, a Chinoin és a Richter, ahol keresnek könyvelőt. Máig sem értem, hogy miért nem a Chinoint választottam, miután az Újpesten nagyon közel volt hozzánk, a Katona József utcához, mondtam, hogy inkább a Richter. Talán az volt az egyetlen ok, hogy úgy tudtam, a Richter szombaton nem dolgozik. Nem tudom. Életemben nem jártam Kőbányán, azt se tudtam, hol van. Mikor azt mondták, jó, mehetek a Richterbe 1949. április vagy májusban, akkor felhívtam egyenesen a vezérigazgatót, Hoffmann Miksát, és mondtam, hogy „Jó napot, Hegedűs Györgyi vagyok, engem ide kihelyeznek, de hogy kell oda kimenni?” Aztán nem mostam le magamról évekig, hogy én rokona vagyok a Hoffmannak. Akkor jött életem legmeghatározóbb élménye, évei. Betettek az üzemkönyvelésbe, ami azt jelentette, hogy az üzemi tevékenységek feldolgozása – nem a főkönyvi könyvelés. A Richterben akkor 1000 ember dolgozott, én voltam a 990. 1949. májusában. 
Akkor volt épp az üzemkönyvelés felfejlődőben, akkor kezdett a gyár magához térni a háború után. Ez az üzemkönyvelés csinálta az üzemmel kapcsolatos termelési nyilvántartásokat, anyagkönyveléseket. Ez egy vertikális üzem, a gyógyszeripar az nem egy egysíkú termelés, hanem a vegyipari folyamatok vertikális tevékenysége révén lesz a gyógyszer készáruvá a különféle vegyipari, kémiai folyamatokon keresztül. Bejön az áru, valamilyen alapanyag, abból az egyik üzem csinál valamit, ez egy fázis. Utána átadja a másik üzemnek. Ezt le kell követni. A másik üzem megkapja az elsőtől, ezt papíron át kell azért adni, és a második fázisban is csinál valamit. 4-5 fázison keresztül elkerül egy olyan helyzetbe, amikor is az egy hatóanyag, ami nem alapanyag, mert azért ez tényleg nagy különbség, ez volt nekem akkor az alapozása az életemnek, amiért a gyógyszeriparban és a külkerben elég jó helyzetbe kerültem. Tehát akkor a hatóanyag, mondjuk, egy bizonyos fehér por vagy oldat, és azt kell mindenféle vivőanyagokkal  összekeverni, hogy abból tabletta vagy injekció legyen. Tehát a hatóanyag eladható, mert az már gyógyszerként felhasználható. Mindig az volt a cél, hogy ne hatóanyagot, hanem kész gyógyszert adjanak el. Én erre az osztályra kerültem, ahol ez az üzemkönyvelés akkor kezdődött, a ’49-es évben. A meghatározó élmény az volt, hogy ott a főnököm, Szebeni László ugyanazon a napon született, mint a nagybácsim, Dr. Meer Andor, csak nem ugyanabban az évben. A nagybácsim 1899. november 1-én született, Szebeni László pedig 1913. november 1-én.  Amikor megláttam, azt mondtam, olyan, mint a nagybácsim. Még külsőre is úgy nézett ki, magas, nagyon jelentékeny személyiség volt. Ő úgy vett engem fel, hogy ahhoz a bizonyos vezérigazgatóhoz bementem, és mondta a Szebeninek, hogy itt van ez az elvtársnő, vegyük fel a könyvelésbe. Ő akkor azt mondta, hogy nem tudja, hogy mit kérdezzen, mert most vettek fel a Tervosztályra valakit, egy úriembert, és a Tervosztály vezetője nem tudott megoldani egy matematikai feladatot, és feltette ennek a fiatalembernek, és az megoldotta a feladatot, és azt mondta, hogy fel van véve. Ő nem akar tőlem mindenféle könyvelési dolgokat kérdezni – erre is emlékszem határozottan -, hanem, hogy hol dolgoztam. Mondtam, hogy milyen kutatóintézetben, és tudtam mi az a „charge”, ez egy gyártási szám – minden gyógyszeren ha megnézi, rajta van egy charge-szám. Bemegy egy gyógyszeralapanyag, annak adnak egy számot. Az a szám végigkíséri azt a folyamatot, amíg gyógyszer nem lesz. Mikor mondtam, hogy tudom, mi az a charge, mondta, hogy fel vagyok véve. Bekerültem ebbe a fantasztikus társaságba, ott volt 10-12 ember egy szobában, aránylag sok férfi volt, remek társaság.
Aránylag fiatalok voltak. Szebeni a Richter gyárba került huszonéves korában, a kereskedelmi akadémia elvégzése után, ő már akkor angolul, németül, franciául jól tudott, és olyan tehetséges volt, hogy Richter Gedeon ’39-ben őt már ki akarta küldeni külföldre. Kitört a háború, Richter Gedeont azután 72 éves korában a Dunába lőtték. Szebeni Laci, aki akkor 26 éves volt, azt mondta, ő nem marad itt, elmegy Izraelbe, és az Al-Dunán keresztül eltávozott.
Azt gondolom, úgy történt, hogy itt titokban berakták őket valami hajóba, és az Al-Duna felé hajózva azután, útlevél nélkül, onnan kerültek ki Izraelbe. Ott elhelyezkedett nem tudom minek, de rövidesen – ugye kitört a háború – besorozták őt a gyarmati angol hadseregbe, és végigharcolta a háborút. El-Alamein-nél is volt, majd Görögországban, ahol német fogságba esett. Mikor én jóval később Görögországba mentem, mondta, hogy „Tudod, mikor én ott biciklivel mentem felderítő útra, gondold el, mit derítettem én fel Görögországban”. Egy abszolút antikatona volt, egy entellektüel, aki soha életében nem volt – ahogy az én nagybácsim sem volt ilyesmire alkalmas. Ott, Görögországban menetelve, elfogták őket a németek, és Németországban volt fogságba végig angol katonaként. Én, aki mindig is kalandvágyó nő voltam, odakerülök egy gyárba, ahol a főnököm akkor jött haza Izraelből. 1948-ban – hazatért ide! A német fogság után ő visszament Londonba. A brit hadsereg pedig végig folyósította a zsoldját. Neki két vagy három év után jelentős összeg volt a kezében, fontban. 6 hónapot eltöltött Angliában ilyen-olyan helyeken, hogy egy kicsit feltáplálják, és visszament a csapattestéhez Jeruzsálembe, mert ő ott gazdasági vonalon volt katona. Visszakerülve Jeruzsálembe, vett egy lakást ezen a pénzen, és kivitette a mamáját, majd a nővérét is ki akarta vitetni. Az izraeli-arab háború 1947-48-ban volt, ő ott megszerezte a beutazási engedélyt a mamájának, de a testvérének már nem tudta, és hál’ Istennek a végén nem is ment ki a nővére, mert ők is inkább hazajöttek, mivel a mamája már nem bírta odakinn. Elkezdtek lövöldözni az arabok. Így ’48-ban hazatért, és a Richter őt visszavette, és ennek az osztálynak a vezetésével megbízta. Én ’49-ben kerültem oda. Ez nagyon önteltnek hangzik, de én egy remek munkaerő voltam. Valami 2-3 hónap alatt már csoportvezető lettem. Azzal, hogy ez egy üzemkönyvelés volt, tehát nekem kapcsolatot kellett teremtenem a gyáregységekkel, a laborokkal, ezzel is elég jól tudtak használni. A Lacin kívül, aki akkor 35 éves lehetett, volt egy kolléga, aki szintén német fogságból jött haza, az Erdélyi Laci, ő is ilyen korú volt, volt a Gyuri, aki szintén harminc körüli volt. Volt a Serli Kálmán, ő már idősebb volt, egy debreceni jogász. Neki nagyon híres családja volt, zenészek, és volt egy püspök is. Gyönyörű felesége volt, egy református püspök lánya. Aztán volt egy pár nő. Volt egy nagyon érdekes nő, aki Hollandiában volt az I. világháború alatt, és borzasztó jó üzleti érzéke volt. Ő is tanított engem könyvelésre és sok emberségre is. Én is nagyon jó üzleti érzékkel voltam megáldva. Ő mindig szerzett  kakaót meg kávét, és ott terítettük a gyárban. Ilyen kis üzletek is voltak. De főleg rengeteg munka, kultúrélet és rengeteg túlóra. Minden hónapban 2-3 éjszakát bent kellett tölteni, mert volt egy mozgalom, hogy a hónap negyedikére kész kellett lenni. Gyakorlatilag én 2-3 éjszakát eltöltöttem elsősorban az üzemkönyvelési zárással, mert ez szerves része volt a főkönyvi résznek. Utána olyan jól belejöttem, hogy belefolytam a főkönyvi munkába is, ami egy nagyon nagy előrelépés volt. Gyors vagyok most is, ebben a korban, akkor fiatalon meg habzsoltam a munkát, sosem voltam fáradt. Akkor gyakorlatilag tovább folytattam a tanulmányaimat. Elvégeztem az üzemkönyvelés tanfolyamot kitüntetéssel, ami nagy dolog volt, mert szinte senki nem tudta elvégezni, az olyan nehéz volt. Én ott gyakorlatból tudtam már mindent. Anyám nagyon büszke volt rám, mert akik jártak üzemkönyvelésre idősebb férfiak, feljöttek hozzánk, és én tanítottam, korrepetáltam őket.Most itt mindenki borzasztóan le van sujtva, törve, hogy itt micsoda szörnyű világ volt akkor. Én egy jól szituált család lánya voltam, a lakásunkban négyen maradtunk. Anyám a felszabadulás utáni első pár évben tánccsoportokat kísért zongorán és nagyon jól keresett. A papám elhelyezkedett a bankban és később a Tükerben, tehát engem nem nagyon „kopasztottak meg” otthon. Aránylag kevés pénzt adtam haza, mert minden pénzemet kardigánokra költöttem. Szerettem szépen öltözni. „Szabad Nép félórákat” kellett reggelente csinálni, utána minden héten többször volt valami gyűlés. De én egy beosztott könyvelő voltam. Nem voltam párttag, egyáltalán nem voltam kitéve olyan atrocitásoknak, hogy behívtak volna, és tetemre hívtak volna egy-két megjegyzésemért. Soha nem volt ilyen. Nem akartak a pártba bevinni, mert túl nagy szám volt. Egyszerűen nem bírták elviselni, hogy én mindenről megmondtam a véleményem. Volt egy érdekes szituáció. Racionalizálások voltak akkoriban, azzal hogy túl sok a tisztviselő. A gyár nagyon érdekes összetételű volt. Nem a munkások, hanem a felső vezetés: a tisztviselők és a műszakiak. A rangsor ez volt: műszakiak, tisztviselők és utána jöttek csak a munkások. A tisztviselők és a műszakiak entellektüel réteg volt. Az emberek inkább azért voltak dühösek, mert folyton értekezletek voltak, meg pártnapok. De én nem voltam párttag. Nekem csak „Szabad Nép félórák” voltak. Én nagyon fiatal és nagyon munkabíró voltam, és főleg akkor  volt egy nagy szerelem az életemben. Tehát én képes voltam éjjel kettőkor hazamenni és másnap moziba menni. De ez a fajta nyomás, amit ma emlegetnek, lehet, hogy 30 évesen vagy későbbi életkorban nagyon nyomasztó volt, nekem nem volt megterhelő, nem éreztem azt, hogy rabságban élek.A kitelepítések erősen befolyásoltak minket, ugyanis a gyárban, mint említettem, a műszakiak egy külön kaszt volt. Honnan jött a műszaki törzsgárda ’48-49-ben? A régi műszaki értelmiségből. Abban pedig voltak régi dzsentri és nem tudom még kik, akik vegyészmérnökök és gyógyszerészek lettek. Azok nyilván reakciósok voltak, ez egyértelmű. Én ott egy színjátszó csoportban voltam, mert alapvetően mindig is színésznő akartam lenni. Ott egy érdekes társaság került össze főleg ebből a műszaki értelmiségből. A vezérigazgatónő, a Czele Jánosné /Teri,/ aki egy fontos személy szintén, egy munkás káder, aki hallatlan tehetség volt, éppen párttitkár, amikor én odakerültem. Az előbb említett Hoffmann vezérigazgató kikerült Berlinbe tanácsosnak, akkor Teri lett a vezérigazgató, aki nálam mindössze 2-3 évvel volt idősebb, mert 1924 körül született. Kicsi volt köztünk a korkülönbség, csak ő egy kőbányai munkáscsaládból származott, akit rögtön, 1945-ben kiemeltek és egy ragyogó eszű nő volt. Olyan szuggesztív képességgel megáldva, hogyha leült valakivel szemben, azt is elmondta, amit nem akart. De nem azért, mert ő egy ÁVO-s tiszt lett volna, csak mert volt benne egy kisugárzás. A legnagyobb baj az volt, hogy mikor a Hoffmann elment, akkor őt megtették vezérigazgatónak egy ilyen nagy gyár élére. Semmiféle szakmai háttere nem volt még. Kiderült, hogy ő a fiúkat eléggé szerette. Volt férje, de az valamiért nem volt elég. Ezek a mérnökök meg, akik ott maradtak a régi világból és gátlástalan karrieristák voltak, elkezdték ezt a szerencsétlen nőt fűzni mindenféle dolgokkal: elvitték vacsorázni, udvarolgattak neki, és ő teljesen behódolt ennek a dolognak, és azt hitte, hogy az ő egyénisége és nem a vezérigazgatói mivolta miatt vonzó. Ez őt nagyon megzavarta, azzal együtt, hogy egy nagyon értelmes nő volt. Csúnya, nagydarab nő. Ez a lóden-korszak volt, amikor mindenki lódenba járt. Én meg belvárosi módon öltözködtem mindig. 
A színjátszó csoportba a Teri mindig lejött, mert ott voltak ezek a mérnökök és a gyár fiatal krémje. Előadtuk a „Mélyek a gyökerek”-et, én rendeztem, és a Várkonyi Zoltán kijött, hogy megnézze, hogy van rendezve. Egy fekete rabszolgáról szól. A Várkonyit megkértük, hogy jöjjön ki, és nézze meg az előadás próbáját. Otthonról elcipeltem mindenféle kelléket. A mamám elájult, mert bútorokat is elvittem. Kérdezte, hogy „visszahozzák ezt?”, mondtam, „anyuka, remélem”. De visszavitték. Ez a Teri meg mindig ott volt ezen. 3-4 előadás volt, nagy kultúrélet. Érdekes volt, mert ha úgy vesszük, a Rákosi-elnyomás alatt ez egy amerikai darab volt. Egy rabszolgáról szólt, aki az ültetvényen beleszeretett egy fehér nőbe, valami ilyesmi. Azért említem ezt a nőt, ezt a Terit, mert ez engem valamiért nem nagyon bírt. Valószínűleg irigy volt. Meg az őrületes nagy szám, ami végigkísért az életemben elég sokáig. Ezt a nőt azért mondom, mert egy érdekes fordulat az életemben.Említettem, hogy a racionalizálásokat, létszámcsökkentéseket kellett végrehajtani az adminisztrációban. Ezt ők úgy oldották meg, hogy kirúgták az embereket az adminisztrációból, de azt mondták, hogy munkásállományban maradhatnak. Egyszer csak hívattak engem is az igazgatói irodába. Pl. ilyenek voltak, hogy be kellett zárni a fiókokat teljesen, nehogy az ellenség keze betegye a lábát. Akkor: reggel vártak a kapuban, és aki elkésett öt percet, azt rögtön felírták. Később is, aki templomba ment, ilyesmi. Volt egy olyan eset, hogy nem csuktam be a fiókomat, és reggel hívattak a vezérigazgatóhoz. Nem tudtam, mit csináltam már megint, és ott volt a fiókom a Teri asztalán. Mondja nekem: „Mi van, hogy csuktad be a fiókod, hogy ez itt van?” Mondtam, „Idefigyelj, tolvajok ellen nem lehet védekezni.” Gondolja el, micsoda mondás ez részemről, hogy letolvajozom az éberséget. Ott álltunk vagy harmincan. Gondoltam, engem most innen kirúgnak. Mondták, hogy majd szólítanak, és ott kellett várakozni. Egyszer csak a főkönyvelő lejött és azt mondja nekem: „Maga mit keres itt?” Mondom „Mit tudom én! Hívattak.” Bement a Terihez, biztos elkezdett kiabálni, hogy engem ki ne rúgjanak, mert ki fog akkor dolgozni? Akkor kijött a Teri, és mondta, „Te menj vissza, téged tévedésből hívtak ide”. Én egy beosztott üzemkönyvelési csoportvezető voltam. Ebben az időszakban mi nyomon követtük a termelés folyamatát. Azt, hogy a mérlegeket hogy csalták, azt nem tudom, valószínű, a készáru-jelentésekben. Nem is volt igaz az a tervcsalás, csak hamis adatokat jelentettek fölfelé, mert attól függtek a fizetések meg a prémiumok. Voltak a gyárban lopások, elsősorban a kész gyógyszert lopkodták a nénik, akik kézzel számolták a gyógyszert. Gondolja el, hogy az asztalon volt 500.000 db tabletta, és egy nagy abrosz volt az ölükben, és úgy söpörték bele. Még nem volt automatizálás. Ők lopkodták a gyógyszert. Ki mit gyárt, amihez hozzáfér, azt lop. Mi papírt vittünk haza, ceruzát. Mikor kiment az ember, csöngetni kellett egy órán, hogy motozás van. A blokkoló óra mellett volt egy csöngő, ami akinél csörgött, azt megmotozták. Ezek nagyon kövér nők voltak, nagy mellekkel és oda dugdosták a gyógyszert. Amikor csörgött az óra, felemelték a mellüket, és hullott ki a gyógyszer, tele volt az udvar tablettákkal. Volt egy lebukás, elloptak lúgot szappanfőzéshez, mert nem volt szappan se. Ebből nagy botrány volt, elkapták őket. A csizmájukban, vagy hol volt az üveg, amiben lúg volt. Erre rájöttek és abból – úgy rémlik – nagyon csúnya pert csináltak. Kiszámították, hogy abból a lúgból meg még valamiből mennyi gyógyszer jött volna ki és a 20 filléres értékből 50 vagy 500 ezret hoztak ki, és ilyen mértékű volt a büntetés is.
Kimagasló hely volt akkoriban a Richter. A Richter Gedeon nemzetközi hírneve – úgy hívták akkor, hogy Kőbányai Gyógyszergyár, mert a Richter névvel zűrök voltak egy darabig. A Richter Gedeon eredetileg egy gyógyszerész volt, és volt Kőbányán egy kis patikája. Nagyon tehetséges ember volt, és feltalálta pl. a Kalmopyrint és ilyen egyszerűbb gyógyszereket. Elkezdett terjeszkedni, csinált egy kis vegyi üzemet Kőbányán az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején. A nagy fejlesztések küszöbén megnősült. A felesége vagyonos lány volt, és a hozományát be tudta úgy fektetni, hogy egy gyárat hozzon létre. 1939-ben ő már a külföldi hálózatát akarta bővíteni a Közel-Kelet és Dél-Amerika irányába. Sok szabadalma is volt külföldön.
Ez a Richter Gedeon a ’40-es évekig már feltalált egy pár jó gyógyszert. A Kalmopyrin, a hashajtók, azt hiszem, a Mydeton nevű izomlazító is ilyen régi gyógyszer, meg volt a Valeriana nevű nyugtató. Hisztaminokkal kísérleteztek.
A gyógyszer mindig hiánycikk volt, később a külföldi gyógyszer. Mivel a Medimpexnél eltöltöttem rengeteg időt, és a külföldi gyógyszerekkel kapcsolatban voltam, ezt mindjárt minden ismerősöm megtudta. Volt olyan, hogy valaki a 90-es években nem jutott a kórházban egy antibiotikumhoz, és én szereztem a Chinoinban egy gyógyszert. Oly mértékben felelősséget érzett az ember. Ezt egy harisnyagyárban nem tanultam volna meg, de a Richterben eltöltött évek emberileg is és a főnököm miatt is, másrészt a légkör miatt – 1000 ember egy gyárban nem sok – igen sokat formáltak rajtam.
Abban a korban egy ilyen közösség mindig meghatározó. Még egy volt: egyrészről a Rákosi-éra, másrészről egy romos országot kellett újraépíteni. Nekem sokat mondták később 20-25 évvel fiatalabbak, hogy nektek volt célotok, nekünk nincs célunk. Az ember örült, hogy élt. Még ’48-ban nagyon közel volt a háború. Életben maradni – nem csak nekem, mindenkinek. Ez egy külön plusz teher volt, hogy én üldöztetve voltam. Gyakorlatilag úgy gondolom, hogy – kivéve az, aki idősebb volt, és talán el volt kötelezve a háború előtt egy bizonyos irányzatnak – az elfogadta a kommunizmust. Látszott, hogy mi nem nyugat felé tartunk. Ha utalhatok itt a Bihari Józsefre aki pontosan annyi idős volt, mint én, már meghalt és a Chinoin vezérigazgatója volt a halála előtt és utána az OMFB-ben volt, hogy ő egy elkötelezett politikus volt már egész fiatalon. Én meg lehet, hogy a női mivoltom, miatt is, meg habitusom  is más volt de annyira távol tartottam magam a politikától, még ’56 megítélésében is később.
A nővérem mindig egy áldozat volt. Elment cselédnek, amit nem kellett volna, de ő egy nagyon öntudatos, komoly, sokkal mélyebb ember volt. Ha megnézi a gyerekkori képein, már akkor gondterhelt volt egy kicsit. Elkerült a VI. kerületi Tanácshoz, ott valamilyen kormánybiztosság volt a háború után. Akkor – mivel ő a Zeneakadémiára járt és a művészetek vonzották, bekerült a Művelődési Minisztériumba, illetve előbb elkerült az egykor MABI-nak hívták a Péterffy Sándor utcai kórházba – Magánalkalmazottak Biztosító Intézete, volt az OTI, az a munkásoké volt – ott volt ő a kórház adminisztrátora. Ő akkor ott dolgozott, sőt, párttitkár is volt a MABI-ban, a Péterffy Sándor utcai kórházban, talán szocdem párti. Ott dolgozott egy darabig. Aztán már nagyjából rájött, hogy a vőlegénye nem jön vissza. Utána elég peches kapcsolatai voltak. Ő ötven klasszissal jobb volt, mint én, szorgalmasabb volt, de az életben a szerencse mellém szegődött. Nem akart soha kevésbé tökéletesnek lenni, mint amit el tudott érni. Nem kockáztatta, hogy ő valamiben ne legyen a legjobb. Most akkor jön egy fordulat. 
Mi a Katona József utcában laktunk és ott a szomszédunkba visszajöttek valakik Moszkvából: Kenyeres Júlia, aki akkor a Magyar Távirati Iroda elnökhelyettese volt, és a fia, és odakerültek a szomszédunkba. Ez egy nagy kommunista család volt, Komjáth Aladár a testvére, Korach Mór, aki az én sógorom lett, a másik testvére, és ő mint Kenyeres Júlia. Korach az igazi nevük, Komjáth Aladár írói nevet választott, a Kenyeres Júlia sem akarta a Korach nevet használni. A Kenyeres Júlia is fantasztikus tehetséges írónő volt a végén. Ő bekapcsolódott a mozgalomba. A Komjáth Aladár Párizsba ment, a Korach Mór Olaszországba tehát nyugatra, Kenyeres Júlia pedig Moszkvába. Onnan keveredett ő ki Spanyolországba. Ott dolgozott, de erről soha nem beszélt. Tudósító volt Spanyolországban. Ő kiment magától úgy tudom. Párizsban érte egy baleset, eltört a csípője, és álnéven feküdt egy háromnegyed évig. A fia meg közben egy intézetben volt. Odakerültek hozzánk a szomszédba az ’50-es években. Egyszer csak ez a Kenyeres Júlia azt mondta, hogy jön a bátyja Olaszországból, és a nővérem nem tudna-e színházjegyet szerezni neki. Ez ’52 körül történt, és így ismerkedett meg a sógorommal, a Kenyeres Júlia bátyjával a nővérem. Ez egy nagy fordulópont volt az életében.
Ez az ember legalább 30 évvel idősebb volt a nővéremnél, ebből lett egy nagy szerelem. Aztán a sógoromat megkérték, hogy települjön haza, mert ő kémiát tanított, találmányai voltak, verseket, könyveket írt. Ő egy nyugati kommunista volt, és hazajött, kapott egy nehézvegyipari tanszéket, mellette egy kutatóintézetet Veszprémben, akadémikus volt. A Hevesi Gyula volt neki az iskolatársa, és ő is itt végezte Magyarországon az egyetemet, és a Galilei-körben volt benne. Szóval, megismerkedtek, és ebből egy nagy szerelem lett. Egy kis baja volt, hogy ennyivel idősebb volt, de ez nem számított. Egy fantasztikus tudású ember volt. A nővérem színvonalának egy ilyen ember felelt meg. A nővérem elvégezte a művészettörténet és francia szakot az egyetemen l956 után. A sógorom a Gellért-hegyen kapott egy lakást abban a piros téglás házban, ami egy csoda. Nem voltunk szoros kapcsolatban, de hetente biztos beszéltünk, de nem voltunk nagyon jóban. A politikai ellentét az volt, amit emlegettem már, hogy én azt mondtam neki, hogy üljél fel a villamosra, és gyere ki Kőbányára és ne a Minisztériumból nézd a dolgokat. Ő elég bigott volt, mert ő mindent elhitt, amit mondtak, én pedig nem hittem el semmit. Arról nem volt szó, hogy gyűlöltük volna egymást, hanem nem tudtunk egy jóízűt beszélgetni. Nem csak a politika miatt. 7 év volt köztünk. Ő már nagylány volt, mikor én még egy kis ugri-bugri voltam. Ő már bement a mozgalomba 18 éves korában, mikor én 11 éves voltam. Ő nehéz egyéniség volt, nehezen viselte az én vidámságom és a humorom, ő soha nem volt olyan jókedvű. Jött a sógorom, és akkor kinyitotta a szemét, mert ő nyugatról, Milánóból jött ide ’52-ben. Ő valahogy elmondta neki, hogy mégsem úgy áll a dolog, ahogy itt mondják. Akkor talán elkezdett szabadabban gondolkodni, vagy felülbírálta a nézeteit. 
Én nem voltam nagyon fiúzós leányzó, elég későn estem bele ilyen kapcsolatokba. ’48-ban megismerkedtem egy nálam 15 évvel idősebb férfival, akivel egy hét évig tartó kapcsolatom volt, de nem lett belőle házasság, mert ő egy nős ember volt, akinek a felesége külföldön volt. Ő disszidálni akart, és én boldogan mentem volna vele, de a végén nem lett belőle semmi. Egy nagyon gazdag vendéglős családból származott, aztán bornagykereskedésük volt. Nagyon sok nyelven beszélt, Angliában tanulta ezt a vendéglátós szakmát. Számomra nagyon vonzó ember volt. Sosem szerettem a fiatalokat, lehet, hogy nem voltak elég nívósak, nem tudom. Szóval, ez egy nagy szerelem volt, csak mivel ő a vendéglátóiparban helyezkedett el a végén, mikor a privát  vállalkozásokat be kellet zárni, én pedig délután jöttem ki az irodából, mikor ő meg este ment dolgozni. Házasságról nem lehetett szó, s egy bizonyos idő után én nem akartam már ezt olyan nagyon, de nagyon nehezen tudtam szakítani.
’53-ban volt egy nagy tragédia az életemben: megoperáltak, „rosszindulatú műtétem” volt. Akkor kiléptem a Richterből ’53 tavaszán. Eljöttem a Richterből is, mert busszal kellett járni, és azt mondták, hogy az nem jó nekem, hogy rázatom magam. Fél évig voltam betegállományban, elég jól regenerálódtam. Akkor zongoráztam otthon. Elég magányos voltam, gondoltam, hogy a zongora segít. Biztos segített is.Elkerültem egy készletező vállalathoz, valami ismerős ajánlott. Közlekedési készletező. Akkoriban ’54-ben olyan világ volt, hogy a gyárból mindent megvett egy készletező vállalat és az eladta annak, akinek kellett. Mint egy nagyker. Ez egy közlekedési készletező vállalat volt, a metrót építették akkor. A metróhoz való dolgoktól kezdve az óvoda bútorokig mindent készleteztünk, ami borzasztó volt. Ott egy elég jó állást kaptam, csoportvezető voltam. Nagy tapasztalatom volt akkor már a gyárból. Igazán remek dolog volt, és akkor volt a racionalizálás a Közlekedési Minisztériumban, és oda raktak egy csomó tisztviselőt, a nyakamra is egyet. Villámgyorsan elhatároztam, hogy én itt nem maradok, mert sosem szerettem, ha kitolnak velem. Akkor a Nehézipari Minisztériumban voltak jó ismerőseim, ott a gyárból el akartak engem vinni a Nehézipari Minisztériumba, de ez a bizonyos vezérigazgató sosem engedett el. Azok a revizorok engem nagyon szerettek, és felhívtam az egyiket, hogy kéne valami jó állás, mert én itt nem maradok. Kb. fél óra múlva szóltak, hogy a Budapesti Hűtőipari Vállalatnál kell egy könyvelő. Én odamentem és ki más volt ott, mint az én későbbi férjem, az első nap szembejött és szerintem halálosan belém szeretett. Feltételezem, mert sohase mondta….Tehát odakerültem a hűtőiparhoz könyvelőnek ’55. január elején, ahol megismerkedtem a férjemmel, aki természetesen nagyon helyes fiú volt. Tervstatisztikus volt, a Tervosztályt vezette.
A férjem, Gruber István jogász, jogi végzettségű. Jogi egyetemet végzett és közgazdasági tudományokkal egészítette ki és ő angol fogságban volt, katona volt. Ő a legrosszabb korosztály volt, aki létezett, mert 1919-ben született, és egyetem ide-oda, azért behívogatták. Egyszer a mamája ’44 decembere körül, mikor ő haza tudott jönni, a mamája sírva fogadta, hogy az öccsét, aki nála 6 évvel fiatalabb volt, elvitték leventének. Az én férjem, aki valahogy olyan kapcsolatban volt az öccsével, mint velem a nővérem, mindig istápolta, elkezdte keresgélni az öccsét, és megtalálta. Elvitte ezt a fiút magával a századba, hogy ő mégis egy tapasztalt katona, és így elkeveredtek Berlinbe. Ott volt Berlin ostrománál, amiről ő elég sokat mesélt, és elkeveredtek nagyon ügyesen angol fogságba. Ő akkor tanítgatott ott, hogy a gyerekek valamit csináljanak, és tartott ott előadásokat. Volt egy pár elég jó „kollégája”, egy későbbi nagykövet. Később mondtam neki, „akárhova megyünk, te mindenkit ismersz”, vagy a katonaság, vagy az egyetem miatt. Ő elég későn került haza, talán ’46-ban. Akkor először a textiliparban volt, majd elkerült a hűtőiparba valahogy. Ott meg is maradt nyugdíjazásáig. Szóval, mi ott ’55-ben megismerkedtünk. Elég hamar egymásra találtunk, és mikor kitört az ’56, mi már jegyesek voltunk. Ő a hűtőiparnál elég jó állásban volt, én meg a könyvelésben. Végül is azért mentem el onnan, mert összeházasodtunk, és nem akartunk egy cégnél dolgozni. 
’56 elején én már egy éve a Budapesti Hűtőipari Vállalatnál dolgoztam könyvelésben könyvelési ellenőrként. Ez egy kis vállalat volt, nem volt külön ilyen vagy olyan nagy osztály. A könyvelés 2-3 emberből, a terv- és statisztika is 2 emberből állt. Ez egy bérhűtést végző vállalat volt akkor még, nem termelő. Tartozott hozzá ezen kívül még 4 gyár is. Nem tudom, a mai nemzedék ismeri-e, amikor még a fridzsiderek olyanok voltak, hogy hasáb jéggel működtek, az utcán árulták a jeget, és azt kiabálták, hogy „Itt a jeges, a jeges!”. Az ember lement egy vödörrel, odafent pedig a jeget betette a fridzsiderbe. Ez egy hűtőláda vagy hűtőszekrény volt, a formájától függött. Őhozzájuk tartozott egy csomó gyár, a Jászberényi úti, meg nem tudom mi, és maga ez a Tóth Kálmán. Tehát bérhűtést végzett, amiben különféle hőfokokon tároltak hústól almáig mindent. Ez azért is érdekes, mert a férjem, aki a tervosztály vezetője meg munkaügyi vezető volt, sokszor ha nem volt ember és be kellett tárolni az élelmiszert, akkor képes volt ő is pakolni. Külön megfizették persze, de szombaton, vasárnap a barátjával együtt, aki a mai napig barát, betároltak. Az almát nagyon hamar be kellett tárolni, mert 0 fokon kellett maradjon, és mikor behozták, azon nyomban be kellett rakni a rekeszeket. A gesztenyét például, amiből hozott haza, és a húst nem ők rakodták, azt azon nyomban hűtőalagúton keresztül vitték be gyorsfagyasztásra. Később a mirelit lényege is az volt, hogy ezeket a zöldségeket egy alagúton keresztül szállítják és gyorsfagyasztással érik el a kellő hőfokot. Volt akkor adózás is, mert ezeket különféle adókulccsal kellett számlázni, azt is én csináltam akkoriban.
Semmi különös nem volt ’56 elején. Én valahogy így a korábbi felvételek miatt elgondolkodtam, hogy én egy naív leányzó voltam, 25-26 éves, semmi politika, ezt ugye már leszögeztem, de úgy elment fölöttem akkor az élet, és örültem a napoknak, örültem, hogy megint szerelmes vagyok, jártunk színházba, moziba, én továbbra is jártam úszni, ez egy közös kapcsolódás volt a férjemmel, mert ő is vízimádó volt. Így éldegéltünk, ’56 különösebb események nélkül telt el egészen októberig.
A férjem 1919-ben született, Budán laktak az Alkotás utcában, akkor Gömbös Gyula útnak hívták. Az édesapja a MÁV-nál volt kazánkovács. Ez azt jelentette – meg is van a képe –, hogy technikumot végzett. Ez a kazánkovács munka nem tudom, mit jelentett akkoriban, hogy ő fizikailag is dolgozott, vagy esetleg művezető volt. Édesanyja Győrből származott, nagyon fiatalon felkerült Budapestre, mert a férjem nagyapja, az édesanyja apukája alkoholista volt és elitta mindenüket – mondta is anyósom mindig, hogy bortermelő létére pálinkát ivott, és őket gyerekkorukban elzavarta a pusztából. Egy birtokuk volt, de azt elitta. Úgyhogy a gyerekek – anyósom és 2 vagy 3 testvére nagyon korán eljöttek otthonról. Az anyósom felkerült Budapestre és itt megismerkedett az apósommal, aki akkor elég jó állásban volt, ugye állami alkalmazott. Az Alkotás utcában találtak maguknak lakást. Az apósom a MÁV-nál dolgozott, egy nyugdíjas állás, ami ugye akkor nagyon jelentős volt, anyósom pedig azt hiszem, később a házban elvállalta a házmesterséget, ami külön jövedelmet biztosított. A család motorja az anyósom volt, akinél intelligensebb nőt én nem sokat találtam az életemben. Tanulatlan, de intelligens volt remek humorérzékkel, együtt éltünk 12 évig itt ebben a lakásban. Ő volt az, aki a gyerekeiből mindből tanult embert csinált. A férjem nővére, Margit, 3 vagy 4 nyelven beszélt, de minden esetre angolul és németül nagyon jól, nem járt egyetemre, de elég jól tanult és elhelyezkedett. A háborúban ő elment aztán, mert a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott, és azok egy kicsit elmentek Németországba. A férjem a Werbőczy Gimnáziumba járt, ami most Petőfi Gimnázium. Azt mondta nekem, hogy ő volt az egyetlen iparos gyerek a gimnáziumban, a többi mind értelmiségi volt, miniszternek és államtitkárnak, tanácsosnak és katonatiszteknek a gyerekei. Az anyósomat többször behívták, hogy tudja-e, hogy milyen nagy kegy, hogy az ő fia oda járhat. Ahhoz képest a férjem kitűnően tanult, és nagyon jóképű volt. Mindig úgy hívták őket, hogy „gróf Gruberek”, mert rendkívül csinosan öltöztette őket az anyósom. Nem tudok róla, hogy politizáltak volna a szülők, sőt, a férjem sem hiszem, hogy ’44 előtt politizált volna. Olyannyira nem, hogy pap akart volna lenni, de hála Istennek nem lett, mivel jó tanuló, jó sportoló, „Budapest legjobb sportolója” díját 17 éves korában elnyerte, a papok megkörnyékezték, mert szerették az ilyen fiúkat, hogy nem gazdag hanem szegény, és hogy nyilván az egyház szerette a jó eszű embereket magához csatolni. Elég puritán ember volt, nem volt egy élvhajhászó típus, és vonzotta ez az aszkétizmus, de csak nagyon rövid ideig. Hallgatott párhuzamosan teológiát is, de valamiért nem volt az neki szimpatikus.
A Magyar Dolgozók Pártjába belépett, és ott nem volt nagy pártélet, illetve volt egy párttitkár, ő volt a statisztikus vagy a terves, rém ellenszenves fickó volt, de nem volt nagy pártélet.
Bálokat csináltunk, de nem volt semmilyen kényszer. Én nem éreztem ’56 előtt a forradalmi levegőt. Az biztos, hogy valami forrongott. Mint említettem, a nővérem ’53-ban megismerkedett a sógorommal. Addig ő egy elég elkötelezett, hithű valaki volt, kritika nélkül mindent elhitt, és emiatt köztünk elég sok volt a nézeteltérés. Nem gyűlöltük egymást, de nem „cseréltünk eszmét”. Akkkor megismerkedett a sógorommal, Korach Mórral, aki nyugatról, Olaszországból jött haza, ahol 30 évet töltött el, Faenzában volt egyetemi tanár. Egy csomó régi festéket újra felfedezett, például a görög szigeteken a régi bíbor kerámiafesték technológiáját elvesztették. Ő nehézvegyipari kémiával foglalkozott, de kerámiával és annak a technológiájával kapcsolatban is voltak találmányai. Ő tulajdonképpen egy nyugati baloldali szellemet hozott be ide Magyarországra már a nővéremmel kapcsolatban is. A Rákosiék hívták haza, de ez már ’52-’53-ban lazult, és ha egyszer hazahívták, akkor mégsem csukathatták be, ha ő valami olyat mondott, ami nekik nem volt megfelelő. A nővérem már is kezdett mellette egy kicsit fellazulni. A nővéremék nagy társadalmi életet éltek, de mi abban nem vettünk részt, csak a családi dolgokban. Ez a kettő elvált, mi abban a körben nem mozogtunk.Udvarolt a férjem, jártunk jobbra-balra, de nem vettünk részt, ő sem vett részt semmiféle ellenpolitikai dologban, mert akkor, ’56 októberében halt meg a papája. Nem a forradalom miatt, hanem máj- vagy hasnyálmirigy rákban. A mamáját nagyon-nagyon támogatta és nem hagyta, hogy egyedül legyen. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem bíztunk abban, hogy itt fellazul a dolog. Én egy csendes reakciós voltam, nem szerettem ezt a dolgot, ami van, mert nem szeretem, ha a számba rágják, hogy hogyan kell gondolkodni. Ez egy nagyon rövid megfogalmazás, de így van. Olvasva egy-két önéletrajzot, hogy harcosan meg tudatosan baloldaliak voltak, én nem voltam. A férjem párttag volt, de a csendes – 800.000 vagy mennyi párttag egyike volt akkor. Baloldali volt, de nem ezért dobogott a szíve. De ’56 azért egy érdekes dolog volt. Ugye ott felgyorsultak az események. Az ottani párttitkár, aki a férjem kollégája volt, egy szobában ültek, nagyon utálatos ember volt. Kijárt a templom elé, és stikában leste a bokrokból, hogy ki megy vasárnap misére. Ő maga azért vallásos volt. Egy ronda ember. ’56. október 23-án bementünk dolgozni, és ott délben már parázs vita meg hangulat volt, azt mondták, hogy el lehet menni, mert valami tüntetés van a Petőfi szobornál. Minket hazaengedtek, és haza is mentünk. A férjem az ő anyjához, én meg a saját lakásomba. Azt mondta, hogy este átjön hozzánk. Ugye naponta együtt voltunk, már akkor készültünk az esküvőre, és én hazamentem, örültem, hogy el lehet előbb jönni, de eszem ágában nem volt nekem elmenni a Petőfi szoborhoz. Mondom, nem voltam egy harcias lélek. A férjem átjött olyan 6-7 óra körül hozzánk. Budán lakott, és átjött. Kinyitottuk a rádiót, és meghallgattuk ezt a Gerő-beszédet. Nem voltam politikus, de az egy borzasztó, fenyegető hangú beszéd volt, és nagyon zavart engem ez az agresszív hang. Én ’56. október 23-ra és utána olyan élesen emlékszem, mintha lefényképezték volna. A férjemmel utána vitatkoztunk, mert ő nem egészen egyformán ítélte meg ezt velem. Amit Gerő beszélt, szörnyű dolgok voltak, következményeiben is úgy ítéltük meg, hogy ebből nagy baj lesz. Most bemondták – vagy honnan tudtuk, hogy a Parlamentnél beszél a Nagy Imre, erre nem emlékszem, hogy hogy szereztünk róla tudomást –, és mivel én a Katona József utcában laktam és a Parlament nagyon közel volt, ő azt mondta, hogy menjünk el, hallgassuk meg. Ekkor már minket is elkapott a láz. Elmentünk a Parlament elé, amire szintén úgy emlékszem, mintha most lett volna. Ott hatalmas tömeg volt, kijött a Nagy Imre, és ezt nagyon vitatják ma is, és olvasok rengeteget róla, hogy miért mondta azt, hogy „kedves elvtársak”. De azért nem verték szét a teret, hanem ő folytatta, és elmondta, hogy ezek meg azok meg amazok, és az volt az utolsó szava, hogy „szépen, békében menjetek haza”. Így emlékszem, a füleimben most is hallom és „mindenki békében menjen haza”. Már senki nem akart békében hazamenni. Száguldoztak a teherautók, és megyünk a Rádióhoz. Mi a férjemmel elmentünk a Rádióhoz, már elkapott a láz. Ott átvágtunk a Szabadság téren, ugye nincs messze a Rádió és ott már fel volt borítva egy villamos keresztbe, és távolról lövéseket hallottunk. Akkor azt mondta a férjem, hogy menjünk haza. Ő nem akar semmiféle szélsőséges ügyet, nem akar egy eltévedt golyótól elesni, és ő Budán lakott, én pedig Pesten, úgyhogy hazamentünk. Reggel, 24-én a férjem telefonált, hogy nehogy kimenjek az utcára, ne menjek be dolgozni, mert itt áll a bál, itt harcok vannak, és ki ne mozduljak. Úgyhogy 24-én otthon voltam, kidugtam az orromat, mert ugye a Katona József utca a Körútnak a másik fele, nem a Parlament felé eső részén van, és ott nem volt semmi különösebb. Ő meg biztos kimászkált ott Budán, mert azért kíváncsi volt, de 24-én nem volt olyasmi, amit ketten együtt csináltunk volna. 25-én viszont kimentünk a gyárba, és akkor volt ez a borzasztó parlamenti dolog. Ott voltunk, képzelje el! Jöttünk vissza a gyárból, mert azt mondták, hogy nem kell egész nap ott maradni, akkor forrongott ez az egész dolog, nem kellett egész nap dolgozni, meg senki sem akart dolgozni, mindenki fel volt zaklatva, hogy egy ilyen esemény van. Eljöttünk valameddig a Parlament felé, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky út vonalán, vagy a Honvéd utcán, vagy ott hátul. Azt mondja a férjem, „Te, valami van a Parlamentnél, oda kéne menni, mert valami tüntetés van.” Elkezdtünk arrafelé menni. Akkor egyszer, ahogy közelítjük a Parlamentet, lövéseket hallottunk. Akkor a férjem azt mondta, hogy vonuljunk hátrébb a hátsóbb utcákba. Elmentünk az Alkotmány utcába visszafelé a Bajcsy-Zsilinszky út felé, így elkerültük azt, hogy ott a Parlament előtt minket eltaláljon valami. De jelen voltunk 25-én délelőtt. Egy ismerősöm, egy fiatal lány életben maradt, de végigment a golyó rajta. Csomóan meghaltak. Mi egy kicsit megrettentünk, hogy itt mi lesz és hogy lesz, nem tudtuk elképzelni. Akkor eljött hozzánk a férjem, és mondtam, hogy itt minden jó lesz – mondom, naiv voltam – és akkor ő azt mondta nekem, hogy „mit képzelsz te, a szovjet le fog mondani Magyarországról? Nem gondolod, hogy azok után ahogy a világot felosztották, simán kiengedik ezt az országot, hogy átmenjen a nyugati blokkba? Ne képzeld ezt!”. Hát, mondom, pedig jó lenne… Mondta, hogy én ne képzeljem ezt, és hazament. A korábban emlegetett főnököm a Richterben, a Szebeni Laci, nagyon közel lakott hozzánk, két utcával arrébb, a Hegedűs Gyula és a Pannónia utca közötti kis utcában. Én oda mentem el esténként hozzájuk. Ő ugye, angol katona volt, meg nyugatról jött ’49-ben haza, egyáltalán nem volt baloldali, sőt liberális volt. Én ezekhez mentem át, és ott cseréltük ki a tapasztalatainkat, hogy mi lesz ebből. Én nagyon lelkes voltam, hogy ez egy forradalom. Akkor volt egy nap, talán 26. vagy 27-e, mentem a Körúton, és az Aradi utcánál ott lógott egy ÁVO-s. Ez a kép bejárta a sajtót. Én ma sem tudom azt elfelejteni. Az akasztást filmekben sem tudom nézni, és ott volt ez a kiskatona fellógatva az Aradi utca és a Körút sarkán. Akkor gyalog mentem ki valahogy a „hűtőbe”, és az Üllői úton a tankok által összelapított emberek úgy feküdtek mint egy papundekli. Én az ostromot végigéltem, és láttam sok halottat ’44-ben a Honvéd utcában 16 évesen, és rá 8 évre – borzalmas volt. Túl közel volt még a háború. Én nagyon élénk résztvevője voltam annak a háborúnak, ’44-nek, ahol én ott mászkáltam a harcokban elég becsületesen. Mert ’44 októbertől januárig az legalább olyan szörnyű önbíráskodás volt, és egy ilyen apolitikus érzelmű lénynek – mert az vagyok ma is, az érzelmi intelligenciám nagyon magas, és inkább érzelmek irányítanak – ez túl közel volt… A férjem nagyon reális volt, és később ő ellenforradalomnak minősítette a történteket. Elég sokáig vitatkoztunk ezen. Olvastuk az újságokat, borzasztó örültem, hogy már lehet utazni – ez volt a legnagyobb bánatom, hogy nem lehet utazni – és úgy éreztük, hogy tényleg egy nyomás alól felszabadultunk. Rengeteg újság jelent meg, meg is volt nekem, fényképeket is készítettem, pl. állunk egy villamos mellett a Rákóczi út sarkán, a háttérben egy villamos felborulva. Közben mi történt. Kijártunk a hűtőiparba, és a férjemet megválasztották a munkástanács elnökének. Ő egy nagyon népszerű ember volt, mivel nem átallott a jéggyárban dolgozni, trógerolni ha azt kellett, és megválasztották. A hűtőiparban akkor rengeteg orosz árut tároltunk: libákat, zsírt. Kaptunk gyönyörű libákat, vittem haza, és a Körúton megszólított valaki, hogy honnan szereztem. Gyönyörű sertészsír volt, amit az üzletekben nem lehet látni, orosz áru volt. Az történt – pontosan nem tudom, hányadikán, mikor már egy kicsit konszolidálódott a helyzet, talán 28-29-én – hogy be akartak törni a hűtőházba a ferencvárosi népek, és ki akarták fosztani amit raktáron tároltunk, ami nem a mi tulajdonunk volt. Az én zseniális férjem kitalálta, hogy pénzért fogjuk eladni. Bezártuk a kapukat, odatettünk egy asztalt, az asztalokra kihordták a zsírt, és mi pénzért eladtuk. Ami egy sokkal jobb dolog volt, mintha kirabolták volna. Szó nélkül jöttek, és kifizették. Pénzük is volt az embereknek. Ott árultuk a zsírt az asztalon, én számoltam össze a pénzt és bevételeztem. Akkor a pénzt bevételeztük, és befizettük a kasszába. A férjem a Munkástanács elnöke volt, tisztességesen próbálta a rablást megakadályozni, mert gondolja el, hogy bekasztnizták volna, hogyha kifosztják a hűtőházat. A Ferencváros nem volt az a „piskóta” társaság. De ezt békésen sikerült megoldani. Jártunk ki dolgozni, és egyszer csak november 4-én – sose felejtem el – reggel hallottuk az ágyúszót. Bementem anyámék szobájába, hogy nyissuk ki a rádiót. Ők egy másik szobában aludtak, és akkor a Nagy Imre hangja, hogy „Csapataink harcban állnak” és kéri a segítséget. Az valami borzasztó volt. Ráadásul közben a férjem – a nővére a Batthyány utcában lakott, ők az Alkotás utcában, közte volt a Moszkva tér, ott ugye csaták voltak. Az anyósom főzött és a férjem mászkált ott a Moszkva téren keresztül és vitte az ennivalót a testvérének. Aztán belőttek a házukba. Az egy sarokház volt, a Kis János altábornagy utca sarkán. Álltak az anyjával kint az utcán, és ő látott felülről jönni az Alkotás utcán – ez egy kicsit meredek utca, és onnan a temető felől jött egy tank, és azt mondta az anyjának, hogy „Most menjünk le a pincébe,” - szerintem ez már november 4-e után volt - „mert biztos a sarokházakat fogja lőni”. A katona múltja azért gondolom, benne volt, és lementek a mamájával a pincébe, és belőtték a házukat tankágyúval. Időnként telefonált, hogy megvan. Nagy frászban ültem, teljesen kész voltam. Annyira magam alatt voltam, összeomolva. Össze-vissza bugyogtak bennem ezek a dolgok, hogy mi lesz itt. A hűtőházban volt a férjem legjobb barátja, Gáti Nándornak hívják. Ő közölte egyszer, hogy ők el fognak menni, mert a feleségének New Yorkban vannak rokonai, egy textil nagykereskedő volt valaha, aztán elvették az üzletét is, anyagbeszerző lett. Nagyon helyes fiú volt, fiatalabb, mint a férjem. Ő mondta, hogy menjünk el együtt. Én azt mondtam, hogy menjünk. De a férjem tisztességesebb volt, mint én, mert nem akarta az anyját itt hagyni. Én meg olyan borzasztó kalandvággyal szerettem volna elmenni. Elsősorban jól tudtam varrni, és azért 2-3 nyelven mégis csak elboldogultam, előttem volt a világ. A férjem barátja egy teherautón búcsúzott el tőlünk a Király utca és a terézvárosi templom sarkán. Sírt, bőgött, akkor láttam sírni először férfit, és könyörgött, hogy menjünk vele. Pista mondta, hogy nem megyünk. A végén kiderült, amiről én nem tudtam, hogy a férjem adott egy menetlevél-szerűséget a „hűtőből”, és ő ezzel az autóval a határig el tudott menni. Aztán egyszer felhívott a ’60-as években, és azt mondja, „Gruber Istvánt keresem, szeretnék még egy menetlevelet kérni”. Akkor jött haza Amerikából. Nekem egy barátnőm elment 50-valahányban, és írt, hogy milyen táborokban volt. Én nem vágytam erre. Talán azért sem volt ez olyan olthatatlan vágy bennem, mert én nem voltam olyan terror alatt itt. Lehetséges, hogy azért nem voltam szereplője ennek a terrornak, mert soha nem voltam politikailag elhivatott. Nem voltam ’45 után harcos kommunista, sem szocdem, sem semmi, hanem belekeveredtem egy nagyon munkás életbe, ami biztos nem akadályozta volna meg az ÁVO-t, hogy egy könyvelőt elvigyenek, ha nagyon jártatja a száját, de valamiért engem ez elkerült. Nem volt helyzet, hogy engem ki kellett volna menteni az ÁVO sötét börtöneiből, nem voltam ellenálló, nem lázadtam fel a fennálló rend ellen, hanem könyveltem mint az őrült, nagyon sokat dolgoztam. Amellett nem voltam egy csöndes valaki, nem voltam szürke egér, mégis valamilyen úton-módon elkerült engem. 1956 „lement” valahogy, a baráti társaság – főleg a férjem barátja – ment el. Nagyon közeli ismerős nem. Elkezdődött az elhagyott lakások birtokba vétele, de mi semmi ilyesmit nem csináltunk. 
Meghalt a férjem édesapja pont a forradalom előtti hetekben, úgyhogy 25-én volt a gyászmise. A férjem édesanyja egyedül maradt, nem akart semmiképpen sem elmenni ezért a férjem sem. Konszolidálódott az élet, elkezdtünk dolgozni. A hűtőiparnál volt egy-két kínos esemény, amikor ez a terves vagy statisztikus – már nem emlékszem, a férjem volt a terves, és a másik, aki párttitkár volt, és elég ocsmányul viselkedett. ’56. október vége felé úgy döntöttek, hogy kirúgják ezt az embert. Feljött a pénztárba, és én kifizettem őt, mint pénztáros. Elkezdte mondani, hogy „maguk konjuktúra-lovagok”, meg majd mi lesz itt… Akkor én szó szerint azt mondtam neki, hogy maga mer nekem ilyet mondani, aki jóformán gyerekkorom óta dolgozom és a munkámból élek, és nem abból, hogy párttitkár vagyok? Gyűlölöm azt, amit maga képvisel! Amennyi ki volt számfejtve, az kifizettem neki, ezzel ő eltávozott. Létrejött a hűtőipari igazgatóság, ami Budapesten kívül Magyarország összes hűtőházát tömörítette, méghozzá bent a Vörösmarty téren. Tehát egy központi szerv irányította az egész ipart, és oda behívták a férjemet vezetőnek. Bekerült a Mirelit Hűtőipari Vállalat vezetőségébe. Lényegében a budapesti hűtőház nem termelt eleinte, csak bérhűtött. A többiek, a Mirelit, amelyik Csepelen volt, és Magyarország legelső hűtőháza volt, a ’30-as években már mélyhűtött árut termelt. A „Mirelit” egy fogalom – ha bemegy az üzletbe, akkor mirelitet vesz, pedig 103-féle mélyhűtött áru van. Az a kis eszkimó emberke az ő eredeti emblémájuk, védett márka. Magyarországon elkezdték később építeni a hűtőházakat, melyek nemcsak bérhűtéssel, hanem termeléssel is foglalkoztak. Egy alagúton megy át ez az áru, amit gyorsfagyasztással le kell hűteni. Felrakják a zöldborsót, teljesen megpucolják, szalagra teszik, és egy alagúton megy át, ahol egyre hidegebb lesz a hőfok, és a végén eléri a -15 fokot, és becsomagolják. Az a lényeg, hogy gyorsan kell lehűteni. Tehát akkor kezdett Magyarországon kiépülni ez a lánc, és ennek csináltak egy központi szervet, ami volt a Vörösmarty téren, ide került a férjem magas beosztásba.
’57. elején mi elhatároztuk Pistával, hogy összeházasodunk, májusban volt az esküvőnk. Mindketten jó állásban voltunk a hűtőiparban, de úgy gondoltam, hogy nem jó, ha mi együtt dolgozunk, mert mind a ketten törekvőek voltunk, és egy cégnél ez nem volt célravezető. Arra gondoltam, hogy én megyek el, és az élet igazolta, mert ő onnan ment nyugdíjba. Szóltam ennek a Szebeni Lászlónak, aki ekkor főkönyvelő volt a Medimpexnél. Ő pedig hívott, hogy „gyere a Medimpexhez, onnan rengeteg könyvelő elment, és kértek, hogy szerezzek könyvelőt”. Mondtam, nagyon jó lenne, Laci, csak egy baj van, hogy a Czele Teri, kicsit miatta is jöttem el a Richter gyárból…  Ha őt nem zavarja, hogy ő vezérigazgató volt, én meg könyvelő, és most is az vagyok, akkor kérdezd meg tőle. Jött a Laci, és mondta, hogy „dehogy zavarja, sőt, nagyon örülne, mert te egy jó munkaerő vagy”. Így ’57. július 1-én felvettek a Medimpexhez a könyveléshez.
Oda bekerültem, villámgyorsan átláttam a dolgokat. Azt bízták rám, hogy az ügynöki jutalékokat könyvelgessem le. Szívtam magamba az új dolgokat, mert addig a devizáról azt sem tudtam, hogy micsoda. Legutóbb ’45-’46-ban a dollárokat a tőzsdénél láttam utoljára. Itt is csak a könyvelésen. Akkor én nagyon hamar beletanultam ebbe. Emlékszem arra, hogy kivettem két hét szabadságot – nem voltam nászúton – utána még két hetet  itt valahol – talán a Svábhegyen – eltöltöttünk. Azalatt már jött Németországból egy képviselő, akivel nekem kellett tárgyalnom és egyeztetnem a dolgokat, úgyhogy villámgyorsan beilleszkedtem. Elég szépen ívelt fel a pályám, és ez a Czeléné – úgy látszik, a régebbi ellenszenv vagy a társadalmi különbség miatt, ami valaha volt köztünk, pedig korban alig volt köztünk pár év – megint elkezdett engem piszkálni egy kicsit, mindig belém kötött. Ott ültünk egy szobában, nem volt kellemes. Ezt csak azért hangsúlyozom, hogy mégis milyen érdekes ez, és végül milyen rendes volt velem. Egyszer felhívott engem, hogy menjünk fel – volt egy külön szoba a személyzeti munkához, nem kellett mindig ott ülni a többiekkel, ha valami bizalmas dolog volt – és azt mondta, hogy „felhívtak a Külkereskedelmi Minisztériumból, mert téged feljelentettek a Minisztériumban, hogy ’56-ban te miket mondtál.” Kérdeztem, hogy ki jelentett fel. Említette ezt a volt párttitkárt, a Simait. Mondom, „te Teri, én nem a rendszert szidtam, én a Simait szidtam, de csúnyán”, és elmondtam neki. Engem a Teri nagyon jól ismert, gyakorlatilag ’49-től ’53-ig együtt dolgoztunk, és ismert még, mint igazgató. Nem voltunk messze egymástól, mert ez egy kis közösség volt, a tisztviselők, és említettem, hogy színjátszó csoport, ilyesmi. Azt mondta nekem, hogy most ne szólalj meg, ki akar jönni a külkeres személyzetis. Mondtam, jó, befogom a számat. Felhívta ezt az illetőt, nem tudom kit, és azt mondta: „Ide figyeljen X elvtárs, én a Gruberné Hegedűs Györgyit ismerem nyolc éve, együtt dolgoztam vele, abszolút megbízható, és ha ő igazán ellene lenne a rendszernek, akkor elment volna, jól tud nyelveket, és semmi nem akadályozta volna meg, úgyhogy én teljes mértékben garanciát vállalok érte”. Erre azt mondta az illető, „Jól van, Terike, már ki sem jövök, minden el van intézve”. Én ezt olyan mértékben honoráltam és tiszteltem, hogy ő valójában engem igazán nem szeretett, és mégis egy ilyen pillanatban kiállt mellettem. Ha engem ott meghurcolnak, a külkerben nem lehetett volna megmaradnom, ha rám sózzák azt, hogy én ’56-ban hogy viselkedtem. Soha többet egy szó erről nem esett.
’57-től ’91-ig voltam a Medimpexnél, először a könyvelésben, aztán az ellenőrzésben egy rövid ideig. ’67-ben kitalálták, hogy én legyek a pénzügyi osztályvezető, ami egy rendkívül meglepő dolog volt, mert könyvelőket nem szoktak pénzügyre tenni. Én akkor már elvégeztem a mérlegképes könyvelőit is, de valószínű, azért gondoltak erre, mert vonzódtam az operatívabb dolgokhoz. A könyvelésnél operatívabb a pénzügy. Tehát ’67-ben lettem a Medimpex pénzügyi osztályvezetője. ’66-tól a hálózat kiépítése történt a Medimpexnél, ami azt jelenti, hogy a magyar gyógyszeripar terjeszkedett a világpiacon, és azt rám bízták. Egyik erősségem volt végig a pályámon és majdnem a mai napig a szervezőkészség és a felépítése az új rendszereknek. Nagyon szerettem. ’66-’67-től kezdődött a hálózat kiépítése, először csak irodákon keresztül.67-től folyamatosan tőkekivitel kezdődött a gyógyszeriparban. Szokatlan dolog volt, mert nem volt olyan gazdasági helyzet, hogy tőkét vigyünk ki, tehát alapítottunk vállalatokat. Először csak irodákat, kirendeltségeket, később már vállalatokat is. Így lett a Medimpexnek a legnagyobb külföldi képviselete a külkerben, rajta kívül csak a Hungarotexnek volt még ilyen. Közel 35 országban voltak embereink, amiből részben jogi személyek olyan tizenvalahány országban, másrészt kereskedelmi kirendeltségeken ülők 15-20 országban, amelyek a gyógyszerkereskedelem közvetítőiként szerepeltek, tehát a magyar gyógyszerek külföldi forgalmazásában vettek részt. Én a pénzügyi osztály, majd főosztály, majd főkönyvelői címmel szép lassan, mindig megtartottam e hálózat irányítását. Külker  monopolcég volt, egy olyan ritka cég, amely elég homogén volt, mert a gyógyszeriparnak volt a külker cége. Kicsit más is volt még: a gyógynövény, de az sem nagyon lógott ki. Mi a gyógyszeren kívül az illóolajokat és a gyógynövényeket is forgalmaztuk, ami a forgalmunk 10%-át tette ki, de beleillett a profilba. „A gyógyszer nem fuszekli” szoktam mondani. Sok előadást tartottam, és mindig ezt mondtam. A gyógyszer nem fuszekli, azt nem lehet úgy eladni, hogy kiviszem a piacra, annak meglehetősen komoly, tudományos  háttere van. Elég nagy exportot és importot bonyolítottunk, több százmillió dollár és rubel értékűt évente. A ’70-’80-as években, mintegy 200 millió rubel export és hozzá 100 millió dollár export, de az import is e körül volt. Szóval nagy forgalom volt. 
Nagyon nagy pénzügyi munka. Merész vállalkozás volt engem odatenni, de természetes ösztönnel megszereztem ezt a pénzügyi tudást, amit nem úgy szívtam magamba mint egy igazi pénzügyes, aki már rögtön ebbe születik, de egy komplex tudásom volt, a könyvelésből, ami nagyon jó alapot ad, és másként közelítettem meg a dolgokat, miután volt egy könyvelői múltam, és a pénzügyben ezt tudtam hasznosítani. Tehát mindenképpen a pénzügyi főnöki munka mellett mindig hozzám tartozott a külföldi képviseletek  szervezése és a menedzselése is. Én a kiküldöttek „anyukája” voltam. ’57-től ’91-ig voltam ott töretlenül. Utána nyugdíjba mentem, de rögtön ott is maradtam, ez csak egy papír volt. ’91-től ’95-ig tanácsadóként működtem, de paralel visszahívtak a Richterbe, és ’92-ben a Richterben is megszerveztem a külföldi képviseletek pénzügyi ellenőrzési rendszerét. A Medimpex egy külkereskedelmi vállalat volt a minisztérium égisze alatt.’82-ben kezdődött az, hogy ez nem jó, hogy a Külkereskedelmi Minisztérium irányítja a Medimpexet. ’82-ben elhatározta a gyógyszeripar, hogy külön közös vállalatot hoz létre az 5 nagy gyógyszergyár, amiből a Chinoin, a Richter az EGIS, a Biogal a humán és plusz a Reanal – ezek a gyógyszergyárak úgy gondolták, hogy nem helyes, hogy a Minisztérium irányítja az ő külker vállalatukat. Egy közös vállalatot hoztak létre, amiből leválasztották a mi tevékenységünkből a gyógynövényt, az illóolajat, és azt Pharmatrade néven meghagyták a Külkereskedelmi Minisztérium égisze alatt. Az állami vállalat maradt, ez meg a gyógyszergyárak tulajdona lett, mint közös vállalat. Akkor a gyárak a változtatást megcsinálták egy közös vállalat lett belőle. Volt egy ilyen terminológia, hogy „közös vállalat”. Ez a közös vállalat lett továbbra is a gyárak export-import ügyintézője, de ez egy erjedési folyamat volt már, és hiába gondoltuk mi azt, hogy a Medimpex erőssége ez a hálózat, mert ezt sokszor elmondták, hogy a hálózat a mi vagyonunk, mégis az ellentétek a gyárak között elkezdtek erősödni. Elkezdtek a gyárak külön-külön mozgolódni – mert addig egy NSZK-ban vagy Franciaországban vagy Angliában lévő vállalatot kint úgy hívtak, hogy „Medimpex UK”, vagy „Medimpex North America” stb. Ez nem válogatott, minden gyárnak értékesítette a termékeit ott külföldön. Ha odament valamelyik gyár, hogy „vegyél nekem”, azt megcsinálta. De ’82 után ugye, ezek elkezdtek önállósodni, elkezdődött ez a privatizációs hajlam, amit emlegettem, hogy a Bihari meg a Kádár adták el a Chinoint ’89-ben. Akkor már kezdtek szemet vetni a külföldi gyógyszergyárak a magyar gyárakra. Ez egy olyan folyamatot indított el, hogy konkurenciának érezték magukat már külföldön is. Tehát a hálózat hiába volt remek, erős, ütőképes, elkezdett szétbomlani, és mindenki azt mondta ’82-től 8-10 évig, amíg mindenki a saját képviseletét akarta külföldön létrehozni, hogy nem szedik szét. Így kerültünk el ’91-’92-be, amikor már a Richter és az EGIS kivitte az exportját és az importját a gyárba. Már nem a Medimpex bonyolította az exportot, importot. Mivel én ős-Richteres voltam, és a tárgyalásokon mindig mondták, hogy én a Richtert képviselem, ezért evidens volt, hogy később  odakerültem. Akkor jött haza Londonból Bogsch Erik, aki ma is a Richter vezérigazgatója, és akinek én nagyon sokat egyengettem fiatalember korában az útját, mert volt egy villongás egy másik  kiküldöttel, és én Bogsch Erik mellé álltam, mert neki volt igaza. Ő Londonból ’92-ben hazajött, lejárt a kiküldetése, és felhívott engem itthon, még akkor élt a férjem. Aztán kiderült, hogy azért hivott, mert hogy hazajön. A következő héten derült ez ki, csak ő előtte felhívott, hogy megköszönje az elmúlt évek alatt nyújtott segítségemet, sőt barátságomat. Bejelentette, hogy őt kinevezték vezérigazgatónak, és azon nyomban odahívott engem. De én már nyugdíjas voltam, és a Medimpexnél is dolgoztam, és aztán ott nála is. Akkor másodállásban voltam a Richternél, később kiváltottam az egyéni vállalkozói igazolványomat, és számláztam. A Medimpex akkor már zúgolódott sajnos, akkor már nem volt egy nagy cég, mert mindenki kivitte belőle a magáét. Mindenki önálló exportjogot kapott ’85-ben, csak nem éltek vele rögtön.’92-ben már a Richter a Bogsch Erik vezényletével ugyanúgy fel akarta építeni a külföldi hálózatát, mint ahogy azt a Medimpexnél látta. Engem hívott oda, és igazán, őszintén büszke vagyok arra, hogy a Richterben is segítettem ennek létrehozásában. 
 A gyógyszert általában nem szokták közvetlenül eladni, mindig van egy közvetítő. A hálózatnak ez is volt az alapja, hogy közvetíteni kell. Az nagyon ritka, hogy X gyógyszergyár elmegy egy másik gyógyszergyárhoz a világ másik végén, és hatóanyagot ad el. Nem lehet, ez olyan árucikk, amit közvetítőkön keresztül kell forgalmazni. Én elkötelezett híve vagyok a gyógyszeriparnak. Gyakorlatilag ez egy olyan szakma, aminél meghatározó volt a hálózat, és mai is az. Végül aztán kiépítettük a Richterben, elég sok harc árán.
Még annyi tartozik hozzám, hogy én mellékesen könyvvizsgáló is vagyok 1972 óta. Miután én ezzel a hálózattal foglalkoztam,  nagyon jó hírnevem lett a szakmában, tudniillik ilyen hálózata senkinek nem volt, mint a Medimpexnek.Miután a nevem ilyen jól forgott, mindenkit hozzám küldtek, mikor a ’80-as évek végén elkezdődött a vállalatalapítási őrület. Elkezdtek hozzám jönni megbízások. Volt olyan, hogy 10-12 megbízásom volt, részben külföldi vállalatalapításokkal, később könyvizsgálóként kértek fel ilyen cégek, mint a Chemolimpex, a Biorex, a Biopharma. Olyanokat is csináltam, hogy Varga Edit, a Richter gyár igazgatója, amikor nyugdíjba ment, odakerült a Taurus Gumigyárba, hogy a külkereskedelmi részlegét szervezze meg. Elég bonyolult volt, mert nem foglalkoztak külkerrel. Akkor felkértek engem, és a külker rendszerét a Taurusnak velem csináltatták meg. Nem hálózatépítés volt, hanem, hogy hogyan kell külker számvitelt, pénzügyet csinálni. Nagyon sokféle munkát végeztem megbízással. Mint könyvvizsgáló működtem a ’80-as évek végétől, volt vagy 5-6 vállalatom, ahol könyvvizsgáló voltam. Volt külker is, de volt gyógyszer is. Mind vadonatúj kis cégek, mint a Biorex, az egy gyógyszerforgalmazó cég, amit később megvett a First Hungarian Fund, az Első Magyar Amerikai Alap. Mikor ez a cég fellendült néhány év múlva, akkor egy nagy könyvvizsgáló cégnek kellett átadni a könyvvizsgálatot, nem lehetett egyszemélyes. Így jártam máshol is, a Láng autó-importőr cég, amely Magyarország 2. vagy 3. legnagyobb autóalkatrész importőre volt, oda elkerültem könyvvizsgálónak. Ott voltam nem tudom, hány évig. Aztán eladták egy svájcinak, és át kellett adnom. 
Említettem, hogy ’57-ben kerültem a Medimpexhez, a könyvelésben voltam. A könyvelés foglalkozott mindenféle jutalék- meg egyéb dolgokkal, mert ez a szakma csak ügynökökön keresztül tud működni. Ez nagyon széleskörű elszámolást igényelt, mert az ügynökök csak akkor kaphatták meg a jutalékukat, ha befolyt az áru ellenértéke. Ez egy nagy, szintén szervezési feladat volt. Nem ment rendesen ez akkoriban, de azt is sikerült úgy rendbe hozni, hogy egy átlátható elszámolási rendszer lett. Itt az ügynökökkel kellett tárgyalnom, ahol igénybe vették azt, hogy én tudok beszélni, és ezek rendszeresen jöttek hozzánk elszámolni, a külföldi ügynökök. Itt ügynökök alatt külföldi képviselőket értem.Én ’64-ben voltam először külföldön. Legelőször a Lipcsei Vásárra küldtek ki. Ez egy kis játék-dolog volt, kvázi jutalomból, elvoltam. Igazán akkor kezdtem utazni, mikor kineveztek pénzügyi osztályvezetőnek ’67-ben. A ’67-es pénzügyi osztályvezetői kinevezésem után egy 18 napos európai körúton vettem részt az akkor szállítmányozási osztály – ma logisztika, bár a logisztikához más is tartozik, nálunk a szállítmányozás más  feladatot hajtott végre: bejött az export áru, azt el kellett juttatni a vevőhöz, igénybe venni hajót, repülőt stb. –, szóval ennek az osztálynak a vezetőjével voltunk egy körúton, méghozzá az „Új mechanizmus” évében és emlékszem arra, hogy a szövegünk az volt, hogy az „új gazdasági mechanizmus következtében mi már önállóan tárgyalhatunk szállítási feltételekről”, mert addig csak a MASPED szintén monopol vállalat szállíthatott, nem lehetett más szerződést kötni. Ez volt az ún. szlogenünk az úton, hogy a szállítmány egy új gazdasági mechanizmus révén szárnyalhat, és a pénzügy is csatlakozott. Akkor volt az első út. Voltunk Svájcban, Belgiumban, Ausztriában, Párizsban. Fordítva mentünk, először Párizsba, aztán Brüsszelbe, Svájcba és Ausztriából jöttünk haza. Mint könyvelés, hozzám tartozott az útielszámolások elkészítése, ami azt jelentette, hogy kb. 1200 embert utaztattunk egy évben, aminek a fele gyógyszeripari volt, a fele Medimpex. Hamburger utaztatta első ízben a gyógyszeripari szakértőket. Utazási keretek voltak akkoriban, nem lehetett csak úgy, meghatározták, hogy mennyi pénzt kapunk utazásra. A keret nálunk volt a Medimpexnél. Nagy monopolhelyzet volt egészen ’82-ig, ahol minden a mi kezünkben volt. A külföldi képviseletekre költhető pénz is, meg az utazási pénz is. A Medimpex-utielszámolásokat is én csináltam hosszú évekig. Annak kapcsán rengeteg ismerősre tettem szert, mert a gyógyszeripar felét mi utaztattuk, orvosokat, gyógyszerészeket, vegyészeket, és a kórházakból is utaztattunk. Később kerekasztal konferenciákat csináltunk, tehát nem előadásokon propagáltuk a gyógyszert, és összehívtuk egy bizonyos gyógyszer propagálása céljából tudós embereket, feltalálókat, kinti orvosokat, és szimpóziumokat tartottak. Az volt a korszerűbb, hogy ilyen megbeszélés-szerűen ismertették a gyógyszert. Ezeket mind utaztattuk. Ma sem megy ez másként, ma is a gyárak utaztatják az orvosokat. Sokat beszélnek erről, hogy hogyan lehet ezeket az embereket honorálni. Tulajdonképpen külföldi utakkal. Akkor nem csak azért, hogy honorálják, hanem nyilván azért, hogy a gyógyszereket propagálják. ’67 után elkezdett őrületes tempóban felgyorsulni az utazás, úgyhogy volt olyan év, hogy 70-80 napot töltöttem külföldön. Kisebb részletekben persze, nem egyszerre. 30-32 nap volt az első félévben, ugyanannyi a másodikban. ’62-ben az első kiküldetésem Egyiptomban volt. Utána Moszkvában, Lengyelországban, Csehszlovákiában, NDK-ban, Szíriában, Irakban, Bulgáriában, Algériában, Libanonban jártam, ahol mindenhol voltak irodáink. Tudományos irodáknak hívtuk mi ezt, ami azt jelentette, hogy a gyógyszert ráadásul úgy lehet eladni, hogy orvoslátogatókat kellett alkalmazni ezen irodákon keresztül. 
Ott azokban az országokban, ha mi el akartunk adni kész gyógyszert – ugye kétféle gyógyszer van: hatóanyag, meg kész gyógyszer – azt nem lehet eladni másképp, csak ha orvoslátogatók ajánlják az orvosoknak. Orvoslátogatókat alkalmaztunk ezeken a helyeken. Az irodák nagyon szerteágazó tevékenységet folytattak, nem elég, hogy közvetítették az eladást, szervezték a szimpóziumokat, egyes országokban alkalmaztak orvoslátogatókat, akik járták a területet és begyűjtötték az igényeket. Voltak országok, ahol nem lehetett az orvoslátogatóknak eladni, pl. Szíriában, vagy a Közel-Kelet egyes országaiban. Ők ismertették a készítményeket és aztán valaki más, az eladási emberek gyűjtötték be a megrendeléseket. Ez egy nagy hálózat volt. Indiában is, pld. Bangladesben. Később, mint ezt már említettem, a gyógyszeripar annyira jól prosperált, hogy a Pénzügyminisztérium engedélyezte, sőt támogatták, hogy mi jogi személyeket hozzunk létre külföldön. Kezdetben a Medimpex kiküldött szakembereket a külföldi kirendeltségekre, de azok nem voltak jogi személyek. A vállalatalapítások az adott országban már be voltak jegyezve: Svájcban, az NSZK-ban, Ausztriában, Nigériában, Spanyolországban, Franciaországban, Bangladesben, Japánban, az USA-ban, Angliában, Jamaicán és lehet, hogy valamit még ki is hagytam. Ezek ’65-től mind a mai napig megvannak, nagyjából. A Medimpex nevet hordozták ezek a vállalatok, most kezdték átírni Richterre meg ilyesmire. Kétféle alapítás volt: az egyik, amikor a régi képviselőnk megöregedett, és átadta nekünk a céget, akkor a régi neveket meghagytuk pl. Pharma Haupt, Labatec, nem változtattuk meg a nevet, de Medimpex UK Londonban, Medimpex France, a spanyol cégünk is Mediberia, tehát ott a Medimpex-nevek voltak. Japánban is Medimpex Japan.
A Medimpex kádermunkája nagyon jó volt, ami a Richterre sajnos nagyon nem volt jellemző. Én a hálózat adminisztratív részét szerveztem meg a Richterben, de messze nem szólhattam bele semmibe, csak taníthattam az embereket. Az egy külön tevékenység volt, hogy a ’70-es években egyszer csak  előirták, hogy nem mehet el senki külföldre anélkül, hogy én őt a vállalatvezetésre betanítsam. Még tavaly is tanítottam a Richterben, egy olyan kollégát, aki kiment Spanyolországba, vagy később Ukrajnába. Tudniillik általában üzletembereket küldtek ki, akik jól tudtak nyelveket, értettek az üzlethez, de egy vállalatvezetés nem ugyanaz, mint egy üzlet.
[állambiztonság]Én osztályvezető voltam ’67-től és később lettem főosztályvezető és pénzügyi igazgató. Az én vonalamon mindig hiányzott pénzügyi szakember. Ott tulajdonképpen nem volt politikai beleszólás. Magasabb szinten egy külkervállalatnál egy árosztályvezető vagy főosztályvezetőnél feltétlenül politikai kívánalmak voltak. Zömében párttagok voltak, de nem mindenki, voltak párton kívüliek is. Szét kell választani a funkciókat: azokra, akik külföldiekkel érintkeztek, és azokat, akik nem. Akik külföldiekkel érintkeztek, azoknak abszolút megbízhatóknak kellett lenniük. Egyes hírek szerint minden kiküldött be volt szervezve, tehát jelentési kötelezettségeik voltak. Az útijelentések olyanok voltak, hogy egy külker utazásnál előbb utazási tervet kellett csinálni, hogy kivel fogok tárgyalni, és volt az a bizonyos TÜK – titkos ügyiratkezelés -, amikor én kivittem a cégtől a szerződést vagy valamit, akkor ott volt egy hölgy, és akkor beszámozta, becsomagolta, átkötötte és úgy vihettem ki a határon. Nemzeti színű szalaggal átkötötte, lepecsételte.  Nálunk a Medimpexnél volt egy ilyen TÜK. Mindent a TÜK-be kellett leadni. Volt, hogy nagyon vastag anyagot adtam le, mert vittem mérlegeket stb. Azt nekem a határon ki kellett bontanom, mert addig a vámkezelésnél nem mehettem ki, amíg a TÜK-papíromat és a devizapapíromat nem ellenőrizték. Kiviteli engedélyem volt. Mondtam, hogy az utazáshoz keret kellett, és a Nemzeti Banknál igényeltük a pénzt, és azt odaadták készpénzben. Annak is volt egy kiviteli engedélye. Azt kellett bemutatni, és a TÜK papírt. És akkor az egyik felét elvitték a listának, a másik nálam maradt. Mikor átléptem a határt, akkor leszedtem róla, mert Németországban nem kell látni, hogy be van csomagolva. Az országból kivinni ezeket az iratokat, ami nem volt biztos, hogy bizalmas volt, csak nálunk a vállalatnál bizalmasnak tekintett iratokat vittünk ki. Tehát feladattervvel mentünk ki, azt a főnök aláírta. Mikor visszafele jöttem, a feladatterven volt ez meg az, és megírtam, hogy azt végrehajtottam vagy nem. Ez volt az 1. számú útijelentés. Ha volt valami olyan, hogy megkíséreltek engem külföldön beszervezni, vagy nyomon követtek, akkor 2. számú útijelentést kellett írni. Soha nem kellett nekem 2. számút írnom. Visszautalnék erre a bizonyos goodwillre meg szavahihetőségre. Soha nem volt fogás rajtam se bel- se külföldön, hogy valamiért beszerveztek volna. Nagyon jó családi életem volt. Ez nagyon érzékeny pont, mert pl. egy kolléganőmet azért szervezték be, mert szeretője volt. Rajtam nem volt fogás. Lehetett a külföldiek által megvesztegetett üzletkötő, volt ilyen. Akkor voltak olyanok, hogy nekünk nem volt szabad külföldivel elmenni szórakozni vagy színházba, stb. de mindig elvittek minket vacsorázni. Az útijelentésbe ilyeneket nem kellett beírni. Nem egy és nem két ember tette fel nekem ezt a kérdést, hogy beszerveztek-e vagy sem. Még egy oka lehetett, mert én nem a kereskedelemben dolgoztam, bár összekerültem rengeteg ügyféllel. Nekem pénzügyi vezetőként soha nem kellett „blőd kádereket” alkalmaznom. A személyzeti munkában volt 3 fő: a vezérigazgató, a párt és a szakszervezet, a kemény mag, és abban én soha nem voltam. A magasabb személyi ügyekben ők döntöttek. A kiküldötteket keményen lekáderezték. Aztán volt egy összekötő. Nem is egy, volt egy honvédelmi és egy belügyi összekötő. Volt egy összekötőnk, aki mindig az aktuális főkönyvelő, gazdasági igazgató volt a ’70-es évektől. Ezek az összekötők a vezérigazgatóval és a gazdasági igazgatóval voltak kapcsolatban. Hogy miért velük, azt gondolom, hogy egy időben, szintén a ’80-as években ilyen embargós cikkeket kellett behozni. Kisebb laboratóriumi dolgok voltak, amik a COCOM-listán voltak, Svájcban szerezték be. Úgy kerültem bele, hogy az utolsó előtti vezérigazgató, Laczai Béla ott gazdasági igazgató volt. Ez az összekötő őhozzá járkált. Mikor a Béla vezérigazgató lett, nagyon rühellte, hogy ez a pasi jár hozzá. A gazdasági igazgatót ő nem nagyon szerette, és egy hanyag mozdulattal rám sózta ezt az összekötőt. Mondta, úgyis te intézed a pénzügyeket, s így beesett hozzám ez a jóember, és akkor rajtam keresztül hordták oda a pénzt. Megvette a svájci vállalat, ő kifizette, és ezek elhozták onnan valahogy. Kiszedték a pénzt a belügytől, és elhozták nekem készpénzben. Így kerültem bele a dologba. Nem nagy összegek voltak, 10-20 ezer svájci frank. Ezek voltak. Ezek a belügyi meg honvédségi összekötők, nyilván a menetrend az volt, hogy miután valaki kiküldetésbe került, ezeknél jelentkeznie kellett. Hogy mi volt a beszélgetés lényege, beszervezték őket vagy nem, nem tudom. Pályafutásom alatt egy valaki készült Amerikába. Tanítottam őt is, még ma is felkészítek külföldi kiküldetésekre. Ő járt be hozzám, apróságokat is megbeszéltünk, hogy személyes holmit mennyit lehet kivinni, ment volna mondjuk szombaton, és bejött hozzám azon a hétfőn, kisírt szemekkel – férfi volt – hogy őt nem engedik ki. Ő nem akarta elvállalni, hogy besúgó lesz. Soha nem tudtam meg, hogy mi volt az igazság. Egy héttel a kiküldetés előtt nem engedték el. Nem is ment el. Az amerikai vállalat vezetője lett volna. Az amerikai vállalat nagyon kis jelentőségű vállalat volt. Megvan, egy kis forgalmú vállalat, de mégis jelen vagyunk Amerikában, később gyártási együttműködési szerződések lettek belőle, 20 évvel később. Ez egy nagy dumás fiú volt, állítólag, ezt hallottam később, hogy Dél-Afrikában élt a testvére, és ezt nem írta be az önéletrajzába. De soha nem tudtam meg. Az összes többi kiküldöttek rendben el
Ha valamelyik vállalatnál pénzügyi nehézség volt, akkor mindig engem küldtek ki mindenféle szörnyű helyzetekbe, mert én nem féltem semmitől. Például Nigériába – Hamburger sosem engedett nőket ilyen helyre. Nem csak kereskedelmi tanácsos, hanem ő volt az NSZK-ban az első magyar nagykövet, Hamburger László, 1968-ban. Ő nevezett ki engem pénzügyi osztályvezetőnek, először azt mondták, hogy csak ideiglenesen, mire Hamburger azt mondta, ide figyeljen, én egy Grubernét nem nevezek ki ideiglenesen, maga véglegesen lesz kinevezve. Azért emlékszem pontosan, mert utána ő elment. A Hamburger egy nagyon befolyásos ember volt, gondolja el, hogy elküldték az NSZK-ba első nagykövetnek mint kereskedőt, nem mint diplomatát.
1967-ben lettem a pénzügyi osztály vezetője. Ez nagy fordulópont volt az életemben azért is, mert a korábbi szakmai múltam inkább a számvitellel volt kapcsolatos. Az akkori gazdasági igazgató a volt főnökömet, Szebeni Lászlót váltotta, aki kiment Egyiptomba. Nagyon merész és igen jó fejű ember volt, Laczai Bélának hívták. Ő lett a gazdasági igazgató ’66-ban vagy ’67-ben. Ő tulajdonképpen nagyon jó érzékkel, mondhatnám, második főcsapás az életemben, neki köszönhetem, hogy váltottam. Ő találta ki, hogy én legyek a pénzügyi osztály vezetője. Ez nagy kihívás volt számomra, mert nem szoktak számviteli embert pénzügyi vonalra tenni. Az egyik utólagos regisztráció, egy elmélyültebb, lassabb, más képességeket kívánó munka volt, a pénzügyi munka pedig egy nagyon operatív, gyors döntést igénylő munka. Nekem úgy látszik ez a képességem feltűnt a Laczai Bélának. Amellett nem kevésbé volt döntő, hogy tudtam beszélni. Én tárgyaltam ezekkel az ügynökökkel, és nem volt számomra gond, hogy valakivel beszéljek. Nyilván ezért találta ki, hogy én esetleg erre megfelelek. A képesítésem akkor mérlegképes könyvelő volt, nagyon sok vizsgát letettem, a külkerben már 10 éves jártasságom volt, ami nagyon bonyolult, összetett  tudás volt. Akkor úgy gondoltam, és a férjem is nagyon biztatott – nagy támaszt nyújtott nekem mindenben, bármilyen kételyem volt, gondoltam, nekem otthon ott a hátterem. Ő azt mondta, hogy vágjak bele. Másnap belevágtam. Azért csináltam jól, mert nem voltam begyepesedett pénzügyes, aki a pénzügyek szövevényeibe belemerül, és nem látja a fától az erdőt. Én merész voltam, mert eleinte nem gátolt meg a tudás. Olyan megoldásokat kerestem, ami megdöbbentette őket. Nagyon rövid idő alatt, mivel én vonzom mindig a munkát, hozzám csatolták a külföldi érdekeltségeket, a külföldi irodák elszámolásait. Nagyon hamar 28 embert találtam magam körül egy vagy két éven belülAzokban az években került sor a külföldi vállalatok alapítására is. Például Németországban volt egy Haupt nevű úr, aki idős volt már, de a háború előtt is dolgozott a magyar gyógyszeriparral, és képviselte a mi cikkeinket, és volt egy vállalata Frankfurtban. Volt egy másik, egy svájci cég, amit szintén felajánlottak nekünk. Az nem egy régi képviselet volt, hanem kikerült Svájcba a háború után egy erdélyi gyógyszerész, ő mindig a magyarokkal dolgozott, és felajánlotta nekünk, hogy ne hatóanyagot, hanem kész gyógyszert forgalmazzunk. Ausztriából is jelentkezett valaki, nem régi kapcsolatunk volt. Tehát elkezdtek jönni ezek a képviselők, hogy ők szívesen társulnának velünk. Ez mind ’67-’68-’69-ben csúcsosodott ki. A külföldi vállalatalapítás akkor Magyarországon nagyon szigorú engedélyezés alapján történt. Elsősorban kellett a Pénzügyminisztérum, majd a Külkereskedelmi Minisztérium engedélye. Azután volt az Állami Pénzintézeti Központ, ami be volt iktatva a Pénzügyminisztérium és a Külkereskedelmi Minisztérium közé. Ezzel a három hatósággal kellett ezt engedélyeztetni. Mindenféle megvalósíthatósági tanulmányt kellett készíteni. Ezt ma is nagyon hiányolom, a későbbiek során én nem bántam volna, ha a ’90-es években ilyen precízen kérték volna azt, hogy milyen megtérülése van egy vállalatnak. Ezek eleinte kereskedelmi vállalatok voltak, termelés nem folyt ott, hanem egy árukészlettel rendelkező kereskedelmi vállalat működött Frankfurtban, Genfben, Bécsben, Párizsban, ahol a tulajdonjogunk általában: Németországban, Franciaországban és Ausztriában 100 %, Svájcban 60% a miénk, és 40 % egy svájci úré. Törekedtünk arra, hogy a tulajdonjog 100 % legyen. Akkor még, az első időkben a külföldi partnerek is voltak az igazgatók ezeknél a cégeknél. De nagyon hamar változtattunk, és Magyarországról kiküldött kollégák lettek a kereskedelmi igazgatók. Ezek kis kft-k voltak, kevés alaptőkével. Az elképzelés az volt, hogy nem viszünk be túl nagy tőkét, hanem áruhitellel fogjuk finanszírozni ezeket a vállalatokat. Magyarországon nem nagyon alapított, a tőkekivitel nem volt jellemző azokra az évekre, hiszen nem volt itt sok pénz, de ebben az időszakban, mivel mi voltunk az elsők, a Medimpexnek volt a legnagyobb hálózata, a második a Hungarotex volt, aki textillel foglalkozott. Manapság a követségekbe integrálják a kereskedelmet. Akkor külön volt, függelmileg a kereskedelmi tanácsos a nagykövetnek volt kvázi a beosztottja. Disszonáns volt a dolog, mert pénzügyileg a vállalatok fizették ezeket a titkárokat, tehát Magyarországról egy vállalati kiküldött volt, külföldön viszont úgy szerepeltek, mint egy minisztériumi kiküldött, ez a tartózkodási engedélyük miatt volt fontos. Szóval kettős dolog volt: a pénzt mi adtuk, de ők úgy viselkedtek, mint kereskedelmi titkárok. Elég korlátozott hatáskörrel, mert üzletet aláírással nem köthettek, de ők minden olyan üzletet elősegítettek az adott országban, ami nekünk fontos volt.
Ezen kívül még voltak képviselők is, a legelső Egyiptomban, de  olyan országokban is létesítettünk képviseleteket, ahol specialitásokat adtunk el. Valahol itt meg kell említeni, hogy a gyógyszeripar milyen formában árul gyógyszereket: van a hatóanyag, ami gyakorlatilag már majdnem kész gyógyszer, később a gyárakban hozzáadnak egy vivőanyagot és akkor az már kész gyógyszer. A hatóanyag az tulajdonképpen kész gyógyszernek számított, csak a formula volt azt, hogy kiló vagy mázsa, tehát tömegben vittük ki. Akkor megvették nagykereskedők, vagy gyárak, feldolgozták, és úgy lett belőle kész gyógyszer. A második nagy csoport a gyógyszeriparban a kész gyógyszer. A kész gyógyszerek bevezetése nagyon nehéz, mert törzskönyvezni kell. Kicsit eltértem, de nagyon fontos volt, hogy abban a bizonyos irodában mit forgalmazunk. Tehát a hatóanyag forgalmazása kevésbé volt gazdaságos, mert abban annyira nem szerepelt az élő munka. A specialitásokat Európában akkoriban még nagyon nehezen lehetett eladni. Csodával határosan Svájcban el tudtuk adni, de a legtöbb kész gyógyszert Magyarországon a keleti oldal felé adtuk el, vagy Afrikában, Ázsiában, a Közel-Keleten. Gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ha a gyógyszeripar termelését 100 %-nak vesszük, annak a 30 %-a maradt Magyarországon. 70 % export volt, és ennek a 70%-a, tehát durván az összes termelés fele népi demokratikus országokba, a többi oszlott meg kész gyógyszerre és hatóanyagra. Az a 70 %, ami keletre ment, az mind – kész-kiszerelt gyógyszer volt. A legnagyobb piacunk a Szovjetunió volt, de az összes keleti országba szállítottunk. Itt az volt a döntő, hogy eleinte nem kellett törzskönyvezni. A Szovjetunióba őrült tömegű gyógyszer ment ki, de nem egy központi helyre. Mindig megadták az állomáslistákat. Kiment 100 ezer doboz akármi, és megmondták, hogy 20 ezer ide megy, 20 oda. Mikor elment ez a 100 ezer doboz 5 különféle állomásra, nehezen jöttek onnan vissza az információk. Mondtam, hogy meg kéne szervezni, hogy ez gyorsabban menjen. Voltam Moszkvában tárgyalni a Nemzeti Bank-os orosz illető osztályvezetővel, akartunk modernizálni valamit, de nem tudtunk. Ezeknek a visszaigazolása nem ment. Vagy egy hétig voltam ott, nagyon kellemes volt. A visszajelzésekkel volt a baj, mert hiába igazoltuk itt, hogy elment, a visszajelzés egy pár nappal később jött. Megpróbáltuk akkor ezt átlépni, de ez nem sikerült, de nagyon gyorsan megkaptuk a forint ellenértéket. Ez egy szovjet-magyar bankközi egyezmény voltA 60-as években nagyon erős volt az orosz export és a Richter gyógyszergyár ebből lett naggyá. Ha elgondoljuk, hogy több 100 millió tablettát szériában lehet gyártani – nem kell a gépet átállítani. Ez minden iparágra érvényes. Ez a hatalmas export tette lehetővé, hogy ott beruházzanak. Az értékcsökkenési leírás, amit  egy akármilyen gyár vagy üzem elszámol, az ma már azért van, hogy visszaforgassa, az elhasznált termelőeszközeinek az értékét újból feltőkésítse. Régen a tervgazdálkodási időszakban az értékcsökkenési leírást fejlesztési alapba kellett tenni. Ezt be kellett a központba szolgáltatni, amiből vissza is osztottak, de ebből a tömegből, amit a gyárak termeltek és fejlesztési alapként elszámolták, építettek hadiüzemeket, hidakat, gyárat. Amelyik ipar jól működött, az többet kapott vissza – vagy akinek jó összeköttetése volt, gondolom, mert az is beleszámított. A gyógyszeripar ebből a fejlesztési alapból, mivel nagy kapacitásokat kellett neki felhasználni, hogy kielégítse a szállítói kívánalmakat, elég sokat visszakapott. Az árképzés pedig úgy volt, hogy támogatási rendszer volt és elvonási rendszer volt, ami később megszűnt. Tehát a tőkés exportot támogatták, a szocialista exportból meg elvontak elég jelentős összegeket. Tudniillik a dollárkitermelés az rosszabbul nézett ki, de nagyon fontos volt a tőkés export, mert abból lehetett importot csinálni. De a nagy volumenű szocialista export-termelés meg nagyon jól hozott a konyhára, abból meg elvontak. Később már a ’70-es években ez elhalványodott. Akkor valószínűleg központilag rendezték ezeket a dolgokat. Akkor még a számvitelnél dolgoztam, és megvoltak a szabályok, tudniillik még az is volt ’67 előtt, az új gazdasági mechanizmus előtt, hogy egy elég nehézkes rendszerben a külker kezelte a készleteket, persze csak papíron. Tehát mi megvettük papíron a gyáraktól a készleteket, ott tároltuk, és a mi számvitelünkben volt benne a készlet, amit exportra megvásároltunk. Mi kaptuk rá a hitelt, eladtuk, miénk volt a pénz, és abból kifizettük a hitelt és a gyáraknak, amivel tartoztunk. Kínos egyeztetések voltak a gyárakkal, mert a készletet mi nem láttuk, csak papíron. Folyton egyeztettünk, meg kínlódtunk. A leltárak azok csak formálisak voltak. Mégis a mi mérlegünkben szerepelt az az érték, amit tárolni a gyáraknál kellett. Magyarországon a háború után kötött devizagazdálkodás volt. Kicsit furcsa lehet annak, aki nem szakember, hogy mi az a kötött devizagazdálkodás, és mi a Nemzeti Bank szerepe egyáltalán, egy ilyen országban, ahol kötött devizagazdálkodás van. A Magyar Nemzeti Bank monopol-helyzetben volt, mellette a Magyar Külkereskedelmi Bank létezett még. A speciális üzleteket, bartereket – a vegyes üzleteket hívták barter üzletnek – a Magyar Külkereskedelmi Bank bonyolította, a Magyar Nemzeti Bank pedig az összes többi ügyletet. Ez mai szemmel kicsit furcsának tűnik, de mivel én a pályám nagy részében így kellett dolgozzam, megszoktam, hogy a Nemzeti Bank részben bankárként működött, részben devizahatóság volt. De mi az a devizahatóság? Mai szemmel a kötött devizagazdálkodás azt jelentette, hogy Magyarországon minden export után, amit eladott az ember, be kellett szolgáltatni a devizát, és az importra szintén meg kellett igényelni a devizát. Tehát nem lehetett akkor azt csinálni, hogy őrületes mennyiségű, 200 millió dollárért exportálok, és abból fedezem az importomat. Ez egy kétirányú utca volt, bruttó elszámolásnak hívják ezt. Magyarországon egészen a ’90-es évek végéig nem lehetett a devizával olyan nagyon szabadon kereskedni. Magyarországon ez a kötött devizagazdálkodás azt jelentette, hogy az export ellenértéket be kellett szolgáltatni, és kaptunk érte forintot egy megfelelő árfolyammal, és az importra igényelni kellett pénzt. Az exporton és az importon kívül voltak még devizában kötelezettségek. Az áruhoz kapcsolódó fuvar, biztosítás és egyéb kötelezettségek, amiket devizában kellett teljesíteni, de ez az áru értékesítésével együtt simán ment, ennek nem volt már külön engedélyeztetési része. Viszont a külkereskedelemben egy nagy tételt képviseltek az utazási költségek devizában, majd pl. nálunk a hálózati költségek, amikor kint ültek emberek, és azoknak fizetést, lakást, autót stb. kellett fizetni. Ezekre külön devizakeretet biztosítottak. Ez két nagy keret volt: az utazási keret és az irodák fenntartása. Három nagy vállalat volt, a Hungarotex, a Technoimpex és a Medimpex, amelyeknek irodáik voltak, és ahol ez egy nagy tétel volt. Ezeknek minden évben keretet kellett kérni a Nemzeti Banktól. A keret korlátain belül tudtuk az utazásokat és az irodák költségeit devizában fedezni. Volt még a mi szakmánkban egy nagyon jelentős tétel: a licence, tudományos jogdíj – a gyárak vásároltak licenceket külföldről, vagy nagyon nagy összegű vizsgálatok pénzeit kellett devizában átutalnunk. Például volt a nagyon híres gyógyszerünk, a Cavinton, aminek nagy piacot sikerült szerezni, többek között Japánban is. Ez egy magyar találmány volt, és mire azt felfejlesztették, annak több százezer, mondhatni, millió dollár kísérleti költsége volt külföldi laboratóriumokban. Csinálták magyar laboratóriumok is, de nemzetközi eredményeket kellett produkálni a törzskönyvezéshez. Emlékszem egy esetre, mikor telefonon hívott fel Angliából a Richter vezérigazgatója, hogy azonnal utaljunk át 200 ezer fontot, holnapra ott kell lennie, mert valami patkánykísérletek kellettek. Nem volt mindegy, hogy milyen patkányokon végezték el, mert ezek tenyésztett patkányok voltak. Voltak tenyésztett kutyakísérletek is. Azoknak a vizsgálati eredményei aztán a külföldi törzskönyvezéseknél elfogadottak voltak, ha egy nemzetközi, mondjuk angol laboratórium csinálta. Ezekre a pénzeket szintén nem kellett keretként kezelni, ezt simán át tudtuk utalni. Tehát gyakorlatilag ami szigorú keretgazdálkodás volt, az az utazások és a külföldi képviseleteknek átutalt fizetések voltak, ami nem volt kevés. Eladtunk exportra. Volt egy tanúsítvány, ami kísérte az árut. Ezt a határon lepecsételték, igazolva, hogy kiment az áru. Abban a percben nekünk deviza-beszolgáltatási kötelezettségünk keletkezett. Volt egy nagy gépi rendszer, amiben a Nemzeti Bank ezt cégenként nyilvántartotta. Majd jött az import, bejött az országba az áru, levámolták, akkor nekünk fizetési kötelezettségünk keletkezett külföldre. Ezt a Nemzeti Bank nyilvántartotta, amitől az őrület határán voltunk. Ezt ők úgy hívták, hogy leltárak, és minden negyedévben egyeztetni kellett a vállalatoknak a Nemzeti Bankkal. Óhatatlan, hogy ennyi tételnél minden stimmeljen. Úgynevezett „kötésszámok” vannak, ez olyan, mint egy születési bizonyítvány, ez kíséri az árut. Mikor elkezdik az üzletet megkötni, adnak neki egy számot, és amíg le nem bonyolódik a tétel, addig az a szám kíséri. Ez a szám a Nemzeti Banknak is megvolt, azon belül vállalatonként is. Az ’50-es évektől úgy kezdődött a ’70-es évekig, hogy ők kiküldtek ilyen őrült leporellókat – akkor még kezdetleges volt a számítógépes rendszer. A Medimpexnél rengeteg kötés volt, s a tételeknél, mert egy gyógyszernél sok apróbb tétel ment ki, mindig el volt írva valami. Kollégáim negyedévenként őrült hosszú időket töltöttek azzal, hogy ezt egyeztették, mert mi tudtuk, hogyha végül is jön az áru ellenértéke, a Nemzeti Bank jóváírta nekünk a forint ellenértékét, tehát az a bizonyos tétel nálunk akkor már kiegyenlítésre került. De ha az ő listájukban valami zűr volt, mert pl. a határátlépésnél elírtak egy számot, akkor azt nekünk korrigálni kellett. Importnál még nagyobb volt a zűrzavar. Az exportot mi indítottuk, tehát kisebb volt a veszélye, hogy elírtuk, de importnál a vámolásnál mindig zűr volt - én életemben a legszörnyűbb dolgokat ezzel töltöttem, mikor össze kellett ülni a bankkal, a szállítmányozási osztállyal. Ez az egyeztetés negyedévente folyt. A Nemzeti Bank a kiszállított árumennyiségről megkapta a jelentést, mikor a határt átlépte, és abból tudta, hogy mennyi deviza fog befolyni az országba. Az importot is tudta, mert az meg bejött, és devizamérleget meg jelentéseket kellett adni, hogy mennyi importot akarunk behozni. Az biztos iparági szinten ment, én azt nem tudom, mert a tervezéssel, mint ilyennel, nem foglalkoztam, de pl. a gyógyszeriparnak be kellett adni évente előre, hogy mennyi import szükséglete van, és mennyi exportja lesz. Volt egy időszak, amikor a pozitív export egyenleget díjazták a ’70-es évek vége felé, hogy a gyógyszeripar pozitív mérleget mutasson devizakiadás szempontjából, tehát az export nagyobb legyen, mint az import. A rubelt és a dollárt külön kellett elszámolni, a rubel és a dollár között volt bizonyos átváltási kulcs, mert ugye a dollár-import kellett a rubel exporthoz. Ez egy elég bonyolult dolog volt, mert a gyógyszeripar termelésének 30 %-a maradt Magyarországon és 70 %-a ment exportra. Abból – a 70 %-ot 100 %-nak véve – 70 % rubel-elszámolású, tehát szocialista országokba ment. Annak a termeléséhez kellett dollár import. Ez elég bonyolult számítás volt a gyógyszeripar részéről, hogy a dollár kiadásokhoz rubel bevételt szembeállítani. Ennek volt egy számítási módja, ezt én nem csináltam. Később az „új gazdasági mechanizmusban” már pl. a Richtertől, ami a legnagyobb volt a szocialista exportban, rengeteg pénzt elvontak emiatt, mert gyakorlatilag olyan tömegű árut szállított ki szocialista exportra, hogy azon hatalmas nyeresége volt. Ezt egy bizonyos adó formájában elvonták, nem tarthatta meg azt a nagy nyereséget. A legfontosabb két mutató a munkabér és a készletgazdálkodás volt. Ebben az esetben azt nagyon támogatták, ha ilyen mértékű nagy export volt, hogy akkor engedtek hozzá munkabért emelni vagy nagyobb készletet tartani. A Richter ezzel építette fel a gyárát, nagyon sokat ott hagytak nála, de elvonták a nagy szocialista export profitot. A Chinoin is, de a Richter volt a legnagyobb ebben a relációban, ő termelte a legnagyobb mennyiséget. De volt az Egis, a Chinoin, a Reanal, a Biogal, ezek együttesen nagyon nagy szocialista exportot csináltak. Azért mondom a Richtert, meg a gyár felépítését – ’50-ben 10 gyár volt, 1000 ember kb. – itt kezdtem, és én voltam a 989. Később 5000 ember lett, megötszöröződött a létszám. Meg kell nézni, hogy micsoda fejlesztéseket tudtak végrehajtani, tehát az elvonás nem volt akkora, hogy ne maradt volna. A többi gyár nem fejlődött ilyen mértékben, a Chinoin is kevésbé, mert nem vett ekkora részt az exportban, hanem a döntő a Richter volt, a legnagyobb. 68-ban jött az új gazdasági mechanizmus, ami hamvába holt, mert nem vitték véghez. Sokan kutatták, és most is mindenki nyilatkozik, ugye akkor kezdték ezt, hogy itt modernizálják a dolgokat. Annyi sikerült ebben az új mechanizmusban, hogy én akkor voltam először külföldön, és ezzel a kollégámmal mindig elmeséltük, hogy már új mechanizmus van, és mi vagyunk az első fecskék. Ő szállítmányozó volt, és akkor már magunk köthettünk szerződéseket. Én meg mint kis pénzügyes akkor már mindent csináltam. Azt az egy fegyvertényt azért végre lehetett hajtani, hogy a gyárak visszavették a készleteket papíron. Effektív náluk is volt, de számvitelileg visszakönyveltük. Őrült munka volt. A duplicitást ekkor szüntették meg, lehetővé vált, hogy ott legyen a készlet, ahol termelik, és a külkereskedelem csak azt vegye át, amit elad. Kellett aztán várni huszonvalahány évig, hogy maga a gyár is külker jogosítványokat szerezzen – ugye mert külker monopólium volt. Minden külker tevékenységet csak külker vállalat végezhetett, és a külkereskedelem nem volt lehetséges a gyáraknál, a termelőknél. Mindenkinek megvolt a saját külker cége. A gyógyszer  forgalmazás, az export-import, nagyon kellemes dolog volt, mert a Medimpex egy homogén társaság volt. A gyógyszeren kívül csak gyógynövényeket árultunk. A többiek elég vegyesek voltak: a Chemolimpex a nehézvegyipartól a műanyag székekig mindent árult – tízszer akkora volt, mint mi, de az egy vegyeskereskedés volt. A Metalimpex fémekkel foglalkozott, a Technoimpex, a Terimpex mezőgazdasági dolgokkal, szakmánként. A pénzügyi rendszer nehézkessége a ’60-as évek végén arra késztette a Nemzeti Bankot, hogy ezt az őrült tömegű papíráradatot elfelejtse, illetve felnőttnek tekintse már a külker-vállalatokat, és döntsön abban, hogy nem ő indítja azokat az ún. leltárakat, amiket nekünk kellett ellenőrizni, hanem egy fantasztikus rendelettel a ’70-es években azt mondta, hogy nekünk kell jelenteni, hogy mi van nyitva, mi az, ami még nem folyt be az exportból, és mi az, ami importból még tartozás. Ez egy fantasztikus nagy dolog volt azért, mert megbíztak bennünk. Ez már az „új mechanizmus”, mert egy fázis kimaradt, nem kellett az ő általuk odatolt papírt pipálgatni és visszaküldeni, hanem mi magunkban megcsináltuk a leltárakat. Negyedévenként kellett, de mi csináltuk meg. Ez nagy diferencia, mikor én a saját adataimból adok egy leltárt. Nekünk akkor már számítógépen voltak a dolgok. A ’60-as években egy-egy ilyen okmány-szett előállítása külön-külön történt, mert ha valaki exportálni akart, akkor kellett számla, tanúsítvány, minőségi bizonyítvány, 10 féle okmány, amit el kell küldeni a külföldi részére, a vámoláshoz is kellett, ahogy elő van írva. Magyarországon imádják a rengeteg papírt. Valaki Csehszlovákiában, Prágában kitalálta, és mentünk oda tanulmányútra, hogy legyen „egymenetes okmánymozgás”. Ez egy fantasztikus dolog volt, sok szervező ment oda ki. Egy bizonyos stencil-félére minden adatot felírtak, ami szükséges ehhez a 10 okmányhoz. Ezt ügyesen elhelyezték egy stencilre, és letakarták, ami nem kellett. A 10 okmányt előállították, de egy alapokmány volt, csak le volt takarva, ami arra a másikra nem kellett. Ez valami fantasztikus volt, ezt mi csináltuk először. Később nem stencil volt, hanem már egy más típusú sokszorosítóval csinálták, ami nem lyukakon át ment, hanem egy lapra rá kellett írni, és az a festéket rányomta. Egyszer kellett meggépelni az okmányt, azon minden adat rajta volt, és a megfelelő számlára, minőségi bizonylatra, vámolási papírra csak azt nyomták rá ebből, amit kellett. Matricának hívták, és ez fantasztikusan meggyorsította a műveletet és a hibát kiküszöbölte, mert nem kellett tízszer leírni, hanem csak egyszer. Ezzel nagyon gyorsan tudtunk dolgozni, és nagyon fejletten ment aztán az adminisztráció. Ez a Nemzeti Bankkal kapcsolatos ügymenet végül is nagyon megkönnyítette a munkánkat, de nem jelentette azt, hogy nem kellett mindent precízen vezetni, csak nem kellett visszacsatolni, sokkal egyszerűbb volt. A Nemzeti Bank még mindig kért engedélyeket, hatósági jogköröket tartott fent. A Nemzeti Bank nagyon erős felügyeletet gyakorolt. A Nemzeti Bank hatásköre volt még azokban az években, hogy mi hitelt nem vehettünk igénybe az importhoz, mert azt a Nemzeti Bank központilag intézte. Gyakorlatilag mi, ha jött egy importőr, hogy adok nektek egy éves hitelt, mi azt nem vehettük igénybe (legalább is a ’80-as évek elejéig, amikor kitört itt egy kis devizaválság), mert a Nemzeti Bank egy összegben olcsóbb hiteleket tudott szerezni. Végül is az Új mechanizmus nem nagyon változtatta meg a bankokkal a kapcsolatunkat – nem voltak bankok, csak a Nemzeti Bank, kivéve ezeket az adminisztrációs könnyebbségeket. Hatósági ellenőrzést a külker minisztérium tartott, vagy az MNB, ha gyanút fogott, hogy valamilyen devizális problémák vannak esetleg. Voltak ilyen kínos dolgok, pl. váltókat vezettek be. Ez egy könnyebbség volt, a leszámítolás. Ez egy nagyon érdekes lehetőség volt, hogy mi egy évben eladtunk, és váltót – ami egy elég komoly dolog a pénzügyi világban – bocsátottunk ki, és egy év múlva kaptuk meg a váltóra a pénzt. A ’70-es ’80-as években bevezették, hogy ezt a Nemzeti Bank leszámítolja, tehát ideadja nekünk a forintot előbb, mint hogy a vevő fizetne. Ma is rengeteg ilyen van, ez nem egy új dolog, mióta pénzvilág van, váltó is van. Ez egy új vonás volt, hogy a Nemzeti Bank olcsón, pár százalékért nekünk – ez a ’70-es években kezdődött, újdonsült pénzügyi vezető voltam, amikor kezdődtek ezek a leszámítolások. Itt a finanszírozás, a forgótőke forgása javult meg. De nagyon jó okmányoknak kellett lenni, mert akárki kis maszek cégnek a váltóját nem számítolták le. 
Hogy miért is kellett ezt a hálózatot létrehozni ’67-’69-ben? El akartunk kezdeni terjeszkedni mindenfelé. Alapítottunk meg Moszkvában egy irodát, amit tudományos iroda címmel illetünk. Ez a tudományos iroda azért ragadt rá az összes ilyen jellegű irodára, mert ilyen címen kaptunk engedélyeket, hogy ott külföldieket is alkalmazzunk. Ezek az irodák tartották a kapcsolatot az új gyógyszerek bevezetése miatt a szakemberekkel, szimpóziumokat tartottak és elősegítették az értékesítést is. Később már ez lett a korszerűbb propaganda, hogy miként terjesszünk gyógyszereket, aminek ugye több fázisa van: meg kell ismertetni az emberekkel, a bevezetési időszakában minta kell, orvosokkal, gyógyszerészekkel, kórházakkal kell elfogadtatni. Ezekkel a nagy volumenű kampányokkal törtünk be piacokra, ahova nagyobb mennyiséget szállítottunk, irodákat hoztunk létre. Például a Szovjetunióba nem kellett külön kereskedelmi képviselet. Úgy értem, hogy nem kellett képviselő, mert ott egyenesen tudtunk tárgyalni a nagy állami elosztóval. De kellett egy tudományos iroda, ahol szervezik az előkészítő munkát, ahol orvosok is voltak. Később már nem kiállításokat, hanem kerekasztal-konferenciákat szerveztünk. Meghívtunk neves szovjet tudósokat. Nálunk jobb időkben 1200 fizetett külföldi út volt évente. Voltak nagyon jó munkatársaim, nagyon hamar csoportokat csináltam. Én is megtanultam, hogy bízzak az emberekben, a vezetői képességem egy év alatt fejlődött annyira, hogy csoportokat csináltam, és a csoportvezetőkkel tárgyaltam. Olvastam egyszer, hogy még a legmagasabb szinten is 5 emberrel tud az ember hatékonyan dolgozni. Még miniszteri szinten is. Én ezt betartottam, és a megfelelő munkatársaimmal kibővítve tudtam ezt a feladatot ellátni. Sikerült kollégáimból egy nagyon ütőképes csapatot kialakítani. A vállalatalapítások során egyszer csak a nigériai kirendeltség vezetője kitalálta, hogy ott egy magyar gyógyszergyárat kell csinálni. Ő talált ott egy embert, aki Angliában tanult, egy 40 körüli nagyon tehetséges szélhámos, akinek volt egy hajóépítő műhelye és ő gyógyszerrel akart foglalkozni, mert a gyógyszer olyan elegáns. Nigériában ez az ember megkereste  a magyar Kereskedelmi Tanácsost, és mondta, hogy nekünk közösen kell csinálnunk egy vállalatot. Így kerültünk Nigériába, ahol ezzel az Etim úrral egy közös vállalatot hoztunk létre. Eleinte még csak egy kereskedelmi vállalat volt azzal a címszóval, hogy ő hajóépítő és hajókat futtat, és gyógyszerrel akarja ellátni a hajóit, mint teljes körű szolgáltató, hogy a hajókon gyógyszer is legyen. Így kezdte. Később Indiában csináltak egy gyárat a B12-re, ami egy nagyon jó termékünk volt, el kellett volna érni, hogy ott fermentáció során B12 termelődjön. Erre csináltak Indiában egy indiai partnerrel egy gyárat. Véletlen folytán került össze az akkori főosztályvezető valakivel, összebarátkoztak, és ez az indiai kapcsolat mind a mai napig megvan, pedig az is a ’70-es évek elején kezdődött. A Richternek még ma is megvan, és csináltak egy újabb vállalatot az akkori indiai partner fiával vagy unokájával Bombay-ban, ahol ez a B12 igazán soha nem sikerült jól. Talán a klíma miatt. Az egy olyan termék, amit baktériumtörzsekből állítanak elő, elég bonyolult, és ott soha nem sikerült jól. Azt aztán abbahagyták, és utána kereskedelmi partnerré váltak, akik vettek-eladtak.
Be kellett vetni magam, mert pénzügyi zűrök hál’ Istennek, mindig voltak.
Nigériába azért kellett mennem állandóan, mert ez a kedves Etim úr egy nagy szélhámos volt és amit mi dollárban átutaltunk, azt igaz, nem lopta el, csak helyi pénzben fizette be, ami egy nagy átverés volt, mert ott csak dollárt fogadtak el hivatalosan. Hiába volt befizetve helyi pénzben, ő azt felhasználta másra. Közben volt a nigériai állammal szemben egy pere, valamiért beperelte az államot, mert megsértődött. Közben volt a biafrai háború, és én sokszor mentem, elég izgalmas volt, mert csak éjjel lehetetett repülni. Ez elég kínos helyzet volt, muszáj volt szétválasztani a hajóüzemet a gyógyszertől, és ezt nekem kellett végrehajtani. Akkor ő mindig más pénzeket is összekevert, és egyszer a nigériai állam kérdezte, hogy miért nem számol el, mondta, hogy mindjárt elszámol, de nem tudott elszámolni, és akkor zárolták az egész vagyonát, beleértve a mi cégünket is. Akkor engem villámgyorsan odaküldtek, és akkor a legfőbb ügyészhez kellett elmennem, hogy ott verjem az asztalt, hogy ez egy külföldi vállalat, és nincs joguk zárolni a számláinkat. Akkora meglepetést keltett, hogy ott egy szőke nő megjelent, hogy a nagy megdöbbenéstől felszabadították a számlát. 100 ezer dollárt, elég szép pénz volt! Társunk, Etim úr, beperelte az államot, hogy jogtalanul bántak vele, ez volt októberben vagy novemberben, mikor én ott voltam, és decemberben a hajóműhelyében egy csörlő fejbevágta és meghalt. Én esküszöm, hogy lecsúzlizták mert ez nem egy normális dolog, de azt mondják, baleset volt. A felesége átvette a céget és egy jó darabig, 15-20 évig ő vezette. Angliában tanultak, szóval, nem egy „törzsi dolog” volt. Tehát a feleségével dolgoztunk, és volt ott vagy 8 kiküldött, mérnökök, sorban 4 évenként, de mindig volt pénzügyi zűr, és azért kellett nekem kimenni.
Indiában is a társunkkal voltak gondok, néha ő is elköltötte másra a pénzt. Egyszer csak kiderült, hogy nem tudom, milyen nagyságrendű kintlévősége volt az áru miatt, és akkor kellett kimennem, és betekinteni a könyvekbe, és itt jött megint az, hogy én a számviteli tudásomat jól tudtam hasznosítani, tehát a pénzügyi munka mellett senki nem  tudta kiismerni magát külföldön, csak én, eleinte. Később már a kollégákat is bevontam ebbe a munkába és ők is kijártak ellenőrzésekre. Az indiaiakkal az volt a gond, hogy a hátunk mögött vettek egy másik gyárat, és nem fizették ki a kiszállított áru ellenértékét. Akkor ez több millió dollárra rúgott, és azért kellett nekem kimenni, hogy megkeressem, hogy hol a pénz. Fantasztikus szerencsémmel megtaláltam. Nagyon szép irodájuk volt Bombay kellős közepén, Kettesben maradtam a főkönyvelővel, elkezdtem vele beszélgetni. Valamilyen oknál fogva elárulta nekem, ma sem értem, hogy miért, hogy ők ezt a gyárat megvették, és a mérlegben nem tüntették fel, csak teljesen elrejtve, és ott én arra rájöttem. Egyébként pedig tudtam kérdezni, mert oly mindegy, hogy hol könyvel az ember. Japánban ugyanúgy tudtam beszélni a könyvelővel, mint Indiában, vagy Nigériában vagy akárhol, mert az egyik bal oldalra könyvel, az angol rendszer fordítva könyvel, de ugyanúgy, csak másik oldalra. Az angolok mindent fordítva csinálnak. Amikor megláttam, azt hittem, hogy szörnyethalok, de rájöttem, hogy minden ugyanaz, csak a másik oldalon van. A könyvelés egy egzakt tudomány, és ha valakinek érzéke van és érti, akkor két könyvelő mindig össze tud jönni. És ha látja, akihez kimegyek, hogy értek hozzá, nemcsak beszélek össze-vissza, hanem meg tudom mondani, hogy itt miért van ez vagy az, vagy e mögött mi van – nagyon jól el lehet boldogulni mindenkivel, mert a szakértelmet tisztelik.
Én közbevetőleg még elmondanám, hogy népi ellenőr voltam hosszú évekig. Behívtak, mert nem volt elég szakember. Nagyon jó tanulás volt, elküldtek legalább 10 vállalathoz: voltam pl. a Hungarotexnél, a Nikexnél teamekben, és rengeteget tanultam ott is, beleláttam más cégek belső életébe a Hungarotexnél, a Nikexnél, Technoimpexnél, Artexnél, akik bútort exportáltak. Ezt inkább csak azért említem meg, hogy egy olyan tudás volt akkor már a fejemben, amit hasznosítani tudtam.
Közben Jamaicában volt egy magyar közgazdász, Mr. Harvey, aki Angliából került ki mint tanácsadó Jamaicába. „Ez egy tuti ország” – mondta ő, ahol nagyon szépek a lányok és nagyon kellemes élni. Ő ott ragadt, valamiért minden kormány alkalmazta őt tanácsadóként. Egyszer kitalálta, hogy ide gyógyszert kéne bevinni, Jamaicába, ami ugye az USA közelében van és mindenki Amerikába vágyódik tanulni is és egyáltalán élni. Ott van egy órányira repülővel. Akkor egy munkáskormány volt, és idehozta a Laci bácsi az akkori kereskedelmi minisztert, és minket is behívtak a minisztériumba, a kereskedelmi főosztályvezető, és azt mondta, hogy Jamaicában kell alapítani egy vállalatot. Jamaicába kiszállítottunk 1 vagy 2 millió dollárért specialitást. Az rengeteg, csaknem 3 millióan élnek Jamaicán, és ez őrületes mennyiségű gyógyszer ahhoz képest, hogy ott Amerikából a legkorszerűbb gyógyszerek voltak. Nem lehetett eladni, nem lehetett kényszeríteni az orvost, hogy a finom magyar gyógyszert használja, azt sem tudta, hogy micsoda. Vannak originális gyógyszerek, vadonatúj gyógyszerek, amik méregdrágák. Ha lejárnak mondjuk 5 év múlva, akkor ugyanezt a gyógyszert lehet „generic” néven olcsóbban adni. Ha elmegy az orvoshoz, azt mondja, hogy ehhez a „rendes” gyógyszerhez ragaszkodik, de van ugyanilyen utángyártás, mert már lejárt az eredeti szabadalma, de tulajdonképpen ugyanaz és negyed áron adható. Jamaicában is a magyar gyógyszerek már olyan készítmények voltak, amik az eredeti nevük után 5 évvel később jól forgalmazhatók voltak, de ezt senki nem tudta. Kiszállítottuk ezt a millió gyógyszert, mondták, hogy hoppá, kell ide egy tudományos iroda. Kiküldtek egy kollégát, egy kereskedőt, és visszajött, hogy itt muszáj csinálni egy helyi irodát, mert propagálni kell, hogy mi van ebben a gyógyszerben, és hogy ne, mondjuk, az amerikai vérnyomáscsökkentőt írják fel, hanem a magyar gyógyszert. Megalapítottuk az irodát, felvettünk egy jamaicai urat, aki szintén nem tudott elszámolni. Szegény, mit csináljon, nem értette a dolgát. Ő a karib-tengeri térség főgyógyszerésze volt, csak szeretett lopni – Mr. Robinsonnak hívták...
Akkor oda is muszáj volt elmennem, és a hajam az égnek állt, mert egyszerű dolgokat nem akart megérteni. Több gyógyszertára volt, az egyik gyógyszertárban volt akkor az irodánk. Kiküldtünk egy rendes magyar kiküldöttet, aki kereskedelmi kiküldött volt. Jamaicán még nem volt kereskedelmi képviselet, Venezuelához tartozott, és ez a kollégánk akkor még meghatalmazott követ is volt mellékesen. Egyszer csak, se szó se beszéd, alapítottak ők egy vállalatot ott. Itt teljesen kővé meredtünk, mert említettem, hogy milyen nehéz engedélyezések voltak a minisztérium részéről. Valahogy ezt egy-két év alatt elsimítottuk, tehát lett Jamaicán is egy vállalatunk, ez a mai napig megvan. Én a kereskedelembe nem nagyon szóltam bele. Érdekelt volna, egyszer hívtak a ’70-es évek elején, hogy menjek át oda, de nem mentem. Akkor én már nagyon mélyen bedolgoztam magam a számvitel után a pénzügybe, így maradtam a pénzügynél és az operatív ügyeket vittem. Az áruosztályok akkoriban a pénzügyi munkát nem becsülték. Az új mechanizmus jött ’66-ban. Utána elkezdték a pénzügyi munkát becsülni, hogy a pénz is tud pénzt csinálni, tehát az üzletkötés nem abból áll csak, hogy eladok valamit és a pénz befolyik, hanem ott van kamat, késedelem, kötbér. Olyan 8-10 éves munkámba került, hogy engem elfogadjanak. Azzal, hogy kiköveteltem magamnak, hogy bevonjanak az üzletkötésekbe, az közel 10 évembe került, az, hogy engem komoly üzleti tárgyalásokra meghívtak.
Ez csak a feladat egyik része volt, a vállalatok alapítása. Itt az  engedélyezési rendszer is belekerült az én feladataim közé, de mellékesen volt az export és import a pénzügyi főosztályon, ami szintén fő és komoly feladat volt. Tehát az, hogy én, mint Medimpex tulajdonos, a vállalatért feleljek, a mérlegeket megcsinálják, hogy a szabályokat betartsák. Mindenféle országról volt szó. Akkor elkezdtem a nagy üzletekben is „utazni”,  munkatársaim is ekkor már bekapcsolódtak az utazásba, nem csak ezeknél a külföldi vállalatoknál, pld. emlékezetes volt egy nagy morfin-üzlet, amit Törökországgal csináltunk.
Magyarországon az Alkaloida Kabay-féle módszerrel gyártotta a morfint. Ez nagyon nagy szabadalom volt. Vizes módszerrel vonja ki a mákgubóból a morfint. A kábítószert nagyon ellenőrzik, és egy bizonyos fajta nemzetközi kábítószer-ellenőrzés van, és ha a magyar módszert elfogadják, akkor elfogadják azt, hogy a magyar termelést lehetett magyar szabadalomként bevinni a világ összes morfin termelésébe. Magyarországon a mákgubótermelés ciklikus volt, mert mikor sok mák volt, akkor nem kellett, mikor nem volt mák, akkor kellett volna. Volt, hogy kombájnokat osztogattak a mezőgazdaságban az Alkaloida vezetői, hogy termeljenek mákot. Akkor őrült tömegű mák volt, akkor nem lehetett a mákot eladni. De nem a mákból lesz a morfium, hanem a mákgubóból. A mákot kipergetik, és a mákgubó burkában van a morfin. A Kabay találmánya az volt, hogy vizes oldatban vonta ezt ki. Ez az év olyan volt, hogy itt nem volt mákgubó. Elkezdték kutatni, hogy honnan lehetne mákgubót szerezni. Indiában volt és Törökországban. Indiában a mákgubót megmetszik, egy kis késsel a mákgubót körbevágják, és kifolyik belőle az ópium, azt felfogják, és ópiumkalács néven eladják. Abból lehet kivonni aztán morfint – Egyiptomban is, Indiában is így csinálják.  Megvágatlan mákgubót árultak Törökországban. Mert amit már megvágtak, abból a hatóanyag fele kifolyt. De azt is vettünk, mert hiány volt. Egyszer csak megjelent a török mákgubó. Nekik nem volt akkor még gyáruk, felajánlottak egy őrült mennyiséget, kb. 4-5 millió dollárért, amiben azt mondták, hogy kb. 6,5 % a hatóanyag. Fogalmunk sem volt róla, hogy ez igaz-e. Azt mondták, hogy ez egy lutri, de esetleg higgyük el, hogy igaz. Nem küldtek mintát, viszont azt mondták, hogy vegyük meg ezt, dolgozzuk fel, és 5 millió dollárért visszavásárolnak tőlünk kész morfin-termékeket. Ez egy remek üzlet volt. Az volt még az izgalmas, hogy nekünk biztosítékot kellett adni, hogy kifizetjük az importot, de nem volt biztosíték, hogy ők kifizetik az exportot. Ezért kellettem én oda, és legalább hatszor voltam ebből kifolyólag Törökországban. Így kerültem be pénzügyi vonalon. Semmiféle közös vállalat, csak kereskedelem.Nagyon erős pénzügyi munka alakult ki a vállalatnál, ez köszönhetően a ’66-os új mechanizmus után, amikor elkezdődött a pénzügyi szemlélet – addig a tervteljesítés volt, hogy teljesítsük a tervet.
’66 után a ’70-es években a pénzbefolyás volt a mérőszám, nyereségrészesedést meg ilyesmit kaptunk akkor már elég szépen. Akkor még mindig a Külkereskedelmi Minisztérium vállalata voltunk, semmiféle gyógyszeripari fennhatóság nem volt. Nagyon erős kooperáció, nagyon erős együttműködés, közösen készítettük a terveket. Voltak ötéves tervek, ezen belül éves tervek is. Ezt a tervezést annyira leszólják most, hogy micsoda borzasztó világ volt. Egy jobb cég ma sem él meg terv nélkül, ma is csinálnak tervet. Egy jól menő nagy gyár is kell tudja, hogy 5 évre vagy 3 évre előre mit fog termelni. Csak hát akkor a terv egy olyan tisztességtelen dolognak tűnt, hogy ebben a borzasztó világban terveket kell csinálni. Külön tervosztályok voltak, csak az volt a baj, hogy a tervezésnél lehetett tudni a kapacitást, de a pénzügyi dolgokat már nem lehetett olyan jól kiszámítani. Akkor rájöttek, hogy a pénzből élünk, és volt egy nagy mondásom, amiért nem nagyon szerettek, hogy „minden hülye tud eladni, de hogy a pénz is befolyjon, ahhoz már ész is kell…” Végül is eladni nem oly nehéz, ha nem fizet az illető, hát nem fizet. Megmondom büszkén, hogy az én harmincvalahány évem alatt hitelezési veszteségünk alig volt. Ha egy tőkés vállalatnál lettem volna pénzügyes, akkor rengeteg jutalmat kaptam volna ezért, mert a hitelezési veszteség ezrelékekben sem volt kifejezhető. Ez mondjuk elég jó volt, és ezt honorálták is. Bevezettük rendszeresen, hogy előadásokat tartottunk a vállalaton belül. Főleg én a pénzügyről. Megmondom őszintén, ahogy itt most beszélek, egyszerűen elmondtam a bonyolultat. Egy exporttal, importtal rengeteg adminisztráció volt. Olyan okmányokat kellett elkészíteni, ami Magyarországon és külföldön is jó volt. Ezeknek a csoportvezetői és az árosztály vezetői sem voltak pénzügyileg valami tájékozottak, minden évben egyszer vagy kétszer előadásokat tartottunk, zömében pénzügyekben én. A kollégáim nagyon értelmesek, nagyon jó képességű emberek voltak, ma mind vezető állásban vannak, de beszélni, előadni én tudtam jobban. Ez egy rendszeres dolog volt ez a házi továbbképzés, ami nagyon sokat segített abban, hogy ne tekintsék a pénzügyi munkát alantas munkának. Ebben nagyon sok energiám volt, és nagyon jól sikerült ezt a szemléletet éleszteni az emberekben, hogy a pénz az nem egy megvetendő dolog. Abban a közegben ez nagyon modern dolog volt. Ez volt az egyik tevékenység, ami elég hasznos volt. A másik a kiküldöttek kereskedők voltak, a káderek. Nem rosszak, zömében elég jók. A Medimpexnél nem lehetett bunkókat kiküldeni, mert a partnerek orvosok, gyógyszerészek voltak. Volt olyan kiküldöttünk, aki áruosztály vezető volt, akkor még a pénzügyi szemléletet nem tudtam beléjük injekciózni, és bizony egy kollégám Spanyolországban idegösszeroppanást kapott, mert ő korábban egy kereskedelmi kiküldött volt, akinek küldtük a havi ellátmányt lakbérre, fizetésre, autóra, villanyra, gázra. Amikor odakerült egy vállalat élére és másodikán bért kellett fizetni, akkor idegösszeroppanást kapott. Később nem mehetett el kiküldött anélkül, hogy nálam ne vett volna részt egy pár hetes oktatásban és  felkészítésben  Ezt csinálom 30 éve. Japánban nagyon nagy tömegű árut sikerült eladni úgy a Richternek, mint a Chinoinnak is, méghozzá a Richternek a Cavintont, ami nagyon nagy cikk volt ott, mert az idős korúakat ott nagyon védik. Dr. Szporny László és dr. Forgách Lilla találmánya. Mind a kettő Kossuth-díjat kapott. Ez nagyon jó agyértágító, és ezt nagy tömegben adták el Japánban. Akkor elhatározták, hogy Japánban kell csinálni egy irodát. Nem tudományos irodát, mert nem lehetett úgy hívni, hanem egy kereskedelmi irodát, nem vállalatot. Irodát kellett alapítani, kimentünk, és akkor egyszer egy kollégám, aki most a Teva Kereskedelmi Vállalat vezérigazgatója, közölte velünk, hogy itt most már ő nem tud irodaként működni, mert nem tud felvenni alkalmazottakat, mert itt már olyan nagy a forgalom – több tízmillió dolláros forgalmuk volt – kell egy vállalatot csinálni. Ez ’88-ban volt. Kimentem többször, megcsináltuk a vállalatot. Érdekes volt, hogy ott nagyon nehézkesen jegyezték be a magyarokat, mert mindig a viszonosságot nézték, hogy itt is van-e vállalata Japánnak, vagy nincs. Mert ha van, akkor rendben. Így azt is át kellet utaltuk New Yorkon keresztül, és New York alapította meg Japánban. Egy perc alatt. Közben egy nagyon érdekes kapcsolatunk volt, egy Lőrinczi nevű úr, egy magyar ügyvéd, aki kint dolgozott Amerikában, és ő volt a mi ügyvédünk Amerikában. Nagyon jó kapcsolatba voltunk. Nagyon fontos volt, hogy minden ország törvényeit ismerni kellett. Más volt Németországban, más volt Franciaországban, a számvitel is más volt. Mindenhol, minden országban a legjobb könyvvizsgálókkal dolgoztattunk, és azokkal kellett nekem tárgyalni. Soha nem volt semmilyen problémánk. A rendszerváltás körül vagy még az előtt is kezdett a gyógyszeripar a Medimpex vonzásából fellazulni. Lépéseket tett, hogy ne ilyen hagyományos módon dolgozzunk, mint eddig. A Medimpex egy külkereskedelmi vállalat volt, de akkor már kezdtek olyan szelek fújni, hogy nem kell ennek külkereskedelmi vállalatnak lenni, legyen a gyógyszergyárak tulajdona, közös vállalat. Ennek a menete úgy zajlott le, hogy a minisztérium nem akarta, hogy ez az egész kicsússzon a keze alól és ezért létrehoztak belőle egy kisebb, Pharmatrade nevű vállalatot és oda bekapcsolták a gyógynövény, illóolaj és egyéb vegyes dolgokat, s ez maradt a Külkereskedelmi Minisztérium tulajdona, állami vállalatként. A gyógyszergyárak: a Richter, a Chinoin, az Egis, a Biogal és a Human közös vállalata pedig maradt a Medimpex, amiből kft. lett. Ez ’82-ben volt. Akkor a Laczai nevű volt gazdasági igazgató lett a vezérigazgatója a Medimpex közös gyógyszer vállalatnak, a Pharmatrade-nek, mint külker vállalatnak pedig Erdei Tibor, aki korábban szintén a Medimpexnél volt. Így szétvált a két cég. Így a Medimpex teljes egészében a gyógyszergyárak fennhatósága alá került. Igazgatótanács volt, tehát úgy működött, mint egy részvénytársaság, csak a közös vállalat részjegyekben testesült meg. Nem részvényekben, hanem közös vállalati formában. A gyógyszergyárak akkor még nem nagyon önállósodtak mindenben, de kezdték ezt a szemléletet tovább vinni, hogy minek ez a duplicitás, mi megtermeljük, el is tudjuk adni, minek ide még egy külker monopólium. Akkor, ’82 után 2 vagy 3 év múlva elkezdtek mozgolódni, hogy elviszik a kereskedelmi munkát. Akkor az egyik legjobb vezérigazgató helyettesünket a Richter elvitte főosztályostul együtt. Kiválasztották a legjobb embereket. Úgy ahogy volt, kiemelték alólunk a tevékenységet emberekkel együtt. Így kezdődött. Akkor elkezdték  mások is megcsinálni. Még voltak dolgok, amit otthagytak, pld. a szovjet és ukrán exportot otthagyták. Akkor jártam Kijevben. Nagyon sokat voltam Moszkvában, Kijevben, hiszen Ukrajnában a Richter csinált egy vállalatot, azt már nem rajtunk keresztül, de nem ment a dolog, tehát ki kellett menni és rendet kellett tenni. Ott az igazgatótanácsokban nem tudták, hogy mit csináljanak, nem volt tapasztalatuk, mert ezek a közös vállalatok, 18 darab, azoknak mi mind tudtuk, hogy az igazgatósági üléseknek hogy kell lezajlaniuk, hogy kell csinálni egy leváltást stb. Ott már akkor ők kezdtek önállóan alapítani vállalatokat, már csináltak Oroszországban egy termelőt, Ukrajnában, aztán Azerbajdzsántól kezdve mindenhol. Akkor nem volt, aki fékezze őket, mert ha a Medimpex még monopol helyzetben van, akkor legalább 5 vállalat-alapítást megakadályoz, mert nem volt értelme. A Richter tehát szép csendben elszívta az exportot.
 Az import maradt azért, mert központi készletgazdálkodás volt. Az import mindig is izgalmas volt, mert Magyarországon a készletgazdálkodás mindig kényes téma volt. A készletgazdálkodás az egész világon kényes téma. Én csak nevettem, mikor itt szidták ezt a rendszert, és kimentem bármely országba, és mondták, hogy jaj, decemberben nagy készlet maradt, nem jól mutat a hitelezőknél. Mindenhol a világon utálják, ha év végén magas a készlet, csak nem szankcionálták. Magyarországon, abban a 25-30 évben a munkabér és a készletgazdálkodás volt a kulcskérdés. Ami olyan mutató volt, amivel a vállalatoknak mindig el kellett számolni. Nem lehetett a bért túllépni, és nem lehetett a készletet túllépni. Ezzel fogták a vállalatokat egy megfelelő készletszint tartására, hogy ne fussanak el, mert az pénzügyileg visszahatott volna. Mivel az import a készletgazdálkodás csúcsa, és a gyógyszeripar importigényes iparág, azt hagyták egy kézben a Medimpexnél, és volt erre egy vállalat, egy GYESZV-nevű, Gyógyszeripari Ellátó-Szolgáltató Vállalat, amit mikor minket közös vállalattá tettek, akkor beleolvasztották a Medimpexbe. Ez sem volt a külkerben sehol, itt is fantasztikusan sokat lehetett tanulni, mert a külker vállalat külker volt, a készletező készletező volt. Minket összevont a gyógyszeripar. Belénk, a Medimpexbe olvasztotta az ő készletező vállalatát. Ez is egy remek iskola volt, mert akkor kezdődőtt, hogy nekünk a készlettel is kell foglalkozni. A készletező tevékenység sokáig megmaradt, holott a külkert lassan kivonták. Mindenki szépen kivitte az exportot, a tudományt, mindenki elvitt mindent. Emlékszem egy értekezletre, a Bogsch Erik előtti igazgató, Szolnoki, Richter Gedeonból a Vörösmarty téren tartott egy nagy értekezletet, mindenki frászban volt, hogy mi lesz velünk, akkor azt mondta, hogy a Medimpex legnagyobb értéke a hálózat, és ahhoz nem fogunk nyúlni. Öt percig nem nyúltak hozzá. Bogsch Erik ’92-ben jött haza, ez előtte volt, ’91-ben. A Richter akkor elég rossz állapotban volt, rossz termékei voltak, nem volt jó vezetés. Akkor látták a minisztériumban, hogy itt kéne egy jó vezető és Bogsch Erikre esett a választás. Hungarotexes volt a papája, Spanyolországban nevelkedett, jól tudott nyelveket, vegyészmérnök volt és Varga Edit odavette maga mellé, amikor végzett az egyetemen. Sokat tanult a Richterben fiatal kezdő korában. Kiküldték Mexikóba, egy pár évig ott volt, ott jártas lett a kereskedelmben, hazajött, és pár év múlva kiküldték Angliába. Onnan hívták haza. Ő addigra már nagy tapasztalatot szerzett, azért Angliából kereskedni az minőségi dolog volt. Nagyon jól ment az üzlet, ott is vettünk egy kis vállalatot Angliában, ott is tevékenykedtünk állatgyógyászati cikkekben.Bogsch Erik ezt nagyon jól hasznosította. Megtalálták a minisztériumból és ’92 novemberében haza jött. Átvette a Richtert, és kipucolt mindent ami eladhatatlan volt. Profiltisztítást hajtott végre és gyakorlatilag 16 éve elég komoly sikereket ér el. Közben el elkezdték privatizálni a Chinoint is. A Sanofi francia cég vette meg. Nagy sikertörténetnek könyvelték el, de a Sanofi egy telephellyé degradálta, nagyjából. A Chinoinba állítólag őrült tömegű szabadalom volt a fiókokban. Ez a mi tolvajnyelvünk, hogy a vegyületek a dossziékban vannak egy darabig, utána vagy lesz belőlük valami, vagy nem. Nagyon sok kell ahhoz, hogy egy dossziéból termék legyen, és egy ilyen nagy cég meg tudja engedni magának, hogy kifuttassa és rászánjon 5 évet. A Sanofi így vette meg a Chinoint. A Richter gyakorlatilag azt az utat választotta, hogy nem szakmai befektetőt keresett, hanem sok apró befektetőt. Ez Bogsch elévülhetetlen érdeme, hogy mindig úgy emlegetik a Richtert, hogy az egyetlen magyar gyógyszergyár, ami nem igaz sajnos, mert az egész gyógyszergyár 75 %-a külföldi befektetők kezében van, de nem szakmai befektetők, hanem kisbefektetők kezén. A Richter akkor, Bogsch  igazgatása alatt elkezdett felfutni, és minden erővel a saját hálózatát kiépíteni. Akkor neki már volt ez az ukrán  és orosz vállalata, akkoriban alapították, ami már nem rajtunk keresztül történt. Volt a moszkvai irodának egy 25 éves évfordulója, nagy-nagy ünnepség ott Moszkvában, ott már tárgyalt egy orosszal, hogy csinál vele egy külön vállalatot. Csinálta ezeket a kis vállalatokat különböző helyeken. Aztán rájött, hogy nincs meg a hálózatnak az adminisztratív háttere, és akkor rögtön, mikor hazajött, kért engem, hogy menjek oda hozzá. 
Itt kezdődik ez a ’92-es év, itt van egy nagy visszatérés. ’91-ben mentem nyugdíjba, de rögtön ott maradtam a Medimpexnél tanácsadónak. Ugyanúgy bejártam. Mikor meghalt a férjem, akkor pláne. Egybeesett, sose felejtem el, mert mikor Bogsch  hazajött, l992-ben akkor rá egy hétre halt meg a férjem. Akkor még bejártam a Medimpexhez, és ő is hívott engem a gyógyszergyárba. Paralel voltam a két helyen. A Medimpexnél még megvolt a hálózat, de már nagyon mondogatták, hogy ugye ez a nagy kincsünk, de már látszott, hogy el akarják vinni. Bogsch mondta nekem, hogy a Richterben szükség van egy ilyen hálózatra, és felkért engem, hogy ezt ott szervezzem meg. Megmondom őszintén, hogy már kevesebbet mászkálok ki, de még mindig nézem azokat az ügyviteli utasításokat, amit akkor csináltunk mert végül is ezt egy keretbe kellett foglalni, ahogy a Medimpexnél is, hogy mi ennek az ügyrendje. Ugyanezt meg kellett a Richterben is csinálni. A Medimpex az egy átlátható vállalat volt, mondjuk volt, hogy 700-an voltunk, de egy átlátható vállalat. Át lehetett menni egyik osztályról a másikra, hogy légy szíves, intézd el. A Richter nem ilyen, ott falak vannak, nem rossz értelemben, csak mindenki a saját feladatát ellátja, és a főosztályok között a megfelelő hierarchia van, de az nem annyira könnyed. Ott egy bizonyos áttörést kellett csinálni. Valamiért szerencsém volt, nagyon ismertek, és mindig hangsúlyoztam, hogy itt kezdtem a pályámat. Ők elfogadtak engem.
A Medimpex vezérigazgatója egy régi kollégám, Lovas László Moszkvában volt kiküldött, majd Thaiföldön. Mikor hazajött Thaiföldről, korábban Moszkvában volt, a szocialista vonalat vitte, reggel korán jártunk mind a ketten, 7 óra körül már bent voltunk, és egy órát mindig beszélgettünk és az új  helyzetre való tekintettel igyekeztem őt tájékoztatni mindenféle pénzügyi stb. vonatkozásban. Nagyon művelt, intelligens ember volt. Ő lett a vezérigazgató. Természetesen biztosított róla, hogy továbbra is mint tanácsadó működhetek. Egy fiatalembert felvettük a Közgáz egyetemről, 14 éve, akkor volt 24 éves. Angol-orosz nyelvtudása volt, nagyon értelmes, ő került oda hozzám, mindkettőnk nagy szerencséjére.  Ott ültünk egy szobában. Nagyon tehetséges fiú, ma főosztályvezető a Richterben, és hozzá tartoznak a vállalatok. De nemcsak ez, a controlling-főosztály vezetője. Őt megtanítottam arra, amit tudtam. Elvittem minden országba, együtt utaztunk. Nagyon művelt fiú volt, de amit én tudtam adni neki, az plusz volt. Nagyon jó kapcsolat jött létre közöttünk, ami ritkaság, a nagy korkülönbség ellenére. Egyszer ez a Lovas László  a Medimpex vezérigazgatója behívott, és mondta, hogy figyelj, nem olyan jó, hogy a Richternek is dolgozol óhatatlanul kikerülnek innen belső információk, ha nem is akarod elmondani. Akkor gondoltam, hogy valószínűleg igaza van, bár én nem vittem ki információt. Akkor Bogsch Erikkel megbeszéltem, hogy egy darabig szüneteltetem a tanácsadói állásom. Kérdezte, miért. Mondtam, bent biztos nem örülnek, hogy én itt annyira nyüzsgök, valamit kitaláltam. De ő nem akarja, hogy én innen elmenjek.Akkor, 1994-ben kiváltottam az egyéni vállalkozói igazolványt. Ez volt egy fordulat. Úgy gondoltam, elég önző vagyok ahhoz, hogy nekem a Richter ad biztos egzisztenciát, a Medimpexnél már nem maradt számomra megfelelő munka, és kegyelemből nem akartam ott maradni. Egyedül maradtam, nekem a munka volt a lényeg. Kb. 8 vállalatnak voltam a könyvvizsgálója az elmúlt években, nagyvállalatoknak. A gyógyszeriparban mindenki jött, hogy én adjak tanácsot, közös külföldi vállalatokban a minisztérium is mindenkit hozzám küldött. Nem volt ilyen hálózat, nem volt tapasztalat a Pénzügyi Központban sem. Vállalati tapasztalat, felső szintű volt, de azt, hogy a gyakorlatban mit kell csinálni, azt én elég jól tudtam. Rengeteg megbízásom volt. Mondtam a Taurus Gumigyár külker részlegének a teljes szervezési feladatát, engem hívtak oda annak az egész szervezését, felépítését A-tól Z-ig pénzügyileg felépíteni 1989-ben.  Akkor rengeteg könyvvizsgálói megbízásom volt, még nem voltam önálló, de szerződéssel szakértői munkát és könyvvizsgálatot végeztem. Nemcsak gyógyszercégeknél, hanem volt gépipari cégnek, a Technoimpexnek csináltam egy külföldi vállalatalapítást. Nagyon sokan jöttek, és én elvállaltam. ’94-ben vagy ’95-ben kiváltottam az egyéni vállalkozóit, és azt mondtam Lovas Lacinak, hogy én most már egyéni vállalkozó vagyok, és megbízások alapján vállalok könyvvizsgálatokat. Abba nem szólt bele, de be kellett jelentenem. Voltam sok helyen felügyelő bizottsági tag, méghozzá külföldön elég sok vállalatnál, voltam Indiában, Németországban, Jamaicában, Olaszországban, mert ott is alapítottunk egy vállalatot, és ott is nagyon sokáig igazgatósági tag voltam. A férjem a hűtőiparnál dolgozott, és annak a privatizációjára egy amerikai-olasz cég jött ide, és valahogy rajtuk keresztül évekig voltam a magyar hűtőipar, a Mirelit felügyelő bizottságának az elnöke. Ez nem mind az egyéni vállalkozói tevékenységem folytán, mert előtte is lehetett vállalni ilyet, csak be kellett jelenteni, és nem lehetett ellenérdek. Igazgatósági tag nem voltam, azt hiszem, csak felügyelő bizottsági tag. Tudniillik a számviteli-pénzügyi tudást a felügyelő bizottságban hasznosítják. Az igazgatótanács a nagy „haverság”. A felügyelő bizottság pedig az, aki érti a szakmát. 
92-ben a Medimpexet abbahagytam, és ezt a Hiripi Ferenc nevű fiatalembert, aki a Medimpexnél sok mindent csinált, emellett a vállalatokat menedzselte, áthívták a Richterbe. Akkor ő kilépett a Medimpextől és átment a Richterbe velem együtt. Én mint egyéni vállalkozó, számláztam a Richternek, korábban megbízásos szerződésem volt, a Hiripi pedig átment főállásba. Ott történt egy nagyon érdekes dolog: a Medimpex egyetlen vagyonát, a hálózatot, elvitték tőlük. Egyszerűen szétszedték a Medimpexet a gyárak: az Egis, a Chinoin, a Richter megosztották. A Reanal volt előbb, az volt az ötödik. Ők kiestek, és ez a három nagy: a Chinoin, az Egis és a Richter kivásárolták a többit a közös vállalatból, ők voltak a tulajdonosok, kielégítették őket, és ez a három cég szétosztotta a Medimpexet. A Richternek jutott a tőkés hálózat – Amerika, Japán, Olaszország, Anglia, Spanyolország, Németország, Franciaország. A Vörösmarty téri székház, a Luxus Áruház és a Malév közötti ház – a ’90-es években 960 millió forintot ért. Ez a ház a Goldbergereké volt, a volt Kultúrpalotával szemben. Ez a ház lett a három gyáré.
Az én pályám úgy folytatódott, hogy gyakorlatilag mindegy, milyen minőségben, ’95-től egyéni vállalkozóként dolgoztam. Végül is csináltak a Richterben egy holding vállalatot, nem olvasztották be a nagy Richterbe, ami kezeli ezeket a kis vállalatokat. Annak vagyok még a mai napig is a felügyelő bizottsági elnöke, de a tevékenységemet a Richterben olyan 3 éve befejeztem. Bementem Bogsch-hoz, és mondtam, hogy a tevékenységemet a Hiripi kollégám teljes mértékben el tudja látni, felnőtt ott is egy 8 személyes osztály. Ők nem csak az eredetileg Medimpex által alapított vállalatokat menedzselik, hanem azóta a Richter által alapítottakat is. Lengyelországban, Romániában, Moldáviában is csináltak egy-egy gyárat. Moldáviában nem is egyet, hanem kettőt. Egy vadonatújat Indiában ezzel a régi partnerrel, egy fermentációs gyárat. Akartak most egy nagy lengyel projektet, de az nem jött össze. Csináltak Oroszországban, még régebben, egy termelővállalatot, Ukrajnában még egy vállalatot. Ezeket a Richter mind önállóan alapította, de ez a holding kezeli. 3 éve úgy gondoltam, hogy ott már nem tudok újat alkotni, egyet még mindig kérnek, hogy tanítsam azokat, akik kimennek, úgyhogy ezt boldogan vállalom, most már teljesen szívességből. Maradtam ennél a kis holdingnál a felügyelő bizottság elnöke, ez a kapcsolatom maradt, és az, hogy nagyon szívesen látnak engem ott minden hónapban, kérik, hogy jöjjek, és mindig tudok valamit mondani nekik. A hálózat most már a régi vállalatok és az új alapításokkal együtt kiteszi a 20-25 céget, és ezenkívül még mindig van olyan kiküldöttjük, aki csak irodaként működnek. 
 
Az interjút Nóvé Béla készítette 2008-2009-ben, a visszaemlékezést szerkesztette Somlai Katalin.
« Vissza a listához
Hegedűs Györgyi (balról a harmadik) a magyar-nigériai vegyesvállalat közgyűlésén
Készítés időpontja: 
1977
« Vissza a listához
Hegedűs Györgyi üzleti úton Nepálban
Készítés időpontja: 
1981
« Vissza a listához
Hegedűs Györgyi (balról) üzleti úton Jamaicában
Készítés időpontja: 
1988
« Vissza a listához
Hegedűs Györgyi üzleti delegációval Ankarában
Hely: 
Ankara
Készítés időpontja: 
1977
 

Tomasovszky Mária 1945. december 8-án Nyíregyházán született. Anyja halálát követően, 1956 nyarán az ököritófülpösi leánynevelő otthonba került. Apja letartóztatása után – az apa kívánságára – nagyszülei nevelték. Mivel a nagyapját elbocsátották villanyszerelői állásából, kubikosként tartotta el a családot. Máriát jó felvételi eredménye ellenére sem vették fel a mezőgazdasági technikumba. Esti tagozaton gyors- és gépíróiskolát végzett, ám csak takarítónőként kapott munkát. 1963-ban Budapestre költözött a rokonaihoz, és a Pénzjegynyomdában helyezkedett el. Esti tagozaton nyomdaipari technikumot végzett. 1970-ben kötött házasságot, a férje fegyveres biztonsági őr. Egy gyermekük van.
Apja, Tomasovszky András 1923-ban Alma-Atában született. A gimnázium elvégzése után a családi birtokon gazdálkodott. Miután földjüket elvették, villanyszerelőként dolgozott. A koalíciós korszakban tagja volt az FKgP-nek. Kétszer állt bíróság előtt: először engedély nélküli fakivágásért, majd az amerikai szövőlepke irtásának elmulasztásáért. 1956. október 26-án a nyíregyházi tüntetésen a levert vörös csillag helyére kitűzte a nemzeti lobogót, és a ledöntött szovjet emlékmű talapzatáról felolvasta a miskolci forradalmárok követelését. A városi börtönnél részt vett a foglyok kiszabadításában. Október 29-én a hírszerző csoport vezetésével bízták meg. Állandó telefon-összeköttetést tartott fenn a határ menti községekkel, a szovjet csapatmozgásokról tájékoztatta a régió és a főváros forradalmi szervezeteit. 1956. november 16-án letartóztatták, és a Nyíregyházi Járásbíróság fegyverrejtegetés hamis vádjával három hónap börtönbüntetésre ítélte. Büntetésének letöltése után ismét bíróság elé állították. 1957. december 16-án a Debreceni Katonai Bíróság szervezkedés kezdeményezése vádjával első fokon halálra ítélte. 1958. április 28-án a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiuma jogerőre emelte az ítéletet. 1958. május 6-án kivégezték. Sírját 1989-ben a nyíregyházi MDF-szervezet segítségével felkutatták, holttestét exhumálták, és 1989. október 6-án Nyíregyházán temették el. A család a kárpótlás során visszavásárolta a kisajátított családi birtok egy részét.

Tomasovszky Mária
                 Édesapám apjának, Tomasovszky Mihálynak nyolcvan hold földje volt 1945 előtt, és ott gazdálkodott. Azon kívül 1945. november 6-án megválasztották Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nemzetgyűlési képviselőnek. Főispán is volt, de lemondott 1947-ben, mert jelölték Szabolcs vármegyében Független Kisgazdapárti képviselőnek. Négy polgárit és földműves iskolát végzett, több nyelven beszélt, nagyon művelt ember volt, más tisztsége is volt. Nagymamám, Cseh Mária az otthoni háztartással foglalkozott. Tomasovszky nagyapám az első világháborúban hadifogságba esett, kikerült Kazahsztánba, és ott volt tíz évig. Mint nős ember került ki a hadifogságba, de azt hitte, hogy ő onnan nem fog visszakerülni, mert olyanok ott a körülmények és annyira messze volt. Ott újból megnősült, és feleségül vett egy ukrán hölgyet: Szergej Zinaidát, és tőle született három fia, édesapám, a bátyja és az öccse. Nagyapám Alma Atában hídmérnöki diplomát szerzett, de ezt itthon nem ismerték el.
 A nyíregyházi evangélikus egyház valamilyen úton-módon elintézte, hogy a nagyapám tíz év után, 1928-ban hazakerüljön, de ő nem akarta otthagyni a családját, és velük együtt jött haza. Azt hitte a nagyapám, hogy simán el tudnak válni egymástól az első feleségétől, de ez nem így történt, mert valószínű az alma atai nagymamám nem tudott arról, hogy nagyapának van itt egy felesége, és amikor ezt megtudta, akkor azt mondta, hogy ő itt egy percig sem marad, visszamegy a három gyerekkel együtt Alma Atába. Nagyapám könyörögött neki, hogy legalább egy gyereket hagyjon itt neki, de a nagymamám nem akarta, és amikor elindult a vonat, akkor édesapám állt a legközelebb a vonatajtóhoz, és nagyapám lekapta a mozgó vonatról édesapámat. Így maradt ő Magyarországon, és lett magyar állampolgár. Édesapámat a nagyapám első felesége nevelte. Nagyon szerette őt, úgy nevelte, mintha édes gyereke lett volna, és én is ugyanolyan unokája voltam, mint hogyha édes unokája lettem volna.
Az ötvenes években pedig elvették nagyapámtól a földet, elvették a házát melléképületekkel, jószággal, mindennel a világon. A háza Nyíregyházán az Alsósima út 14. szám alatt volt, de Kálmánházához közelebb van sokkal, három kilométerre körülbelül. Egy téesz tulajdonába került a földünk, a házunkat magtárnak, szerszámraktárnak használták. A melléképületeket lebontották, a szőlőt, a gyümölcsöst kiirtották. Mi ott éltünk körülbelül 53-ig. Az első két osztályt, az általános iskola első két osztályát ott jártam. Nagyapámnak volt még egy háza Nyíregyházán a Szarvas utca 27. szám alatt, egy háromszobás összkomfortos, fürdőszobás, vécés, spájzos nagyon szép ház. Azt a nagyapám a két kezével építette fiatalon, és hát azt is elvették, és mindenünket, ami benne volt. Nagyapámékat kirakták úgy, ahogy volt, az udvarra, s azt mondták, hogy menjen, amerre akar. És akkor a nagyapám azt mondta, hogy ő ebből az udvarból ki nem megy, innen nem tilthatják ki. Egy bunkert fog ásni az udvaron, és ott fog élni. Nagyapám házába beköltöztettek egy szintén kuláknak nyilvánított nagycsaládot, akiktől szintén elvették mindenüket. A Zomborszki Jani bácsi és a két leánya, akiknek az édesanyja szintén meghalt, Jani bácsi édesanyja és annak húga, Jani bácsi testvére és egy hölgy, aki varrt a családnak és a gyerekekkel foglalkozott. Ők kapták meg ennek a háromszobás lakásnak a két szobáját, és az előszobát. A másik szobát a konyhával, fürdőszobával, vécével, spájzzal együtt pedig egy ÁVO-s család kapta. És ez a Zomborszki család megsajnálta a nagyapámat és nagyanyámat, és az előszobát, ami csak egyszárnyas üvegablakos volt, odaadták nagyapámnak, hogy oda költözködjön be, ne az udvaron legyen télen. Úgyhogy ott éltek a nagyapámék, és heten jártak keresztül rajtuk. Akkor nagyapám a Mezővillhez ment el dolgozni, 51-től ott dolgozott, és kitanulta a villanyszerelő szakmát édesapámmal együtt. És hát járták az országot, és vezették be akkor a falukba, a tanyákba a villanyt. Mind a ketten ebből éltek.
 Édesapám 1923. december 22-én született Alma Atában, Kazahsztánban. Ahogy már meséltem Nyíregyházán nőtt fel. Középiskolát végzett, és 1954-ben letette a villanyszerelői vizsgát. Azt tudom, hogy édesapám a Tejipari Vállalatnál is dolgozott mint karbantartó villanyszerelő. Bartha Máriát vette el 1944 februárjában, aki az én édesanyám. Ők unokatestvérek voltak anyai ágon. Az édesanyám szülei Kálmánházán laktak. Édesanyám szüleinek is volt földjük, olyan harminc-negyven hold körülbelül, és azon gazdálkodtak. Volt egy kis parasztházuk, egyszoba-konyhás, kamrás, mellékhelyiséges. Több mint egy hold gyümölcsössel, amit tőlük szintén elvettek. A gyümölcsösnek az egyik felét kiirtották, mert az kellett az állami gazdaságnak. A másik felét meghagyták, és hozzá egy kis földet, nem tudom mennyit, talán fél holdat. És azon gazdálkodtak ők utána. Édesanyámék négyen voltak testvérek, édesanyám a harmadik. Arra is emlékszem, hogy édesanyámnak nagyon szép hosszú, gyönyörű sötétbarna, majdnem fekete haja volt, és azt mindig úgy csodáltam, hogy ilyen szép haja van. És hogy nagyon szép nő volt.   
Nagyon-nagyon halványan emlékszem azokra az évekre, mert nagyon régen volt, és utána sok rossz emlékem volt, úgyhogy nagyon sokat elfelejtettem. De emlékszem arra, hogy édesapám ment az aratógép előtt, mert tele volt a föld madarakkal, pont akkor rakták le a tojásaikat azok a kis madárkák, és azokat zavarta, mert sajnálta volna, hogy széthasítsa a gép. Meg arra emlékszem, amikor már csépelték ki a búzát, és én állandóan ott okvetetlenkedtem a cséplőgép mellett, pedig iszonyatos hangja volt, és emlékszem arra, amikor egy búzaszálka belement a szemembe. Rettenetesen fájt, nagyon üvöltöttem. Meg arra emlékszem, hogy sok lovunk volt. És volt egy nagyon kedves bocikám, Bimbónak hívták. Kivittem legeltetni, én leültem a fűbe valamilyen pokrócfélére, ott tanultam, ő meg ott körbelegelt engem, nem ment el mellőlem. Meg arra emlékszem, amikor a húgom pici pólyás baba volt, és anyukám ideadta nekem, és én kiejtettem a kezemből. Egy pólya azért egy ötéves gyereknek nem kis súly. Leejtettem, és nagyon féltem, hogy valami baja lesz. De hála Istennek nem lett semmi baja. Meg a Bimbóra visszatérve, arra is emlékszem, hogy nagyon megsirattam, mert lépfenét kapott. Felfúvódott. A szüleim nem tudták, hogy mi történt vele. Amikor az iskolából hazamentem, akkor mondta anyukám, hogy a Bimbó meghalt. És apukám elvágta a nyakát, hogy a húsát föl tudjuk használni. De végül is nem lehetett, mert fertőző betegséget kapott a tehén. Az egész házat, mellékhelyiségeket, mindent lefertőtlenítettek, és én aznap este nagyon rosszul voltam. Annyira rázott a hideg, nem fáztam, nem éreztem semmit, csak azt, hogy a remegést nem tudom megállítani. Akkor lefeküdtünk, és az egész ágy rázkódott velem, és akkor emlékszem rá, hogy édesapám felugrott, hogy „Kislányom, mi bajod van?” Mondtam, hogy nem tudom, de már nem bírom sokáig ezt a remegést. Apukám egyből sejtette, hogy itt nagy baj van. A mentők bevittek mindannyiunkat a kórházba. Fertőzést kaptam, de szerencsére nem nagy dózist. Mert ugye azzal a késsel, amivel elvágták a szüleim a nyakát a bocikának, megmosták, de a bacilus csak rajta maradt. Nem fertőtlenítették. Azzal vágta a kenyeret anyukám, és az első szelet kenyér az enyém volt. Két hétig voltunk bent körülbelül.
Alsósimáról két okból kellett eljönnünk 1952-ben. Egyrészt az államosítás miatt. Akkor – mint már mondtam – minden nélkül maradtunk. De azért is el kellett jönnünk onnan, mert édesanyámnak kificamodott a bokája, és nem törődött a lábával, és a csontok csuszorálódtak egymáshoz, és ebből kapott ő egy szarkómát, ami olyan két-három év múlva alakult ki nála. Annyira fájt a lába, hogy körülbelül egy évig kínlódott vele, hiába mondta édesapám, hogy menjen orvoshoz, nem ért rá. Ugye, ott volt a három gyerek, ott volt a föld, az állatok, és nem foglalkozott magával. És akkor mentünk már be Nyíregyházára lakni, amikor már végképp nem tudta ellátni a dolgokat. Laktunk a nagyapámnak a sufnijában, annak a háznak a sufnijában, amelyiknek az előszobájában ők laktak. Emlékszem, zuhogott az eső, és nagyon féltünk, hogy beázunk, és fáztunk. Laktunk még egy távoli rokonnak az egyik szobájában egy darabig. Tudom, hogy valameddig béreltünk egy szoba-konyhás lakást a nyíregyházi kórház környékén. Míg végül legeslegutoljára, ahol együtt lakott a család az Nyíregyházán az Iskola utca 5. szám alatt volt. Az ott van az evangélikus templomtól nem messze. Amikor bekerültünk Nyíregyházára, akkor én először a református templom mellett levő iskolába jártam két évig. Közben – még nem fejeztem be a negyedik osztályt – édesanyámnak már annyira fájt a lába, hogy még ülve se tudta ellátni a családi dolgokat. Emlékszem rá, hogy úgy söpörte össze a konyhát, hogy ült a széken és mindig arrább tette, annyira fájt már a lába. És amikor először elment orvoshoz anyukám, akkor azt mondták, hogy talán megmenthetik úgy, hogy le kell vágni a lábát a bokájától. De ő – fiatalasszony lévén – nem engedte. És hát megműtötték abban reménykedve, hogy hátha a műtét sikerül, de sajnos nem sikerült. Tovább romlott az állapota. Akkor már azt mondták, hogy térdig kellene levágni a lábát, akkor meg fog menekülni. Azt se engedte. Végül már annyira fájt a lába, hogy nem tudott minket ellátni, és akkor, 56 elején visszaköltözködött anyukám a szüleihez Kálmánházára, és magával vitte az öcsémet és a húgomat. Mert ők túl kicsik voltak még. Édesapám pediglen járta a határt, de én komoly kislány voltam, és Nyíregyházán maradtam, hogy be tudjam fejezni a negyedik osztályt. És a nyári szünetben kimentem a nagymamámékhoz.
  56. június 24-én meghalt édesanyám. És akkor édesapám úgy döntött, hogy mivel a Bartha nagyszülők nem tudtak volna még engem is ellátni, mert ők is egy szoba-konyhás lakásban laktak, tehát nem volt rá lehetőség, hogy még én is ott legyek, és ezért édesapám úgy döntött, hogy elvisz engem Ököritófülpösre egy leánynevelő otthonba. Nagyon szép kastélyban volt a gyerekeknek a szobájuk, szép helyen volt, ahogy így visszaemlékszem rá. És ott kezdtem az ötödik osztályt. Szerettek a tanárnők az iskolában, meg az ottani gondozónők is, nem volt velem különösebben baj. De hát azt elmondani nem lehet, milyen érzés volt, hogy nem elég, hogy meghalt édesanyám, nem elég, hogy nem lehetek a testvéreimmel, hanem el kellett mennem. De hát tudtam, megbeszéltük édesapámmal, hogy másképp nem lehet. Édesapám állandóan járta a vidéket, és azt nem merte vállalni, hogy én egyedül ellássam magamat. És nem volt Nyíregyházán senki, akire rábízhatott volna. Hát a Tomasovszky nagyszülők abban az előszobában voltak, nem akarta őket terhelni velem.
Kitört a forradalom, és édesapám is részt vett benne. Nem csinált semmit, csak ment a többiekkel. Hát azt akarta, hogy jobb élete legyen neki is, meg nekünk is, mert az áldatlan állapot volt tényleg, ami akkor volt. Annyit csinált, hogy elszavalta a Nemzeti dalt, és vitte elől a nemzeti színű zászlót Nyíregyházán. A Szilágyi Lászlóval együtt ők voltak a szervezők, az irányítók, ők felügyeltek arra, hogy semmiféle betörés, ilyesmi ne történjen. Sőt, ha jól tudom, Miskolcról jöttek forradalmárok, akik az akkori nyíregyházi párttitkárt meg akarták lincselni, és édesapám volt az, aki az egyik épületnek a pincéjébe elbújtatta őket, hogy nehogy meglincseljék. Mert ő ilyet nem akart. És aztán ők voltak azok, akik a tárgyaláson ellene mondtak mindent.
És utána a forradalomnak vége volt, és emlékszem rá, hogy Mikulás-este volt, és csomagokat osztott ki a Mikulás, meg volt Krampusz is, és aki rosszul viselkedett, annak a fenekére csapott, de hát azért mindenki kapott egy kis ajándékot is. Egyszer csak megjelent a két nagyapám, az édesapámnak meg az édesanyámnak a szülei. Hát nagyon örültem nekik, és utána megtudtam, hogy haza akarnak hozni engem, mert akkor már édesapám börtönben volt, és az volt a kívánsága, hogy hozzanak el engem onnan. Mondta nagyapámnak, hogy próbálja meg, hogy valahogy elhelyezzen engem maguknál.
Annyira kicsi volt az az előszoba, hogy én a nagyanyámmal aludtam egy ágyban, egy keskeny kis ágyon. A nagyapám meg csinált magának egy olyan keskeny ágyat, hogy tényleg épp hogy csak elfért rajta. Mert az ajtótól nem lehetett nagyobbat csinálni. És ott volt egy asztal, egy konyhaszekrény, egy sparhelt. Volt egy nagyon keskeny kis szekrény, amibe a hétköznapi ruháinkat bele tudtuk rakni, de már az ünneplő ruháinkat, amiben esetleg templomba el tudtunk menni – mert máshova nem jártunk –, azokat már a Zomborszki család megengedte, hogy hozzájuk betegyük. Tehát elhoztak engem onnan december 6-án, és a nagyapáméknál nevelkedtem tizennyolc éves koromig.
Amikor jöttünk hazafelé, akkor mondta el a Tomasovszky nagyapám, hogy sajnos édesapám börtönben van, pedig nem csinált semmit. És ő reméli, hogy hamar kiszabadul, de az az édesapám kérése, hogy hozzanak el engem.
A forradalom után nemsokára már kezdték összeszedni az embereket, akik a forradalomban részt vettek. Nagyon sokan kidisszidáltak. Zomborszki Jani bácsi is mondta, hogy könyörgött apukámnak, hogy „menjél ki, disszidáljál ki, most a határ szabad, menjél, mert nem tudod, hogy mi fog következni”. De azt mondta apukám, ő nem csinált semmit, miért kell neki elmenni? Ő nem megy, ő nem hagy itt minket. És hát kiment oda a testvéremékhez, a Bartha nagyszülőkhöz, és ott volt. És ott fogták el édesapámat az ÁVO-sok. Édesapámat 1956. november 16-án tartóztatták le. Én ugye nem voltam ott, de az öcsém emlékszik rá, hogy sírtak, meg nagyapám, nagymamám könyörgött, hogy most miért viszik el, hát nem csinált semmit. De fegyvert fogtak rájuk, hogy csöndben legyenek. Egyetlen egy vérontás, egy puskadörrenés, semmi nem volt Nyíregyházán. Mégis édesapámat először fegyverrejtegetés miatt három hónapi börtönre ítélték. Ez volt az első ítélet. De három hónap múlva nem engedték szabadon, hanem újra bíróság elé állították, és a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés miatt halálra ítélték. Voltak nyílt tárgyalások is, emlékszem rá, hogy bemehettem én is. És ott láthattam édesapámat. Hátranézhetett néha, és akkor... De annyira megrázott a dolog, hogy többször már nem mentem el. Két évig volt börtönben. Mert ő 56 novemberében került be, és hát 58. május 6-áig volt börtönben. Nyíregyházán és Debrecenben is volt, meg Budapesten. Inkább a nagyapám ment be hozzá, mert ugye mégis ővele tudott megbeszélni dolgokat. Hát én mégis gyerek voltam, meg megviselt az egész. Még leveleztünk is. Édesapának írtam is levelet, meg van egy pár levél tőle. Köszöntött születésnapjaimon, meg hát mindig arról írt, hogy hamarosan találkozunk. Hogy a testvéreimre vigyázzak, mondjam nekik, hogy jól viselkedjenek.
Amikor édesapám börtönben volt, azt nem tudom, hogy hogy tudta elintézni édesapámnak az öccse, a Sándor, hogy Alma Atából pont akkor ide tudott jönni Magyarországra. Mert előtte nem tudott jönni. Addigra tudott összegyűjteni annyi pénzt, mert rettentő messze van, vagy 6000 kilométer, és akkor jött ide az öccse édesapámnak, és megengedték, hogy a börtönben találkozzanak. Úgyhogy ő volt akkor itt. Ő sajnos meghalt egy pár évvel ezelőtt, hanem édesapámnak a bátyja, a Mihály, ő volt itt néhány évvel ezelőtt a feleségével. Emlékszem, egyszer csak jött egy telefon a Művelődésügyi Minisztériumból, hogy el tudnék-e kéredzkedni a munkahelyemről, mert egy nagyon nagy meglepetésben lesz részem. Ne ijedjek meg, de itt van Alma Atából a nagybátyám, Tomasovszky Mihály a feleségével. Hát mondanom sem kell, azt se tudtam, hogy mit csináljak örömömben. S mikor megláttam a nagybátyámat, hát talán a fényképen is lehet látni, hogy tiszta nagyapám. Azt hittem, hogy hirtelen őt látom. Nagyon örültünk egymásnak. Volt tolmácsunk, tudtunk beszélgetni. Azóta tartjuk a kapcsolatot. Én írok magyarul, ők írnak oroszul, úgyhogy nagyon sűrűn levelezünk egymással.
Nagyon sokat köszönhetek a nagyszüleimnek, mert tényleg jól neveltek, főleg a nagyapám. Szigorú volt, mindent megkövetelt: a tiszteletet, a tanulást. De mondjuk, nem is kellett annyira nógatni, hogy tanuljak, mert tudtam, hogy más lehetőségem nincs, csak az, hogyha tanulok és valamire jutok. Ha jutok egyáltalán. Nagyon szerettek, és én is nagyon szerettem őket. Amikor nagyapámékhoz kerültem, nagyanyám nagyon sokszor beteg volt, és megtanított tésztát gyúrni, főzni meg ágyneműt mosni teknőben, az utcáról behordani a vizet. Még csak általános iskolás voltam. A nagymamám nagyon vékony, alacsony nő volt, és sokat volt kórházban, és nekem kellett mosnom az ágyneműt gyerekfejjel, nekem kellett kivasalni, én hordtam a sok vizet, én mentem bevásárolni. Szóval nagyon-nagyon sok volt. Én mentem tojást árulni a piacra. Kinn az udvaron kellett leginkább mosni, mert ugye abban a kis előszobában hol? Úgyhogy szörnyű volt. És a mosakodási lehetőség is olyan volt, hogy egy nagy lavór volt, aztán kész. És állandóan ott keresztüljártak. Egyedül a barátnőmékhez mentem el, és ott beszélgettünk, zenét hallgattunk. Süteményt sütött az anyukája. Olyan egy-két órát voltam náluk. Ez a kis barátnőm annyira pátyolgatott, bátorított engem, és a családja mindig kérte a nagyszüleimet, hogy engedjenek el hozzájuk kicsit kikapcsolódni. Tehát ők átérezték az én helyzetemet. Nagyapám mindig megmondta, hogy mikorra menjek haza, és később nem lehetett. Percre pontosan, inkább előbb, mint később, mert akkor biztos leszidott. És igaza volt, mert én is úgy nevelem a lányom, hogy itthon kell lenni, mert ha nem, akkor az ember nem tudja, mi történt, hogy miért nem jössz. Én erős voltam, olyan hirtelen megnőttem ötödik osztályos koromban, mikor az intézetben voltam két hónapot, hogy a saját nagyapám alig ismert meg. Úgyhogy erővel bírtam én, csak hát a lelkem...
Nagyon szegények voltunk. Nem volt iskolatáskám sem. Spárgával volt összekötve a füzetem-könyvem, úgy mentem iskolába. 58-ban, a forradalom után jöttek Amerikából, meg mindenünnen a segélycsomagok. S akkor az evangélikus egyháztól kaptam én is ilyen csomagokat, amiben volt egy – sose felejtem el – sárga színű hálós szatyor. És egész nyolcadik osztályos koromig az volt az iskolatáskám. Ha esett az eső, bedugtam a kabátom vagy a pulcsim alá. És tüzelőre sem volt pénzünk. Még el se ítélték édesapámat, ahogy börtönbe került rögtön kirúgták a nagyapámat a villanyszerelői állásból. Úgyhogy nem volt mit tenni, hát meg kellett valamiből élni, nyugdíjat nem kapott, nem volt meg a tízéves munkaviszonya, és elment kubikosnak a nagyapám. Útépítő vállalattal járta az országot idős ember létére, és tolta a talicskát. Mi meg nagyanyámmal otthon voltunk ketten. Ő főzött. Volt egy pár tyúkunk, annak a tojását árulgatta, s ha fizetést kapott a nagyapám, akkor vettünk mindig egy kis szenet, hogy a következő fizetésig valahogy be tudjunk gyújtani abba a hideg előszobába. Volt egy nagyon szép kályha, de annyi tüzelőt megevett! Még a nagyapám csinálta. Gyönyörű volt! Mint egy korona olyan volt a teteje. Meg egy sparhelt volt, amin főztünk. De hát nagyon sokat fáztunk abban az előszobában. És tudom, hogy nagyanyám mindig sütött a nagyapámnak ilyen kakaós süteményt, és ő nem ette meg, a nagy részét mindig visszahozta nekem, mert tudta, hogy én azt szeretem. Azt tudta nekem hozni ajándékba.
A nagyapám sajnos nem akart beszélni édesapámról. Hogyha kérdeztem is valamit nagyapámtól, nem akart válaszolni. Szóval annyira fájt neki a múlt, hogy nem akart semmiről sem beszélni. Egy nap nagyapám azt mondta, hogy meg fog halni apukám ma reggel. És emlékszem rá, hogy harangoztak az evangélikus templomban. S azt mondta nagyapám, hogy most hal meg az édesapád. 1958-ban május 6-án. El se tudom mondani, hogy milyen időszak következett utána. Én rögtön tapasztaltam, hogy jobb, hogyha az ember nem beszél semmiről. Úgyhogy kár is lett volna bizonygatni, hogy az én édesapám nem csinált semmit. Utána még rosszabb volt minden az iskolában is. A nyolcadik osztályt már egy másik iskolában végeztem, mert kerületileg rendezték Nyíregyházát, és átkerültem, azt hiszem, Széchenyi utcának hívják azt az utcát, ahol még most is megvan az az általános iskola. Ott is voltak vegyesen tanárok, gyerekek, akik kiközösítettek. Emlékszem rá, hogy volt egy matematikatanár, az, ha félre fordítottam a fejemet, rögtön kiállított a sarokba. És én úgy szégyelltem magam, mert jó kislány voltam. Soha nem beszéltem órán, tehát semmi gond nem volt velem. És hát főleg ezek után nem, mert teljesen el voltam keseredve. És volt úgy, hogy megkérdeztem, hogy „tanár úr miért?”, akkor, amiért ezt kérdeztem, kizavart az osztályból, és kint kellett állnom a sötét folyosón. Így szórakozott velem. Több tanár is volt, akiről tudtam, hogy nem szívlel, de ez még meg is akart buktatni matematikából. De hát mindenből négyes-ötös jegyem volt, végül is azt hiszem, megkaptam matematikából a négyest. Kénytelen volt megadni. De sok olyan volt, aki viszont félt mellém állni. A többség ilyen volt. És hát az iskolában is olyan vegyes fogadtatással fogadtak, amikor Ököritófülpösről az evangélikus templom mellett lévő iskolába kerültem. Tudták, hogy börtönben van az édesapám, és hát nagyon sokan kiszúrtak velem úgy tanárok, mint gyerekek. De voltak rendes tanárok is, emlékszem rá, hogy volt olyan tanárnő, aki odajött és megsimogatta a fejemet. Nem szólt semmit. A legnagyobb baj az volt, hogy sokan voltak kegyetlenek is, de a többség inkább nem mert velem barátkozni. Mert féltek. Úgy félt mindenki...
És így jelentkeztem a gyors- és gépíró iskolába. Azt elvégeztem jeles eredménnyel, és próbáltam elhelyezkedni. Jártam vállalattól vállalatra, de sehova nem vettek föl. Mihelyt mondtam, hogy hogy hívnak, rögtön tudták, hogy ki vagyok, és nem vettek föl. Végül is hogy, hogy nem, a Kerámia Üzembe, ami a vasúti pályaudvarhoz nem messze volt akkor, fölvettek takarítónőnek. És ott dolgoztam 61 szeptemberétől, ha jól emlékszem, 63 decemberéig. És ott is – emlékszem rá – nagyon sokan szórakoztak velem, főleg, akik az irodában dolgoztak. Emlékszem rá, hogy volt egy nő, aki rám fogta, hogy lopok. És a művezető is azt mondta – de hogy mit loptam már nem emlékszik rá. Hát én azt hittem, hogy ott halok meg rögtön, szégyenemben. Meg azt se tudtam, hogy mit csináljak, hát mondom ez nem igaz. Sírtam, nagyapámnak elmondtam mindent, és hát mit tudott tenni szegény? Semmit nem tudott csinálni. A vége az lett, hogy a Bartha nagyszüleimnek volt egy házaspár barátjuk, akik Pesten, Kispesten laktak. És ők éppen lent voltak a Bartha nagyapáméknál, és én is ott voltam, és hát úgy beszélgettünk, hogy milyen rossz körülmények vannak, és hát ez borzasztó, hát mi lesz velem, állandóan takarítónő leszek, vagy mi lesz velem. És akkor fölajánlotta ez a barát, hogy ő megérdeklődi a Pénzjegynyomdában, hogy nincs-e felvétel, mert ő régen ott dolgozott. Úgy is történt, ő megérdeklődte, és írta a levelet, hogy van felvétel, december 1-jétől vesznek föl pár embert, és ő már szólt az érdekemben, de ahhoz az kell, hogy a Tomasovszky nagyszülők engedjenek el engem. Tizennyolc éves voltam, tehát nagykorú, és saját akaratomból – ha akarják a nagyszülők, ha nem – is elmehettem volna. De hát nem volt ilyenről szó. A nagyapám belátta, hogy egyszerűen nincs ott jövőm. És hát nagyon ragaszkodtak hozzám, a nagymamám annyira sírt, majd meghasadt a szívem. A nagyapám egy árva szót nem szólt, de tudom, hogy nagyon fájlalta ő is, hogy eljövök. Tehát hogyha én azt mondtam volna, hogy nem megyek sehova, nem mondta volna, hogy menjek. De hát én úgy éreztem, hogy egyszerűen nincs más megoldás. Eljöttem, és így kerültem be a Pénzjegynyomdába mint kötészeti dolgozó. Mondanom sem kell, hogy az ottani művezető valószínű, hogy informálva lett, hogy ki vagyok-mi vagyok. Nagyon szórakozott velem.
Egy év múlva körülbelül, hogy odakerültem, akkor voltak a nyomdákon belül áthelyezések: bizonyos embereket egyik nyomdából a másikba áthelyeztek. Nagyon ideges lettem, ahogy meghallottuk, hogy bizonyos embereket áthelyeznek. Persze, hogy közte voltam én is. Rettenetesen elkeseredtem. Már csak azért is, mert közben Kispestről elkerültem a nyomdához közel a Pannónia utcába. Ott lakott a Bartha nagyapámnak az öccse egy négyemeletes házban. De nekik nagyon pici lakásuk volt. Ellenben a fölötte levő emeleten egy idős néni egyedül lakott, és odakerültem, és a nagybátyám azért a felügyelete alatt tartott. Habár nem kellett, mert én nagyon igyekeztem rendesen viselkedni, tehát a fiúkkal szemben én nagyon vigyáztam a becsületemre, hogy úgy mondjam. Tudtam, hogy csak magamra számíthatok. No, a lényeg az, hogy az Állami Nyomdába helyeztek volna át. Hazamentem, és otthon csak ültem és sírtam. És egyszer csak csöngettek, és egy délutános kolleganőm jön és mondja nekem, hogy azt üzenik nekem... Mondom, hát ki? Azt mondja, nem tudja ki, csak a délutános csoportvezetőnek szóltak, hogy énértem küldjenek valakit, hogy ne menjek az Állami Nyomdába, hanem a munkakönyvemmel együtt menjek vissza a Pénzjegynyomdába. Menjek a rendes műszakban, és menjek oda a művezetőhöz reggel, és kérjek tőle munkát. A munkakönyvemet adjam le a munkaügyi osztályon, és kérjek munkát. Nagyon boldog voltam. Másnap reggel jelentkeztem, és soha nem fogom elfelejteni, Babai elvtársnak hívták az urat, nyugodjon békében, már meghalt, mikor meglátott engem, elöntötte a pirosság és majd megpukkadt dühében. Én köszöntem illedelmesen, és mondtam neki, hogy „Babai elvtárs, kérek szépen munkát”. És hát ő akkor adott munkát, persze a lehető legrosszabb munkát. Aztán onnan átkerültem egy-két héten belül a Typo-ba, a magas nyomó gépterembe. Itt kifejezetten szerettek a főnökeim. Majdnem húsz évig voltam ott. A kolleganőimmel, kollegáimmal kölcsönösen nagyon szerettük egymást. Nagyon szerettem ott dolgozni.
Közben elfelejtettem mondani, hogy Nyíregyházán, amikor elkezdtem dolgozni, ugye azt tanácsolta a mezőgazdasági technikumban az igazgató úr, hogy aztán próbáljak meg esti tagozaton elvégezni iskolát. Akkor ott a legmagasabb iskola a közgazdasági technikum volt. Én oda jelentkeztem a pénzügyi tagozatra, és jól is ment az iskola, úgyhogy másfél évet jártam ott. Olyan három egész-valamennyi voltam, ami jó szerintem, ahhoz képest, hogy dolgoztam, magamra voltam utalva a tanulásban, és az iskola elég nehéz volt. Így kerültem fel Budapestre 63 decemberében. Itt folytatni szerettem volna a tanulást, rögtön beiratkoztam a Mester utcában a közgazdasági pénzügyi tagozatára. Csak hogy Nyíregyházán én első osztályban nem tanultam könyvvitelt, és itt pedig már első osztályban is tanultak könyvvitelt. És itt nem volt, aki segítsen. Ugye én nem ismertem az osztálytársaimat. A tanárnő meg azt mondta, hogy ő nem oktathat engem külön órában, aztán nem vizsgáztathat. Azt mondta, hogy évvégén le kell vizsgáznom az első éves anyagból – mert esti tagozatra jártam itt is –, meg a másodikosból. Hát ez a kettő abszolút nem jött össze. Teljes zűrzavar volt a fejemben. Úgyhogy azt mondta nekem a tanárnő évvégén, hogy sajnos vissza kell mennem első osztályba. Hát én olyan ideges voltam, hogy én jó tanuló vagyok és most csak azért, mert ott nem tanítottak könyvvitelt, itt meg tanítottak, én most menjek vissza első osztályba. A tanárnőnek is igaza volt, mert nem tudtam az anyagot. Itt hiába voltam ott az órán, nem értettem semmit. És ez volt a legnehezebb tantárgy. Úgyhogy nem mentem vissza első osztályba, abbahagytam az iskolát.
Amikor átkerültem a magas nyomó gépterembe mint berakónő, akkor elkezdtem járni a nyomdaipari technikumba. Úgyhogy azt elvégeztem, letettem a technikus minősítőt is. És lehet, hogy lett is volna ott jövőm, esetleg valamilyen magasabb beosztást is kaptam volna, de sajnos az egészségi állapotom közbeszólt, mert ezektől a vegyszerektől, festékektől kaptam egy belső allergiát, és ez krónikussá vált. És akkor azt tanácsolta az orvosom – többször is mondta, hogy munkakört kellene változtatnom, de én annyira ragaszkodtam ahhoz az osztályhoz, annyira szerettem ott dolgozni, hogy nem akartam. De amikor azt mondta az orvos, hogy én hozzá többet ne menjek, mert nem tud rajtam segíteni, ha nem változtatok munkakört, úgy gondoltam, hogy az egészségem mégis csak fontosabb, és akkor átkerültem az irodaépületbe a bérelszámoló osztályra. És ott dolgoztam egy évet, de nagyon nem szerettem azt a munkakört. Olyan munka, hogy az ember nem tévedhet. És ettől állandóan drukkban voltam. És akkor kértem, hogy helyezzenek át máshova, és közben még ott a bérelszámoló osztályon elvégeztem a középfokú munkaügyi tanfolyamot. Úgyhogy akkor mehettem volna munkaerő-gazdálkodónak a munkaügyi osztályra, és mehettem volna a számviteli osztályra anyagkönyvelőnek. És tudtam, hogy az anyagkönyvelők azok az összes anyagot, amit beszállítanak a nyomdába, meg amit az osztályok felhasználnak azt gépen dolgozzák föl. És én annyira ragaszkodtam a géphez, hogy ezért döntöttem úgy, hogy a számviteli osztályra megyek. De nem is bántam meg azóta sem, mert nagyon rendes főnököm van, és nagyon rendesek a kolleganőim. Soha senkivel semmi afférom nem volt, és remélem nem is lesz. Nagyon szeretek ott dolgozni.  
Soha nem beszéltem édesapámról senkinek. Soha. A családon belül sem beszéltünk édesapámról. Se a három testvér soha. Ötvennyolc után soha. Az, hogy édesapám – így el nem hangzott soha. Ez egy borzasztó dolog volt! Ezt se felfogni, se elmondani nem lehet, ezt csak érzi az ember, hogy erről még beszélni se lehet. Elsősorban azért, mert féltem, és a másik sorban pedig az, hogy még megállni sem tudtam a sírja előtt, mert azt se tudtam, hogy hol van. Csak azt tudtam, hogy az északi temetőben, talán ott valahol. De hát az egy óriási nagy temető. Semmit nem tudtunk, semmit a világon. Ez egy olyan borzasztó és megrázó dolog volt, hogy senkivel nem beszéltünk róla soha. De gondolni állandóan gondolkoztam. A hiányukat, hogy miért nincsenek, és hogy miért kellett ennek így lenni. És tudtam, hogy nem érdemli meg édesapám, és ez iszonyatos volt. Százszor végigéltem, hogy ő feláll a bitófa alá. Az szörnyű volt! A legtöbbször sírtam esténként. És mostanában, hogy most már meg tudok állni a sírjánál, most megint olyan időszak van, hogy hát bizony sokszor nem tudok elaludni, és eszembe jut, hogy micsoda borzasztó dolog. Úgyhogy most megint gyakran előjön. Szinte ma sem tudok róla beszélni anélkül, hogy ne sírjak. És ahányszor megyek a sírhoz Nyíregyházára, mindig sírok.
Amíg a férjemet nem ismertem, úgy tessék elhinni, hogy nagyon ritka este volt az, amikor én nem sírva aludtam el. Én állandóan a szüleim után sírtam. És mikor megismertem a férjemet, 66-ban, hát nagyon megszerettem rögtön. Előtte is voltak udvarlóim, de úgy nem volt érdekes egyik sem. 66. február 27-én ismerkedtünk meg egy tánciskolában. És utána találkozgattunk, május körül bemutatott a szüleinek, és a szülei is nagyon rendesen fogadtak. A férjemnek elmondtam a dolgokat, hogy tudjon róla, hogy kivel jár, amikor már láttam, hogy komoly a dolog. De akkor egyszer beszéltünk róla, és utána soha többet. És ő elmondta a szüleinek is, hogy tudjanak róla, és apósom olyan szeretettel fogadott. Négy évig jártunk együtt, és 70. május 27-én megesküdtünk. Odaköltözködtem anyósomékhoz. Az egyik szoba a miénk volt, és a másik szobában lakott anyósom, apósom és a férjemnek a húga, és ott éltünk öt évig. Közben sajnos 73-ban meghalt apósom. De akkor mi már 72 év végén elkezdtük építeni ezt a házat. És anyósomékkal laktunk 75-ig, amíg elkészült ez a ház. Azóta itt élünk. Közben 66-ban elvitték katonának a férjemet. Két évig volt katona, de szerencsére, hogy az eskütétel után Sárbogárdról fölkerült Pestre, nagyon sokat találkoztunk. Addig, míg a férjemet meg nem ismertem, addig nagyon rossz volt. Addig teljesen elhagyatva éreztem magam. Teljesen egyedül. A férjem élelmiszeripari technikumot végzett, és három évvel ezelőtt szűnt meg a munkahelye. A Növényolajgyárban volt a Maglódi úton művezető, és a gyár megszűnt, és nem tudott elhelyezkedni. Most ott dolgozik ahol én, és biztonsági őr, egy ilyen biztonsági központban van. És 24 órában dolgozik, kétnaponként. A férjem nagyon rendes ember. Nagyon sokkal tartozom neki. Az első perctől kezdve mindenben segített a legmesszebbmenőkig.
Amíg általános iskolába jártam, az ötvenhatos eseményekről nem tanultunk. Amikor a nyomdaipari technikumba jártam, ott talán egy-két sorban volt megemlítve. De egy percig se gondoltam, hogy igazuk van azoknak, akik ellenforradalomról beszéltek. És azt is tudtam, hogy mit akartak, és azt is tudtam, hogy jót akartak. Mindenki jobb életet akart, mert hát annyira sanyargattak bennünket. Nem lehetett egy disznót levágni anélkül, hogy engedélyt ne kért volna az ember. Egy disznót nem lehetett levágni! Ha levágták, akkor elvették tőle a disznót, és őt magát meg bevitték a börtönbe. Szóval nem lehetett létezni. Paraszt embernek azért nem, mert direkt szándékosan megfélemlítették, hogy lépjen be a tsz-be, és a dolgozó ember, aki kapott munkát, az meg örült, hogy van munkája. Utána jött a Kádár-korszak. Aki nem így élte meg, mint ahogy én, aki tudom, hogy mi van a hátam mögött, annak biztos, hogy jó volt. És nem mondhatom én se, hogy nem jutottunk jobban ötről a hatra. Nem mondhatom, hogy annyira nincstelenek vagyunk, hogy nincs ennivalónk, mint ahogy volt akkor, amikor gyerek voltam. Mi becsületesen megdolgoztunk azért, amit megkerestünk. Úgyhogy én nem az akkori pártnak a javára írom az egészet, az biztos. Hanem talán annyi, hogy volt rá lehetősége az embernek, hogy egy kicsit ötről a hatra jusson. De azért én az életben meg nem bocsátom nekik azt, hogy az édesapámat elvették tőlem! Amíg élek nem fogom megbocsátani!
89 kora tavaszán, február körül, értesítettek, hogy menjek le Nyíregyházára, mert talán meg tudjuk találni édesapám sírját. Hát az megint borzasztó időszak volt, míg kerestük, hogy hol lehet. Ugye a temetői nyilvántartásban ilyesmi nincs feltűntetve, csak körülbelül. Ugye akkor már beszédesebbek lettek az emberek, aki körülbelül tudta, tudott valamit hallomásból, mind mondott valamit. Elkerítettek egy nagy területet, egy olyan 50x50 méteres területet kijelöltek, hogy körülbelül itt lehet eltemetve. Ez egy gazos rész volt. Az exhumálásra kaptunk engedélyt 1989 májusában. Azt hiszem, Debrecenből jött egy háromtagú orvos-csoport, akik elkezdték keresni édesapámat. És ez több napig tartott. Voltunk ott vagy húszan. Mi, a három testvér, egy MDF-es politikus, meg a Politikai Foglyok Szövetségétől is volt ott valaki. A nevekre sajnos nem emlékszem, mert olyan megrázó volt ez az egész. Szilágyi László családja is ott volt. S arra a területre leraktuk a virágot meg a nemzeti színű szalagot. És 1989. augusztus 24-én találták meg édesapámat. Nagy temetés volt: édesapámat 89. október 6-án temettük el. Hát az egészre nem nagyon emlékszem, mert én egyfolytában sírtam. Hát az nekem borzasztó volt! Rettenetesen megviselt. Én annyira meg voltam hatódva, meg illetődve, meg annyira boldog is voltam, meg elkeseredve, meg a régi emlékek előtörtek, hogy én nem is tudtam semmire se figyelni. A rengeteg koszorúra, ami volt! És hogy sorfalat álltak, meg részvétet nyilvánítottak, meg díszőrség volt, meg díszlövés volt, szóval rettenetesen megható volt az egész. És ahogy elszunnyadtak lassan bennem az emlékek, akkor aztán föltört minden, úgy hogy nagyon nehezen tudtam egészségileg is elviselni az egészet. Egy kisebbfajta infarktusom is volt a temetés után. Boldog is voltam, hogy végre tudom, hogy hol van. Csak mindig arra gondolok, hogy még élhetett volna. Még mindig élhetne. Amíg az ember él, ezt nem tudja megemészteni. Anyukámat meg tudtam emészteni, mert nagyon-nagyon beteg volt, egy évig föl se tudott kelni az ágyból már, úgyhogy csont és bőr volt, nagyanyáméknál úgy fürösztötték, úgy etették, olyan borzasztó volt szegénynek, nagyon szenvedett. És abba bele tudtam előbb nyugodni, csak a gondolatba nem, hogy ő sincs. De úgy jobban föl tudtam dolgozni, mint édesapámnak az elvesztését.
          És a másik az, hogy visszakaptuk a földünk egy részét, aminek úgy örültünk, hogy úgy táncoltunk, úgy ugráltunk a földön, mikor kimentünk, hogy azt elmondani nem lehet, hogy milyen boldogok voltunk. A kárpótláskor a föld értékét kaptuk mi vissza, de azt az értéket be lehetett váltani vagy pénzbe, vagy földbe. És mi a földet akartuk. 190.000 forintot kaptunk vissza, és ezt aranykoronába be lehetett váltani, illetve hát lehetett igényelni a földet. Az a nap, amikor volt a licitálás a földekre, az egy csodálatos nap volt. Általában, licitáltak egymásra az emberek, ugye. De amikor miránk került sor, a Tomasovszky földterületre, senki nem licitált. Olyan csönd volt, hogy senki meg se pisszent. Úgyhogy a legminimálisabb áron tudtuk megvenni, visszavásárolni a földünket, így tudtunk visszakapni majdnem 100 holdat. Nagyon megható volt. Én úgy sírtam, és fölálltam és megköszöntem mindenkinek. Még aki vezette az egészet, az is úgy meghatódott. Úgyhogy le a kalappal! Maga a gondolat, hogy én ráléphetek arra a földre, ahol gyerekkoromban a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel én valamikor mászkáltam, rohangáltam, csodálatos. És megbeszéltük, hogy hol volt az állatoknak az istállója, meg hol volt a gyümölcsöskert, meg hol volt a kút. Ezeket ott mind megbeszélgettük a három testvérrel. Előtte nem beszélgettünk róla, soha ilyenekről, ugyanúgy, mint ahogy az édesapámról sem. Ez olyan kilátástalan volt, hogy valaha is még visszakapjuk. Először úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk valahogy kölcsönt fölvenni, és veszünk egy traktort, és úgy megpróbáljuk megműveltetni. De hát miből? Hogyan? Körülbelül hárman kaptunk vissza 100 holdat majdnem. Három testvér egymás mellett. És én kaptam ott, ahol a házunk volt, azt a részt. És aztán úgy tovább az öcsém és a húgom. Az ottani szövetkezetnek az elnöke behívatott minket, és mondta, hogy ő nagyon szeretné, ha neki adnánk bérbe a földünket, mert ha nem, akkor csődbe jutna, és nagyon sok embernek nem lenne munkája. És ha mi ezt úgyse tudjuk megművelni, akkor ő nagyon szépen kér minket, hogy adjuk nekik bérbe. Úgyhogy végül is meghánytuk vetettük a dolgot, mert lett volna, aki bérbe veszi többért, de az nem biztos, hogy rendesen művelte volna, és hogyha nincs művelve a földterület, az állam visszaveszi. Tehát nem lehet parlagon hagyni a földet. És úgy gondoltuk, hogy ez a szövetkezet biztos, hiába kevesebb is.
 

Az interjút készítette Hoffmann Gertrud 1995-ben, a visszaemlékezést szerkesztette Kőrösi Zsuzsanna.

Oldalak